Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 8 min

Orange the world

25 november is het Orange the world-dag, de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. In onze stad zijn er helaas ook te veel verhalen vol pijn, en te veel verhalen met een dodelijke afloop.

Hiervoor kleurt op vrijdag 25 november 2022 de stad Rotterdam oranje. Zo wordt de Erasmusbrug verlicht en andere gebouwen in de stad, zoals het Erasmus MC en de Doelen. Dit gebeurt dus niet omdat op deze datum Nederland tegen Ecuador speelt in het WK. De gemeente Rotterdam vraagt samen met maatschappelijke partners hiermee extra aandacht voor het grote maatschappelijke probleem, geweld tegen vrouwen.

Waarom de kleur oranje?

De kleur oranje staat voor een nieuwe dageraad. Een nieuwe dag waarop we wakker worden en er geen geweld meer is tegen vrouwen.  Met deelname aan Orange the World-day benadrukken we nog eens extra dat geweld tegen vrouwen onacceptabel is. Vrouwen moeten zich in Rotterdam en overal vanzelfsprekend veilig voelen en weten dat er hulp is als zij dat nodig hebben. Daar zijn we nog niet. De verhalen van vrouwen die als gevolg van geweld lijden en zelfs vermoord worden, zijn helaas nog steeds actueel en urgent. We spreken dan over femicide: moord op vrouwen, omdat ze vrouw zijn. We pakken dit alleen aan als we gezamenlijk een vuist maken en onze krachten bundelen.

Wat gebeurt er rond 25 november 2022?

Op Orange the world-dag en de daarop volgende dagen tot 10 december (de Internationale dag voor de rechten van de mens) organiseren maatschappelijke partners Zonta Rotterdam en de Soroptimisten,in samenwerking met UN women en de gemeente Rotterdam vele activiteiten in Rotterdam. Ook partners aangesloten bij het Platform Stop Geweld Tegen Vrouwen, als Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, Filomena, Centrum huiselijk geweldIDEM Rotterdam, Arosa, politie Rotterdam en Dona Daria zetten zich in om geweld tegen vrouwen en meisjes bespreekbaar te maken en tegen te gaan.

 

vlaggen met tekst 'stop geweld tegen vrouwen'
Foto: gemeente Rotterdam

Programma

Een online filmfestival voor professionals in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (onderwijs, zorg, politie, gemeenten). Het is gratis toegankelijk. Thema dit jaar is deskundigheidsbevordering. Er worden films, documentaires en korte filmpjes vertoond. De eerste vijf dagen van het festival zijn er experts via een livestream. Deze kun je vragen stellen. Aanmelden via: www.geweldadigfilmfestival.nl/contact

Bekijk de aftermovie van vorig jaar (Vimeo).

 • Bij twee studentenverenigingen: confrontatietheater door Stichting Confro De studenten ervaren, delen en bespreken de impact van seksuele intimidatie en gender gerelateerd geweld. Zij doen dit onder begeleiding van Stichting Confro aan de hand van confrontatietheater en een gesprek over het wat-hoe-waarom voor slachtoffers en plegers.
 • Kickboksen en/of Wing Chun voor vrouwen en meisjes die (potentieel) slachtoffers zijn van relationeel geweld, of zich willen kunnen weren in lastige situaties
  De trainingen worden gegeven door trainers van Kickboksen voor Vrouwen. Heb je belangstelling? De trainingen kunnen gratis worden gevolgd in verschillende wijken in Rotterdam. Aanmelden kan via de website van www.Kickboksenvoorvrouwen.nl Informatie over het volgen van deze trainingen is ook op te vragen bij Dona Daria, Arosa, Filomena, Veilig Thuis en zg. sleutelpersonen in de wijken. 
 • 28 november en 8 december 2022: Therapeutische weerbaarheidstraining door Shirley-Ann Mathis van Holistic Shir
  Voor vrouwen met een licht verstandelijke beperking en tienermoeders die bij hun professionele begeleiders bekend zijn als slachtoffer van geweld.

Als geweld tegen meisjes en vrouwen voortkomt uit een ongezond beeld van mannelijkheid, hoe kunnen we dat probleem dan bij de wortels aanpakken? Tijdens de talkshow gaan we in gesprek met jongeren en deskundigen over de manier waarop masculiniteit wordt gedefinieerd en hoe toxic masculinity bijdraagt aan geweld tegen vrouwen en meisjes. Hoe zou mannelijkheid er in de toekomst ook uit kunnen zien? Wat zijn collectieve oplossingen tegen geweld tegen vrouwen en meisjes?

Tijd: 18:30 - 22:00 uur. Maaspodium Sint-Jobsweg 3, 3024 EH Rotterdam. Toegang is gratis.

Volg Young Feminist Roffa op sociale media voor de laatste nieuwtjes, updates en info!
Instagram.com/young_feminist_roffa
Facebook.com/Youngfeministroffa

Bezoek de website voor meer informatie over Young Feminist Roffa.

Minor Geweld & Minor Mensenhandel.

Meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van geweld en intimidatie, leren hoe ze beter kunnen omgaan met de psychische gevolgen van dit geweld en hoe ze zich mentaal weerbaarder kunnen opstellen. De training wordt gegeven door Archell Thompson. Ook slachtoffers uit de LHBTQIQ+ groep zijn welkom.

Tijd: 19:00-20:00 uur, Verzamelgebouw ’t Klooster, Afrikaanderplein 7

Gericht op huidige activiteiten van Orange the World met betrekking tot de bewustwording en preventie en de effecten daarvan.

De gemeente Rotterdam organiseert samen met Ervaring in Huis, een bijeenkomst voor sleutelpersonen in de stad. Sleutelpersonen zijn zowel vrijwilligers als professionals die achter de voordeuren komen om allerlei vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en verborgen problematiek te signaleren. Deze bijeenkomst staan in het teken van de stedelijke aanpak verborgen vrouwen en kennismaking met de ervaringsdeskundigen van Ervaring in Huis om de samenwerking te verkennen en te verstevigen.

Op deze dag organiseert de gemeente Rotterdam een programma voor genodigden waarin de korte film Suni wordt vertoond. De film geeft op subtiele wijze weer hoe ongewenst contact de jonge vrouw Danaé afleidt en stoort. Van opmerkingen van gasten op het terras waar ze werkt, een ongevraagde zoen op een feestje, tot een jongen die haar aanspreekt terwijl ze in het park ligt te zonnen – de toenaderingen bouwen steeds verder op en maken haar steeds ongemakkelijker. Juist de subtiliteit, de opbouw en het feit dat het bij ongewenst gedrag blijft (het escaleert niet naar bijvoorbeeld aanranding of stalking) maakt de boodschap over (seksuele) straatintimidatie krachtig.

Tijd: 19.00 uur - 21.30 uur. Locatie: Filmhuis Lantarenvenster in Rotterdam

In samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert de gemeente Rotterdam voor alle medewerkers werkzaam voor de overheid de musical Lokroep.

Musical Lokroep gaat over het complexe systeem achter seksueel grensoverschrijdend gedrag een systeem waar wij allemaal op de een of andere manier onderdeel van uit maken. Niet alleen als daders of slachtoffers, maar juist ook als meelachers of schouderophalers. Daarom spreken wij dus over de #wetoo musical.

Oude Luxor Rotterdam, tijd volgt nog.

 • De poster 'Ik ben Medestander, jij ook?' en het stop-hand-speldje geven eveneens een handvat om het gesprek aan te gaan over geweld tegen meisjes en vrouwen, huiselijk geweld, intimidatie en onderdrukking. De posters worden op 100 plekken in de stad opgehangen en de speldjes worden door zogenoemde ambassadeurs van Orange the World gedurende de hele campagne gedragen.
 • Iedereen kan ambassadeur worden door dit speldje te kopen en te dragen.
 • Ook kan iedereen online laten weten dat hij/zij een medestander is.
 • Huisdialogen & fondsenwerving: door verschillende leden van Zonta Rotterdam en de Soroptimisten worden in huiselijke kring groepjes vrienden en vriendinnen uitgenodigd om aan de hand van een presentatie/quiz het gesprek aan te gaan over het thema. De eigen bijdrage voor het goede doel is 25 euro per persoon. De gastvrouw trakteert op de drankjes/hapjes.
 • Podcast door de politie Rotterdam speciaal in het kader van Orange The World, met interviews met politiemedewerkers en ervaringsdeskundigen.
 • Dialoogtafels Stop Geweld Tegen Vrouwen door Dona Daria.

Verdrag van Istanbul

Op 18 november 2015 aanvaardde Nederland het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, kortweg het Verdrag van Istanbul. Het trad voor ons land op 1 maart 2016 in werking.

Het Verdrag van Istanbul omvat veel. Het bevat gedetailleerd omschreven verplichtingen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden. Zo wordt in het verdrag benadrukt dat een gendersensitieve aanpak van geweld tegen vrouwen nodig is om geweld effectief te voorkomen en te verhelpen.

De gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld dient te voldoen aan het Verdrag van Istanbul. In dit verdrag staat dat geweld tegen vrouwen en meisjes (door mannen) een vorm van gender gerelateerd geweld en dus discriminatie is. De aanpak van dit geweld tegen vrouwen moet worden voorkomen en op elke manier worden bestreden en die aanpak moet nadrukkelijk gendersensitief zijn. In het Verdrag van Istanbul wordt onder meer bepaald dat:

 • Dienstverlening niet afhankelijk mag zijn van de bereidheid van het slachtoffer om aangifte te doen of te getuigen tegen een dader en niet financieel belastend mag zijn.
 • Slachtoffers medische, psychologische en juridische hulp en opvang krijgen, bij voorkeur op één plaats.
 • Er voldoende passende opvangplaatsen moeten zijn voor slachtoffers zonder discriminatie op welke grond dan ook.
 • Vrouwen zonder geldige verblijfstitel toegang tot de opvang moeten krijgen.
 • Het tijdelijk huisverbod moet gelden ongeacht relationele status en niet gebonden zijn aan een woning, maar aan de veiligheid van een slachtoffer waar die ook verblijft.

In het Verdrag van Istanbul is een definitie van ‘geweld tegen vrouwen’ opgenomen:

'Alle vormen van gendergerelateerd geweld die leiden of waarschijnlijk zullen leiden tot fysiek, seksueel of psychologisch letsel of leed of economische schade voor vrouwen, met inbegrip van bedreiging met dit soort geweld, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, ongeacht of dit in het openbaar of in de privésfeer geschiedt.'

Gendergerelateerd geweld tegen vrouwen is geweld dat vrouwen treft omdat zij vrouw zijn, of dat hen buitenproportioneel vaak treft. Voorbeelden van gendergerelateerd geweld zijn mishandeling door een (ex-)partner, verkrachting en stalking. De definitie van geweld tegen vrouwen laat zien dat het om meer gaat dan alleen lichamelijk en seksueel geweld. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om het financieel afhankelijk maken van vrouwen, het sociaal isoleren van vrouwen of het online plaatsen en verspreiden van intiem beeldmateriaal. Geweld tegen vrouwen kan thuis plaatsvinden, maar ook op straat, op het werk, of online.

Feiten en cijfers (wereldwijd)

 • 1 op de 3 vrouwen en meisjes ervaart psychische of seksueel geweld in hun leven, vaak door partners of bekenden uit de directe omgeving
 • Slechts 52 procent van de vrouwen heeft het recht op zelfbeschikking daar waar het gaat om partnerkeuze, (seksuele) relaties, het gebruik van anticonceptie en toegang tot gezondheidszorg
 • Wereldwijd, zijn ongeveer 750 miljoen vrouwen en meisjes voor hun 18de getrouwd (onder andere door huwelijksdwang)
 • 71 procent in mensenhandel is vrouw (en vaak nog jonge meisjes); 3 van de 4 van deze vrouwen en meisjes worden seksueel geëxploiteerd
 • 1 op de 2 vrouwen zijn (in 2017) door hun partners of familie vermoord; ter vergelijking 1 op de 20 mannen zijn gedood onder vergelijkbare omstandigheden.
 • Om de 10 dagen sterft een vrouw aan de gevolgen van huiselijk geweld