Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Referentiewaarden maatschappelijke voorzieningen

Gaat u een groot woningbouwproject in Rotterdam ontwikkelen? Met een rekenmodel kunt u snel zien welke maatschappelijke voorzieningen daarbij horen.

Welke maatschappelijke voorzieningen horen bij een aantrekkelijke woonwijk? Welke bijdrage kunt u leveren aan goede groei van de stad?

In de Vuistregels kunt u, als ontwikkelaar, zien welk beleid van toepassing is op bouwen in de stad. Grote projecten of combinaties van projecten in een zelfde gebied hebben ook te maken me door het college vastgestelde referentiewaarden voor maatschappelijke voorzieningen. Referentiewaarden vertalen de gemeentelijke beleidsdoelen voor onderwijs, sport, recreatie, cultuur, zorg en welzijn naar benodigd maatschappelijk programma in vierkante meters bruto vloeroppervlak. Van mensen naar meters! Het college heeft ook eisen aan bereikbaarheid, toegankelijkheid en inclusiviteit gesteld. Die kunt u opvragen op onderstaand e-mailadres.

Goede groei van de stad

Rotterdam groeit. Dat brengt extra leven, bedrijvigheid en dynamiek in de stad. Rotterdam wil een complete, aantrekkelijke en gezonde stad zijn en heeft daarvoor voldoende geschikte woningen, werklocaties èn voorzieningen nodig. Een passend aanbod aan voorzieningen is belangrijk voor het leefbaar houden van de stad.

Referentiewaarden

De Referentiewaarden. Link opent een externe pagina (PDF, Rotterdam.raadsinformatie.nl) geven aan met hoeveel ruimte voor maatschappelijke voorzieningen rekening moet worden gehouden bij grote projecten.

Online rekenmodel

Bekijk het online rekenmodel maatschappelijke voorzieningen. Link opent een externe pagina (public.tableau.com) om de referentiewaarden te berekenen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de maatschappelijke voorzieningen of de toepassing van het rekenmodel voor maatschappelijke voorzieningen? Stuur dan een e-mail naar maatschappelijkvastgoedMO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.