Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Veilig

Sinds 1 december 2022 is er een nieuw veiligheidsprogramma in Rotterdam (de Veiligheidskoers). In dit programma staat waar de gemeente de komende jaren aan werkt met haar partners om de veiligheid in Rotterdam te vergroten.

De Veiligheidskoers is te vinden op de website rotterdam.foleon.com. Link opent een externe pagina.
Voor Rotterdam is het belangrijk dat bewoners, ondernemers en bezoekers zich thuis, veilig en welkom voelen.
Hier werken we hard aan: samen met de politie, justitie, handhavers, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, werkgevers, jongerenwerkers, bewoners en stadsmariniers. De stadsmariniers werken onder andere aan het verbeteren van de veiligheid in een bepaald gebied dat extra aandacht nodig heeft.

De aanpak is streng voor degenen die zich niet aan de wet houden of overlast veroorzaken. Maar we zijn er samen met onze partners ook voor Rotterdammers wanneer zij hulp of een steuntje in de rug nodig hebben. De komende jaren staan deze veiligheidsopgaven centraal: 

  • Bouwen aan veilige wijken.
  • Voorkomen van jeugdcriminaliteit.
  • Bestrijden van ondermijnende criminaliteit.
  • Omgaan met polarisatie en tegengaan van extremisme.
  • Bestrijden van cybercriminaliteit en criminaliteit met grote impact.

Wijkprofiel

In het wijkprofiel. Link opent een externe pagina staat hoe het gaat met de 14 gebieden en 71 wijken van Rotterdam.
Het laat zien hoe de wijken scoren als het gaat om bijvoorbeeld veiligheid. De scores zijn gebaseerd op feiten en cijfers en de beleving van Rotterdammers.

Met de cijfers uit het wijkprofiel kan het gemeentebestuur, in samenwerking met partners, bewoners en ondernemers, plannen voor de wijk of een gebied maken.
Het wijkprofiel wordt ook gebruikt om de aanpak van de gemeente op het gebied van veiligheid te evalueren.

Steeds veiliger

Het wijkprofiel laat zien dat Rotterdam in de afgelopen jaren steeds veiliger is geworden en dat bewoners dat ook merken.
Het wijkprofiel laat helaas ook zien dat niet alle wijken veiliger worden.
In kwetsbare wijken, waar criminaliteit en overlast voor problemen zorgen, werken we met een aanpak die speciaal gericht is op die wijk.

In het Wijkprofiel uit 2022 valt op dat klassieke vormen van criminaliteit zoals diefstal, geweld en inbraak gedaald zijn.