Denk mee met het bestuur
Gepubliceerd op: 10-02-2020
Geprint op: 07-10-2022
https://www.rotterdam.nl/meedenken-doen/denk-mee-met-het-bestuur/
Ga naar de hoofdinhoud

Wijkraden bestaan uit bewoners die de inwoners van hun gebied vertegenwoordigen. Ze vormen de ogen en oren voor het stadsbestuur.

Ze kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven over alle onderwerpen die in hun gebied van belang zijn. Zo houden ze het stadsbestuur scherp en zorgen ze ervoor dat het stadsbestuur weet wat er leeft in de stad. Bespreek uw ideeën of zorgen met hen om het in de politiek te laten aankaarten. In elke wijk is er een wijkraad.

Wijkraden

De wijkraad komt op voor de wijk. Er zijn er in totaal 39 in heel Rotterdam.

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuur in de stad. Zij besluiten over voorstellen die (meestal) door het college van burgemeester en wethouders zijn voorbereid. Op sommige voorstellen is het mogelijk om als inwoner in te spreken. U kunt de gemeenteraadsleden dan rechtstreeks vertellen wat u van een voorstel vindt. Bekijk de mogelijkheden.

Inspreken

Maakt u zich ergens zorgen over? Of heeft u een idee voor Rotterdam? Dan kunt u inspreken bij de gemeenteraad, een raadscommissie, gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité.

Stadsreferendum

Een of meerdere leden van de raad kunnen een voorstel doen tot het houden van een raadplegend referendum. In dit referendum stemmen Rotterdammers van 16 jaar en ouder voor of tegen een voorgenomen raadsbesluit. Rotterdammers vanaf 16 jaar kunnen ook zelf een referendum aanvragen, in dat geval gaat het om een raadgevend referendum.