Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 9 min

Verkeer Maasvlakte

De Rotterdamse haven groeit. Dit betekent dat het aantal vrachtauto’s op de Maasvlakte toeneemt. Dit zorgt voor een slechtere luchtkwaliteit. Daarom zijn er toegangseisen voor vrachtauto’s op de Maasvlakte.

De milieuzone Maasvlakte is per 1 januari 2022 gewijzigd in een milieuzone voor vrachtauto’s. Dit betekent dat deze zone dezelfde wettelijke basis krijgt als alle andere milieuzones voor vrachtauto’s in Nederland. In de praktijk verandert er weinig, de toegangseis tot de zone blijft emissieklasse 6 of hoger. Het officiële besluit van deze aanscherping vindt u op Overheid.nl.

Toegangseisen vrachtverkeer milieuzone Maasvlakte Rotterdam

Een vrachtauto mag alleen op de Rotterdamse Maasvlakte komen als de vrachtauto:

 • geregistreerd is bij de gemeente Rotterdam
 • een emissieklasse 6 (Euro VI) -motor heeft óf
 • een vrijstelling heeft en niet ouder is dan 13 jaar (datum eerste toelating) óf
 • als 'bijzonder voertuig' bij de gemeente Rotterdam staat geregistreerd en niet ouder is dan 13 jaar (datum eerste toelating) óf
 • een ontheffing heeft.

Registreren voertuigen

Alle vrachtauto’s op de Maasvlakte moeten geregistreerd staan bij gemeente Rotterdam. Voor de Nederlandse kentekens gebruikt de gemeente de bestaande voertuigregistraties van de RDW.

Vrachtauto’s met een buitenlands kenteken moeten zich registreren bij de gemeente Rotterdam. De registratie is gratis en éénmalig.

Mag mijn vrachtauto de milieuzone Maasvlakte Rotterdam in?

Check uw kenteken in de Milieuzonecheck op de website Milieuzones.nl. Deze kentekencheck houdt géén rekening met door de gemeente Rotterdam verleende ontheffingen.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Ontheffingsmogelijkheden

Voor vrachtauto’s die niet voldoen aan de toegangseisen van de milieuzone Maasvlakte Rotterdam gelden de volgende ontheffingsmogelijkheden:

Een dagontheffing kan na registratie direct aangevraagd worden. De dagontheffing en factuur ontvangt u direct per e-mail. U kunt maximaal twaalf dagontheffingen per jaar aanvragen. Een dagontheffing is 24 uur geldig.

Het ingangstijdstip en de datum van een dagontheffing kan éénmalig gewijzigd worden. Dit kan tot maximaal zeven dagen voor of na het oorspronkelijke ingangstijdstip en datum van de dagontheffing. De dagontheffing moet altijd zijn aangevraagd en verleend vóórdat u de Maasvlakte oprijdt.

Voor onvoorziene omstandigheden, met onevenredige gevolgen voor een bedrijf, kan beroep worden gedaan op de hardheidsclausule. Deze ontheffing kan voor maximaal één jaar worden verleend. Ontheffing kunnen alleen verleend worden indien het werk waarvoor de vrachtauto wordt ingezet is aangenomen vóór 5 november 2015.

Voor een oudere vrachtauto, met een Datum Eerste Toelating van 25 jaar tot 40 jaar oud, die aantoonbaar zelf door zijn uitstraling en karakter de aard van het bedrijf vormt -zoals bijvoorbeeld een foodtruck- is het mogelijk om een ontheffing 'bedrijfstimer' aan te vragen.  Deze ontheffing moet jaarlijks aangevraagd worden.

Voor inzet van oudere vrachtauto’s bij evenementen en filmopnames is het mogelijk om voor meerdere kentekens een ontheffing aan te vragen voor de duur van het evenement of de filmopnames waarvoor door de gemeente een vergunning of verklaring geen bezwaar is afgegeven.

Let op

 • Voor de aanvraag van een ontheffing betaalt u leges. Deze betaalt u voor de behandeling van de aanvraag. Betaling van de leges geeft u geen recht op een ontheffing. Het aanvragen van een ontheffing is dus geen garantie dat u er een krijgt.
 • U kunt alleen een ontheffing aanvragen wanneer het voertuig geregistreerd staat. Vrachtauto’s met een Nederlands kenteken zijn door een koppeling met de RDW Basis Registratie Voertuigen automatisch geregistreerd. Vrachtauto’s met een buitenlands kenteken moeten apart geregistreerd worden bij gemeente Rotterdam.
 • De ontheffing moet in het bezit van de chauffeur zijn vóórdat de wagen de Maasvlakte oprijdt.

Kijk voor meer informatie over de beleidsregels op Officielebekendmakingen.nl.

Vragen en antwoorden over het registreren van een voertuig

Ja. Alle vrachtauto’s op de Maasvlakte moeten geregistreerd staan bij gemeente Rotterdam.

 • Voor de Nederlandse kentekens gebruikt de gemeente de bestaande voertuigregistraties van de RDW.
 • Vrachtauto’s met een buitenlands kenteken moeten zich registreren bij de gemeente Rotterdam via de. De registratie is gratis en éénmalig.
 • Nederlandse kentekens:
  Nederlandse bedrijven kunnen bij de gemeente inloggen met hun eHerkenningaccount. Kijk op eHerkenning.nl voor meer informatie over eHerkenning. Nederlandse burgers gebruiken DigID.
 • Buitenlandse kentekens:
  Buitenlandse bedrijven en burgers moeten eerst een account aanmaken. Dat kan via de pagina Verhicle registration exemptions Maasvlakte

Voor een buitenlands account bij de gemeente Rotterdam heeft u nodig:

 • In geval van een bedrijf: een digitale scan van het uittreksel van het handelsregister in uw land (Kamer van Koophandel).
 • Een bruikbaar e-mailadres én een werkende mobiele telefoon. Gemeente Rotterdam werkt met een tweestapsverificatie: per e-mail én per SMS.

Accounts zijn direct gebruiksklaar. Voertuigregistraties worden automatisch voorlopig en na controle definitief goedgekeurd.

 • Aanvragen voor langdurige ontheffing worden individueel getoetst. De maximale afhandelingstermijn is acht weken
 • De gemeente Rotterdam houdt u op de hoogte van elke stap in het proces via e-mail. Het is daarom belangrijk dat u een geldig, bruikbaar e-mailadres opgeeft
 • U kunt het verloop van een aanvraag ook volgen in uw account.

Voor het registreren van een voertuig met een buitenlands kenteken, heeft u scans nodig van de registratiedocumenten van het voertuig, behorend bij het voertuig en het kenteken. Op het registratiedocument moet de voertuigcategorie, brandstof en milieuclassificatie van het voertuig staan. Als de milieuclassificatie niet op het registratiedocument staat dan moet u een ander officieel confirmatie document aanleveren waaruit de euronorm blijkt.

Vragen en antwoorden over het aanvragen van een ontheffing

Een dagontheffing kan alleen worden aangevraagd als het voertuig geregistreerd is. U heeft dan geen speciale documenten nodig voor de aanvraag van de ontheffing. Er gelden geen aanvullende eisen voor emissieklasse of leeftijd van het voertuig. Voor de betaling van uw aanvraag heeft u een bruikbare creditcard of bankpas met iDEAL nodig. Per kenteken kan maximaal twaalf keer per kalenderjaar een dagontheffing worden aangevraagd. Aanvragen voor dagontheffingen worden na betaling automatisch verwerkt en automatisch goedgekeurd.

De hardheidsclausule is voor bijzondere uitzonderingen. Daarom is een gedegen motivatie noodzakelijk waarom er sprake is van een onvoorziene situatie met onevenredige gevolgen voor het bedrijf. U dient in ieder geval aan te leveren:

 • Een bewijs of contract dat u het werk naar de Maasvlakte waarvoor de vrachtauto wordt ingezet vóór 5 november 2015 heeft aangenomen.
 • Een overzicht van het gehele wagenpark.

Bij uw aanvraag voegt u ten minste drie foto’s van het voertuig bij, waarvan in ieder geval een foto waarop het kenteken samen met het voertuig duidelijk zichtbaar is en een foto van een zijaanzicht van het voertuig en een foto van de inrichting. Verder moet het bedrijf zijn opgestart voor 1 januari 2022 en de wagen moet ook voor deze datum op naam zijn gesteld.

De verkregen evenementenvergunning of verklaring geen bezwaar verkregen van de gemeente Rotterdam directie Veiligheid (een aanvraag conform de nota Evenementenvergunningen dan wel het Filmprotocol Rotterdam).

Het ingangstijdstip en de datum van een dagontheffing kan eenmalig gratis gewijzigd worden. Hieraan zit een maximum van zeven dagen vóór of na het oorspronkelijke ingangstijdstip en de datum van de dagontheffing.

U kunt deze wijziging indienen tot een half uur voor het ingangstijdstip van de ontheffing. Om de aanvangsdatum en -tijd te wijzigen moet de aanvrager opnieuw inloggen. Hierna kan de dagontheffing worden aangepast. U kunt de aanvangsdatum- en tijd niet aanpassen naar een datum en tijdstip in het verleden.

Wordt de dagontheffingen op dezelfde dag als de passage aangevraagd? Dan krijgt deze het tijdstip vanaf het moment van de aanvraag tot het eind van de dag.

Tijdens de aanwezigheid op de Maasvlakte moet de ontheffing getoond kunnen worden. Deze moet getoond kunnen worden in geval van een handmatige controle.

Vrachtauto’s die ingericht zijn als kampeerwagen mogen zonder beperkingen de milieuzone Maasvlakte Rotterdam inrijden.

Bijzondere voertuigen

Vrijstellingen voor bijzondere voertuigen worden nationaal geregeld door de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland). Zie de website Milieuzones.nl voor meer informatie.

Exceptioneel transport

Wordt een voertuig

 • ingezet voor buitengewoon transport
 • én is het voertuig niet ouder dan dertien jaar
 • én heeft u een jaarontheffing van de RDW?

Dan kunt u in uw account het kenteken van het trekkende voertuig én vermelding van het RDW-klantnummer aanmelden en krijgt u ontheffing. U hoeft dan geen leges te betalen.

Wanneer u een transport uitvoert met een incidentele ontheffing exceptioneel van de gemeente en uw trekkend voertuig voldoet niet aan de toegangseis én is niet ouder dan dertien jaar, dan kunt u het kenteken van het trekkende voertuig aanmelden bij supportovv@rotterdam.nl voor toegang tot de milieuzone.

Rijksontheffing

Heeft u een Rijksontheffing of een Rijksvrijstelling van het C22a-bord? Dan geldt deze Rijksontheffing mogelijk ook voor de milieuzone Maasvlakte Rotterdam. U kunt in uw account deze Rijksontheffing apart opsturen. De gemeente controleert of de Rijksontheffing ook voor de milieuzone Maasvlakte geldt. Na controle ontvangt u een e-mail waarin staat of de ontheffing/vrijstelling van toepassing is.

Wettelijke taak

Wordt een vrachtauto door of namens een overheidsinstantie ingezet voor de uitvoering van een wettelijke- en/of overheidstaak? Dan komt deze in aanmerking voor een langdurige ontheffing. Bij de aanvraag voor ontheffing moet de eigenaar van de vrachtauto het contract digitaal uploaden. Uit dit contract moet blijken dat de eigenaar in opdracht van een overheidsinstantie werkt. De ontheffing is voor de looptijd van het contract. Het contract moet zijn ingegaan voor 5 november 2015. De vrachtauto mag niet ouder zijn dan 13 jaar.

Handelaarskenteken

Vrachtauto's met een groen handelaarskenteken zijn ontheven van de toegangsregels voor de Maasvlakte. Eigenaren van een groen handelskenteken hoeven niets te doen.

Kampeerauto’s

In tegenstelling tot de andere milieuzones in Nederland mogen kampeerwagens (met carrosseriecode SA) de Maasvlakte oprijden.

De gemeente Rotterdam gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om. Ze respecteert de privacy van betrokkenen. Dat geldt ook voor de voertuig- en persoonsgegevens die de gemeente verwerkt voor het inrijden van de milieuzone Stad Rotterdam. Het privacyprotocol is een uitwerking van de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en beschrijft hoe de gemeente omgaat met deze gegevens. Op de pagina Uw gegevens staan de belangrijkste punten van het privacyprotocol.

Worden uw vragen op deze pagina niet beantwoord? Neem dan contact met ons op via supportovv@rotterdam.nl (in Nederlands en Engels).

Vragen en antwoorden over handhaving

De gemeente Rotterdam handhaaft de regels met behulp van cameratoezicht met automatische kentekenherkenning en fysieke controles. Overtreders krijgen een boete van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) of wordt bij een fysieke controle ter plekke opgelegd.

Nee, het achteraf aanvragen van een ontheffing is niet mogelijk. Een dagontheffing (24 uur geldig) kunt u tot 15 minuten vóór het inrijden van de milieuzone aanvragen. Het beoordelen van een aanvraag voor een langdurige ontheffing duurt maximaal acht weken. Pas als u die ontheffing binnen hebt, kunt u probleemloos de milieuzone inrijden.

Een overtreding kost € 250 (plus € 9 administratiekosten). Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) int de boete. Alle inkomsten van deze boetes gaan naar het rijk.

Ja, dat kan. Bel hiervoor met gemeente Rotterdam, telefoon 14 010.

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) int de boete. Voor vragen en bezwaren op een beschikking kunt u terecht bij:

Parket CVOM
Afdeling Mulder
Postbus 50000
3500 MJ Utrecht

Meer informatie

Wilt u contact met ons? Stuur ons een e-mail, supportovv@rotterdam.nl.