010werkt
Gepubliceerd op: 05-09-2017
Geprint op: 07-04-2020
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/010werkt/
Spring naar het artikel

010werkt is een uitgave van de gemeente Rotterdam voor werkzoekenden met een bijstandsuitkering.

Op deze pagina vindt u actuele nieuwsberichten en de artikelen uit de meest recente papieren 010werkt.

Nieuws

Op vrijdag 10 april 2020 (Goede Vrijdag) en maandag 13 april (tweede paasdag) zijn alle kantoren van de gemeente gesloten.

Krijgt u post van de gemeente? Lees die dan meteen. Het kan een brief zijn van Werk en inkomen. Werk en inkomen vraagt u per brief om informatie die belangrijk is voor uw uitkering. Of nodigt u uit voor een gesprek. U moet informatie op tijd inleveren. En u moet naar het gesprek komen.

Doet u dat niet, dan neemt u het risico dat de gemeente uw uitkering (tijdelijk) verlaagt. Kijk dus elke dag of er post is en lees uw brieven meteen. Meer informatie over uw rechten en plichten leest u op de pagina Rechten en plichten bijstand.

Begin februari heeft de gemeente de jaaropgaven over 2019 verstuurd. Alle werkzoekenden met een uitkering van de gemeente Rotterdam ontvangen zo’n overzicht. U krijgt de jaaropgave maar één keer. Bewaar hem dus goed.

Heeft u een vraag over uw jaaropgave of heeft u hem niet ontvangen? Lees meer op de pagina Jaaropgave.

Logo Hallo werk!

Met een HalloWerk-profiel stelt u zichzelf voor aan werkgevers zoals u bent, vooral vanuit uw talent. Uw cv is hierbij niet het belangrijkste.

HalloWerk: ‘Wij brengen werkgevers en werkzoekenden dichter bij elkaar!’

HalloWerk is een online platform dat werkgevers en werkzoekenden direct met elkaar in contact brengt. Dit gebeurt via zelfservice waar mogelijk en met ondersteuning van de gemeente waar nodig. Deze persoonlijke dienstverlening maakt dit online platform uniek, effectief en waardevol voor zowel werkgevers als werkzoekenden. Zo vinden werkzoekenden sneller werk en worden vacatures sneller vervuld!

De betaaldata van de uitkering vindt u op de pagina belangrijke data bijstand. Ook kunt u de betaaldata lezen in de 010werkt app. U weet dan altijd over hoeveel dagen uw uitkering wordt gestort.

De nieuwe 010werkt is uit!

In het februarinummer vertelt Bachir Hammouche over zijn garantiebaan. Hij werkt bij het Erasmus Medisch Centrum bij de afdeling Vastgoedbeheer en heeft het enorm naar zijn zin in ‘zijn droombaan’. Verder in deze 010werkt meer informatie over garantiebanen en de samenwerking tussen gemeente en bedrijven. De rubriek Vraag & Antwoord gaat over het serviceteam. Wanneer krijgen Rotterdammers te maken met dit team? En welke vragen kunnen zij beantwoorden?

Bachir Hammouche werkt als administratief assistent op de afdeling Vastgoed­ondersteuning bij het Erasmus Medisch Centrum (EMC). Hij doet er afwisselend werk. Collega’s en leidinggevenden zijn blij met hem. En, hij is blij met hen.

Voordat Bachir hier ging werken, had hij een bijstandsuitkering. Hij deed allerlei korte en langere trajecten, maar die leidden helaas niet tot een vaste baan. Sinds november 2019 heeft Bachir een garantiebaan waar hij het echt naar zijn zin heeft.

‘Voor ik aan deze baan begon, was ik parttime schoonmaker met een nulurencontract’, vertelt Bachir. ‘Met zo’n contract verdien je te weinig om echt uit de bijstand te komen. Toen ik een afspraak had bij de gemeente vertelden ze mij dat er andere – betere – moge­lijkheden voor mij waren. En zo ben ik hier bij het EMC in een garantiebaan terechtgekomen. Ja, dat was echt goed geregeld. In de proefperiode van twee maanden konden mijn leidinggevenden en ikzelf ervaren of het goed ging. Ik kreeg begeleiding op mijn werk en van mijn jobcoach Joalika Stutvoet. Ik deed in die periode ook nog schoonmaakwerk. Die twee banen waren soms moeilijk te combineren. Maar Joalika hielp me dan om het op te lossen.’

Afwisselend werk

Voordat Bachir in de bijstand terecht­kwam, stond hij voor de klas. Door omstandigheden kan dat nu niet meer en hij wil ook niet meer terug. Maar een baan waarin hij zich thuis voelt en ‘zijn ding kan doen’ wil hij wel graag. Bachir is blij met zijn afwisselende takenpakket. ‘Ik zit achter de computer omdat ik allerlei zaken en bestanden moet controleren, ordenen en archiveren. Maar ik moet ook zaken uitzoeken in het hele gebouw. Bijvoorbeeld als op de tekening onduidelijk is waar een ruimte voor gebruikt wordt. Dan ga ik kijken hoe het zit. Het is wel eens voorgekomen dat op de tekening een toilet stond, maar dat op die plek helemaal geen toilet was. Dan maak ik een aantekening zodat het op de tekening aangepast kan worden.’

'Wat mijn droombaan is? Die heb ik nu al!’

Bachir Hammouche

‘Ik ken dit hele gebouw echt goed nu’

‘Er zijn hier 19.000 ruimtes, met verschillende installaties die allemaal onderhouden moeten worden. Onderhoud en het oplossen van storingen gebeurt vaak door externe bedrijven. Zij krijgen de order en maken een rapport van de werkzaamheden. Ik zorg dat de melding, de order en de rapportage bij elkaar komen. Die archiveer ik samen op ordernummer zodat ze later (bij controles) snel weer teruggevonden kunnen worden. Ik heb heel afwisselend werk. Want ik ga soms ook het pand door om matrixstickers te plakken bij de deuren van de verschillende ruimtes. Ja, ik ken het gebouw ondertussen echt goed.’

Elke dag een voldaan gevoel

Als je Bachir vraagt of hij voor de toekomst nog droomt over een bepaalde baan, begint hij te glimlachen: ‘Mijn droombaan? Die heb ik nu al! Ja, ik ga elke morgen met plezier naar mijn werk. Ik doe vier dagen per week afwisselend werk met leuke collega’s. En ik word plezierig en professioneel begeleid door mijn leidinggevenden en mijn jobcoach. Als ik ’s middags naar huis ga, heb ik een voldaan gevoel. En ik kijk positief uit naar mijn volgende werkdag. Omdat ik vier dagen werk, heb ik op woensdag tijd voor mijn kinderen.’

Het is nog onzeker of Bachir na dit jaar bij het EMC kan blijven. Dat hangt van veel factoren af, maar Anita van der Marel, Bachirs begeleider bij EMC en adviseur inclusieve arbeids­markt Shu-ting Cheng, zijn heel blij met hem. Dus daar zal het niet aan liggen. Zelf zegt Bachir daarover: ‘Ja die onzekerheid is misschien niet zo fijn, maar een vast contract komt niet zomaar aanwaaien. Daar denk ik nu niet over na. Ik ben vooral blij dat ik een jaarcontract én fijn werk heb.’

Meer informatie

Meer informatie over garantiebanen leest u in de artikelen ‘Wat is een garantiebaan?’ en ‘Honderden garantiebanen bij Erasmus MC’.

Garantiebanen bij EMC:

 • Veel verschillende soorten werk
 • Twee maanden proefperiode
 • Jaarcontract
 • Begeleiding op maat
 • Ontwikkelmogelijkheden

Meer weten? Kijk op de pagina Garantiebaan. Of vraag uw contactpersoon van de gemeente om informatie.

Een garantiebaan voor mensen met een arbeids-beperking, is een gewone baan bij een gewoon bedrijf. Door hun beperking kunnen deze mensen (nog) niet zelfstandig het wettelijk minimumloon verdienen. Gelukkig hebben steeds meer bedrijven geschikt werk voor deze werknemers: de garantiebaan.

De gemeente helpt bedrijven bij het ontwikkelen van geschikt werk voor mensen met een arbeidsbeperking. De jobcoach begeleidt mensen die vanuit de bijstandsuitkering beginnen met een garantiebaan. Een garantie­baan start meestal met een proefperiode van twee maanden. In de proefperiode loopt de uitkering nog door. In twee maanden wordt bekeken of werk, bedrijf en werknemer goed bij elkaar passen. Als er nog iets moet veranderen, zoals werkplekaanpassing of andere voorzieningen, wordt dat in overleg geregeld.

Als alles goed gaat, krijgt de medewerker een contract met een normaal salaris. Een garantie­baan is een contract voor minimaal een halfjaar, voor 12 uur per week. Een jaarcontract van meer uren per week komt ook voor, maar dat is afhankelijk van de mogelijkheden. De werknemer krijgt ook tijdens de contractperiode begeleiding van de jobcoach.

Is een garantiebaan iets voor u? Vraag uw contactpersoon om informatie of kijk op de pagina Garantiebaan.

Lees ook het interview met Bachir Hammouche. Hij werkt in een garantiebaan bij EMC.

Deeltijdbaan gevonden? Meld het op tijd, maar niet te vroeg.

Gefeliciteerd met uw deeltijdbaan. U heeft twee weken de tijd om met het wijzigingsformulier te melden dat u werk hebt gevonden. Maar let op: in de praktijk kan het vroeg melden van een nieuwe baan problemen opleve­ren. Onderstaand een voorbeeld en een tip om problemen te voorkomen.

Voorbeeld

U hoort op de 17e van de maand dat u bent aangenomen voor een deeltijdbaan. U gaat daarmee niet genoeg verdienen om helemaal uit de uitkering te komen. Daarom hebt u recht op een aanvullende bijstands­uitkering. Diezelfde dag meldt u volgens de regels aan de gemeente dat u werk hebt gevonden. Maar dat is niet verstandig, want uw uitkering wordt per direct opgeschort. U ontvangt vanaf dat moment geen uitkering meer, maar uw eerste salaris krijgt u pas over een maand. Dat zou betekenen dat u lang zonder geld zit.

Voorkom problemen

Stuur zo snel mogelijk uw contract en eerste salarisoverzicht naar de gemeente. De hoogte van uw aanvullende uitkering kan dan berekend worden. Houd er rekening mee dat u te veel ontvangen uitkering moet terugbetalen.

Tip

U kunt dus het beste uw nieuwe baan melden aan het eind van de twee weken die u heeft om het wijzigingsformulier in te leveren. U houdt zich dan netjes aan de regels én u ontvangt uw uitkering. U zit dan niet een langere periode zonder geld. Dit noemen wij inkomenszekerheid.

Cliëntenraad

Dit is een bijdrage van de Cliëntenraad van Werk en inkomen. De Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan.

Postbus 1024, 3000 BA Rotterdam
Email: secretarisclr@gmail.com  
Website: clientenraadweni-rotterdam.nl

Spreekuur: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
Telefoon: 010 - 498 50 25

Shu-ting Cheng is adviseur inclusieve arbeidsmarkt bij het Erasmus Medisch Centrum (EMC). Zij werkt aan het verwezenlijken van 432 garantiebanen in 2025. In december 2019 waren de eerste honderd garantiebanen ingevuld.

Wat Shu-ting betreft komen daar dit jaar nog zeker honderd erbij. ‘Onze missie is Zorg, Onderzoek en Onderwijs’, vertelt Shu-ting. ‘Die drie begrippen bepalen de zorg voor onze patiënten. Maar ook de zorg voor onze medewerkers. We weten allemaal dat werk belangrijk is om je goed of beter te voelen. Je hebt een reden om uit je bed te komen, leert nieuwe mensen kennen en je levert een bijdrage aan de maatschappij. Daarom vinden we het belangrijk dat mensen die moeilijk aan het werk komen, bij ons zinvol en prettig werk vinden.’

Welkom met en zonder diploma

‘Het EMC heeft veel verschillende garantiebanen. En wij zoeken mensen die daar goed bij passen. Dat doen we met de gemeente. Er is bij het EMC werk voor mensen die aan de universiteit hebben gestudeerd en voor mensen zonder diploma. En iedereen die daartussen zit. Bijvoorbeeld: onze verpleegkundigen hebben het erg druk. Maar, zij doen ook werk waarvoor ze niet speciaal zijn opgeleid. Als wij zorgen voor medewerkers die deze belangrijke taken kunnen overnemen, hebben verpleegkundigen meer tijd voor het vakinhoudelijke werk. Dat werk wordt nu gedaan door medewerkers in een garantiebaan. Ze verzorgen bijvoorbeeld de bloemen, maken de bedden op, en controleren en vullen de verpleegkarren. En laat ik de chauffeurs van onze ‘golfkarren’ niet vergeten. Zij vervoeren per dag honderden mensen door het hele ziekenhuis. Onze garantiebaners zijn fijne collega’s die meedraaien in de teams. En, we zijn echt superblij met ze.’

Denkt u dat een garantiebaan bij het EMC iets voor u is? Bespreek het met uw contactpersoon van de gemeente.

Lees ook het verhaal van Bachir Hammouche en het artikel ‘Wat is een garantiebaan?’.

In de rubriek Vraag & Antwoord behandelen we een vraag waarop veel werkzoekenden een antwoord willen. Deze keer: wat doet het serviceteam van Werk en inkomen (W&I) en wanneer krijg ik met dit team te maken?

Het serviceteam beantwoordt telefonische vragen van Rotterdam­mers met een bijstandsuitkering. Zij geven antwoord op vragen die medewerkers van 14 010 niet kunnen beantwoorden. Vorig jaar werd er 176.000 keer doorverbonden vanuit 14 010. U vindt de medewerkers van het serviceteam ook achter de W&I-balies van de publiekslocaties IJsselmonde en Centrum. U kunt daar bewijsstukken inleveren, of een vraag stellen als u niet wilt of kunt bellen.

Wanneer krijg ik met dit team te maken?

Als u vragen voor de gemeente hebt, belt u altijd met 14 010. Wilt u weten wanneer uw uitkering betaald wordt? Dat kan de medewerker van 14 010 voor u opzoeken. Als u een vraag heeft die alleen over uw eigen situatie gaat (bijvoorbeeld: ‘Ik heb deze maand 60 euro minder uitkering gekregen, hoe zit dat?’), dan wordt u doorverbonden met het serviceteam. Deze medewerkers kunnen uw gegevens inzien. Daardoor kunnen zij de meeste vragen direct beantwoorden.

Mijn vraag wordt niet beantwoord, wat nu?

Soms kan het serviceteam uw vraag niet beantwoorden. In dat geval maken zij een terugbelnotitie voor uw contactpersoon. Hij of zij belt u dan voor het einde van de volgende werkdag terug.  

Wat doet het serviceteam nog meer?

Wilt u afzeggen voor een training? Of kunt u niet naar een banenmarkt komen? Geef het via 14 010 door aan het serviceteam. De medewerkers registreren uw melding. Uw contact­persoon beoordeelt uw melding. Hebt u een brief gekregen die u niet begrijpt? Vraag het serviceteam om uitleg. Zij lezen met u mee en leggen uit wat er in de brief staat. Het serviceteam is ook achtervang voor het rechtstreekse 06-nummer van uw contactpersoon als hij of zij niet kan opnemen. Zij proberen uw vraag te beantwoorden, óf ze maken een terugbelnotitie.

Meer informatie over het service­team vindt u op de pagina Contact Werk en inkomen.

Wilt u ook eens op een andere manier werk zoeken? Kom dan naar de banenmarkten van de gemeente Rotterdam. Hieronder de data van banenmarkten. Maak kennis met de werkgevers en bekijk hun vacatures. Misschien hebben ze een mooie baan voor u.

Maart

 • Dinsdag 10: Meet, Greet en markt in het World Trade Center
 • Donderdag 26: Baan op zijn Spartaans in het Sparta Stadion

April

 • Donderdag 16: Hand in hand naar werk in De Kuip

Mei

 • Donderdag 7: Banenmarkt Rijnmond XXL in het World Trade Center

Juni

 • Donderdag 4: Aangenaam on tour in het World Trade Center
 • Dinsdag 30: Hand in hand naar werk in De Kuip

Juli

 • Dinsdag 7: Meet, Greet en markt in het World Trade Center

Ga naar wsprevents.nl voor meer informatie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de banenmarkt(en) waar u naartoe wilt.

Vrijwilligerswerk op plekken waar uw hulp nodig is. Bent u op zoek naar een invulling van uw Prestatie010? Misschien zit er dan iets voor u tussen.

Bijrijder

 • Bij Nico Adriaans Stichting (Charlois)
 • Maaltijden in warmhouddozen (3-5 kg) in- en uitladen en afleveren
 • Gevraagd: u hebt verantwoordelijkheidsgevoel en houdt zich aan de afspraken
 • Werkdagen in overleg. Werktijden: 15.15 tot 18.15 uur.

Computerkenner

 • Alle vestigingen van Bibliotheek Rotterdam
 • Helpen bij computer- en internetcursussen voor senioren
 • Gevraagd: u heeft kennis van computers en internet. U vindt het leuk anderen daarmee te helpen
 • Werkdagen en -tijden: in overleg.

Activiteitenondersteuner

 • Bij muziekgroep de Erkertjes bij ASVZ (Centrum)
 • De Erkertjes (muziekgroep voor mensen met een verstandelijke beperking) ondersteunen bij activiteiten, optredens, vervoer enzovoort
 • Gevraagd: u bent praktisch, geduldig, positief en kunt goed met mensen omgaan
 • Werkdagen en -tijden: in overleg.

Fietsvrijwilliger

 • bij Middin (Nesselande)
 • Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel meenemen op de duofiets
 • Gevraagd: u bent enthousiast, geduldig en komt afspraken na
 • Werkdagen en -tijden: minimaal een dagdeel per week, tijden in overleg
 • Een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) is verplicht. Kosten worden vergoed.

‘Wij spelen restaurantje met de restjes van de wijk’, zegt Bob Richters van Hotspot hutspot. ‘Braakliggend terrein wordt moestuin, leegstand wordt restaurant en gedoneerde supermarktrestjes staan op ons menu. We hebben zo’n honderd vrijwilligers aan het werk. Allemaal doen ze werk dat ze leuk vinden. Dat is de basis voor hun verdere ontwikkeling. Twee van onze Somalische vrijwilligers (52 jaar) beginnen bij Zadkine aan hun mbo 2 en doen hun stage bij ons.’

Naar werk en opleiding

‘Elke maand gaan een paar vrijwilligers duurzaam aan het werk of beginnen aan een opleiding. Met elkaar doen we alles voor de ontwikkeling van onze vrijwilligers. En iedereen, vanaf 10 jaar, kan meedoen. Hotspot hutspot zit in Crooswijk, Lombardijen en binnen­kort in Schiedam.’ Lees meer op hotspothutspot.nl.

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat de gemeente dit niet altijd kan garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op.

\