Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Veilig vooruit

Een Rotterdam waar iedereen veilig kan lopen, fietsen, autorijden of op pad kan gaan. Dat willen we bereiken. Rotterdam doet er samen met bewoners en partners alles aan om van Rotterdam een veilige, comfortabele en aangename stad te maken.

Rotterdam groeit, de ruimte in de stad is beperkt en het verkeer verandert. Zo is er al jaren een toename van het aantal fietsers en wordt het openbaar vervoer steeds vaker gebruikt. Deze verandering zet de komende jaren door. Op dit moment zijn er al meer voetgangers en fietsers dan automobilisten in de binnenstad. Dat is een extra reden om de verkeersveiligheid van de stad goed in de gaten te houden.

Een veilig gevoel op de fiets, lopend of in de auto geeft vertrouwen om op pad te gaan. Dat willen we bereiken in Rotterdam.
gemeente Rotterdam

Hoe maken we Rotterdam veiliger in de komende jaren?

We kijken hoe de ruimte op straat beter ingedeeld kan worden.
Zodat (brom)fietsers, voetgangers en automobilisten meer ruimte krijgen én veiliger aan het verkeer kunnen deelnemen.
Ook blijven we onveilige wegen, kruispunten, oversteekplaatsen en fiets- en wandelpaden verbeteren.

Onze focus in 2024 en 2025 ligt op het proactief voorkomen van onveilige situaties.
We selecteren locaties op basis van ongevallengegevens, meldingen van inwoners over onveiligheid in het verkeer en infrastructuurproblemen.

Eerste 16 locaties

Uit de selectie zijn nu al de eerste 16 locaties gekomen. Er volgen nog 14 locaties die begin 2024 bekend worden.
In de lijst staat onder andere het bekende Kruispunt Goudsesingel - Meent - Jonker Fransstraat. En de dynamische Erasmusbrug - Vasteland.
We zitten niet stil; we werken actief aan verbeteringen.

We hebben een strakke planning. De uitvoering van verbeteringen op deze locaties staat gepland voor 2024 en 2025.

Black spots

In 2023 pakten we 10 verkeersonveilige locaties aan. De zogenaamde black spots. Dit zijn onveilige plekken waar meerdere ongevallen zijn gebeurd.
Ook in 2024 loopt de black spotaanpak door met de aanpak van 7 locaties. Daarna vervangt deze nieuwe werkwijze de huidige volledig.

Rekening houden met elkaar

Het verkeer in Rotterdam verandert. Meer mensen pakken de fiets, gebruiken het openbaar vervoer of lopen steeds vaker van A naar B. Dat betekent dat we meer rekening met elkaar moeten houden om het veilige gevoel in het verkeer vast te houden.

Wat kunt u doen?

Als deelnemer in het verkeer heeft u ook een belangrijke verantwoordelijkheid. Voor de verkeersveiligheid van uzelf en voor anderen.

  • Wees alert en gefocust in het verkeer.
  • Maak oogcontact met andere weggebruikers om in te schatten wat diegene van plan is.
  • Houdt u aan de aangegeven snelheid.
  • Rijd en fiets MONO. U mag niet bellen, sms’en of appen tijdens het rijden of fietsen. Zet uw telefoon op stil.
  • Gebruik geen alcohol en drugs in het verkeer.
  • Rijd en fiets met verlichting als het donker is.
  • Tegen de richting in rijden of fietsen is verboden.
  • Voorkom onnodig hard optrekken of remmen.
  • Klik op de links hieronder voor meer informatie.

Veilige en gezonde straten

Het college van burgemeester en wethouders heeft in december 2021 besloten de verkeersveiligheid te verbeteren door de snelheid binnen de bebouwde kom te verlagen naar 30 kilometer per uur.

Veilige infrastructuur

We zorgen voor veilige wegen en fiets- en wandelpaden en verbeteren de locaties met de meeste risico’s voor de verkeersveiligheid. Daarbij staan fietsers en voetgangers centraal.

Verkeerslessen op (basis)scholen

Om kinderen (zelfstandig) van en naar school te laten lopen of fietsen, is een veilig gevoel in het verkeer en vertrouwen belangrijk. Door zelf te fietsen en lopen doen ze al jong ervaring op in het verkeer, waar ze later voordeel van hebben.

Verkeersveiligheid en veilige verplaatsingen

Wegen en paden in Rotterdam krijgen steeds meer moderne weggebruikers. Deze nieuwe mobiliteitsvormen zorgen voor kansen én uitdagingen.

Verkeersveiligheid en verkeersdeelnemers

Senioren, jongeren en scholieren vormen een kwetsbare doelgroep in het verkeer.

Verkeersveiligheid en samenwerking

Verkeersveiligheid is een zaak van en voor de hele stad. Daarom brei­den we de samenwerking uit.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de verschillende lesprogramma’s of over verkeerseducatie in het algemeen? Neem dan contact met ons op via ons loket. Uw vraag of melding komt dan terecht bij de afdeling Verkeersveiligheid.