Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Projectsubsidies Cultuur aanvragen

Deze subsidie helpt kunstenaars, makers en culturele organisaties om hun artistieke plannen te realiseren.

Bij 'Meesturen' staat de handleiding Projectsubsidies Cultuur. Lees die eerst. Vraag daarna de subsidie aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. Log in met eHerkenning of uw DigiD. Let op: met DigiD bent u persoonlijk verantwoordelijk.

Aanvragen subsidie. Link opent een externe pagina

6 aanvraagrondes

De activiteit mag pas 8 weken na de sluitingsdatum van een aanvraagronde starten.
De deadlines van de rondes voor zijn: 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september en 1 november.

Data commissievergaderingen 2023

Ronde 1 (deadline 1 januari)

 • week 5: dinsdag 31 januari, woensdag 1 februari, donderdag 2 februari

Ronde 2 (deadline 1 maart)

 • week 13: dinsdag 28 maart, woensdag 29 maart, donderdag 30 maart

Ronde 3 (deadline 1 mei)

 • week 22: dinsdag 30 mei, woensdag 31 mei, donderdag 1 juni

Ronde 4 (deadline 1 juli)

 • week 34: dinsdag 22 augustus, woensdag 23 augustus, donderdag 24 augustus

Ronde 5 (deadline 1 september)

 • week 39: dinsdag 26 september, woensdag 27 september en donderdag 28 september

Ronde 6 (deadline 1 november)

 • week 48: dinsdag 28 november, woensdag 29 november en donderdag 30 november

 Mondeling toelichten alleen als nieuwe aanvrager

Wilt u uw plan mondeling toelichten? Vink dit aan tijdens het indienen van uw aanvraag en reserveer in uw agenda de data die bij uw aanvraagronde horen. U ontvangt daarna een uitnodiging voor een van de drie genoemde data.

Voor welke cultuur- en kunstvormen

U kunt een aanvraag indienen voor:

 • theater
 • (urban) dans
 • muziektheater
 • muziek
 • spoken word
 • circus
 • architectuur en stedenbouw
 • beeldende kunst en fotografie
 • bewegend beeld/ artistieke film
 • design en mode
 • e-culture
 • letteren
 • erfgoed
 • literatuur
 • alle mengvormen

Hoogte subsidie

Per jaar is er € 1.632.000 beschikbaar, verdeeld over 6 rondes van € 272.000. Per ronde bespreekt de commissie gemiddeld 60 projectaanvragen.

Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000 moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen.
De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de
subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Meesturen

Tijdens het doorlopen van de aanvraag wordt u gevraagd naar:

 • een projectplan (wat u gaat doen en hoe)
 • een begroting inclusief gevraagd subsidiebedrag

Bekijk voor een toelichting de 'Handleiding Projectsubsidies Cultuur'. Hierin staan ook de richtlijnen voor boekuitgaven, het schrijven van een boek en bewegend beeld.

Voorwaarden

De gemeente biedt culturele subsidies voor een project of periode aan. De subsidie is eenmalig, maar u kunt deze vaker aanvragen voor vervolgprojecten.

Hoe lang duurt het

 • Als u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
  U ontvangt een tweede bericht nadat de gemeente heeft gecontroleerd of alle vereiste stukken bij de aanvraag zitten.
  Daarna wordt de aanvraag in behandeling genomen en worden uw plannen ter advisering voorgelegd aan een onafhankelijke commissie.
 • Binnen 8 weken na de deadline neemt de gemeente een besluit. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken.
  Zo lang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • In het besluit leest u of u subsidie krijgt, de hoogte van het bedrag en de voorwaarden. Bij een subsidie vanaf €25.000 moet u achteraf een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) inleveren.

Voor wie is het

Voor elke instelling of persoon met een artistiek cultureel plan.

Vraagt u aan voor een vereniging of stichting? Zorg ervoor dat u de aanvraag doet met eHerkenning. Link opent een externe pagina. Dan is de vereniging of stichting de aanvrager en verantwoordelijk voor de subsidie.

Heeft u deze nog niet? Vraag een e-herkenning aan. Link opent een externe pagina.

Instellingen die een structurele subsidie van de gemeente Rotterdam (Rotterdamse Culturele Basis/Cultuurplan of impulsregeling) of het Ministerie van OCW (Basisinfrastructuur) ontvangen kunnen geen gebruik maken van deze regeling.

Contactinformatie