Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Plichten bijstandsuitkering

U ontvangt tijdelijk een (aanvullende) bijstandsuitkering van de gemeente Rotterdam. Bij een bijstandsuitkering horen rechten en plichten.

We maken samen afspraken om te zorgen dat u zo snel mogelijk betaald werk vindt en geen uitkering meer nodig heeft.

Voor het ontvangen van een bijstandsuitkering gelden er regels. Zo verwacht de gemeente dat u alle informatie doorgeeft die van invloed is op uw uitkering.

Inlichtingenplicht

Als u een bijstandsuitkering ontvangt hebt u een inlichtingenplicht. Dat betekent dat u de juiste informatie moet geven.
Als u dat niet doet, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.
De gemeente kan bijvoorbeeld uw uitkering stopzetten. Of u moet de te veel ontvangen uitkering terugbetalen. U kunt ook een boete krijgen.

De gemeente Rotterdam moet er zeker van zijn dat u recht heeft op een uitkering. En dat u het juiste bedrag krijgt.
Geef veranderingen in uw persoonlijke, gezins-, woon- en financiële situatie direct door. Doe dit uiterlijk binnen 2 weken.

In de flyer Inlichtingenplicht leest u wat u van ons mag verwachten:

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Wilt u een wijziging doorgeven?

U kunt een wijziging doorgeven via het Wijzigingsformulier.

Lees voor u begint met invullen ook de informatie op de pagina Wijzigingen doorgeven goed door.

Onze afspraken

Voor het ontvangen van een bijstandsuitkering gelden er afspraken. Zo verwacht de gemeente dat

 • U opdrachten uitvoert bij (of tijdens) de behandeling van uw aanvraag voor een bijstandsuitkering.
 • U op uw afspraken met de gemeente komt. U belt minimaal 1 werkdag van tevoren af. En alleen als u een dringende reden heeft.
  Bijvoorbeeld een afspraak bij een medisch specialist of een begrafenis.
  De gemeente beoordeelt of uw reden geaccepteerd wordt en kan u vragen om bewijs
 • U overdag bereikbaar bent voor de gemeente per telefoon, e-mail of een gemeentelijk berichtenplatform
 • U op tijd informatie geeft waar de gemeente om vraagt en meewerkt als de gemeente daarom vraagt.
  Bijvoorbeeld aan een huisbezoek of een onderzoek om vast te stellen of u nog recht op bijstand heeft
 • U zich aan de huisregels houdt op gemeentelocaties.

Arbeidsverplichtingen

Wie een bijstandsuitkering ontvangt, heeft een aantal arbeidsverplichtingen.
Deze zijn gericht op het vinden van (betaald) werk.
De gemeente verwacht dat:

 • U meewerkt aan trajecten naar werk via de gemeente, bijvoorbeeld deelname aan WerkLoont of het volgen van een training.
 • U aangeboden werk aanvaardt en behoudt.
 • U ervoor zorgt dat u uw kennis en vaardigheden verbetert en bijhoudt.
 • U zoekt naar vacatures, solliciteert en staat ingeschreven bij uitzendbureaus.
 • U ervoor zorgt dat uw uiterlijk, kleding en gedrag netjes zijn en dat deze het behouden van werk of arbeidsactiviteiten niet tegenwerken.
 • U niet alleen naar werk zoekt in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio.
 • U bij werkaanbod tot maximaal 3 uur per dag (1,5 uur heen en 1,5 uur terug) reist met het openbaar vervoer (of op andere wijze). U mag dit werk niet weigeren.
 • U gaat verhuizen als het niet mogelijk is om binnen 3 uur reizen per dag werk te vinden, maar wel ergens anders voor tenminste 1 jaar met een beloning tenminste net zo hoog als uw bijstandsuitkering.

Bent u tijdelijk in het buitenland of ergens anders binnen Nederland?

Uw verplichtingen lopen altijd door tijdens uw vakantie in het buitenland of ergens anders in Nederland.
Uw verblijf op een andere plek mag uw kans op betaald werk, opleiding of re-integratietraject niet hinderen.
Lees meer op de pagina Vakantie en bijstand.

Prestatie010

Kunt u (nog) niet werken, of een traject naar werk volgen? Dan doet u een prestatie010.
U mag zelf een prestatie010 kiezen, in overleg met uw activeringscoach.
Er zijn verschillende mogelijkheden: vrijwilligerswerk, mantelzorg, een taalcursus of een training. Wat u gaat doen, hangt af van uw situatie en achtergrond.
Meer informatie over prestatie010 kunt u lezen op de pagina Prestatie010.

Wet taaleis

Naast het nakomen van bovenstaande afspraken en verplichtingen verwacht de gemeente dat u aan de Wet taaleis voldoet.
Het is makkelijker om werk te vinden als u het Nederlands ook goed begrijpt.
Meer informatie over de Wet taaleis en wat de afspraken zijn kunt u lezen op de pagina Taaleis in de bijstand.

Maatregelen en boete

Heeft u zich niet aan een afspraak gehouden? Dan kunt u een maatregel van 30% of 100% krijgen. U krijgt dan minder of geen geld.

De hoogte van de maatregel wordt bepaald door de soort afspraak die u niet bent nagekomen. Sommige afspraken wegen zwaarder dan andere. Bij een maatregel van 100% krijgt u een maand geen geld. Komt u steeds weer één of meer afspraken niet na, dan kunt u meerdere maanden geen uitkering krijgen.

Voor de Wet taaleis gelden er andere afspraken voor het opleggen van een maatregel.

Herziening van een maatregel aanvragen

Heeft de gemeente een maatregel opgelegd omdat u de arbeidsverplichting(en) niet bent nagekomen?
U kunt dan een aanvraag indienen tot herziening van een maatregel.
Wij verwachten dan dat u kunt aantonen dat u uw houding en gedrag heeft aangepast en alsnog de regels en arbeidsverplichting(en) bent nagekomen.

De aanvraag tot herziening kunt u indienen vanaf de datum van de maatregelbeschikking tot aan het einde van de looptijd van de maatregel.
Als na onderzoek blijkt dat de maatregel kan worden herzien, dan gebeurt dit vanaf de datum van indiening van de aanvraag.
Deze regeling geldt niet als u een maatregel heeft gekregen omdat u zich ernstig heeft misdragen of financieel onverantwoordelijk bent geweest.

Gebruik het formulier Aanvraag herziening maatregel

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.