Cultuur in Rotterdam
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 21-06-2021
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/kunst-en-cultuur/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam is een stad met een rijk aanbod aan kunst en cultuur. Hier kan nieuw talent zich ontwikkelen. Steeds meer Rotterdammers bezoeken cultuur en er ontstaan vruchtbare samenwerkingen en nieuwe initiatieven.

De afdeling Cultuur werkt samen met de cultuursector, andere organisaties in Rotterdam en steden in binnen- en buitenland. Ook doet zijn onderzoek naar wat nodig is in de sector en maakt nieuwe ontwikkelingen mogelijk, onder andere door het verlenen van subsidie.

Actueel

Het Corona-virus heeft grote invloed op de Rotterdamse cultuursector. Kijk voor vragen over de maatregelen in Rotterdam-Rijnmond op de website van de Veiligheidsregio of raadpleeg uw brancheorganisatie over de beschikbare protocollen en sectorspecifieke veel gestelde vragen om veilig en volgens de regels te werken.

De afdeling Cultuur verstuurt regelmatig nieuwsbulletins over aanpassingen vanwege het Corona-virus. Lees hier de laatste zes berichten.

Zaterdag 6 juni zijn de versoepelingen van de coronamaatregelen in werking getreden. Voor velen een moment waar reikhalzend naar uitgekeken is. Helaas riep een aantal van de maatregelen van het Rijk toch ook vragen op.

In aanvulling op nieuwsbrief 28 van vorige week, zetten we de belangrijkste vragen die we ontvingen en de antwoorden die we inmiddels van het Rijk gekregen hebben, hieronder op een rij.

 1. Hoe zit het met de horeca bij podia?
  Publiek mag in de foyer een drankje en dergelijke kopen en meenemen naar de zaal (als de organisatie dat toestaat uiteraard).
  Voor organisaties als Rotown, Annabel en Bird geldt dat de bar (in dezelfde ruimte als het concert) niet open mag zijn tijdens het optreden. De ruimte is of muziekpodium of horeca.
  Gekochte consumpties die meegenomen worden in de zaal, moeten op de toegewezen zitplaats worden genuttigd. Publiek moet tevoren gereserveerd hebben, geplaceerd zijn, zoveel mogelijk op de toegewezen plaats blijven en zo min mogelijk door de ruimte bewegen.
 2. Mag de schoolmusical met publiek?
  Schoolmusicals met publiek zijn niet toegestaan, ook niet met coronatoegangsbewijzen (zie ook vraag 7).
 3. Tellen kinderen mee in de aantallen?
  Ja, alle toegestane hoeveelheden publiek zijn inclusief kinderen tot en met 12 jaar.
 4. Uit hoeveel personen mag een gezelschap bestaan?
  Een gezelschap mag uit maximaal 4 personen bestaan. Dit heeft gevolgen voor de verhuur van zalen. Een bijeenkomst waar individuele bezoekers komen mag bestaan uit maximaal 50 personen. Een vergadering ten behoeve van een vereniging, afdeling van een bedrijf enzovoort is beperkt tot 4 personen.
 5. Mag je als organisatie switchen van regime in het wel/niet gebruik maken van coronatoegangsbewijzen?
  Een organisatie kan altijd (tijdelijk) stoppen met het gebruik van toegangsbewijzen. Wel geldt dat op een en dezelfde dag niet gewisseld mag worden tussen twee regimes. Ook heeft het gebruik van toegangsbewijzen betrekking op de gehele locatie. Er kan niet worden gekozen om alleen in één zaal gebruik te maken van coronatoegangsbewijzen. Hetzelfde geldt voor verschillende functies in het gebouw: het gebruik van toegangsbewijzen heeft betrekking op de hele locatie, dus bij meerdere functies (horeca, vergaderzalen, podium, …) zullen de coronatoegangsbewijzen voor alle functies ingezet moeten worden of voor geen enkele.
 6. Hoe maakt een organisatie duidelijk van welk regime zij gebruik maakt?
  Dit moet de organisatie duidelijk zichtbaar en leesbaar voor het publiek en een handhaver aangeven bij de toegang. Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor handhaving van de inzet van de toegangsbewijzen. Dat gaat onder andere over het gebruik van de CoronaCheck app of het papieren toegangsbewijs door de bezoekers, controle aan de deur en gebruik van de CoronaCheck Scanner app voor de controle van het toegangsbewijs.
 7. Gelden sneltesten, thuistesten en vaccinatiebewijzen ook als coronatoegangsbewijs?
  Nee, vooralsnog kunnen coronatoegangsbewijzen uitsluitend gegenereerd worden op basis van een testuitslag van een NAAT-test, een antigeentest of een ademtest, waaruit blijkt dat er op het moment van afname van de test geen besmetting was met het coronavirus (zie ook Testen voor toegang tot sociale activiteiten).
 8. Hoe zit het met evenementen in de horeca?
  Vanwege het verbod op entertainment in horecavoorzieningen zijn geplaceerde evenementen niet mogelijk.
 9. Mogen musea rekenen met 1 persoon, huishouden of gezelschap per 10m2?
  Voor musea (doorstroomlocaties) geldt de norm van 1 persoon per 10 m2 voor publiek toegankelijke ruimte. Dat is inclusief kinderen tot en met 12 jaar; zij worden ieder afzonderlijk meegeteld.

Ten slotte

Organisatoren van evenementen in de open ruimte met een bezoekersaantal dat nog niet is toegestaan onder stap 3, zijn verplicht om gebruik te maken van coronatoegangsbewijzen. Belangrijke voorwaarde is dat het in alle gevallen gaat om activiteiten waar het publiek geplaceerd is.

Doorstroomevenementen en ongeplaceerde evenementen zijn ook met coronatoegangsbewijzen nog niet toegestaan.

De maximale capaciteit voor geplaceerde buitenevenementen is afhankelijk van de grootte van het evenemententerrein. Bij het gebruik van coronatoegangsbewijzen geldt als maximum 100% van de capaciteit op anderhalve meter afstand.

Organisatoren die gebruik willen maken van coronatoegangsbewijzen, moeten zich bij Stichting Open Nederland (SON) melden en krijgen bericht over de beschikbare testcapaciteit. Bij voldoende testcapaciteit gaat alleen een bericht vanuit SON naar de organisator. Bij onvoldoende testcapaciteit wordt zowel de gemeente als de organisator geïnformeerd. SON stemt vervolgens met het ministerie van VWS af over een mogelijke oplossingsrichting en informeert ook hier zowel organisator als gemeente over. Het Rijk kijkt nog naar een algemene plek op internet waar binnenkort informatie over de testcapaciteit te vinden is.

Volgende stap openingsplan

Vrijdag 28 mei heeft het kabinet aangekondigd de volgende stap in het openingsplan versneld te willen zetten. Stap 3 van het plan gaat op zaterdag 5 juni ’s ochtends om 06.00 uur in. Het is een grote stap, waarin veel sectoren onder voorwaarden in principe weer open kunnen. Daarmee komt feitelijk een einde aan de lockdown. Van 'gesloten- tenzij' gaan we naar 'open- tenzij'. Omdat die brede heropening ook risico’s heeft, wordt de opening van de sectoren wel gekoppeld aan strikte voorwaarden.

Vrijdag 28 mei werd ook bekend, dat de minister van OCW opnieuw een aanzienlijk steunpakket beschikbaar stelt voor de cultuursector. Ook daar vertellen we in deze nieuwsbrief meer over.

Openingsplan Kunst en cultuur per 5 juni

Stap 3 van het openingsplan voor kunst en cultuur gaat over

 • theaters, bioscopen en concertzalen
 • musea, bibliotheek en monumenten
 • kunst- en cultuurbeoefening.

Evenementen en festivals zijn hopelijk per 1 juli weer toegestaan.

Net als in de vorige stappen blijven de basisregels gelden:

 • 1,5 meter afstand tussen individuele bezoekers/gezelschappen/huishoudens.
 • Reserveren is verplicht.
 • Bezoekers hebben vaste zitplaatsen (bij theaters, bioscopen en concertzalen).
 • Vooraf heeft een gezondheidscheck plaats en worden bezoekers geregistreerd (zie art. 4.1d van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 3 uit het openingsplan en het inzetten van coronatoegangsbewijzen).

De verplichting tot registratie is nieuw en houdt in dat bezoekers in de gelegenheid gesteld moeten worden de volgende gegevens beschikbaar te stellen voor eventueel bron- en contactonderzoek:

 1. volledige naam
 2. datum en tijdstip van aankomst
 3. e-mailadres
 4. telefoonnummer.

Daarnaast moet de bezoeker (vrijwillige) toestemming gevraagd worden die gegevens te delen met de GGD. De gegevens moeten op zodanige wijze worden verwerkt dat andere bezoekers daarvan geen kennis kunnen nemen, mogen alleen worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek en moeten na veertien dagen worden vernietigd.

Theaters, concertzalen en musea mogen hun deuren weer openen voor bezoekers aan culturele activiteiten onder de volgende voorwaarden:

 • Maximaal 50 personen per zaal/zelfstandige ruimte bij zalen met een capaciteit van minder dan 1.000 bezoekers, incl. kinderen t/m 12 jaar, excl. personeel.
 • Maximaal 250 personen per zaal/ruimte bij zalen met een capaciteit van 1.000 bezoekers of meer, incl. kinderen t/m 12 jaar, excl. personeel.
 • Er is geen beperking op het aantal personen per zaal/ruimte indien gebruik wordt gemaakt van coronatoegangsbewijzen, mits de 1,5 meterregel gehandhaafd wordt. Het coronatoegangsbewijs moet bovendien duidelijk zichtbaar voor publiek en een handhaver getoond kunnen worden in combinatie met een geldig identiteitsbewijs.
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven niet te beschikken over een coronatesttoegangsbewijs.
 • Op dezelfde dag mag niet zowel publiek met coronatoegangsbewijzen als zonder toegangsbewijzen worden toegelaten. Ook kan er niet voor worden gekozen om alleen in één zaal gebruik te maken van coronatoegangsbewijzen.
 • Reserveren is verplicht en mogelijk voor groepen van max. 4 personen (excl. kinderen t/m 12 jaar) of 1 huishouden per reservering.
 • Een gezondheidscheck is verplicht en bezoekers moeten zich registreren.
 • Placeren is verplicht; bezoekers hebben een vaste zitplaats.
 • Bezoekers moeten binnen een mondkapje dragen. Dat mag af als de bezoeker zit.
 • Horeca mag open volgens de regels voor de horeca (zie verderop in de nieuwsbrief).

Voor musea, bibliotheek en monumenten geldt geen maximaal aantal bezoekers. Voor hen gelden de volgende regels:

 • 1 bezoeker per 10m2, incl. kinderen t/m 12 jaar, excl. personeel.
 • Reserveren is verplicht en mogelijk voor groepen van max. 4 personen (excl. kinderen t/m 12 jaar) of 1 huishouden per reservering.
 • Een gezondheidscheck is verplicht en bezoekers moeten zich registreren.
 • In bibliotheken hebben bezoekers waar mogelijk een vaste zitplaats, zoals bij gebruik van computers of studieplekken.
 • Bezoekers moeten binnen een mondkapje dragen. Dit mag af als de bezoeker zit.
 • Horeca mag open volgens de regels voor de horeca (zie verderop in de nieuwsbrief).

Voor kunst- en cultuurbeoefening (actieve beoefening van kunst en cultuur als culturele uiting) worden de regels verruimd:

 • Maximaal 50 personen per zelfstandige ruimte, incl. kinderen t/m 12 jaar en excl. personeel.
 • Groepslessen en repetities in groepsverband zijn voor alle leeftijden toegestaan.
 • De groepsgrootte wordt in alle gevallen bepaald door de 1,5-meterregel, maar tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven deelnemers onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit niet mogelijk is door de aard van de kunst-/cultuurbeoefening.
 • Het advies blijft om in binnenruimten niet te zingen in groepsverband, zoals een koor, met uitzondering van professionals en jongeren tot en met 12 jaar.
 • Toeschouwers bij activiteiten zijn niet toegestaan, met uitzondering van degenen die zelf kunst en cultuur beoefenen in de betreffende ruimte en het groepsverband niet groter is dan vijftig personen. Dit betekent dat publiek ook niet is toegestaan bij de eindmusical van basisscholen en andere schoolactiviteiten.
 • Binnen moet een mondkapje worden gedragen. Deelnemers mogen hun mondkapje afzetten als ze zitten of als het dragen van een mondkapje de kunst-/cultuurbeoefening belemmert.

Horeca mag per 5 juni ook binnen weer open

 • Tussen 6.00 en 22.00 uur.
 • Voor max. 50 personen (incl. kinderen t/m 12 jaar) per ruimte/terras op veilige afstand van elkaar, d.w.z. 1,5 meter tussenruimte of een kuchscherm (zie art. 4.6.2 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 per 5 juni 2021).
 • Met reservering (mag ter plekke) en placering.

Zelfbediening is niet toegestaan.
Aan een tafel mogen maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Kinderen tot en met 12 jaar tellen daarbij niet mee.
Binnen, op of rond het terras mogen geen muziek met een hogere geluidsbelasting dan 60 dB, optredens, beeldschermvertoningen (denk aan EK Voetbal) of andere mogelijk tot toeloop van publiek aanleiding gevende activiteiten plaatshebben.
Een uitzondering op de 50 personen geldt, als alleen publiek wordt toegelaten met een geldig coronatoegangsbewijs én het geldige coronatoegangsbewijs en een geldig identiteitsdocument duidelijk zichtbaar en leesbaar voor het publiek en een handhaver is getoond bij de toegang tot de horecavoorzieningen. Op dezelfde dag mogen echter geen personen met toepassing van deze regel als zonder toepassing ervan worden toegelaten.

Niet-vergunningplichtige evenementen (in culturele accommodaties) zijn voorlopig alleen nog toegestaan

 • als ze behoren tot de reguliere exploitatie van een ruimte
 • als ze plaatsvinden tussen 06.00 en 01.00 uur
 • in een publieke binnenruimte, een besloten binnenruimte of de in de buitenlucht gelegen van publieke plaatsen
 • als tussen 22.00 uur en 06.00 uur geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt.

Er mogen niet meer dan vijftig deelnemers tegelijk aanwezig zijn, tenzij alleen deelnemers worden toegelaten met een geldig coronatoegangsbewijs of sprake is van een Fieldlabevenement. Voor evenementen en festivals gelden verder dezelfde regels als bij theaters en dergelijke. wat betreft reservering, placering, gezondheidscheck, gebruik van mondkapjes enzovoort.
Evenementen die niet tot de reguliere exploitatie behoren, zijn alleen toegestaan bij gebruik van toegangstesten en wanneer er geplaceerd wordt. De maximale capaciteit wordt bepaald op basis van de omvang van het evenemententerrein en de voor publiek toegankelijke delen daarvan. Deze evenementen zijn, zoals gebruikelijk, ook afhankelijk van een vergunningstraject.

Evenementen waar een evenementenvergunning voor nodig is, zijn op zijn vroegst in stap 4 weer toegestaan.

Tot slot: in stap 3 wordt voorlopig alleen gewerkt met testbewijzen (de coronatoegangsbewijzen). Vaccinatiebewijzen en/of herstelverklaringen zijn geen geldig toegangsbewijs.
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen rond testlocaties en handhaving bij activiteiten en organisaties die werken met testtoegangsbewijzen.

Voor de overige regels verwijzen we naar de meest recente versie van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19.

De volgende stap van het openingsplan zal, zoals het er nu uitziet, op 30 juni worden gezet. Die stap gaat onder meer over evenementen.

Extra steun van het Rijk voor Kunst en cultuur

Ook vorige week maakte het kabinet een aantal nieuwe steunmaatregelen bekend. NOW, TVL, Tozo en TONK worden doorgetrokken in het derde kwartaal en het kabinet heeft maatregelen getroffen om ondernemers te helpen met hun gegroeide schuldenlast, zoals aan de Belastingdienst.

Voor de cultuursector werd bovendien nog een aantal sectorale regelingen bekendgemaakt. BIS- en erfgoedwetinstellingen krijgen 45 miljoen euro, voor steun aan makers is 25 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Gemeenten kunnen rekenen op 60 miljoen euro voor de lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen, 36,5 miljoen euro voor de instandhouding van e regionale en lokale culturele infrastructuur en 15 miljoen euro ter compensatie voor de inkomstenderving als gevolg van bijvoorbeeld het kwijtschelden van huren.

Hoe die bedragen precies worden verdeeld en uitgekeerd is nog niet duidelijk. Ook hebben we uiteraard nog niet kunnen bepalen hoe de voor Rotterdam beschikbare bedragen zullen worden besteed. We houden u daarvan op de hoogte.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Laat het ons weten via sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl. Ook opmerkingen over het nieuwsbulletin en wetenswaardigheden kunt u sturen naar dit mailadres of naar uw accounthouder bij de afdeling Cultuur.

Denktank New Deal Cultuur Rotterdam

Graag attenderen we u op het advies van de Denktank New Deal Cultuur Rotterdam, dat de voorzitter van de Denktank, Mariëtte Hamer, woensdag 12 mei heeft aangeboden aan wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme Said Kasmi. Het idee voor de Denktank New Deal Cultuur komt uit de Rotterdamse cultuursector. Wethouder Kasmi heeft dit idee omarmd en Mariëtte Hamer gevraagd samen met de cultuursector tot aanbevelingen te komen om de Rotterdamse cultuursector weerbaarder, wendbaarder en veerkrachtiger uit de coronacrisis te laten komen.

De aanbevelingen zijn gericht aan het gemeentebestuur en de cultuursector via drie lijnen: continueren van noodsteun, inzetten van een vliegwiel om de cultuursector zo snel mogelijk weer op gang te brengen en inzetten op transitie door te investeren in innovatie.

Volgens de Denktank zou de gemeente geld moeten vrijmaken om op de korte termijn noodsteun te continueren zolang dat nodig is en een vliegwiel in te zetten om de cultuursector zo snel mogelijk weer op gang te brengen, bijvoorbeeld via een campagne om publiek in stad en regio weer te enthousiasmeren voor het culturele aanbod en een serie zomeractiviteiten (liefst buiten en in de buurt).

Daarnaast zou de gemeente een investeringsfonds voor cultuur moeten instellen. Voor en tijdens de coronacrisis zijn in Rotterdam tal van nieuwe ontwikkelingen ontstaan die passen in de langetermijnontwikkeling die de Denktank voor ogen heeft. De uitdaging waarvoor Rotterdam staat, is volgens de Denktank serieus en voortvarend werk te maken van een meer weerbare en veerkrachtige cultuursector door:

 • Te behouden wat goed werkt.
 • Goede ontwikkelingen die al in gang gezet zijn vóór en tijdens corona, te versterken en versnellen.
 • Nieuwe ontwikkelingen die leiden tot de noodzakelijke transitie, mogelijk te maken.

Voor de langere termijn adviseert de Denktank daarom in te zetten op transitie door te investeren in innovatie. Daarmee kan de cultuursector bijvoorbeeld worden geholpen en gestimuleerd om in samenwerking met anderen binnen en buiten de cultuursector innovatieve werkwijzen te ontwikkelen op het gebied van aanbod, publieksbereik en bedrijfsvoering. Samen met anderen kan de sector daarmee ook buiten de gebaande paden experimenteren, onderzoeken en bijdragen aan allerhande maatschappelijke vraagstukken, in onder meer de zorg, in het onderwijs, op het gebied van duurzaamheid en stedenbouw.

Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels besloten voorlopig 6,3 miljoen euro vrij te maken voor de verdere uitwerking van de aanbevelingen van de Denktank New Deal Cultuur. De gemeenteraad zal over de voorstellen begin juli een besluit nemen.

In overleg met de Denktank wordt het advies de komende tijd uitgewerkt tot een concrete agenda en uitvoeringsprogramma’s. We houden u op de hoogte.

Stap 2 in het openingsplan van het Rijk

Vanaf 19 mei mag een aantal culturele voorzieningen de activiteiten weer starten. We lopen ze hieronder langs.

Locaties voor podiumkunsten en filmvertoningen buiten, zoals openluchttheaters, mogen met ingang van 19 mei weer open. Er gelden wel voorwaarden:

 • Het gaat alleen om het gebruik van vaste buitenaccommodaties (openluchttheaters/-bioscopen/-muziekpodia) die deze functie al hebben, dus niet om pop-up voorstellingen, incidentele pleinbioscopen of andere niet tot de reguliere exploitatie van de buitenlocatie behorende evenementen.
 • In een ruimte/plaats mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Dit is exclusief het personeel.
 • Reserveren, registratie, gezondheidscheck en een vaste plek zijn verplicht.
 • Groepen zijn maximaal 2 personen groot. Hiervoor is een reservering nodig. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. De regel van maximaal 2 personen geldt niet voor personen die op hetzelfde adres wonen.
 • Bezoekers moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden.
 • Bezoekers mogen binnen het toilet en de garderobe gebruiken en binnen betalen. Ze moeten dan wel een mondkapje dragen.

Om de toeloop in de omgeving van terrassen te beperken is amusement op en rondom terrassen niet toegestaan (dus onder meer geen muziek, geen optredens en geen tv-schermen) en zijn afspraken gemaakt tussen gemeente en ondernemers over het reguleren van de bezoekersstromen rondom de terrassen. Daarbij werken de ondernemer(s) en de gemeente samen door bijvoorbeeld het treffen van zichtbare maatregelen in de omgeving.

Culturele instellingen mogen dus wel open maar geen culturele activiteiten (optredens, videopresentaties en dergelijke) doen op hun terras.

Ook locaties binnen voor kunst- en cultuurbeoefening mogen weer open. Daaronder vallen bijvoorbeeld muziekscholen en centra voor de kunsten.

Het gaat om de actieve beoefening (participatie) van kunst en cultuur als culturele uiting en niet om recreatief tijdverdrijf. Die beoefening kan zowel door professionals als door amateurs plaatsvinden. Bij kunst en cultuur gaat het naast podiumkunsten, zoals theater, dans en muziek, om beeldende kunst, letteren, film en ontwerp, zoals architectuur en digitale vormgeving. De opsomming van deze sectoren is ontleend aan hoofdstuk 3 van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid.

Er gelden ook voor deze locaties en activiteiten wel voorwaarden:

 • In de ruimte mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Dit is exclusief personeel, zoals de docenten.
 • Voor personen vanaf 18 jaar geldt: individuele beoefening mag, of in groepsverband met maximaal 2 personen. Dit is exclusief een docent. Bijvoorbeeld: in een ruimte kunnen maximaal 15 tweetallen oefenen of repeteren, exclusief docent. Elk groepje van twee heeft een eigen docent.
 • Voor kinderen tot en met 17 jaar geldt: groepslessen en repetities in groepsverband (maximaal 30 personen) zijn toegestaan.
 • Er mag geen publiek aanwezig zijn.
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar dit mag af als dit nodig is om te kunnen oefenen of repeteren.

Zaalverhuur voor kunst- en cultuurbeoefening is toegestaan: publieke plaatsen mogen geopend zijn voor kunst- en cultuurbeoefening. Hier wordt geen onderscheid gemaakt in het soort publieke plaatsen. Wel gelden op deze locaties de voorwaarden zoals hierboven opgenomen.

Schoolvoorstellingen, -concerten en -bezoeken aan tentoonstellingen zijn nog niet toegestaan. Binnenlocaties voor podiumkunsten en film en musea of vergelijkbare doorstroomlocaties zijn in deze fase van het openingsplan nog gesloten.

Ten slotte is in het coronadebat in de Tweede Kamer op 12 mei afgesproken dat bibliotheken per 20 mei weer open mogen voor alle reguliere functies (dus geen evenementen).

Bekijk de infographic van de maatregelen voor kunst en cultuur per 19 mei:

De volgende stap van het openingsplan zal, zoals het er nu uitziet, over drie weken worden genomen. Dat gaat onder meer om doorstroomlocaties binnen, zoals de musea.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Laat het ons weten via sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl. Ook opmerkingen over het nieuwsbulletin en wetenswaardigheden kunt u sturen naar dit mailadres of naar uw accounthouder bij de afdeling Cultuur.

Noodsteun

Van 18 maart tot en met 14 april stonden twee regelingen voor noodsteun open:

 • De derde tranche voor noodsteun aan structureel gesubsidieerde culturele organisaties. Deze regeling stond deze keer ook open voor amateurverenigingen.
 • Een regeling voor privaat gefinancierde culturele ondernemingen met een presentatiefunctie.

Voor de twee regelingen samen is een bedrag van 6 miljoen euro beschikbaar. De noodsteun heeft betrekking op de periode 1 januari tot en met 30 april 2021.
Op de eerste regeling hebben 29 organisaties een aanvraag ingediend voor een bedrag van 3,7 miljoen euro.
Op de tweede regeling zijn 20 aanvragen ontvangen voor een bedrag van 2,3 miljoen euro.
De aanvragen worden de komende weken beoordeeld waarna de aanvragers bericht ontvangen over het toegekende steunbedrag.

Collegeretraite en advies Denktank New Deal Cultuur

Op 6 en 7 april 2021 heeft het college gesprekken gevoerd over een herstelprogramma in de resterende maanden van 2021. Daarbij is ook gesproken over de herstart van de cultuursector. De basis daarvoor ligt in het advies van de Denktank New Deal Cultuur, dat het college eind maart in concept ontving en dat begin mei officieel aan wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme wordt aangeboden.

Het college zal in de voorjaarsnota een voorstel doen voor een budget voor de herstart van de cultuursector. De middelen hiervoor worden gevonden in het restant van de bijdrage van 12,3 miljoen euro die het Rijk eind 2020 beschikbaar gesteld heeft voor instandhouding van de cruciale lokale infrastructuur.

In juli 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over de voorjaarsnota.
In overleg met de Denktank wordt het advies de komende tijd uitgewerkt tot een concrete agenda en uitvoeringsprogramma’s. We houden u op de hoogte.

De coronamaatregelen van het Rijk

De versoepelingen van het Rijk bieden de cultuursector voorlopig helaas nog geen soelaas. Het openingsplan van het Rijk staat heropenen van culturele voorzieningen op dit moment nog niet toe.

Buitenterrassen van locaties die nog gesloten zijn, blijven gesloten als je door het gesloten deel het terras moet bereiken. Denk hierbij aan terrassen op binnenterreinen en in binnentuinen. Terrassen van horeca met een eigen ingang vanaf openbaar gebied mogen wel open.

Amusement op en rondom het terras van horecavoorzieningen is niet toegestaan (dus onder meer geen muziek, geen optredens en geen tv-schermen).

Het is per 28 april 2021 wel toegestaan publieke locaties geopend te hebben voor het verrichten van alle onderwijsactiviteiten door alle onderwijsinstellingen. Tot dusver mocht dat alleen voor voortgezet onderwijs en voor primair onderwijs in het geval van lichamelijke opvoeding. De uitzondering geldt nu voor de onderwijsactiviteiten van alle onderwijsinstellingen.

In het verlengde hiervan wordt het mogelijk dat bibliotheken die verbonden zijn aan instellingen voor beroepsonderwijs of hoger onderwijs – naast het ophalen en terugbrengen van artikelen – gebruikt worden voor zelfstudie door studenten. Het gaat hier bijvoorbeeld om universiteitsbibliotheken of bibliotheken die specifiek bestemd zijn voor studenten van een mbo of hogeschool.

Helaas betekent dit dat de Bibliotheek Rotterdam dergelijke faciliteiten nog niet mag aanbieden voor scholieren en studenten. En ook andere culturele voorzieningen mogen nog geen studiefaciliteiten beschikbaar stellen: het moet gaan om een activiteit die onderdeel uitmaakt dan wel rechtstreeks verband houdt met het door of namens de instelling verzorgde onderwijs, zoals bewegingsonderwijs/lichamelijke opvoeding, theatervoorstellingen die door leerlingen worden verzorgd, en diploma-uitreikingen. Studieplekken worden niet als onderdeel van het gedefinieerde onderwijs.

Organisaties die buitenschoolse cultuureducatie of activiteiten voor amateurkunstbeoefening verzorgen, blijven ten minste tot 11 mei 2021 gesloten. Lees daarover meer op de website van het Rijk.

Dansscholen worden gezien als sport. De regeling voor sport laat heropening op dit moment echter nog niet toe: binnen is en blijft vooralsnog gesloten. Buitenactiviteiten zijn wel mogelijk, mits de organisatie zich houdt aan de algemene regels voor wat betreft leeftijd, groepsgrootte en afstand.

Testpilots

Ten slotte nog een positief bericht. Naast de Fieldlabs die op diverse plekken in het land worden gehouden, zijn ook pilots gestart in het kader van ‘Testen voor toegang’. In Rotterdam nemen daar deze weken zes organisaties aan deel:

 • Laurenskerk (monument)
 • Maas Theater en Dans (podium)
 • Concert- en congresgebouw de Doelen (podium)
 • Theater Rotterdam (podium)
 • Theater Zuidplein (podium)
 • Wereldmuseum Rotterdam (museum).

Bezoekers moeten zich laten testen en kunnen met een negatieve testuitslag in de bijbehorende app een voorstelling, concert of tentoonstelling bezoeken. Er is veel belangstelling voor. Wel tekenen de deelnemende organisaties aan dat deze werkwijze geen oplossing voor lange termijn is: het is de vraag of bezoekers ook in de toekomst bereid zijn zich (tegen betaling) te laten testen en het aantal bezoekers dat nu toegestaan is, is te klein om organisatorisch, financieel en qua beleving op langere termijn werkbaar te zijn. Wij wachten de uitkomsten van zowel de Fieldlabs als ‘Testen voor toegang’ met belangstelling af.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Laat het ons weten via sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl. Ook opmerkingen over het nieuwsbulletin en wetenswaardigheden kunt u sturen naar dit mailadres of naar uw accounthouder bij de afdeling Cultuur.

Noodsteunregelingen cultuursector

Dinsdag 16 maart heeft het college van burgemeester en wethouders besloten twee noodsteunregelingen voor de cultuursector vast te stellen:

 1. Een regeling die de derde ronde noodsteun mogelijk maakt voor structureel gesubsidieerde culturele organisaties en amateurverenigingen waarmee de gemeente via de subsidieregeling Jaarsubsidie Amateurkunst een structurele relatie heeft;
 2. Een regeling die noodsteun mogelijk maakt aan privaat gefinancierde culturele ondernemingen met een podium- of presentatiefunctie die als cruciaal gezien worden voor de Rotterdamse culturele infrastructuur en de speerpunten in het Rotterdamse cultuurbeleid.

Met de noodsteun kunnen culturele organisaties en ondernemingen de bedrijfscontinuïteit veiligstellen en aan hun vaste verplichtingen voldoen, zoals personeels- en huisvestingslasten.

Op basis van de twee regelingen wordt noodsteun verleend voor de maanden januari tot en met april 2021. De eerstgenoemde regeling heeft een subsidieplafond van 4 miljoen euro, de tweede van 2 miljoen euro.

Voorwaarden en beoordeling

Alleen culturele instellingen en ondernemingen die als gevolg van de coronamaatregelen niet meer kunnen ‘overleven’ komen voor subsidie in aanmerking. De aanvrager moet dus kunnen aantonen een beroep te hebben gedaan op alle financiële ondersteuningsmogelijkheden die beschikbaar zijn en alle mogelijkheden te hebben getroffen om de kosten te verminderen en de opbrengsten te verhogen.

Tijdig ingediende, volledige aanvragen voor de regeling noodsteun voor privaat gefinancierde culturele ondernemingen worden gerangschikt op basis van een puntensysteem. Subsidieverlening vindt plaats in volgorde van de rangschikking totdat het subsidieplafond is bereikt.

Indieningstermijn

Aanvragen voor een van de twee regelingen kunnen worden ingediend vanaf donderdag 18 maart tot en met woensdag 14 april via:

Op deze pagina vindt u ook meer informatie over de voorwaarden en de beoordeling.

De regelingen (gemeentebladen):

Kent u organisaties die voor deze noodsteunregelingen in aanmerking komen, maar naar verwachting niet in ons adressenbestand zitten, dan stellen we het op prijs als u hen op de regelingen wijst.

Rijksbijdrage

De noodsteun voor de komende periode komt uit de rijksbijdrage voor cultuur die eind 2020 is uitgekeerd aan gemeenten. Voor Rotterdam gaat het om een bijdrage van 12,3 miljoen euro. Daarvan is nu 6 miljoen euro beschikbaar voor de twee noodsteunregelingen. Voor de besteding van de resterende 6,3 miljoen euro doet het college bij de behandeling van de Voorjaarsnota een voorstel. Dat voorstel wordt mede gebaseerd op een advies van de Denktank New Deal Cultuur. Naar verwachting is het advies medio april beschikbaar. 

Huurverplichtingen voor culturele organisaties die van de gemeenten huren

In het vorige nieuwsbulletin lieten we u al weten dat het college van burgemeester en wethouders besloten heeft de verschuldigde huur van gemeentelijk vastgoed gedeeltelijk kwijt te schelden. Voor een aantal culturele organisaties en ondernemingen een zo belangrijke ontwikkeling, dat we het bericht hieronder nog een keer herhalen.

Met een concrete regeling kunnen huurders van gemeentelijk vastgoed vanaf 1 april 2021 kwijtschelding aanvragen voor de huurverplichting over het afgelopen jaar. Voorwaarde is dat de huurder door de coronacrisis geen of aantoonbaar substantieel minder inkomsten heeft. De mate waarin kwijtschelding wordt toegekend (met een maximum van 50 procent voor culturele organisaties en instellingen), is afhankelijk van de mate waarin een instelling omzetverlies heeft geleden. De kwijtschelding heeft betrekking op de periode van 1 maart 2020 tot 1 april 2021.

Deze regeling heeft alleen betrekking op instellingen of organisaties die vastgoed huren van de gemeente Rotterdam. Met de regeling wil de gemeente haar verantwoordelijkheid tonen als verhuurder van vastgoed. Alle huurders waarvan de gemeente meent dat deze in aanmerking komen voor deze regeling, krijgen daarover een brief. Ook organisaties die nu uitstel van huurbetaling hebben, komen voor deze regeling in aanmerking.

Veel culturele organisaties hebben in de periode waarop de kwijtscheldingsregeling van toepassing is, ook gebruik gemaakt van NOW en de Rotterdamse noodsteunregeling. Op grond van de geldende regels moesten deze organisaties een deel van de NOW terugbetalen als zij noodsteun ontvingen. Op 9 december 2020 heeft het kabinet het omzetbegrip binnen de NOW verduidelijkt en vastgesteld dat kwijtschelding van huur geen onderdeel vormt van de omzet zoals in de NOW gehanteerd. De kwijtschelding van huur heeft daarom geen direct gevolg voor de ontvangen bijdragen op grond van de NOW.

In de Rotterdamse noodsteunregeling is rekening gehouden met kosten voor de bedrijfsvoering, zoals huurkosten. Om te voorkomen dat er noodsteun is verleend over kosten die nu mogelijk worden kwijtgescholden, komt er op dat aspect een verrekening. Over de wijze waarop dit plaatsvindt, krijgen de betreffende organisaties op een later moment bericht.

Het voorgaande is de weergave van het collegebesluit van 2 maart 2021. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de financiële dekking van de regeling.

Sneltesten

Langzamerhand heeft iedereen weer veel behoefte aan reuring. Het Songfestival zit er aan te komen, het seizoen van de buitenactiviteiten breekt weer aan. Landelijk wordt bekeken wat de mogelijkheden voor versoepeling zijn. Vaccinaties bieden natuurlijk perspectief, maar ook sneltesten komen eraan en de recente fieldlabs lieten hoopgevende resultaten zien.

De gemeente is in overleg met het Rijk over de voorwaarden waaronder festivals en evenementen, maar ook activiteiten van podia en presentatie-instellingen weer kunnen worden opgestart. Voor experimenten met testen en apps worden proeflocaties gezocht. U kun zich voorstellen dat Rotterdam als festivalstad daarvoor direct haar vinger heeft opgestoken.

Wanneer evenementen, festivals en dergelijke weer mogelijk zijn, hangt uiteraard af van:

 • het aantal besmettingen
 • het effect van maatregelen
 • de oplopende vaccinatiegraad
 • de ervaringen met de praktijktesten
 • en op termijn dus de mogelijkheid van het inzetten van toegangstesten en apps bij bepaalde evenementen of activiteiten.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Laat het ons weten via sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl. Ook opmerkingen over het nieuwsbulletin en wetenswaardigheden kunt u sturen naar dit mailadres of naar uw accounthouder bij de afdeling Cultuur.

Er verandert niet zoveel op het ogenblik. Toch zijn er nu een paar zaken waar we u over willen informeren:

 • De uitvraag die we hebben gemaild naar de meerjarig gesubsidieerde culturele instellingen;
 • De noodsteunregelingen voor culturele organisaties en ondernemers die we in voorbereiding hebben;
 • Het besluit van het college tot huurkwijtschelding voor gemeentelijke panden
 • De mogelijkheid van alternatieve locaties voor het voortgezet onderwijs.

Uitvraag over de gevolgen van de coronamaatregelen

Begin vorige week hebben de meerjarig gesubsidieerde culturele organisaties in Rotterdam het verzoek van ons gekregen een vragenlijst voor ons in te vullen. Daarmee hopen we een inschatting te kunnen maken van de benodigde noodsteun voor de eerste vier maanden van dit jaar en de verwachte ontwikkelingen in de rest van 2021.

We realiseren ons dat de prognoses een grote mate van onzekerheid zullen hebben en dat de realisatie zal afhangen van het tempo waarin afschaling van de coronamaatregelen kan plaatshebben. Waarschijnlijk zullen we kort voor de zomer dus opnieuw een uitvraag doen om een prognose voor de tweede helft van het jaar te kunnen maken.

Wij hebben de aangeschreven organisaties gevraagd uiterlijk 8 maart hun reactie naar ons op te sturen. We streven ernaar de analyse van de inventarisatie in de tweede helft van maart af te ronden, zodat het college van burgemeester en wethouders deze kan betrekken bij de eerste gesprekken over de voorjaarsnota in april. Het college zal dan namelijk ook spreken over de voorstellen voor instandhouding, herstart en transitie van de cultuursector en de bestemming van de resterende rijksmiddelen voor instandhouding van de lokale culturele infrastructuur (€ 6,3 miljoen).

Wij zullen u onder andere via een van de volgende nieuwsbulletins op de hoogte brengen van de resultaten van onze analyse.

Mocht u onlangs door ons benaderd zijn voor het invullen van de vragenlijst, maar daar nog geen tijd voor gevonden hebben: we stellen uw reactie zeer op prijs.

Noodsteunregelingen januari tot en met april 2021

Eind 2020 heeft Rotterdam een bedrag van € 12,3 miljoen ontvangen van het Rijk voor de ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. De gemeenteraad heeft in februari jl. besloten € 6 miljoen toe te voegen aan de cultuurbegroting 2021 om in de periode tot en met april 2021 noodsteun te verlenen aan de meerjarig gesubsidieerde culturele organisaties en privaat gefinancierde culturele ondernemers die beschouwd kunnen worden als cruciaal voor de Rotterdamse culturele infrastructuur en de speerpunten in het Rotterdamse cultuurbeleid.

Voor de organisaties met een meerjarige subsidierelatie met de gemeente is dit de derde noodsteunronde. Ten opzichte van de vorige rondes is de doelgroep gewijzigd naar alle instellingen die in het Cultuurplan 2021-2024 zijn opgenomen plus instellingen met een meerjarige subsidierelatie buiten het Cultuurplan. Ook amateurverenigingen waarmee de gemeente via de subsidieregeling Jaarsubsidie Amateurkunst een structurele subsidierelatie heeft vallen onder deze regeling.

Voor privaat gefinancierde culturele ondernemingen is een nieuwe regeling opgesteld. Het gaat daarbij om ondernemingen die mede door hun onderlinge verbondenheid met de gesubsidieerde culturele organisaties bepalend zijn voor het cultuuraanbod in Rotterdam. Het gaat specifiek om die organisaties die naast de commerciële activiteiten een aantoonbaar belang vormen voor de culturele keten. Bij het wegvallen van deze essentieel geachte privaat gefinancierde culturele ondernemingen worden gesubsidieerde culturele instellingen en makers ongewenst nadelig getroffen. De regeling richt zich specifiek op ondernemingen met een presentatie-/podiumfunctie, denk aan niet-gesubsidieerde poppodia, filmtheaters, culturele festivals of kunstgaleries.

Naar verwachting zal het college binnen enkele weken een besluit nemen, waarna deze regelingen gepubliceerd worden en opengesteld voor aanvragen. We houden u via onze volgende nieuwsbulletins op de hoogte van de verder ontwikkelingen.

Kwijtschelding huur voor gemeentelijke panden

Omdat de coronapandemie en de strenge maatregelen voortduren, heeft het college besloten de verschuldigde huur van gemeentelijk vastgoed gedeeltelijk kwijt te schelden. Met een concrete regeling kan een huurder van gemeentelijk vastgoed vanaf 1 april 2021 kwijtschelding aanvragen voor de huurverplichting over het afgelopen jaar. Voorwaarde is dat de huurder door de coronacrisis geen of aantoonbaar substantieel minder inkomsten heeft. De mate waarin kwijtschelding wordt toegekend (met een maximum van 50% voor culturele organisaties en instellingen), is afhankelijk van de mate waarin een instelling omzetverlies heeft geleden. De kwijtschelding heeft betrekking op de periode van 1 maart 2020 tot 1 april 2021.

Met deze regeling wil de gemeente haar verantwoordelijkheid tonen als verhuurder van vastgoed. Deze regeling heeft daarom alleen betrekking op instellingen of organisaties die vastgoed huren van de gemeente Rotterdam. Alle huurders waarvan de gemeente meent dat deze in aanmerking komen voor deze regeling, krijgen daarover een brief. Ook organisaties die nu uitstel van huurbetaling hebben, komen voor deze regeling in aanmerking.

Veel culturele organisaties hebben in de periode waarop de kwijtscheldingsregeling van toepassing is, ook gebruik gemaakt van NOW en de Rotterdamse noodsteunregeling. Op grond van de geldende regels moesten deze organisaties een deel van de NOW terugbetalen als zij noodsteun ontvingen. Op 9 december 2020 heeft het kabinet het omzetbegrip binnen de NOW verduidelijkt en vastgesteld dat kwijtschelding van huur geen onderdeel vormt van de omzet zoals in de NOW gehanteerd. De kwijtschelding van huur heeft daarom geen direct gevolg voor de ontvangen bijdragen op grond van de NOW.

In de Rotterdamse noodsteunregeling is rekening gehouden met kosten voor de bedrijfsvoering, zoals huurkosten. Om te voorkomen dat er noodsteun is verleend over kosten die nu mogelijk worden kwijtgescholden, komt er op dat aspect een verrekening. Over de wijze waarop dit plaatsvindt, krijgen de betreffende organisaties op een later moment bericht.

Het voorgaande is de weergave van het collegebesluit van 2 maart jongstleden. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de financiële dekking van de regeling.

Ruimte voor voortgezet onderwijs

Op 23 februari heeft het kabinet afgekondigd dat scholen voor voortgezet onderwijs en mbo op 1 maart weer gedeeltelijk op locatie les mochten gaan geven. Omdat leerlingen zich moeten houden aan de geldende afstandsregel van 1,5 meter, voegde het kabinet daaraan toe dat scholen ervoor kunnen kiezen om op externe locaties les te geven, zoals sportzalen of kerken (en dus ook bij culturele instellingen). Zo kunnen leerlingen meer fysiek onderwijs krijgen. Op de externe locatie gelden wel dezelfde regels als op school.

De belangrijkste regels op school zijn:

 • Afstand: Leerlingen moeten 1,5 meter afstand houden, tot elkaar en tot hun docenten. In de gangen is 1,5 meter afstand houden niet altijd mogelijk. Hier wordt een mondkapje gedragen.
 • Mondkapje: Leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen, bijvoorbeeld in de gang en de aula. Zittend in de klas mag het mondkapje af.
 • Contact beperken: Leerlingen komen en gaan zoveel mogelijk alleen naar school en naar huis. Op school blijven klassen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. Scholen houden daarom gespreide begin- en eindtijden van lesdagen aan, spreiden pauzes en hanteren vaste looproutes.

Als aan die voorwaarden voldaan kan worden, mogen scholen dus ook gebruik maken van onder andere theaters, congresruimten, aula’s in musea en andere beschikbare ruimten in de cultuursector.

De regeling dat lesgegeven mag worden op locaties buiten het schoolgebouw, geldt alleen voor het VO en niet voor MBO, omdat het mbo-studenten vanaf 1 maart maximaal 1 dag per week naar school mogen en leerlingen in het VO vanaf 1 maart minimaal 1 dag per week op school les krijgen (dus mogelijk meer dagen per week).

De regeling geldt ook niet voor het hoger onderwijs (hbo en universiteit). In ieder geval tot en met 15 maart 2021 vinden er geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats en is er sprake van afstandsonderwijs bij hogescholen en universiteiten.

De afdeling Onderwijs van de gemeente inventariseert op het ogenblik bij de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs of en zo ja, welke ruimtebehoefte er is. Wij hebben bij een aantal culturele instellingen al een keer geïnventariseerd wat er aan beschikbare ruimte voor het hoger onderwijs is. Die gebruiken we als basis voor de nieuwe situatie. Mocht u de mogelijkheid hebben ruimte aan te bieden en bent u niet eerder door ons benaderd met deze vraag, dan kunt u dat doorgeven aan het secretariaat van de afdeling Cultuur.

Zodra de inventarisatie van Onderwijs klaar is, bekijken we met hen hoe we vraag en aanbod het beste bij elkaar kunnen brengen zonder dat de culturele instellingen overstelpt worden met vragen van individuele scholen en zonder dat aan de kant van de scholen het recht van de sterkste gaat gelden.

Corona noodsteun

Het college heeft op 16 maart 2021 besloten twee subsidieregelingen Rotterdamse corona noodsteun cultuur vast te stellen:één voor de structureel gesubsidieerde culturele instellingen (inclusief amateurkunst) en één voor strikt omlijnde niet-gesubsidieerde culturele instellingen (zogeheten privaat gefinancierden).

Met deze twee regelingen voorziet het college in een breed noodpakket voor de culturele sector van Rotterdam en worden zoveel mogelijk voorzieningen gesteund die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de stad en aan de Rotterdamse Herstel- en Vernieuwingsagenda.

Rotterdamse Denktank New Deal Cultuur helpt cultuursector sneller uit de crisis

De Rotterdamse Denktank New Deal Cultuur heeft aanbevelingen gedaan om de Rotterdamse cultuursector weerbaarder, wendbaarder en veerkrachtiger uit de coronacrisis te laten komen. Het adviesrapport van de Denktank is door voorzitter Mariëtte Hamer op woensdag 12 mei overhandigd aan cultuurwethouder Said Kasmi. De Denktank geeft het gemeentebestuur en de cultuursector aanbevelingen via drie lijnen:

 • Voortzetten van noodsteun
 • Inzetten van een vliegwiel om de cultuursector zo snel mogelijk weer op gang te brengen
 • Inzetten op transitie door te investeren in innovatie.

Beleid en onderzoek

Rotterdam streeft naar een meer inclusieve, innovatieve en samenwerkende culturele sector. In het Cultuurplan 2021-2024 staat beschreven hoe dit de komende jaren vorm krijgt in de stad.

Voor de evaluatie en ontwikkeling van cultuurbeleid maakt Rotterdam tweejaarlijks een Cultuurverkenning. De verkenning is een bron van informatie voor en door de Rotterdamse culturele sector. Het document geeft de stand van zaken op het gebied van kunsten, erfgoed, ontwerpsectoren en crossovers daartussen.

De Cultuurverkenning 2019 kijkt terug op de resultaten van het Cultuurplan 2017-2020 tot zover en zet de groei van Rotterdam centraal: wat is de relatie tussen die groei en cultuur, wat is de betekenis van die groei voor publieksbereik, innovatie in de culturele sector en hoe kan cultuur een bijdrage leveren aan de goede groei van de stad?

Naar aanleiding van een uitnodiging van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de nieuwe beleidsperiode 2021-2024 gezamenlijk voor te bereiden, heeft de gemeente Rotterdam samen met de gemeente Dordrecht in 2018een Cultuurprofiel opgesteld. Met behulp van stedelijke en regionale profielen kan bij de inrichting van de landelijke culturele basisinfrastructuur beter rekening gehouden worden met de samenstelling en de culturele behoeften van de bevolking in de stedelijke regio’s. De profielen kunnen ook beschouwd worden als basisdocument voor de verdere afstemming en afspraken tussen Rijk en overige overheden over de beleidsperiode 2021-2024.

Subsidie kunst en cultuur

De gemeente wil kunst- en cultuurprojecten mogelijk maken en de artistieke ontwikkeling van kunstenaars bevorderen. Hiervoor bestaan diverse subsidiemogelijkheden:

Veel relatief nieuwe culturele organisaties (2 tot en met 8 jaar oud) willen hun bedrijfsvoering, publieksbereik of artistieke inhoud ontwikkelen en professionaliseren en zoeken daarbij coaching. Dit vraagt extra energie én een financiële impuls. Onze nieuwe subsidieregeling biedt vanaf 2021 deze impuls met een tweejarige financiële bijdrage, uitsluitend voor deze organisaties. De bijdrage is bedoeld als maximaal 50 procent dekking op de totaalexploitatie van de organisatie, inclusief programmering, overhead en kosten voor de externe coaching of training die de organisatie zelf inschakelt. Aanvragers konden vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 september 2020 een plan indienen, waarin zij hun ontwikkelwensen onderbouwen. De Adviescommissie Cultuur beoordeelt vervolgens de plannen. Het beschikbare budget is 750.000 euro per jaar. Bij de indiening is een intakegesprek met de afdeling Cultuur van de gemeente Rotterdam een verplicht onderdeel.

Voor meer informatie of als u vragen heeft belt u met 010 - 267 19 03, mailt u naar helpdeskcultuur@rotterdam.nl of houdt u deze pagina in de gaten.

Wie beoordeelt de aanvragen?

Voor de regeling projectsubsidies cultuur en de impulsregeling is een adviescommissie ingesteld die uw subsidieaanvraag beoordeelt. Deze bestaat uit mensen uit het werkveld.

De cultuursector is zichzelf steeds aan het heruitvinden en vernieuwen. Pitcher Perfect 010 speelt hierop in als unieke, laagdrempelige vorm van projectfinanciering zonder inhoudelijke criteria of jury. Bedoeld voor makers en partijen die niet terecht komen bij de reguliere subsidieloketten voor kunst en cultuur. De deelnemers presenteren hun plannen tijdens een openbare pitchavond. Ze adviseren daarna zelf over de te verstrekken bedragen, die in een totaalscore aan het eind van de avond gepresenteerd worden.

De pitchavonden vinden twee keer per jaar plaats. Er zijn telkens twintig plaatsen en het beschikbaar budget per avond is 90.000 euro.

Subsidie aanvragen

Heeft u vragen over cultuursubsidies? Wilt u persoonlijk advies over uw cultuurproject? Neem contact met ons op. U kunt u ons op verschillende manieren bereiken:

 • Bel of mail voor korte vragen en snel antwoord via telefoon 010 - 267 19 03 of per e-mail
 • Kom langs op het spreekuur: elke twee weken kunt u op dinsdagmiddag terecht in de hal van de bibliotheek aan de Hoogstraat 110. U bent van harte welkom om al uw vragen te stellen en goede plannen te delen. Maak direct online een afspraak.

Culturele organisaties, creatieve ondernemers en professionele kunstenaars in Rotterdam kunnen sinds 2019 een beroep doen op de Rotterdamse Cultuurlening. Deze Cultuurlening van maximaal 60.000 euro is bedoeld voor bijvoorbeeld productiekosten, apparatuur, inrichting van werk- of presentatieruimte, maar ook voor marketing- of communicatiecampagnes. De gemeente Rotterdam heeft hiervoor 300.000 euro beschikbaar gesteld. Het ministerie van OCW draagt eenzelfde bedrag bij. De uitvoering gebeurt via de stichting Cultuur+Ondernemen. Met de Rotterdamse Cultuurlening sluit Rotterdam aan op het netwerk van Cultuurleningen dat Cultuur+Ondernemen sinds 2013 stap voor stap opbouwt.

Kijk voor meer informatie op Cultuur-ondernemen.nl.

Rotterdam heeft sinds enkele jaren een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Voordekunst, het grootste crowdfundingplatform voor de creatieve sector in Nederland. Iedereen met een creatief idee die op zoek is naar financiering en toekomstig publiek kan een campagne aanmelden op voordekunst.nl. De gemeente Rotterdam heeft jaarlijks voor ongeveer 20 crowdfundingcampagnes een eerste inleg van 25% (tot € 5.000) beschikbaar.

De voorwaarden voor deze inleg zijn:

 • in Rotterdam gevestigde en werkende initiatiefnemer
 • project wordt niet op andere wijze financieel door de gemeente ondersteund
 • uitvoering geheel of gedeeltelijk in Rotterdam.

De gemeente heeft hiervoor een jaarlijks budget van 50.000 euro beschikbaar gesteld. Het is aan de makers zelf om het resterende bedrag op te halen via het platform. Mocht het doelbedrag niet gehaald worden, is de crowdfunding niet gelukt. De gemeente en donateurs ontvangen dan hun bijdrage aan het project volledig retour.

Wie beoordeelt de aanvragen?

Voor de regeling projectsubsidies cultuur en de impulsregeling is een adviescommissie ingesteld die uw subsidieaanvraag beoordeelt. Deze bestaat uit mensen uit het werkveld.

 • Deborah Stolk (voorzitter)
 • Christie Arends (vicevoorzitter)
 • Siobhán Burger (vicevoorzitter)
 • Özkan Gulpinar  (vicevoorzitter)
 • Geert ter Steeg (vicevoorzitter)
 • Marieke Wiegel (vicevoorzitter)
 • Pieter van Adrichem
 • Tim Beumers 
 • Suze van Bohemen 
 • Manon Braat          
 • Marc de Bruijn
 • Lennard Dost
 • Arjon Dunnewind
 • Jerry Durand
 • Paul van der Eerden
 • Irfan Er
 • Bibi Fadlalla
 • Stephanie Francke
 • Maureen Ghazal
 • Jimmy-Pierre de Graaf
 • Manus Groenen
 • Carola Heeremans
 • Anne van Helvoort
 • Mirjam Hensgens
 • Ravian van den Hil
 • Ingrid van der Hoeven
 • Raffaella Huizinga
 • Vincent Boy Kars    
 • Gideon Karting
 • Willem Kniknie      
 • Martin de Korte
 • Bas Kwakman   
 • Ine Lamers      
 • Inge de Leeuw
 • Marieke van der Lippe
 • Muriel Mager
 • Rick Mouwen
 • Shariff Nasr 
 • Marjolein Niels
 • Dirk Osinga
 • Tomáš de Paauw
 • Elsbeth Ronner       
 • Ilse Ronteltap
 • Evita de Roode
 • Pieter de Ruijter
 • Arthur Sauer
 • Jade Schiff
 • Maud Schoonen
 • Sinan Seyhan
 • Luuk Smits
 • Ulrike Söbbeke             
 • Marije Stijkel
 • Kuba Szutkowsky
 • Dick van Teylingen
 • Sam Uittenbogaart
 • Patricia van Ulzen
 • Joanette van der Veer
 • Adriaan van Veldhuizen
 • Lizzy van der Vlegel
 • Winfred Voordendag
 • Marloes de Vries
 • Frits Wielders         
 • Barbara Willemsen

Op alle subsidies is de Subsidieverordening Rotterdam (pdf) van toepassing. Bij Cultuur zijn er daarnaast nog algemene beleidsregels waaraan een aanvraag moet voldoen. Deze gelden altijd in samenhang met de disciplinegebonden beleidsregels.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u nadere informatie? Neem dan contact op met de afdeling Cultuur, telefoon 010 - 267 19 03.