Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Heeft u al lang een laag inkomen? En kunt u dit inkomen niet verhogen? Mogelijk heeft u dan recht op € 120 individuele inkomenstoeslag. U mag de toeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen.

Alle regels op een rij

 1. Per huishouden mag u de toeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen.
 2. U woont op de datum van uw aanvraag in Rotterdam.
 3. U kunt uw inkomen niet verhogen. Bijvoorbeeld door een hoger loon.
 4. U bent op de datum van uw aanvraag 21 jaar of ouder.
 5. U heeft nog geen recht op AOW.
 6. U heeft de Nederlandse nationaliteit of bent u daarmee gelijkgesteld.
 7. U mag vermogen hebben tot een bepaald bedrag.
 8. Uw inkomen was afgelopen 12 maanden lager dan 130% van het minimumloon.

Vermogen

Vermogen is hoeveel uw bezittingen samen waard zijn.
Denk aan spaargeld, levensverzekeringen, auto, sieraden of antiek.
Normale spullen als een wasmachine, koelkast of tv tellen niet mee.
Ook andere dingen die echt nodig zijn tellen niet mee.
Bijvoorbeeld een aan handicap aangepaste auto.

Uw maximale vermogen in 2023 was:

 • € 15.210 voor gezinnen en alleenstaande ouders
 • € 7.605 voor alleenstaanden
 • € 64.100 maximale vrijlating waarde eigen woning

Inkomen

 • De gemeente kijkt naar uw netto inkomen van de 12 maanden voor de aanvraagdatum.
  Kwam uw inkomen in 1 of meer maanden boven het grensbedrag?
  Dan krijgt u geen individuele inkomenstoeslag.
 • Het gaat om al uw inkomsten. Dus loon, pensioen, uitkeringen, lijfrente of inkomsten als zelfstandige, maar ook alimentatie of onderhuur.
 • Bent u gehuwd of samenwonend? Dan gaat het om de inkomsten van u en uw partner samen.
Periode

Grensbedrag inkomen per maand
(netto inclusief vakantiegeld)

Van 1 januari 2023 tot 1 juli 2023 € 2.220,50
Van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023 € 2.046,24
Van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022 € 2.027,45

Aanvraagformulier

Vraag Individuele Inkomenstoeslag aan via het formulier 'Individuele inkomenstoeslag'.
Print het uit, vul het in en stuur het op. Het adres staat op het formulier.

Hulp nodig bij het invullen?

Ga dan naar een Vraagwijzer bij u in de buurt.

Voor iemand anders aanvragen

Een ander persoon mag de aanvraag voor u doen als u toestemming geeft.
Toestemming geven moet met een speciaal formulier.
Dat formulier heet 'Machtiging aanvraag uitkering'.

Op de machtiging is een handtekening nodig van:

 • uzelf
 • uw partner, als u die heeft
 • de persoon die uw toestemming heeft

Stuur de machtiging mee met het aanvraagformulier.

Hoe lang duurt het

Binnen 8 weken krijgt u een brief.
In die brief staat of u de individuele inkomenstoeslag krijgt.

Geldzorgen

Als u zorgen over geld heeft, kijk dan op de pagina Geldzorgen.
Samen met u zoeken we naar een oplossing.

Contactinformatie

Heeft u nog vragen, bel dan 14 010.

Veelgestelde vragen

Personen met een bijstandsuitkering krijgen een verkort aanvraagformulier.
Als u het formulier niet heeft gekregen, hoort u niet tot deze groep.
U kunt wel een aanvraag doen met het normale formulier.

Nee. U kunt geen individuele inkomenstoeslag voor vorige jaren krijgen.

U heeft geen recht op individuele inkomenstoeslag als:

 • u nu een opleiding of studie volgt
 • u de afgelopen 12 maanden een studie heeft afgerond die valt onder:
  • de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  • de Wet studiefinanciering 2000
  • de Wet educatie en beroepsonderwijs
  • de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Daarbij gaat het om de volgende opleidingen:

 • HAVO, VWO
 • MBO-niveau 2 of hoger
 • HBO of Universitair onderwijs

Staat uw opleiding er niet bij of twijfelt u?
Geef de opleiding door aan de gemeente.
De gemeente kijkt of uw opleiding onder de regeling valt.

Vermogen is de waarde van al uw bezittingen, zoals:

 • spaargeld
 • spaarloonregeling
 • levensverzekeringen
 • aandelen
 • (vakantie)huis
 • woonboot
 • auto
 • caravan
 • sieraden en antiek

Normale goederen zoals meubels, een wasmachine, koelkast of televisietoestel zijn geen vermogen. Ook bezittingen die echt nodig zijn, tellen niet mee. Denk bijvoorbeeld aan een handicap aangepaste auto.

De gemeente gebruikt een grensbedrag voor een langdurig laag inkomen.

Wilt u individuele inkomenstoeslag aanvragen? U mag maximaal het grensbedrag aan inkomen hebben.

 • De gemeente kijkt naar uw netto inkomen per maand, over de 12 maanden voor de aanvraagdatum.
 • Het gaat om al uw inkomsten. Bijvoorbeeld inkomsten uit loon, pensioen, uitkeringen, lijfrente of inkomsten als zelfstandige. Maar ook inkomsten uit alimentatie of onderhuur tellen mee.
 • Het gaat om uw inkomsten mét vakantiegeld. Dat vakantiegeld hoeft u niet apart op te geven: dat wordt automatisch bij uw inkomen opgeteld
 • Bent u gehuwd of samenwonend? Dan gaat het om de inkomsten van u en uw partner samen.
 • Had u in de afgelopen 12 maanden steeds een bijstandsuitkering? Of een ander inkomen dat lager was dan onderstaande grensbedragen? Dan heeft u mogelijk recht op de individuele inkomenstoeslag.
 • Hieronder is het maximuminkomen per maand aangegeven. Komt uw inkomen in één of meer maanden boven het grensbedrag per maand in die periode? Dan heeft u geen recht op de individuele inkomenstoeslag.
   
Periode

Grensbedrag inkomen per maand
(netto inclusief vakantiegeld)

Van 1 januari 2023 tot 1 juli 2023 € 2.220,50
Van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023  
€ 2.046,24
Van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022 € 2.027,45
Van 1 juli 2021 tot 1 januari 2022 € 2.003,30