Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Seksuele intimidatie

Rotterdam accepteert niet dat mensen seksueel geïntimideerd worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan sissen, nafluiten, naroepen, ongepaste opmerkingen maken of achternalopen.

Rotterdam is een stad waar iedereen zich veilig moet kunnen bewegen en daar hoort seksuele intimidatie niet bij.

Seksuele intimidatie per 1 juli 2024 strafbaar

Door een nieuw wetsartikel (429ter) in het Wetboek van Strafrecht wordt seksuele intimidatie strafbaar. Dit gaat in vanaf 1 juli 2024, dan verandert de Wet Seksuele Misdrijven.

Dit staat er in het wetsartikel: Degene die in het openbaar een ander indringend seksueel benadert door middel van opmerkingen, gebaren, geluiden of aanrakingen op een wijze die vreesaanjagend, vernederend, kwetsend of onterend is te achten, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie.

Vanaf 1 juli 2024 is gedrag zoals beschreven in het nieuwe wetsartikel dus strafbaar. Dit betekent dat een proces-verbaal opgemaakt kan worden als een politieagent of geselecteerde handhaver (buitengewoon opsporingsambtenaar - boa) dit op heterdaad ziet gebeuren. En dat u aangifte kan doen bij de Politie als het u is overkomen.

Pilot Handhaving

In Rotterdam loopt vanaf 1 juli 2024 een pilot waarbij ook geselecteerde boa’s een proces-verbaal kunnen opmaken als zij seksuele intimidatie waarnemen. Voor Rotterdam zijn dit 13 boa's. Deze pilot duurt 1 jaar. Andere pilotgemeenten zijn Utrecht en Arnhem.

In Rotterdam loopt vanaf 1 juli 2024 een pilot waarbij ook geselecteerde boa's een proces-verbaal kunnen opmaken als zij seksuele intimidatie waarnemen. Voor Rotterdam zijn dit 13 boa's. Deze pilot duurt 1 jaar. Andere pilotgemeenten zijn Utrecht en Arnhem.

Boa's sturen naar aanleiding van een 'heterdaadsituatie' een proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie beoordeelt dit en bepaalt of de zaak voor de rechter komt of op een andere manier wordt afgedaan. Op een rechtszitting bepaalt de rechter of en hoe de verdachte gestraft wordt. Boa's die buiten de pilot vallen, kunnen niet strafrechtelijk handhaven, maar hebben wel de middelen en vaardigheid om in te grijpen bij situaties van seksuele intimidatie. 

Download de StopApp en meld seksuele intimidatie!

Heeft u te maken met seksuele intimidatie? Download de StopApp. De StopApp is een initiatief van de gemeente Rotterdam.

Heeft u last van gesis of naroepen op straat? Of wordt u in het nauw gedreven? Meld dit op een veilige manier in de StopApp. De gemeente Rotterdam pakt seksuele intimidatie aan. De StopApp geeft u de mogelijkheid om seksuele intimidatie te melden. Met één klik stuurt u uw locatie door waar het gebeurt. Achteraf kan ook. Tik op de juiste locatie op de kaart om aan ons de gebeurde vervelende situatie te melden.

Als u het wilt, neemt de gemeente contact met u op. Om naar uw verhaal te luisteren en u hulpverlening aan te bieden, zoals van Slachtofferhulp Nederland.

Wij willen graag weten waar straatintimidatie gebeurt om snel actie te kunnen ondernemen en het weer veiliger te maken. Iedereen moet zich in Rotterdam veilig voelen!

Campagne 'Wat zie je'

De gemeente Rotterdam voert ook de campagne 'Wat zie je?'
Veel Rotterdammers vinden seksuele intimidatie echt niet kunnen. Toch 'herkennen of zien' we het niet altijd en handelen ook niet. De campagne 'Wat zie je?' daagt je uit goed te kijken en geeft je handvatten om iets te doen.

Wat is seksuele intimidatie?

Seksuele intimidatie is moeilijk af te bakenen. Veel van de verschijningsvormen zoals staren, fluiten, sissen en roepen worden door sommige mensen als intimiderend ervaren. Anderen vinden de gedragingen onschuldig, vermakelijk of bij de normale omgangsvormen horen.

In het plan van aanpak hanteren wij de volgende definitie: '(seksuele) uitlatingen of gedragingen op straat waarmee zij u irriteren, tot last zijn, kwetsen, beledigen, bedreigen of beperken in uw gevoel van vrijheid'.

Rotterdamse Week tegen Seksuele straatintimidatie

Van 13 tot en met 17 mei 2024 vond de tweede editie plaats van de Rotterdamse week tegen seksuele straatintimidatie (SSI). Tijdens deze week organiseerde we samen met partners verschillende boeiende activiteiten om bewuster stil te staan bij seksuele straatintimidatie.

Chicks And The City. Link opent een externe pagina heeft een live podcast verzorgd in Bibliotheek Rotterdam. In de podcast gaan ze met een aantal experts in gesprek over seksuele straatintimidatie, de StopApp en een onderzoek naar veiligheidsbeleving in publieke ruimtes.

Bekijk de Chicks And The City Podcast - De Rotterdamse Week Tegen Seksuele Straatintimidatie. Link opent een externe pagina (YouTube) of beluister de podcast via Spotify. Link opent een externe pagina.

Rotterdammers aan het woord

Hoe voelt het om seksueel geïntimideerd te worden op straat? Wat zou jij doen? En als je het ziet, grijp je dan in?
Stichting Stop Straatintimidatie. Link opent een externe pagina trok een winkelcentrum in en liet voorbijgangers met een VR-bril het 'ondergaan'. Dit leidde tot goede gesprekken met Rotterdammers over seksuele straatintimidatie.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Waarom een aanpak seksuele intimidatie

Uit onderzoek blijkt - helaas - dat seksuele intimidatie vaak voorkomt. Een aantal vrouwen gaf zelfs aan dat ze seksuele intimidatie niet meer opmerken of ervaren als overlast. Omdat ze eraan gewend zijn (geraakt).

Maar niet alleen vrouwen hebben last van seksuele intimidatie. Ook homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (samen met lesbische vrouwen samengevat onder de afkorting 'lhbti') voelen zich vaak niet veilig. Uit een onderzoek van Radar blijkt dat Rotterdamse lhbti'ers hun gedrag nog te vaak aanpassen omdat ze zich niet veilig voelen. Dat geldt vooral voor transgenders en mensen die in drag naar feesten gaan.