Beleid en subsidies voor kunst en cultuur
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 25-04-2019
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/kunst-en-cultuur/
Spring naar het artikel
Foto: Conny Janssen Danst

Rotterdam streeft met partners in de stad naar een sterk cultureel klimaat. Een stad die uitnodigt tot bezoek. Die een brede culturele agenda heeft en waar aandacht is voor cultuur in de wijken.

De gemeente wil namelijk kunst- en cultuurprojecten mogelijk maken en de artistieke ontwikkeling van kunstenaars bevorderen. Hiervoor bestaan diverse subsidiemogelijkheden:

Tussen 2017 en  2020 wordt 80,5 miljoen euro verdeeld over 86 culturele instellingen in Rotterdam via het Cultuurplan 2017-2020.

Pitcher Perfect 010

De cultuursector is zichzelf steeds aan het heruitvinden en vernieuwen. Pitcher Perfect 010 speelt hierop in als unieke, laagdrempelige vorm van projectfinanciering zonder inhoudelijke criteria of jury. Bedoeld voor makers en partijen die niet terecht komen bij de reguliere subsidieloketten voor kunst en cultuur.  De deelnemers presenteren hun plannen tijdens een openbare pitchavond. Ze adviseren daarna zelf over de te verstrekken bedragen, die in een totaalscore aan het eind van de avond gepresenteerd worden.

De pitchavonden vinden twee keer per jaar plaats. Op 1 maart 2019 opent de inschrijving via de pagina Subsidie Pitcher Perfect 010. Let op: deelname is op volgorde van aanmelding. Er zijn telkens twintig plaatsen en het beschikbaar budget per avond bedraagt 90.000 euro.

Cultuurprofiel Rotterdam en Regio

Naar aanleiding van een uitnodiging van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan lokale overheden om de nieuwe beleidsperiode 2021-2024 gezamenlijk voor te bereiden, heeft de gemeente Rotterdam samen met de gemeente Dordrecht een Cultuurprofiel opgesteld.

Met behulp van stedelijke en regionale profielen kan, aldus de minister, bij de inrichting van de landelijke culturele basisinfrastructuur beter rekening gehouden worden met de samenstelling en de culturele behoeften van de bevolking in de stedelijke regio’s. Met de identiteit en verhalen uit die regio’s en met het lokale en regionale klimaat voor de makers en kunstenaars. De profielen kunnen in haar ogen ook beschouwd worden als basisdocument voor de verdere afstemming en afspraken tussen Rijk en overige overheden over de beleidsperiode 2021-2024. Het profiel is 1 november 2018 aangeboden aan de minister van OCW.

Financiële bijdrage

Individuen, gezelschappen, organisaties uit de professionele én de amateur kunstsector kunnen subsidie aanvragen. Iedereen met een goed plan zonder winstoogmerk kan in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Wilt u weten welke regeling/subsidie het beste past bij uw project of programma? Volg de stappen in de vraagboom.

Helpdesk cultuursubsidies

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat ieder met een goed plan voor een cultuurproject kansen krijgt om het uit te voeren.

Heeft u vragen over subsidies? Wilt u persoonlijk advies over uw cultuurproject? Neem contact met ons op. U kunt u ons op verschillende manieren bereiken:

 • Bel of mail ons
  Korte vragen en snel antwoord via telefoon (010) 267 19 03 of e-mail.
 • Tweewekelijks spreekuur
  Elke twee weken kunt u op dinsdagmiddag bij ons terecht in de Centrale hal van de bibliotheek aan de Hoogstraat 110. U bent van harte welkom om al uw vragen te stellen en goede plannen te delen. De medewerkers van de gemeente Rotterdam zitten klaar om u zo goed mogelijk te helpen. Maak direct online een afspraak.
 • Welke regeling past bij mijn project?
  Vind door vraag en antwoord snel de meest geschikte subsidieregeling voor uw plan.

Beoordeling

Naast de algemene beleidsregels moet uw aanvraag voldoen aan bepaalde eisen en voorwaarden. Ook wegen de beleidsuitgangspunten van het Cultuurplan 2017-2020 mee. bij een aanvraag wordt gekeken:

 • hoeveel het plan bijdraagt aan talentontwikkeling en de verlevendiging van de binnenstad;
 • naar het (maatschappelijk) ondernemerschap.

Commissies

Een subsidiecommissie beoordeelt uw subsidieaanvraag. Deze commissies verschillen per cluster/discipline van samenstelling en bestaan uit mensen uit het vak.

 • Carlijn van Ravenstein (voorzitter)
 • Susan Hogervorst
 • Adriaan van Veldhuizen
 • Patricia van Ulzen
 • Geert ter Steeg (voorzitter)
 • Pieter van Adrichem
 • Marc de Bruijn
 • Melanie Dijksma
 • Oscar van Dillen
 • Stephanie Francke
 • Gideon Karting
 • Karen Klijnhout
 • Evita de Roode
 • Arthur Sauer
 • Wim Staessens
 • Dick van Teylingen
 • Aad Meijboom (voorzitter)
 • Nicky Assmann
 • Elma van Boxel
 • Rinske Brand
 • Paul van der Eerden
 • Hans Groenendijk                                
 • Lotte Haagsma 
 • Natasa Heydra
 • Cindy Jansen
 • Machteld Leij
 • Tim Leyendekker
 • Shariff Nasr
 • Frank van der Salm
 • Christiaan van Schermbeek 
 • Marco Stout
 • Frits Wielders

Let op

Op alle subsidies is de Subsidieverordening Rotterdam van toepassing. Bij Cultuur zijn er daarnaast nog algemene beleidsregels waaraan een aanvraag moet voldoen. Deze gelden altijd in samenhang met de disciplinegebonden beleidsregels (zie algemene beleidsregels eenmalige subsidies kunst en cultuur).

Bruisend, hoogwaardig kunst- en cultuuraanbod

Gemeente Rotterdam zorgt samen met partners in de stad voor een sterke culturele sector. Een sector die nationaal en internationaal meetelt, vernieuwend is en bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van onze stad. Prioriteiten daarbij zijn:

 • vergroten en verbreden van het publieksbereik
 • vernieuwing
 • cultuureducatie
 • talentontwikkeling
 • internationale profilering
 • samenwerking.

De gemeente zet ook in op een versterkte lobby naar het Rijk. En op het versterken van de internationale positie en de marketing van de culturele sector in Rotterdam. Hiermee ondersteunen we de Rotterdamse culturele sector bij zijn profilering. We gaan voor een bruisend en hoogwaardig kunst- en cultuuraanbod. Met sterke iconen en voldoende aandacht voor creativiteit en vernieuwing. Ook hebben we aandacht voor kleine initiatieven. De gemeente wil daarbij voor de beste voorwaarden zorgen

 • voor de productie van kunst en cultuur
 • voor de toegankelijkheid ervan
 • én voor het delen van informatie, kennis en middelen.

Cultuurverkenning

Voor de monitoring, evaluatie en ontwikkeling van cultuurbeleid maakt Rotterdam jaarlijks een Cultuurverkenning De verkenning is een bron van informatie voor en door de Rotterdamse culturele sector. Het document geeft de stand van zaken op het gebied van kunsten, erfgoed, ontwerpsectoren en crossovers daartussen. Om het jaar voegt de gemeente een analyse toe van trends en ontwikkelingen. Trends in het land en op het niveau van de stad. Bekijk de meest actuele Cultuurverkenning:

De Cultuurverkenning 2017 kijkt terug op de resultaten van het Cultuurplan 2013-2016 en blikt vooruit op de periode 2017-2020. Ook staat er in wat in het eerste jaar van het Cultuurplan 2017-2020 in gang is gezet en gerealiseerd.

Wat opvalt is dat:

 • De bezoekcijfers van culturele instellingen stijgen. Dit is in lijn met de stijgende populariteit van Rotterdam.
 • Rotterdamse instellingen meer eigen inkomsten hebben.
 • Er is veel aandacht voor nieuwe makers met 18 nieuwe makers in het Cultuurplan.

De vorige Cultuurverkenning (2015) kunt u ook bekijken:

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling cultuur, telefoon (010) 267 19 03.