Spring naar het artikel

Rotterdam streeft met partners in de stad naar een sterk cultureel klimaat. Een stad die uitnodigt tot bezoek. Die een brede culturele agenda heeft en waar aandacht is voor cultuur in de wijken.

De gemeente wil namelijk kunst- en cultuurprojecten mogelijk maken en de artistieke ontwikkeling van kunstenaars bevorderen. Hiervoor bestaan diverse subsidiemogelijkheden:

Tussen 2017 en  2020 wordt 80,5 miljoen euro verdeeld over 86 culturele instellingen in Rotterdam via het Cultuurplan 2017-2020.

Financiële bijdrage

Individuen, gezelschappen, organisaties uit de professionele én de amateur kunstsector kunnen subsidie aanvragen. Iedereen met een goed plan zonder winstoogmerk kan in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Wilt u weten welke regeling/subsidie het beste past bij uw project of programma? Volg de stappen in de vraagboom.

Helpdesk cultuursubsidies

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat ieder met een goed plan voor een cultuurproject kansen krijgt om het uit te voeren.

Heeft u vragen over subsidies? Wilt u persoonlijk advies over uw cultuurproject? Neem contact met ons op. U kunt u ons op verschillende manieren bereiken:

Beoordeling

Naast de algemene beleidsregels moet uw aanvraag voldoen aan bepaalde eisen en voorwaarden. Ook wegen de beleidsuitgangspunten van het Cultuurplan 2017-2020 mee. bij een aanvraag wordt gekeken:

 • hoeveel het plan bijdraagt aan talentontwikkeling en de verlevendiging van de binnenstad;
 • naar het (maatschappelijk) ondernemerschap.

Commissies

Een subsidiecommissie beoordeelt uw subsidieaanvraag. Deze commissies verschillen per cluster/discipline van samenstelling en bestaan uit mensen uit het vak.

 • Carlijn van Ravenstein (voorzitter)
 • Hans van der Boom
 • Susan Hogervorst
 • Adriaan van Veldhuizen
 • Geert ter Steeg (voorzitter)
 • Herbert Boerendonk
 • Marc de Bruijn
 • Melanie Dijksma
 • Oscar van Dillen
 • Stephanie Francke
 • Gideon Karting
 • Karen Klijnhout
 • Michelle Kuypers
 • Evita de Roode
 • Arthur Sauer
 • Wim Staessens
 • Dick van Teylingen
 • Aad Meijboom (voorzitter)
 • Nicky Assmann
 • Elma van Boxel
 • Rinske Brand
 • Paul van der Eerden
 • Hans Groenendijk                                
 • Lotte Haagsma 
 • Natasa Heydra
 • Cindy Jansen
 • Machteld Leij
 • Tim Leyendekker
 • Shariff Nasr
 • Frank van der Salm
 • Christiaan van Schermbeek 
 • Marco Stout
 • Frits Wielders

Let op

Op alle subsidies is de Subsidieverordening Rotterdam van toepassing. Bij Cultuur zijn er daarnaast nog algemene beleidsregels waaraan een aanvraag moet voldoen. Deze gelden altijd in samenhang met de disciplinegebonden beleidsregels (zie algemene beleidsregels eenmalige subsidies kunst en cultuur).

Bruisend, hoogwaardig kunst- en cultuuraanbod

Gemeente Rotterdam zorgt samen met partners in de stad voor een sterke culturele sector. Een sector die nationaal en internationaal meetelt, vernieuwend is en bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van onze stad. Prioriteiten daarbij zijn:

 • vergroten en verbreden van het publieksbereik
 • vernieuwing
 • cultuureducatie
 • talentontwikkeling
 • internationale profilering
 • samenwerking.

De gemeente zet ook in op een versterkte lobby naar het Rijk. En op het versterken van de internationale positie en de marketing van de culturele sector in Rotterdam. Hiermee ondersteunen we de Rotterdamse culturele sector bij zijn profilering. We gaan voor een bruisend en hoogwaardig kunst- en cultuuraanbod. Met sterke iconen en voldoende aandacht voor creativiteit en vernieuwing. Ook hebben we aandacht voor kleine initiatieven. De gemeente wil daarbij voor de beste voorwaarden zorgen

 • voor de productie van kunst en cultuur
 • voor de toegankelijkheid ervan
 • én voor het delen van informatie, kennis en middelen.

Cultuurverkenning

Voor de monitoring, evaluatie en ontwikkeling van cultuurbeleid maakt Rotterdam jaarlijks een Cultuurverkenning De verkenning is een bron van informatie voor en door de Rotterdamse culturele sector. Het document geeft de stand van zaken op het gebied van kunsten, erfgoed, ontwerpsectoren en crossovers daartussen. Om het jaar voegt de gemeente een analyse toe van trends en ontwikkelingen. Trends in het land en op het niveau van de stad. Bekijk de meest actuele Cultuurverkenning:

De Cultuurverkenning 2017 kijkt terug op de resultaten van het Cultuurplan 2013-2016 en blikt vooruit op de periode 2017-2020. Ook staat er in wat in het eerste jaar van het Cultuurplan 2017-2020 in gang is gezet en gerealiseerd.

Wat opvalt is dat:

 • De bezoekcijfers van culturele instellingen stijgen. Dit is in lijn met de stijgende populariteit van Rotterdam.
 • Rotterdamse instellingen meer eigen inkomsten hebben.
 • Er is veel aandacht voor nieuwe makers met 18 nieuwe makers in het Cultuurplan.

De vorige Cultuurverkenning (2015) kunt u ook bekijken:

Nieuwe licentieperiode lokale omroep

Elke vijf jaar wijst het Commissariaat voor de Media (CvdM) een partij aan als lokale publieke zendgemachtigde in Rotterdam. Dit noemen we ook wel : de lokale omroep. Voor de periode februari 2013 - februari 2018 is dat OPEN Rotterdam. Omdat deze periode bijna eindigt, kunnen partijen die interesse hebben om aangewezen te worden als de lokale omroep zich aanmelden.

Op de website van het Commissariaat voor de Media vindt u meer informatie over de eisen waaraan een aanvraag moet voldoen. Behalve de eisen van het Commissariaat, heeft de gemeenteraad in Rotterdam ook een aantal uitgangspunten vastgesteld. Hieraan wil zij de ingediende aanvra(a)g(en) toetsen om tot een advies aan het CvdM te komen. Het CvdM wijst vervolgens, met dit advies van de gemeenteraad, de partij aan die de komende vijf jaar de lokale publieke omroep in Rotterdam is.

Procedure

De deadline voor de inschrijving bij het CvdM was 26 augustus 2017. Het CvdM toetst de ingediende aanvra(a)g(en) eerst zelf. Daarna worden ze binnen vier weken doorgestuurd naar gemeente Rotterdam. In het najaar formuleert de gemeenteraad dan een advies over de voorkeurskandidaat voor de nieuwe periode. Begin 2018 neemt het CvdM een definitief besluit over de aanwijzing van de lokale omroep. De gemeente Rotterdam heeft een verkenner ingeschakeld. Die voert de komende tijd gesprekken met geïnteresseerde partijen en andere belanghebbenden. Het doel van deze gesprekken is te bekijken of en hoe eventueel tot gezamenlijke aanvragen gekomen kan worden. En of en hoe eventueel een mediaregeling zal worden ingericht in de komende concessieperiode.

Voor meer informatie over de procedure kunt u bij het CvdM terecht. Wilt u informatie over de rol van de gemeente kunt u mailen naar sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl.

Uitgangspunten voor aanvraag

 1. Wordt voldaan aan de wettelijke eisen zoals verwoord in de Mediawet? Waaronder de representativiteit van het programmabeleidbepalend orgaan en voldoen aan de ICE-norm.
 2. Beoogde kwaliteit van de programmering; zo veel mogelijk gebaseerd op onderzoek naar behoeften onder (doelgroepen in) de lokale bevolking.
 3. Benutten/bedienen van bij voorkeur alle, maar tenminste 2 van de 3 modaliteiten: TV, radio, internet.
 4. (Cross)Mediale aanpak, dus de inzet van verschillende mediakanalen.
 5. Inzet en ambitieniveau van de lokale nieuwsvoorziening.
 6. Complementariteit ten opzichte van de regionale mediakanalen en mate van samenwerking met regionale omroep. Programmatisch, voor de backofficetaken maar bijvoorbeeld ook bij grote evenementen.
 7. De manier waarop invulling wordt gegeven aan talentontwikkeling.
 8. Maatschappelijke verankering en draagvlak. Mate van (beoogde) samenwerking met onder andere lokale pers (inclusief blogs/websites zoals Vers Beton en Bogue), onderwijsinstellingen, lokale ondernemers, maatschappelijke organisaties.
 9. Professionaliteit en continuïteit van de organisatie.
 10. Het ondersteunen van Rotterdammers die zelf nieuws en verhalen (content) produceren, bijvoorbeeld met een Mediaregeling.
 11. Partijen [moeten] bewezen ervaring met diverse vormen van media hebben.
 12. De manier waarop partijen voorstellen nu onbereikbare doelgroepen te bereiken door verschillende nieuwe vormen van media.
 13. De voorstellen en het ambitieniveau in de aanvragen om, naast het subsidiebedrag, ook eigen budgetten toe te voegen.
 14. Of en hoe de beloning/salarissen in de begrotingen die onderdeel zullen zijn van de aanvraag passend zijn binnen de wettelijke kaders en (andere) afspraken en kaders die daarvoor binnen en voor de publieke omroepsector bestaan. En daarnaast ook in redelijke verhouding zijn met de totale begroting en omvang van de organisatie.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling cultuur, telefoon (010) 267 19 03.