010werkt
Gepubliceerd op: 05-09-2017
Geprint op: 16-07-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/010werkt/
Spring naar het artikel
Foto: René Castelijn

010werkt is een uitgave van de gemeente Rotterdam voor werkzoekenden met een bijstandsuitkering.

Op deze pagina vindt u actuele nieuwsberichten en de artikelen uit de meest recente papieren 010werkt.

Nieuws

Zes keer per jaar ontvangt u de 010werkt van de gemeente. Wist u dat u de nieuwsbrief op de website van de gemeente kunt vertalen en laten voorlezen?

Op de pagina 010werkt vindt u de digitale 010werkt. Hier heeft u verschillende mogelijkheden. Zo kunt u de nieuwsbrief laten vertalen in veel verschillende talen met de knop ‘Translate’ (rechts bovenin). Ook kunt u de nieuwsbrief laten voorlezen met de knop ’Lees voor’ (links in het midden).

Tegenprestatie heet vanaf nu Prestatie010. Ook de aanpak verandert. Een groot aantal werkzoekenden kan rekenen op meer persoonlijke aandacht. Met meer contactmomenten en ondersteuning om problemen aan te pakken, wil de gemeente werkzoekenden beter begeleiden.

Meer informatie? Ga naar de pagina Prestatie010.

Krijgt u geld van iemand die niet verplicht is u dat te geven? Dan noemen we dit een gift. Het ontvangen van een gift kan invloed hebben op uw bijstandsuitkering.

Laat het uw contactpersoon van de gemeente altijd weten als u een gift ontvangt, ook al is het er maar één. Uw contactpersoon kijkt of de gift op uw uitkering wordt ingehouden of bij uw vermogen moet worden geteld. Ontvangt u regelmatig giften? Houd er dan rekening mee dat de gemeente deze bedragen inhoudt op uw uitkering.

Ontvangt u giften om bijzondere kosten te kunnen betalen die u niet met uw uitkering kan betalen, zoals uitgaven waarvoor u anders bijzondere bijstand zou aanvragen? Dan beoordeelt de gemeente of u de giften helemaal of voor een deel zelf mag houden. Krijgt u een IOAW- of een IOAZ-uitkering? Dan heeft een gift geen invloed op uw uitkering.

Giften of wijzigingen doorgeven regelt u via de pagina Wijzigingen doorgeven. Meer informatie over bijzondere bijstand leest u op de pagina Bijzondere bijstand.

Hieronder vindt u de betaaldata voor 2019. Ook kunt u de betaaldata lezen in de 010werkt app. U weet dan altijd over hoeveel dagen uw uitkering wordt gestort.

Maand Geld op rekening
juli 2019 woensdag 24 juli
augustus 2019 vrijdag 23 augustus
september 2019 dinsdag 24 september
oktober 2019 donderdag 24 oktober
november 2019 dinsdag 26 november
december 2019 vrijdag 20 december

De 010werkt van juni is uit

In dit juninummer vertelt Amaryllis Rosheuvel hoe ze onze collega werd. In de rubriek Vraag & Antwoord krijgt u antwoord op de vraag: hoe regel ik kinderopvang als ik weer ga werken? Verder aandacht voor onder andere kringloopwinkel DC Community Market in Charlois, hoe u vakantie moet melden en hoe om te gaan met giften.

Toen Amaryllis Rosheuvel in 2014 haar diploma voor sociaal-maatschappelijk dienstverlener haalde, was de economische crisis nog niet voorbij. Ze kon geen baan vinden in haar vak.

Om toch werk te hebben, maakte ze van haar bijbaan bij een kledingketen haar fulltime baan. Toen ze bijna tegelijk zwanger en ziek werd, werd haar contract niet verlengd.

Eerst kwam Amaryllis in de ziektewet, later in de WW. Haar dochtertje werd geboren en het lukte niet een baan te vinden. Ze kwam in de bijstand terecht. Ze vertelt haar verhaal opgewekt, maar ze vond het een vreselijke tijd.

Hel

‘Het was hel’, zegt ze eerlijk. ‘Ze willen alles van je weten. Je moet alles opgeven, overal verantwoording over afleggen. Dat was ik niet gewend, want ik had altijd mijn eigen geld verdiend. Ik was de regie over mijn leven en mijn privacy kwijt. En ik was ook nog eens een alleenstaande moeder met een kleine baby en ernstig ziek. Ik zat echt op de bodem van de put.’

Terug bij af

Amaryllis wilde zo snel mogelijk uit de bijstand en solliciteerde op alle banen die voorbijkwamen. Al snel vond ze werk bij een nieuwe winkelketen. ‘Ik zei direct dat ik afhankelijk was van de kinderopvang, maar dat was geen probleem zeiden ze. Toch werd ik steeds vaker in het weekend ingeroosterd en ook buiten Rotterdam. Ik was meer bezig met het regelen van mijn eigen vervanging dan met werken. Dat ging zo niet langer. In overleg met mijn werkconsulent ben ik gestopt. Toen was ik weer terug bij af. Ik werd depressief en elke dag was overleven. Mijn dochtertje was mijn verantwoordelijkheid, maar er waren dagen dat ik het helemaal niet meer zag zitten. Ik was er alleen nog maar voor haar.’

Warme deken

Op een gegeven moment wilde de gemeente ervaringen horen van mensen die parttime werkten of hadden gewerkt. Amaryllis wilde wel meewerken en zo ging het balletje rollen. Kennelijk maakte haar verhaal indruk, want leidinggevende Rob Gringhuis vroeg haar om te solliciteren bij de gemeente. Ze zochten mensen voor het Serviceteam. Dat team beantwoordt de telefonische vragen van mensen in de bijstand. Ik ben aangenomen en werk nu alweer een jaar 24 uur per week voor het Serviceteam. Het is een leuke baan met fijne collega’s. Het voelt als een warme deken. Elke dag is anders en ik leer veel. En ik kan me verplaatsen in de mensen die bellen. Ik weet zelf dat het niet leuk is om te moeten bellen voor je geld. Ook als bellers boos worden, blijf ik rustig. Meestal worden zij het dan ook.’

Gelukt!

Toen ze nog een uitkering had, las Amaryllis altijd de interviews in 010werkt. ‘Ik dacht: als die mensen hun leven weer op de rit kunnen krijgen, dan kan ik het ook. Ik putte echt kracht uit die verhalen. Ik wilde daar ooit zelf ook mijn verhaal vertellen om weer een voorbeeld te zijn voor anderen. Nou je ziet, dat is gelukt! Het is goed om altijd door te gaan, want er is hoop voor iedereen. Het is wel belangrijk dat iemand in je gelooft. Zoals bij mij leidinggevende Rob Gringhuis, die mij die kans gaf. Als hij er niet was geweest, zat ik nu misschien nog steeds thuis te verpieteren.’

‘Ik ben aangenomen en werk nu alweer een jaar 24 uur per week’

Amaryllis Rosheuvel

Werkconsulent

In de toekomst wil Amaryllis zelf wel aan de slag als werkconsulent. ‘Ik heb niet altijd goede ervaringen met hen. Ik zou het zelf heel anders aanpakken en mijn eigen ervaringen gebruiken om anderen aan werk te helpen.’

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan mag u ieder jaar maximaal 28 dagen naar het buitenland zonder dat dit gevolgen heeft voor uw uitkering. Maar let op: verblijf in het buitenland mag uw kans op betaald werk, een re-integratietraject of een opleiding niet in de weg staan.

Bespreek vooraf met uw opleider, trajectaanbieder of werkgever of verblijf in buitenland mogelijk is. Stem het daarna af met uw contactpersoon bij de gemeente.

Meer informatie leest u op de pagina Vakantie.

Sinds kort zit aan de Plompertstraat 16 in Charlois de kringloopwinkel DC Community Market. U kunt er terecht voor meubelen, gereedschap, kunst, boeken, bureaus, stellingen en nog veel meer.

Oprichter Dennis Terlouw vertelt dat de kringloopwinkel DC Community Market ooit begon met de inboedel van het failliete V&D. ‘Later zijn daar ook andere spullen bijgekomen en is het meer een gangbare kringloopwinkel geworden. Maar je vindt bij ons nog steeds etalagepoppen die ooit bij V&D stonden.’

Aan de slag

Maar er is meer. Bij de Community Market kunt u ook vrijwilligerswerk doen voor bijvoorbeeld dagbesteding. Ook kunt u meedraaien in een leerplan. Dennis: ‘We zoeken mensen voor allerlei functies. Ik heb een groot netwerk. Als mensen hier niet aan de slag kunnen, dan weet ik meestal wel een andere geschikte plek voor ze. We leiden ook mensen op. Laatst is iemand voor zichzelf begonnen als storter van gietvloeren. Hij heeft via ons het vak geleerd. Iemand anders is bij koffiebar Heilige Boontjes aan de slag gegaan.’

Iets voor u? Ga dan eens langs bij de Community Market of kijk op de website stichtingdccm.nl. Een e-mail sturen kan ook. Gegevens vindt u op de website.

De Cliëntenraad heeft vragen gekregen over het volgende onderwerp: mag je iemand meenemen naar een afspraak met een medewerker van de gemeente?

In de praktijk blijkt dat medewerkers hier verschillend op reageren; soms is het geen probleem of worden vragen gesteld, maar de extra bezoeker wordt ook weleens geweigerd. Wat zijn de afspraken hierover?

De regel is dat iedere werkzoekende iemand mee mag nemen naar een afspraak of zich door een gemachtigde mag laten vertegenwoordigen. Een medewerker van de gemeente mag iemand alleen weigeren als er ernstige bezwaren zijn. Bijvoorbeeld als deze persoon zich tijdens eerdere gesprekken heeft misdragen.

Gesprek opnemen?

Veel vragen aan de Cliëntenraad gaan ook over het opnemen van gesprekken. U mag uw gesprek met een medewerker van de gemeente opnemen. Dit mag alleen als u zelf aan het gesprek deelneemt. Het is fijn als u van tevoren aangeeft dat u het gesprek op wilt nemen. De opname is alleen voor persoonlijk gebruik. U mag de opname niet openbaar maken, dus niet delen via bijvoorbeeld Facebook, YouTube of Instagram.

Nieuwe leden

Wilt u ook lid worden van de Cliëntenraad? Of wilt u een verga­dering bijwonen? Uw ervaringen met Werk en inkomen blijven zeer welkom! Schrijf, e-mail of bel ons daarom.

Cliëntenraad

Dit is een bijdrage van de Cliëntenraad van Werk en inkomen. De Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan.

Postbus 1024, 3000 BA Rotterdam
Email: clientenraad@gmail.com
Website clientenraadweni-rotterdam.nl

Spreekuur: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
Telefoon: (010) 498 50 25

Met een diploma heeft u meer kans een baan te vinden. Maar als u een bijstandsuitkering heeft, kunt u niet zomaar een (dag)opleiding of cursus volgen.

De regels zijn ingewikkeld, dus bespreek altijd eerst met uw contactpersoon van de gemeente wat voor u de mogelijkheden zijn.

Veel werkgevers zijn op zoek naar mensen met een opleiding. Ook de gemeente wil graag dat u als werkzoekende een vak leert of een bijscholing of cursus doet. De gemeente noemt dat arbeidsontwikkeling. Met arbeidsontwikkeling bedoelen we:

 • Een landelijk erkend (deel)certificaat of diploma halen voor een bepaald beroep, bijvoorbeeld het certificaat voor vorkheftruckchauffeur.
 • Vaardigheden aanleren die noodzakelijk zijn om werk te vinden, bijvoorbeeld een sollicitatietraining.
 • (Beter) Nederlands leren spreken. Want als u goed Nederlands spreekt, maakt u meer kans op een baan.

Geen startkwalificatie

De gemeente kan u ook verplichten een opleiding of cursus te volgen, als daarmee uw kansen om werk te vinden toenemen. Bijvoorbeeld als u geen startkwalificatie heeft. Een startkwalificatie is een diploma op mbo-2 niveau. Bent u jonger dan 27 jaar? Dan verwacht de gemeente dat u – naast werk zoeken – ook actief op zoek gaat naar een geschikte (vervolg)opleiding.

Persoonlijke situatie

Of u een (dag)opleiding of cursus mag volgen met behoud van uw uitkering, hangt af van uw persoonlijke situatie. De gemeente beoordeelt iedere aanvraag apart. De gemeente bekijkt bijvoorbeeld of de opleiding noodzakelijk is voor uw arbeidsontwikkeling. En of een (dag)opleiding of cursus uw re-integratie naar betaald werk niet in de weg staat.

Meer informatie

Op de pagina Studeren met een uitkering vindt u meer informatie en de regels over studeren met een uitkering.

In de rubriek Vraag & Antwoord behandelen we een vraag waarop veel werkzoekenden graag een antwoord willen. Deze keer: hoe kan ik kinderopvang regelen als ik weer ga werken?

Als u jonge kinderen heeft en (weer) gaat werken, dan wilt u natuurlijk dat uw kinderen in goede en vertrouwde handen zijn. De gemeente kan u helpen bij het vinden van opvang en betaalt in sommige gevallen mee aan de kosten. Een werkconsulent Kinderopvang van de gemeente helpt ouders met een bijstandsuitkering die kinderopvang nodig hebben. Het maakt niet uit of u een alleenstaande ouder bent of niet. De aanpak is voor iedereen hetzelfde.

Ook als u schulden heeft, is kinderopvang mogelijk. De gemeente kijkt dan naar uw persoonlijke situatie.

Hoe werkt het?

Als u kinderopvang nodig heeft, geeft u dit aan bij uw contactpersoon van de gemeente. Uw contactpersoon meldt u aan bij de werkconsulent Kinderopvang. Hierna volgt een gesprek waarin de werkconsulent uitleg geeft over bijvoorbeeld de kinderopvang, toeslagen, enzovoorts. Ook kan de werkconsulent u op weg helpen naar een opvangplek voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld bij u in de wijk of gekoppeld aan de school waar uw kinderen naartoe gaan. Nadat u bent aangemeld voor een opvangplek, ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek om u in te schrijven.

Kinderopvangtoeslag

Misschien heeft u recht op Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Of komt u in aanmerking voor de aanvulling van vier procent van de gemeente voor de eigen bijdrage (de ‘aanvullende tegemoetkoming kinderopvangtoeslag’). Door de bijdragen van de Belastingdienst en de gemeente vervalt soms de eigen bijdrage; u hoeft dan zelf niet te betalen voor de kinderopvang.

Lees meer over kinderopvang en toeslagen op de pagina Kinderopvang en bijstand.

Vrijwilligerswerk op plekken waar uw hulp nodig is. Bent u op zoek naar een invulling van uw tegenprestatie? Misschien zit er dan iets voor u tussen.

Chauffeur personenvervoer

 • Bij Wijkbus (Feijenoord)
 • Deelnemers veilig ophalen en wegbrengen, ritten plannen en op tijd rijden, verantwoordelijk voor ritgelden
 • Gevraagd: B/E Rijbewijs, Nederlands spreken
 • Werktijden: in overleg
 • VOG verplicht

Klusser

 • Bij Nico Adriaans Stichting (Noord)
 • Zelfstandig kleine onderhoudstaken en lichte reparaties uitvoeren op diverse locaties. Een technische achtergrond is een voordeel
 • Gevraagd: B/E-rijbewijs, Nederlands spreken, minimaal drie dagdelen per week beschikbaar
 • Werktijden: in overleg
 • VOG verplicht

Financieel ondersteuner

 • Bij Wmo Radar (Delfshaven)
 • Bewoners helpen met eenvoudige financiële vragen, bijvoorbeeld over toeslagen en kwijtscheldingen
 • Gevraagd: geduldig karakter, goed kunnen luisteren, goed Nederlands spreken en schrijven. Minimaal 1 à 2 dagdelen per week beschikbaar
 • Werktijden: in overleg
 • VOG verplicht

Supercoach voor ouders

 • Bij Wmo Radar (Delfshaven)
 • Ouders coachen bij opvoed- en opgroeivaardigheden om kansen van kinderen op school te vergroten
 • Gevraagd: minimaal 2 dagdelen per week beschikbaar, flexibel en minimaal één schooljaar inzetbaar
 • Werktijden: in overleg
 • VOG verplicht

Maatje voor senioren

 • Bij Wmo Radar (Delfshaven)
 • Huisbezoeken 75+, seniorenmaatje zijn of activiteiten voor senioren organiseren
 • Gevraagd: graag met senioren werken, signalen van eenzaamheid of verwaarlozing herkennen, sociaal vaardig, verantwoordelijk, zorgvuldig en oplettend, goed Nederlands spreken
 • Werktijden: in overleg
 • VOG verplicht

Meer informatie

Informatie over deze vrijwilligersvacatures of andere vrijwilligersvacatures vindt u op de website Rotterdammers voor elkaar.

Het is weer volop zomer: tijd voor leuke uitjes. Met de Rotterdampas krijgt u de leukste acties gratis of met flinke korting.

Samen eropuit is natuurlijk leuker dan alleen. Daarom vindt u in het magazine Veel Plezier! van de Rotterdampas speciale uitjes waar u iemand zonder pas mee naartoe kunt nemen. Ook die persoon profiteert van korting. Ga bijvoorbeeld lekker eten bij Obst & Gemüse of relax samen bij Spa Wellness Hammam. Zo wordt de zomer er eentje om nooit te vergeten.

Nog geen Rotterdampas?

Bestel of verleng uw pas op rotterdampas.nl/bestellen. Of ga naar de Rotterdampaswinkel in de Centrale Bibliotheek. Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente Rotterdam? Dan betaalt u 5 euro. Voor inwonende kinderen tot en met 17 jaar is de pas gratis.

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat de gemeente dit niet altijd kan garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op.