Spring naar het artikel

Met een paspoort toont u aan wie u bent. Een paspoort is ook een reisdocument.

Een reisdocument wordt niet verlengd. U moet altijd een nieuw document aanvragen. Hiervoor maakt u online een afspraak in één van de Rotterdamse stadswinkels.

U kunt ook op bepaalde tijden langskomen zonder afspraak.
Let op: bezoekers mét afspraak hebben voorrang. Hierdoor kunnen wachttijden voor mensen zonder afspraak langer zijn.

Ophalen
Voor het ophalen van het nieuwe reisdocument hoeft u géén afspraak te maken. Kijk voor de openingstijden op de pagina's van de stadswinkels.

 • binnen maximaal drie maanden moet u uw paspoort zelf afhalen
 • in alle stadswinkels kunt u bij de aanvraag aangeven dat u gebruik wilt maken van het bezorgen van reisdocumenten
 • kijk voor informatie ophalen/aanvragen paspoort voor minderjarigen bij het kopje 'jonger dan 18 jaar'

Aanvraag met spoed
Meer informatie leest u op de pagina spoedaanvraag reisdocumenten.

Een paspoort voor een minderjarige wordt aangevraagd voor kinderen onder de 18 jaar.

 • Heeft 1 ouder of voogd het gezag, dan is alleen van hem of haar toestemming nodig.
 • Hebben beide ouders of 1 ouder en een ander het gezag, dan moeten beiden toestemming verlenen.
  Als beide ouders het gezag hebben, hoeven ze niet beiden aanwezig te zijn. Dan moet wel het toestemmingsformulier worden ondertekend en meegenomen met een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de afwezige ouder. De ouder die niet meekomt, kan dit formulier thuis al ondertekenen.

Kind altijd aanwezig
Een minderjarige (ook een baby) tot 12 jaar moet bij het aanvragen en bij het afhalen zelf aanwezig zijn. Heeft u het ouderlijk gezag, zorg er dan voor dat u meegaat en een geldig identiteitsbewijs meeneemt. Vanaf 12 jaar mogen kinderen alleen het document afhalen.

Identificatieplicht in de zorg
Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. De identificatieplicht in de zorg heeft geen leeftijdsgrens en geldt vanaf de geboorte.

Soort aanvraag 2018
Voor personen vanaf 18 jaar (10 jaar geldig) € 65,30
Voor personen tot 18 jaar (5 jaar geldig) € 52,00
Extra kosten spoedprocedure € 47,50

De kosten voor een reisdocument zijn rijksleges. Rijksleges bestaan uit de kosten die het Rijk moet maken. De gemeente betaalt deze aan het Rijk. Voor de rijks- en gemeentelijke leges samen geldt een door het Rijk vastgesteld maximumtarief.

 • Eén goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. Het is het beste om uw pasfoto te laten maken door een fotograaf. Dit kan niet in de Stadswinkel.
 • Alle in bezit zijnde reisdocumenten, óók de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen. Is uw document gestolen of vermist? Dan vult u een verklaring van vermissing in.
 • Staat u onder curatele? Dan geeft uw curator (schriftelijk) toestemming.
 • Zorg dat u schone vingers heeft voor het afnemen van vingerafdrukken (vanaf 12 jaar).
 • Bij de aanvraag van uw paspoort moet u persoonlijk aanwezig zijn.

Paspoort voor minderjarige (onder 18 jaar)

 • Eén kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen
 • Een verklaring toestemming minderjarige voor de toestemming van (beide) ouder(s)/gezaghouders
  Op de pagina op reis met een minderjarige leest u meer.
 • Een geldig identiteitsbewijs van beide ouder(s)/gezaghouders
  (een kopie van het identiteitsbewijs van de afwezige ouder is genoeg)
 • Bij de aanvraag van het paspoort moet de minderjarige (ook als het een baby is) aanwezig zijn
 • Een minderjarige van 12 t/m 17 jaar mag alleen zonder ouder(s) langskomen met:
  - een kleurenpasfoto
  - een ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring van de ouder(s) met gezag
  - een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ouder(s) met gezag.

U kunt vijf werkdagen na aanvraag het nieuwe paspoort ophalen.

 • u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) Rotterdam
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit
 • u wilt reizen naar alle landen in de wereld
 • u gebruikt uw paspoort als geldig identiteitsbewijs (als u 14 jaar of ouder bent)

Bent u Nederlander en woont u in het buitenland?
Dan kunt u een paspoort aanvragen bij de meeste Nederlandse ambassades en consulaten generaal en bij een aantal gemeenten.

Meer informatie vindt u op de pagina's:

Wilt u via e-mail een herinnering krijgen als uw paspoort of identiteitskaart bijna is verlopen?
Meld u dan aan op Mijn Overheid en gebruik de Berichtenbox.

Vliegende Brigade
Bent u aan huis gebonden door ziekte, invaliditeit of andere omstandigheden? U kunt dan gebruikmaken van de Vliegende Brigade van de gemeente Rotterdam. U belt 14 010 voor het maken van een afspraak met een medewerker van de Vliegende Brigade.

Om kinderontvoeringen en -smokkel te voorkomen hebben landen afspraken gemaakt. Zo worden kinderen die alleen, met 1 ouder of met anderen (bijvoorbeeld grootouders, familie of kennis) naar het buitenland reizen strenger gecontroleerd. Deze afspraken kunnen gelden voor de grensovergangen van Nederland.

Reist uw kind alleen, met 1 van de ouders of met anderen naar het buitenland? We adviseren u om documenten mee te nemen waaruit de toestemming van de ouder(s) met gezag blijkt om de reis te maken. Bijvoorbeeld:

Op de webpagina's over reizen met kinderen van de Rijksoverheid en van het Ministerie van Defensie staan welke aanvullende documenten u moet meenemen. Voor meer informatie neemt u contact op met het Centrum Internationale Kindontvoering via info@kinderontvoering.org of (088) 800 90 00.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Bij het aanvragen van een visum kan het per land verschillen of uw paspoort nog 6 maanden of 1 jaar geldig moet zijn. Vraag op tijd een nieuw paspoort aan.

Een paspoort is ook beschadigd als bijvoorbeeld uw kind erin heeft getekend. Een beschadigd reisdocument levert u in. Dit document is niet meer geldig.

Een nooddocument wordt niet door de gemeente Rotterdam uitgegeven, maar door de Koninklijke Marechaussee.

 • U krijgt alleen een nooddocument als het u niet lukt om op tijd een paspoort of een identiteitskaart aan te vragen. Ook niet met de spoedprocedure.
 • Om een nooddocument aan te vragen moet u goed aangeven dat uw reis niet uitgesteld kan worden. Voor de nodige bewijsstukken hiervan zorgt u zelf.

Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van Defensie.

Het waarmerken van een Nederlands paspoort of identiteitskaart kan bij een stadswinkel. U moet hiervoor een afspraak maken (balie Uittreksel BRP).

Er wordt op speciaal papier een gewaarmerkte kopie van het paspoort of identiteitskaart gemaakt.

Op deze kopie staat bovenaan: "Voor fotokopie conform het vertoonde origineel. Er wordt geen verantwoording genomen voor de inhoud van dit document".

De kosten zijn € 6,90 in 2018.

U woont langer dan vier maanden in Nederland
Dan schrijft u zich eerst in bij de gemeente waar u woont (voor eerste vestiging of hervestiging). U wordt dan ingeschreven in de Nederlandse bevolkingsadministratie (BRP).

U wordt ingeschreven op het woonadres waar u tijdens een half jaar de meeste keren slaapt. Bent u (weer) ingeschreven in de BRP, dan kunt u een reisdocument aanvragen.

U bent langer dan vier maanden in Nederland en u bent dak/thuisloos
U schrijft zich eerst met een briefadres in bij de gemeente waar degene die voor uw post zorgt, staat ingeschreven.

 • Bent u 23 jaar of ouder, dan gaat u eerst langs Centraal Onthaal.
 • Als u jonger dan 23 jaar bent en dakloos wordt of dreigt te worden, dan gaat u naar het Jongerenloket.

Woont u in het buitenland, maar bent u tijdelijk in Nederland en is uw reisdocument verlopen?
Dan kunt u een reisdocument aanvragen bij een aantal gemeenten in Nederland.

U woont in het buitenland en u wilt een reisdocument aanvragen
Dan gaat u naar de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het betreffende land. Let op: alleen Nederlandse vertegenwoordigingen in de EU kunnen een Nederlandse identiteitskaart afgeven.

Heeft u in de afgelopen vijf jaar een reisdocument drie keer als vermist opgegeven?
Dan wordt de aanvraag voor een paspoort aangehouden. Er wordt onderzocht wat de reden is van de eerdere vermissingen.

U kunt daarna worden opgenomen in het Register paspoortsignalering. Hiervan krijgt u een bevestiging van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. In de meeste gevallen kunt u wel een Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

U doet de aanvraag vanaf uw woon- of verblijfadres. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 14 010.

 • Een medewerker van 14 010 stelt een aantal vragen, waaronder over uw persoonsgegevens
  De medewerker schrijft het telefoonnummer op waarop u bereikbaar bent
 • U wordt binnen vijf werkdagen gebeld
  U krijgt dan alle nodige informatie over:
  - in te leveren stukken
  - kosten
  - betaling
  - de datum van langskomen.
 • De dag waarop de gemeente bij u langskomt is altijd een maandag, dinsdag of woensdag
 • U zorgt zelf voor een goed gelijkende pasfoto
  Aan veel fotografen kunt u vragen om de pasfoto thuis te laten maken
 • Het document wordt thuisbezorgd
 • In 2018 betaalt u hiervoor € 5,00  per document.