Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Jaaropgave bijstand

Als u een uitkering ontvangt van de gemeente Rotterdam krijgt u in februari een jaaropgave. In een jaaropgave staat hoeveel uitkering u heeft gekregen in een kalenderjaar.

De bedragen op de jaaropgave kunt u onder andere gebruiken om uw belastingaangifte in te vullen, of als u huur- of zorgtoeslag aanvraagt.

Op de jaaropgave staat:

  • wat u totaal aan bruto-uitkering heeft ontvangen
  • de loonheffing die u heeft betaald
  • de bijdrage Zorgverzekeringswet.

Partner

Uw partner krijgt ook een jaaropgave als u de uitkering(en) samen met uw partner heeft ontvangen.
De bedragen op de jaaropgave kunnen verschillen. Dit kan komen doordat één van u nog een andere inkomstenbron heeft gehad.
De gemeente houdt er dan rekening mee dat er loonheffingskorting bij de andere inkomstenbron is toegepast.

De informatie uit uw jaaropgave geeft de gemeente door aan de Belastingdienst.
De jaaropgave krijgt u maar één keer. Bewaar de jaaropgave dus goed.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.