Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Kinderopvang en bijstandsuitkering

Als u kinderopvang nodig heeft dan helpt de gemeente. Op deze pagina leest u meer over de mogelijkheden voor kinderopvang als u gaat werken. Samen met een coach van de gemeente (team kinderopvang) wordt er gekeken naar de mogelijkheden, en wordt u geholpen met het aanvragen van de opvang.

Op de pagina  Bijzondere bijstand leest u meer over vergoeding kinderopvang via de bijzondere bijstand.  

Inschrijven 

U hoort van de gemeente welke kinderopvang plaats heeft. Daarna schrijft u
uw kind(eren) in via de website van de kinderopvangorganisatie.

Contract tekenen en vergoeding aanvragen

Bij de opvanginstelling ondertekent u het plaatsingscontract. Hier vraagt u ook de vergoeding aan die u van de gemeente kunt krijgen.

Let op: Als u een partner heeft, gaat u samen naar dit gesprek. Neem allebei uw DigiD-inlogcode en identiteitsbewijs mee.

Wennen

De kinderopvangorganisatie maakt afspraken met u over het wennen van uw kind(eren).

Vergoeding gemeente

De kinderopvangorganisatie stuurt de aanvraag voor de financiële vergoeding door naar de gemeente. Vaak samen met de aanvraag voor kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst.  

Kunt u om dringende redenen niet komen op uw afspraak met de gemeente, de werkcoach kinderopvang of de opvanginstelling. Laat dit 24 uur voor het afgesproken tijdstip weten aan de contactpersoon van de gemeente. Als u een afspraak niet nakomt, kan uw uitkering lager worden of stoppen.

Kosten kinderopvang (eigen bijdrage)

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van het aantal kinderen, het aantal uren en de uurprijs van de opvang. De opvanginstelling berekent tijdens het inschrijvingsgesprek precies hoe hoog de eigen bijdrage is.

Volledig aan het werk

Gaat u volledig aan het werk (u ontvangt geen uitkering meer) of wordt u ondernemer? Dan kunt u éénmalig een vergoeding van € 300 krijgen om de stijgende kosten van kinderopvang op te vangen.  Neem voor deze vergoeding contact op met uw contactpersoon van de gemeente.

Belangrijk om te weten

De financiële vergoeding van de gemeente stopt als u geen uitkering meer ontvangt, maar u komt nog wel in aanmerking voor de vergoeding van de Belastingdienst. Geef de verandering wel door aan de Belastingdienst.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.