Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Veilige wegen

We zorgen voor veilige wegen en fiets- en wandelpaden en verbeteren de locaties met de meeste risico’s voor de verkeersveiligheid. Daarbij staan fietsers en voetgangers centraal.

De afgelopen jaren hebben wij vooral plekken waar veel ongevallen plaatsvonden, zogenaamde 'black spots’' veiliger gemaakt. Het liefst willen we niet achteraf ingrijpen, we willen ongevallen voorkomen. Daarom gaan we voortaan voorspellen wat onveilige plekken zijn. Dat doen we volgens het Rotterdams Verkeersveiligheidsmodel.

We beseffen dat, ondanks de maatregelen, fietsers en voetgangers bij drukte op de weg veel prikkels te verwerken krijgen. En die beïnvloeden het gedrag van de weggebruikers. In een steeds drukker Rotterdam zorgt dat voor meer knelpunten in het verkeer.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de verschillende lesprogramma’s of over verkeerseducatie in het algemeen? Neem dan contact met ons op via ons loket. Uw vraag of melding komt dan terecht bij de afdeling Verkeersveiligheid. Ook met klachten over onveilige verkeerssituaties kunt u hier terecht.