Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Projectsubsidies Cultuur aanvragen

Deze subsidie helpt kunstenaars, makers en culturele organisaties om hun artistieke plannen uit te voeren.

Onder 'Meesturen' vindt u de handleiding Projectsubsidies Cultuur. Lees die eerst. Vraag daarna de subsidie aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. Log in met eHerkenning of uw DigiD. Let op: met DigiD bent u persoonlijk verantwoordelijk.

Aanvragen subsidie. Link opent een externe pagina

Voor wie is het

Voor elke instelling of persoon met een artistiek cultureel plan.

Vraagt u aan voor een vereniging of stichting? Zorg ervoor dat u de aanvraag doet met eHerkenning. Link opent een externe pagina. Dan is de vereniging of stichting de aanvrager en verantwoordelijk voor de subsidie.

Instellingen die een structurele subsidie van de gemeente Rotterdam (Rotterdamse Culturele Basis/Cultuurplan of Impulsregeling) of het Ministerie van OCW (Basisinfrastructuur) ontvangen kunnen geen gebruik maken van deze regeling.

Voor welke cultuurvormen en kunstvormen

U kunt een aanvraag indienen voor:

 • theater
 • (urban) dans
 • muziektheater
 • muziek
 • spoken word
 • circus
 • architectuur en stedenbouw
 • beeldende kunst en fotografie
 • bewegend beeld/ artistieke film
 • design en mode
 • e-culture
 • letteren
 • erfgoed
 • literatuur
 • alle mengvormen

6 aanvraagrondes

De activiteit mag pas 8 weken na de sluitingsdatum van een aanvraagronde starten.
De deadlines van de rondes voor zijn: 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september en 1 november.

Data commissievergaderingen 2024

Ronde 1 (deadline 1 januari)

 • week 5: dinsdag 30 januari, woensdag 31 januari, donderdag 1 februari

Ronde 2 (deadline 1 maart)

 • week 13: dinsdag 26 maart, woensdag 27 maart, donderdag 28 maart

Ronde 3 (deadline 1 mei)

 • week 22: dinsdag 28 mei, woensdag 29 mei, donderdag 30 mei

Ronde 4 (deadline 1 juli)

 • week 34: dinsdag 27 augustus, woensdag 28 augustus, donderdag 29 augustus

Ronde 5 (deadline 1 september)

 • week 39: dinsdag 1 oktober, woensdag 2 oktober en donderdag 3 oktober

Ronde 6 (deadline 1 november)

 • week 48: dinsdag 26 november, woensdag 27 november en donderdag 28 november

Mondeling toelichten alleen als nieuwe aanvrager

Wilt u uw plan mondeling toelichten? Vink dit aan tijdens het indienen van uw aanvraag. Reserveer daarna in uw agenda de data die bij uw aanvraagronde horen. U ontvangt daarna een uitnodiging voor 1 van de 3 genoemde data.

Hoogte subsidie

Per jaar is er € 1.632.000 beschikbaar, verdeeld over 6 rondes van € 272.000. Per ronde bespreekt de commissie gemiddeld 60 projectaanvragen.

Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000 moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen.
De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Meesturen

Tijdens het doorlopen van de aanvraag wordt u gevraagd naar:

 • een projectplan (wat u gaat doen en hoe)
 • een begroting inclusief gevraagd subsidiebedrag

Lees de 'Handleiding Projectsubsidies Cultuur' voor meer informatie. Hierin staan ook de richtlijnen voor boekuitgaven, het schrijven van een boek en bewegend beeld.

Voorwaarden

De gemeente biedt culturele subsidies voor een project of periode aan. De subsidie is voor 1 keer, maar u kunt deze subsidie wel weer aanvragen voor vervolgprojecten.

Hoelang duurt het

 • Als u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
  U ontvangt een 2e bericht nadat de gemeente heeft gecontroleerd of alle vereiste stukken bij de aanvraag zitten.
  Daarna wordt de aanvraag in behandeling genomen en worden uw plannen voor advies voorgelegd aan een onafhankelijke commissie.
 • Binnen 8 weken na de deadline neemt de gemeente een besluit. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken.
  Zolang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • In het besluit leest u of u subsidie krijgt, de hoogte van het bedrag en de voorwaarden. Bij een subsidie vanaf €25.000 moet u achteraf een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) inleveren.

Contact