010werkt
Gepubliceerd op: 05-09-2017
Geprint op: 16-04-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/010werkt/
Ga naar de hoofdinhoud

Op deze pagina vindt u actuele nieuwsberichten en de artikelen uit de laatste 010werkt nieuwsbrief.

010werkt is een tweemaandelijkse nieuwsbrief voor Rotterdammers met een Tozo- of bijstandsuitkering. In dit nummer onder meer het verhaal van Ramiro Muñoz. Na een lange periode van tegenslag en problemen is hij nu goed op weg naar werk dat bij hem past. ‘Een baan als ervaringsdeskundige. Dat hoop ik over een poosje te bereiken. Ik kom van ver, maar doe nu iets waar ik me goed bij voel.’ Het verhaal van Ramiro en alle andere artikelen leest u hieronder.

Ramiro Muñoz kwam in 2014 naar Rotterdam. Voorheen dakloos, kon hij hier terecht in een antikraakwoning. Nu woont hij in een eigen huurhuis. En hij werkt hard aan een toekomst zonder uitkering. Hij vertelt wat hij allemaal tegenkwam in de tussenlig­gende jaren. En hoe hij besloot om de belemmeringen en hindernissen als lessen te zien.

‘In 1978 kwam ik met mijn ouders als politiek vluchteling vanuit Chili naar Nederland. We woonden in Amsterdam. Na een heel moeilijke en verdrietige periode waarin ik dakloos werd, ben ik in 2014 naar Rotterdam verhuisd. In Amsterdam kreeg ik geen uitkering omdat ik geen adres had. Hier in Rotterdam vond ik antikraak woonruimte. De gemeente Amsterdam droeg mijn dossier over aan Rotterdam. Nee, dat was niet meteen de oplossing van alle problemen! Ik had erg veel meegemaakt en daar moest ik aan werken. Daarvoor had ik tijd nodig, en ruimte in mijn hoofd. Toen ik eenmaal in Rotterdam woonde, kwamen al snel twee handhavers langs om mij te controleren. Ik schrok me rot, vond het intimiderend. En dat was mijn kennismaking met de gemeente! Daarna kreeg ik een uitnodiging om te komen praten. De gemeente gaf me toen gelukkig eerst tijd om te werken aan mijn persoonlijke problemen. En vrijwilligerswerk zocht ik zelf. De inkomensconsulent zag op den duur dat ik meer kon, en verwees mij naar een werkconsulent: Rawi Oemraw.‘

'Meer dan een nummer'

'In de gesprekken met mijn werk­consulent voelde ik eindelijk echte interesse. Hij was benieuwd naar mij en naar wat ik kon en wilde. Die menselijkheid had ik gemist. Ik voelde me in de jaren daarvoor soms echt alleen maar een BSN (burgerservicenummer). En ik ben, net als ieder mens, meer dan dat! Oemraw heeft ervoor gezorgd dat ik kon gaan doen wat ik wilde.'

'Ik kon gaan doen wat ik wilde.'

Ramiro Muñoz - 010Werkt februari 2021

'Ik doe de opleiding Ervaringsdes­kundige, bij Howie the Harp. Het theoretische gedeelte heb ik achter de rug. En nu loop ik stage bij Wmo radar in Delfshaven. Daar loop ik mee met een buurtcoach en een activerings­coach. Als alles goed gaat, kan ik rond november mijn certificaat halen. En hopelijk vind ik dan een baan en heb ik de uitkering niet meer nodig.'

Tip

'Ik heb in de afgelopen jaren vier boeken geschreven. Dat is voor mij een manier om problemen aan te kunnen. Ik heb mezelf er weer bovenop geschreven, zou je kunnen zeggen. Zelf heb ik veel gehad aan filosofen als Marcus Aurelius. Hij was keizer van het Romeinse rijk, en een denker. Een van zijn uitspraken: ‘Vraag je niet af waarom iets je overkomt, maar wees er dankbaar voor’ heeft mij goed geholpen. Alles wat ik heb meegemaakt, zie ik als een les. Het leven heeft z’n loop. Ik leer ermee dealen en kies mijn eigen route. Mijn tip zou zijn: Ga niet zitten mopperen omdat het allemaal zo naar is. Maar ga op zoek naar wat jíj́ kunt veranderen en pak het aan.'

Goed luisteren

Werkconsulent Rawi Oemraw is blij dat het nu goed gaat met meneer Muñoz. 'Mijn begeleiding draait vooral om luisteren', vertelt hij. 'Luisteren, doorvragen, inleven en maatwerk. Echt hoor. Meneer had nare ervaringen met de gemeente: hier en in Amsterdam. Dus wij moesten in onze gesprek­ken eerst wederzijds vertrouwen opbouwen. De heer Muñoz kan altijd met z’n vragen bij me terecht. Hij stelt regelmatig vragen waar ik even over na moet denken. Daar leer ik ook weer van, wat het werk juist weer zo leuk maakt. Nu werkt hij aan een toekomst met werk waar hij zich goed bij voelt. Ja, ik verwacht zéker dat hem dat gaat lukken.'

Bent u gedupeerd door de kinderop­vangtoeslagaffaire bij de Belasting­dienst? Dan ontvangt u 30.000 euro als compensatie. Bovendien worden al uw eventuele andere schulden bij de Belastingdienst en Toeslagen kwijtgescholden. Meer informatie hierover vindt u op deze speciale pagina van de Belastingdienst.

Geen gevolgen voor uw uitkering

Dit compensatiebedrag heeft géén gevolgen voor uw bijstandsuitkering. Ook als u later nog geld krijgt uit herstelacties, heeft dat geen gevolgen voor uw uitkering. Hebt u ondersteuning nodig bij geldzaken of (gezondheids)problemen door de kinderopvangtoeslagaffaire? Het Hulpteam Toeslagen 010 helpt u graag. Kijk op hulpteamtoeslagen010.nl.

De hoogte van een (bijstands-)uitkering hangt af van uw persoonlijke situatie. De gemeente gebruikt de gegevens die u doorgeeft. Geeft u geen informatie of onjuiste informatie? Dan krijg u te veel of te weinig geld. U kunt dan een waarschuwing of boete krijgen.

Gaat u verhuizen? Verandert uw gezinssamenstelling? Ontvangt u leningen of giften? Geef het altijd binnen twee weken door. Dan weten de gemeente en uzelf zeker dat u het juiste bedrag krijgt. Geef uw wijzigingen door via de pagina Wijzigingen doorgeven.

Ontvangt u een Tozo-uitkering en wilt u wijzigingen doorgeven? Kijk dan op de pagina Tozo voor meer informatie.

Alle publiekslocaties van de gemeente zijn op vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) en maandag 5 april (tweede paasdag) 2021 gesloten. Meer informatie over openingstijden en coronamaatregelen op de pagina Publiekslocaties.

Chris Maarsen is schuldhulpverlener bij het Expertiseteam Financiën. Soms komen mensen met boodschappentassen vol met ongeopende enveloppen bij hem binnen. ‘Fijn’ vindt hij dat. ‘Dan is er meteen iets waarmee ik kan helpen.’ Hieronder geeft hij tips voor mensen met schulden.

‘De moeilijkste stap is hulp vragen’, zegt Chris. ‘Mensen schamen zich voor hun schulden. Dat hoeft niet. Het kan iedereen overkomen. Ik heb zélf jaren geleden problematische schulden gehad. Dus ik weet waar ik over praat. Mijn tip is dan ook écht: schaam je niet, praat erover! Ga naar de Vraagwijzer. Of praat met iemand die je vertrouwt bij het Huis van de Wijk, of je maatschappelijk werker. Zij kunnen je verder helpen. Of doorverwijzen.’

Een andere belangrijke tip van Chris: ‘Blijven er rekeningen liggen? Betaal alsjeblieft wel de huur! Het lijkt fijn om een groot bedrag uit te stellen, maar het loopt snel op. En als je uit je huis gezet wordt, heb je niks meer. Als je een uitkering hebt, maak je sneller schulden dan mensen met genoeg geld. Vraag zo snel mogelijk hulp bij financiële proble­men, ook al vind je dat misschien moeilijk. Door erover te praten, voorkom je dat het nog erger wordt.’

Vergoeding geldt als inkomen

Dit jaar is er weer een Tweede Kamerverkiezing. Op woensdag 17 maart is het zover. Op alle stembureaus zijn veel mensen nodig om te zorgen dat alles volgens de (corona)regels gaat. Daarvoor maakt de gemeente gebruik van vrijwilligers. Hebt u zich ook aangemeld als vrijwilliger bij de Tweede Kamerverkiezing? Lees dan het volgende even goed door.

Financiële vergoedingen doorgeven

Vrijwilligers die op het stembureau werken, krijgen een financiële vergoeding. Deze vergoeding geldt als inkomen. En dus moet u dit inkomen doorgeven aan uw werk-consulent of activeringscoach. Dat geldt ook voor andere inkomsten. Bijvoorbeeld als u iets gewonnen heeft met een kraslot, of als u iets heeft verkocht op Marktplaats.

Afhankelijk van uw situatie

Inkomen kan ingehouden worden op uw uitkering, maar dat is afhankelijk van uw situatie. Geef vergoedingen en andere inkomsten altijd door via de pagina Wijzigingen doorgeven. Dan kan de gemeente uw situatie goed beoordelen.

Wordt vervolgd

De Cliëntenraad zoekt nog uit of het mogelijk is om een bepaald bedrag aan inkomen te ontvangen, zonder dat de gemeente dat inhoudt op uw uitkering. In de volgende 010werkt leest u meer over dit onderwerp.

Cliëntenraad

Postbus 1024, 3000 BA Rotterdam
clientenraad@gmail.com
Telefoon 010 - 498 50 25
Spreekuur: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur

Dit is een bijdrage van de Cliëntenraad van Werk en inkomen. De Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan.

In deze nieuwe rubriek vindt u kansen en mogelijkheden die het makkelijker maken om werk te vinden. Deze keer informatie over taallessen in Rotterdam. Ook is er een speciale e-bike-actie. Is het iets voor u?

E-bike-actie

Hebt u een goede kans op werk? Maar hebt u geen vervoer om te solliciteren of om naar uw werk te gaan? Dan is de e-bike-actie misschien iets voor u.

 • U krijgt een elektrische fiets (e-bike) te leen.
 • De fiets mag u twee maanden gebruiken.
 • Tijdens die twee maanden krijgt u begeleiding om het fietsen én uw werk vol te houden.
 • Na twee maanden mag u, als u werk hebt gevonden, de e-bike voor weinig geld kopen.

Dit zijn de voorwaarden:

 • Kunt u fietsen?
 • Hebt u geen vervoer en kunt u daardoor geen werk vinden? Of kunt u meer uren gaan werken, maar kan dat niet omdat u geen vervoer hebt? Of kunt u door een e-bike werk vinden en daardoor uit de uitkering komen?
 • Spreekt u Nederlands op niveau 2?

Overleg dan met uw werkconsulent of u in aanmerking komt voor een e-bike.

Gratis taallessen

Als u Nederlands spreekt, begrijpt en schrijft, vindt u makkelijker werk. Wilt u uw Nederlands verbeteren? Kijk dan eens op Beterintaal.nu. Hieronder een paar mogelijkheden.

 • Formele taallessen met een diploma, of speciale taalles over gezondheid, werk of ontwikkeling. In Rotterdam Noord via het Albeda en in Rotterdam Zuid via Sagènn.
 • Samen met anderen oefenen: op een ontspannen en gezellige manier beter Nederlands leren praten, lezen of schrijven. Bijvoorbeeld bij de bibliotheek.

Bij het Huis van de Wijk in uw buurt zijn verschillende taalactiviteiten. U bent welkom! Of bel de Vraagwijzer via 14 010. De medewerkers geven u graag meer informatie. Op Beterintaal.nu vertellen mensen hun verhaal over hoe zij dankzij taallessen werk vonden.

Lees ook over de Wet Taaleis in onderstaand artikel.

In de rubriek Vraag & Antwoord behandelen we iedere keer een andere vraag. Deze keer: wat is de Wet Taaleis? En wat betekent dit voor mensen met een uitkering?

Wat is de Wet Taaleis?

De Wet Taaleis is een onderdeel van de Participatiewet. Die wet zegt dat bijna alle mensen met een bijstandsuitkering verplicht zijn om Nederlands te kunnen begrijpen, praten, lezen en schrijven. Dat maakt de kans op werk groter.

Wat moet ik doen?

Hebt u een certificaat of een ander bewijsstuk voor taalniveau 1F (ook wel taalniveau A2)? Dan is dat voldoende. Hebt u dat niet? Dan maakt u een taaltoets om te kijken of u niveau 1F heeft.

Ik heb niveau 1F nog niet. Wat dan?

Haalt u niveau 1F nog niet? Dan krijgt u een brief thuis. Daarin staat dat u nog niet voldoet aan de taaleis. U moet dan een ‘inspanning’ leveren. Dat betekent dat u echt moeite moet doen om beter Nederlands te leren. U kunt bijvoorbeeld taallessen volgen. Kijk hiervoor op Beterintaal.nu. En lees het artikel over gratis taallessen. Hebt u twaalf maanden voldoende inspanning geleverd? Dan bent u klaar met de taaleis.

Kan ik ook op een andere manier Nederlands leren?

Ja, dat kan. U kunt ook Nederlands oefenen bij een werktraject, door vrijwilligerswerk of met een taalmaatje. Bespreek met uw contact­persoon van de gemeente wat het best bij u past. Let op: u bent verplicht om de ‘inspanning’ te leveren. Doet u dit niet? Dan kan uw uitkering tijdelijk verlaagd worden.

Ik kan geen inspanning leveren. Wat nu?

Hebt u problemen en kunt u daardoor tijdelijk geen inspanning leveren? Bespreek het met uw contactpersoon. Samen kijkt u wat u kunt doen. In sommige gevallen kunt u later beginnen met uw inspanning. Ook als u later begint, blijft de verplichting bestaan.

Taalles in coronatijd

Op dit moment worden taallessen digitaal gegeven. Kunt u de lessen niet online volgen? Geef dit door aan uw contactpersoon. De gemeente kan dan uw verplichting tijdelijk uitstellen. Worden de taallessen weer op locatie gegeven? Dan bespreken we samen hoe en wanneer u weer verder gaat met de Nederlandse taallessen.

Begin februari kreeg u van de gemeente de jaaropgave voor 2020. Alle Rotterdammers met een uitkering van de gemeente Rotterdam krijgen dit overzicht. De bedragen op de jaaropgave kunt u gebruiken om uw belastingaangifte in te vullen, of als u huur- of zorgtoeslag aanvraagt. Bewaar hem dus goed. Hebt u een vraag over de jaaropgave of hebt u hem niet ontvangen? Kijk dan op de pagina Jaaropgave.

Hebt u schulden in verband met terugbetaling van een teruggevor­derde uitkering? Dan heeft de gemeente u ook een schuldenover­zicht gestuurd. U hoeft daar niets mee te doen. Het is alleen een overzicht van welke bedragen er nog openstaan.

Hulp en advies over uw geld?

U kunt bij de Vraagwijzer terecht voor advies en ondersteuning over uw financiële situatie. Kijk op de pagina Vraagwijzer of bel naar 14 010.

Tip

Maak brieven van de gemeente Rotterdam altijd open. Er kan belangrijke informatie in staan.

Het coronavirus heeft grote invloed op ondernemers en op de economie. Ondernemen wordt moeilijk door de maatregelen, beperkingen en veranderingen in de markt. Bent u ondernemer en weet u niet of u wel verder kunt met uw bedrijf? Hebt u schulden die u zelf niet kunt oplossen? Of wilt u misschien overstappen naar een baan in loondienst? De Rijksoverheid en de gemeente Rotterdam helpen u graag bij het zoeken naar mogelijkheden. Ontdek de regelingen die voor u gelden via de regelingencheck van de Kamer van Koophandel. Regionaal Bureau Zelfstandigen biedt onder meer schuldhulpverlening en coaching. En via Ondernemen010 vindt u tips en e-learnings om te digitaliseren. HalloWerk biedt begeleiding bij het zoeken naar een baan. Meer informatie op de pagina Ondernemen in de toekomst.

Zoekt u vrijwilligerswerk voor bijvoor­beeld uw Prestatie010? Misschien vindt u deze vacatures interessant. Meer weten? Kijk op Zorgzaam010.nl. Daar kunt u ook de vrijwilligerstest doen om te kijken welk vrijwilligerswerk goed bij u past.

Klusvrijwilliger

Vrijwilligerswinkel Kralingen/Crooswijk

 • Klusjes doen voor ouderen. Zoals een schilderij ophangen, een lamp vervangen, iets repareren.
 • Gevraagd: u bent handig en wilt graag mensen helpen.
 • Werktijden: in overleg.

Vrijwilliger

Humanitas in heel Rotterdam

 • Er zijn bij Humanitas veel verschillende werkzaamheden te doen. Bijvoorbeeld: ondersteuning in een van de huiskamers, eenzame mensen bellen voor een praatje, helpen bij beeldbellen met familie, helpen bij maaltijden, enzovoort.
 • Gevraagd: u vindt het fijn om mensen te helpen.
 • Werktijden: in overleg.

Chauffeur/bijrijder

Wilskracht Werkt (Delfshaven, Feijenoord, Noord en Overschie)

 • Als chauffeur of bijrijder pakketjes brengen of boodschappen doen voor ouderen en kwetsbare mensen.
 • Gevraagd: u hebt een geldig rijbewijs en bent enthousiast.
 • Werktijden: in overleg.

Vrijwilliger Computerles

Wmo radar in Delfshaven

 • Bewoners helpen om te leren e-mailen, schrijven in Word, veilig internetten, apps gebruiken, of beeldbellen. U geeft 1 op 1 les in de Huizen van de Wijk in Spangen.
 • Gevraagd: u bent sociaal en hebt kennis van computer en tablet, Word en apps.
 • Werktijden: in overleg 2 uur per week.

Hebt u algemene vragen over Prestatie010? Bel naar 010 - 498 15 70.

logo HalloWerk!

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Wilt u graag antwoord op die vragen? Doe dan de assessments (testjes) op hallo-werk.nl. En leer uzelf beter kennen. De uitkomsten worden opgeslagen in uw profiel.

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat de gemeente dit niet altijd kan garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op.