Cultuur in Rotterdam
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 22-10-2019
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/kunst-en-cultuur/
Spring naar het artikel
Foto: Conny Janssen Danst

Rotterdam doet meer aan cultuur dan subsidies verstrekken. De stad wil graag dat meer publiek gebruik maakt van het aanbod en dat er vernieuwende activiteiten ontplooid kunnen worden.

Verder hecht Rotterdam veel waarde aan cultuureducatie en talentontwikkeling: jong talent verdient immers een kans. Samenwerken met andere (internationale) steden is ook van belang. Om deze uitgangspunten te onderbouwen verricht de afdeling Cultuur onderzoek en geeft zij beleidskaders uit op basis waarvan regelingen tot stand komen.

Beleid en onderzoek

In de periode 2017-2020 verdeelt de gemeente 80,5 miljoen euro over 86 culturele instellingen in Rotterdam. Achttien hiervan zijn nieuw. Op 24 november 2016 stelde de gemeenteraad 'Reikwijdte en armslag: Cultuurplan 2017-2020 - reactie op advies RRKC en verdelingsvoorstel' vast. Hiermee zijn de subsidiebedragen bekend voor alle instellingen die een aanvraag in hadden gediend voor het Cultuurplan 2017-2020. Er wordt een nieuw Cultuurplan gemaakt dat vanaf 2020 gaat gelden.

Voor de evaluatie en ontwikkeling van cultuurbeleid maakt Rotterdam jaarlijks een Cultuurverkenning De verkenning is een bron van informatie voor en door de Rotterdamse culturele sector. Het document geeft de stand van zaken op het gebied van kunsten, erfgoed, ontwerpsectoren en crossovers daartussen. De Cultuurverkenning 2017 kijkt terug op de resultaten van het Cultuurplan 2013 - 2016 en blikt vooruit tot 2020.

Naar aanleiding van een uitnodiging van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de nieuwe beleidsperiode 2021-2024 gezamenlijk voor te bereiden, heeft de gemeente Rotterdam samen met de gemeente Dordrecht een Cultuurprofiel opgesteld. Met behulp van stedelijke en regionale profielen kan bij de inrichting van de landelijke culturele basisinfrastructuur beter rekening gehouden worden met de samenstelling en de culturele behoeften van de bevolking in de stedelijke regio’s. De profielen kunnen ook beschouwd worden als basisdocument voor de verdere afstemming en afspraken tussen Rijk en overige overheden over de beleidsperiode 2021-2024.

Regelingen en informatie

De gemeente wil kunst- en cultuurprojecten mogelijk maken en de artistieke ontwikkeling van kunstenaars bevorderen. Hiervoor bestaan diverse subsidiemogelijkheden:

Tussen 2017 en  2020 wordt 80,5 miljoen euro verdeeld over 86 culturele instellingen in Rotterdam via het Cultuurplan 2017-2020. Voor de jaren er na is er het Cultuurplan 2020-2024.

Pitcher Perfect 010

De cultuursector is zichzelf steeds aan het heruitvinden en vernieuwen. Pitcher Perfect 010 speelt hierop in als unieke, laagdrempelige vorm van projectfinanciering zonder inhoudelijke criteria of jury. Bedoeld voor makers en partijen die niet terecht komen bij de reguliere subsidieloketten voor kunst en cultuur.  De deelnemers presenteren hun plannen tijdens een openbare pitchavond. Ze adviseren daarna zelf over de te verstrekken bedragen, die in een totaalscore aan het eind van de avond gepresenteerd worden.

De pitchavonden vinden twee keer per jaar plaats. Op 2 september 2019 opent de inschrijving via de pagina Subsidie Pitcher Perfect 010. Let op: deelname is op volgorde van aanmelding. Er zijn telkens twintig plaatsen en het beschikbaar budget per avond is 90.000 euro.

Wie beoordeelt de aanvragen?

Voor de hierna genoemde regelingen is een adviescommissie ingesteld die uw subsidieaanvraag beoordeelt. Deze commissies verschillen per cluster/discipline van samenstelling en bestaan uit mensen uit het vak.

 • Carlijn van Ravenstein (voorzitter)
 • Susan Hogervorst
 • Adriaan van Veldhuizen
 • Patricia van Ulzen
 • Geert ter Steeg (voorzitter)
 • Pieter van Adrichem
 • Tim Beumers
 • Marc de Bruijn
 • Oscar van Dillen
 • Stephanie Francke
 • Jimmy-Pierre de Graaf
 • Ravian van den Hil
 • Gideon Karting
 • Karen Klijnhout
 • Evita de Roode
 • Pieter de Ruiter
 • Arthur Sauer
 • Jade Schiff
 • Ulrike Söbbeke
 • Wim Staessens
 • Deborah Stolk
 • Dick van Teylingen
 • Sam Uittenbogaart
 • Lizzy van der Vlegel
 • Barbara Willemsen
 • Aad Meijboom (voorzitter)
 • Nicky Assmann
 • Rinske Brand
 • Manon Braat
 • Paul van der Eerden
 • Bibi Fadlalla
 • Manus Groenen
 • Hans Groenendijk
 • Natasa Heydra
 • Cindy Jansen
 • Vincent Boy Kars
 • Martin de Korte
 • Inge de Leeuw
 • Machteld Leij
 • Tim Leyendekker
 • Shariff Nasr
 • Ilse Ronteltap
 • Frank van der Salm
 • Christiaan van Schermbeek
 • Marco Stout
 • Frits Wielders

Subsidie aanvragen

Heeft u vragen over cultuursubsidies? Wilt u persoonlijk advies over uw cultuurproject? Neem contact met ons op. U kunt u ons op verschillende manieren bereiken:

 • Bel of mail voor korte vragen en snel antwoord via telefoon (010) 267 19 03 of per e-mail
 • Kom langs op het spreekuur: elke twee weken kunt u op dinsdagmiddag terecht in de hal van de bibliotheek aan de Hoogstraat 110. U bent van harte welkom om al uw vragen te stellen en goede plannen te delen. Maak direct online een afspraak
 • Welke regeling past bij uw project? Vind door vraag en antwoord snel de meest geschikte subsidieregeling voor uw plan

Beleidskaders

Op alle subsidies is de Subsidieverordening Rotterdam (pdf) van toepassing. Bij Cultuur zijn er daarnaast nog algemene beleidsregels (pdf) waaraan een aanvraag moet voldoen. Deze gelden altijd in samenhang met de disciplinegebonden beleidsregels.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u nadere informatie? Neem dan contact op met de afdeling Cultuur, telefoon (010) 267 19 03.