Paspoort
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 25-10-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/paspoort/
Ga naar de hoofdinhoud

Tijdelijk beperkte mogelijkheid aanvragen paspoort

U kunt op dit moment alleen een paspoort aanvragen:

 • als u 14 jaar of ouder bent en helemaal geen identiteitsbewijs heeft, óf
 • als uw paspoort binnen één maand verloopt en u geen ander geldig identiteitsbewijs heeft óf
 • voor uw kind, als die jonger is dan 14 jaar én op reis gaat

Heeft u nog wel een ander geldig identiteitsbewijs in bezit? Wacht dan met de aanvraag van uw nieuwe paspoort.

Voldoet u aan één van deze voorwaarden? Alleen dan kunt u persoonlijk langskomen in een van de stadswinkels. U maakt hiervoor een afspraak.

Afspraak maken is gratis

Er zijn bedrijven die u aanbieden om een afspraak bij de gemeente Rotterdam te maken. Deze hulp kost u meestal geld. Het beste is om gelijk via de gemeente een afspraak te maken. Dat is gratis.

Afspraak maken

Maak online een afspraak via de knop 'afspraak maken'.
Helaas zijn er weinig afspraken beschikbaar voor het aanvragen van reisdocumenten. Kunt u geen afspraak maken en is het spoed? Neem dan contact op met het gemeentelijk servicenummer 14 010.

Bezorgen

Door de coronamaatregelen bezorgen wij uw paspoort tijdelijk gratis.

Afhalen

U haalt uw document af tijdens de openingstijden van de stadswinkel waar u het document heeft aangevraagd. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Kijk voor de openingstijden in het tijdenoverzicht van de stadswinkel.

 • Binnen maximaal drie maanden moet u uw paspoort zelf afhalen.
 • Verhuist u tussen de aanvraagdatum en afhaaldatum naar een andere gemeente? Dan haalt u uw nieuwe paspoort op bij uw nieuwe woongemeente. Neem vooraf contact op met de nieuwe woongemeente.
 • Kijk voor informatie over het aanvragen en ophalen van een paspoort voor minderjarigen onder het kopje Jonger dan 18 jaar.

Spoedaanvraag

Heeft u snel een nieuw paspoort nodig? Dan kunt u gebruik maken van de spoedprocedure. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op de pagina spoedaanvraag reisdocumenten.

Vliegende Brigade

Bent u aan huis gebonden door ziekte, invaliditeit of andere omstandigheden? Maak dan gebruik van de Vliegende Brigade van de gemeente Rotterdam. Bel 14 010 voor het maken van een afspraak. 

Een paspoort voor een minderjarige wordt aangevraagd voor kinderen onder de 18 jaar.

Toestemming

 • heeft één ouder of voogd het gezag, dan is alleen van hem of haar toestemming nodig
 • hebben beide ouders of één ouder en een ander het gezag, dan moeten beiden toestemming verlenen
 • als beide ouders het gezag hebben, hoeven ze niet allebei aanwezig te zijn bij de afspraak. Als een van de ouders niet mee komt, dan ondertekent de afwezige ouder vooraf het toestemmingsformulier en geeft een kopie van zijn of haar geldig identiteitsbewijs mee

Minderjarige altijd aanwezig

 • een minderjarige (ook een baby) tot 12 jaar moet bij het aanvragen en bij het afhalen van het paspoort zelf aanwezig zijn
 • degene(n) met het ouderlijk gezag gaan mee bij het aanvragen en het afhalen. Zij nemen een geldig identiteitsbewijs mee
 • vanaf 12 jaar mogen kinderen alleen het document afhalen

Identificatieplicht in de zorg

Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. De identificatieplicht in de zorg heeft geen leeftijdsgrens en geldt vanaf de geboorte.

Soort aanvraag 2020
Voor personen vanaf 18 jaar (10 jaar geldig) € 73,20
Voor personen tot 18 jaar (5 jaar geldig) € 55,30
Extra kosten spoedprocedure € 49,80

Paspoort kopen met AOW- of jeugdtegoed

Vanaf 1 oktober 2020 kunt u met het AOW- of jeugdtegoed op uw Rotterdampas een paspoort kopen bij de gemeente.

U maakt een afspraak bij een van de stadswinkels voor het aanvragen van een paspoort. Bij de aanvraag aan de balie betaalt u met het AOW- of jeugdtegoed op uw Rotterdampas. U kunt ook een deel met het AOW- of jeugdtegoed betalen en het restant contant afrekenen of pinnen.

Personen boven de 18 jaar

 • Eén kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. U kunt het beste naar een fotograaf gaan om uw pasfoto te laten maken. Dit kan niet in de Stadswinkel.
 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. Óók de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • Staat u onder curatele? Dan geeft uw curator (schriftelijk) toestemming.
 • Zorg dat u schone vingers heeft voor het afnemen van vingerafdrukken (vanaf 12 jaar).

Personen onder de 18 jaar

 • één kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen
 • een verklaring van toestemming minderjarige getekend door de (beide) ouder(s) of gezaghouders
 • een geldig identiteitsbewijs van beide ouder(s) of gezaghouders. Komt een van de ouders niet mee, dan is een papieren kopie van het identiteitsbewijs van deze ouder genoeg

Een minderjarige van 12 tot en met 17 jaar die langskomt zonder ouder(s)

 • een kleurenpasfoto
 • een ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring van de ouder(s) met gezag
 • een papieren kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ouder(s) met gezag

U kunt 5 werkdagen na de aanvraag uw nieuwe paspoort ophalen.

 • u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) Rotterdam
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit
 • u wilt reizen naar alle landen in de wereld
 • u gebruikt uw paspoort als geldig identiteitsbewijs (als u 14 jaar of ouder bent)


Bent u Nederlander en woont u in het buitenland?

Dan kunt u een paspoort aanvragen bij de meeste Nederlandse ambassades en consulaten generaal én bij een aantal gemeenten. Meer informatie vindt u op de pagina's:

Wilt u via e-mail een herinnering krijgen als uw paspoort of identiteitskaart bijna is verlopen?

Meld u dan aan op Mijn Overheid en gebruik de Berichtenbox.

Reist u met een minderjarig kind naar het buitenland? Dan is toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(-s). Kijk voor informatie op de pagina Toestemming voor vakantie van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Hier vindt u het toestemmingsformulier. Volgt u ook het stappenplan op deze website. Zo ziet u welke aanvullende documenten u misschien nodig heeft.

Informatie over reizen met minderjarige kinderen naar het buitenland vindt u ook op de pagina's:


Voor meer informatie over kinderontvoering neemt u contact op met het Centrum Internationale Kinderontvoering via info@kinderontvoering.org of (088) 800 90 00.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Voor medische zorg moet u normaal gesproken een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de tandarts. De legitimatieplicht geldt bovendien voor iedereen, ook voor kinderen jonger dan 14 jaar. In deze bijzondere tijden van corona mag u ook een verlopen identiteitsbewijs meebrengen. Wel moet u zo snel mogelijk een geldig identiteitsbewijs regelen en dat alsnog aan de zorgverlener laten zien.

Ja, dat kan. Bij het aanvragen van een visum kan het per land verschillen of uw paspoort nog 6 maanden of 1 jaar geldig moet zijn. Vraag op tijd een nieuw paspoort aan.

Een beschadigd reisdocument levert u in bij de gemeente. Dit document is niet meer geldig.
Een reisdocument is ook beschadigd als bijvoorbeeld uw kind erin heeft getekend.

Een nooddocument wordt niet door de gemeente Rotterdam uitgegeven, maar door de Koninklijke Marechaussee.

 • U krijgt alleen een nooddocument als het u niet lukt om op tijd een paspoort of een identiteitskaart aan te vragen. Ook niet met de spoedprocedure.
 • Om een nooddocument aan te vragen moet u goed aangeven dat uw reis niet uitgesteld kan worden. Voor de nodige bewijsstukken hiervan zorgt u zelf.

Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van Defensie.

Het waarmerken van een Nederlands paspoort of identiteitskaart kan bij een stadswinkel. U moet hiervoor een afspraak maken (balie uittreksel BRP).

Op speciaal papier wordt een gewaarmerkte kopie van het paspoort of identiteitskaart gemaakt.

Op deze kopie staat bovenaan: "Voor fotokopie conform het vertoonde origineel. Er wordt geen verantwoording genomen voor de inhoud van dit document".

De kosten zijn € 7,10 in 2020.

Geen Nederlands reisdocument?

Heeft u een gewaarmerkte kopie van een identiteitsbewijs van een ander land nodig?
Ga dan naar de ambassade of het consulaat van dat land. Voor het waarmerken van deze identiteitsbewijzen of alle andere documenten kunt u ook naar een notaris.

U woont langer dan 4 maanden in Nederland

U schrijft zich eerst in bij de gemeente waar u woont (voor eerste vestiging of hervestiging). U wordt dan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP).

U wordt ingeschreven op het woonadres waar u tijdens een half jaar de meeste keren slaapt. Bent u (weer) ingeschreven in de BRP, dan kunt u een reisdocument aanvragen.

U bent langer dan 4 maanden in Nederland en u bent dak/thuisloos

U schrijft zich eerst met een briefadres in bij de gemeente waar degene die voor uw post zorgt, staat ingeschreven.

 • bent u 23 jaar of ouder, dan gaat u eerst langs Centraal Onthaal
 • als u jonger dan 23 jaar bent en dakloos wordt of dreigt te worden, dan gaat u naar het Jongerenloket

Woont u in het buitenland, maar bent u tijdelijk in Nederland en is uw reisdocument verlopen?

Dan kunt u een reisdocument aanvragen bij een aantal gemeenten in Nederland.

U woont in het buitenland en u wilt een reisdocument aanvragen

Dan gaat u naar de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het betreffende land. Let op: alleen Nederlandse vertegenwoordigingen in de EU kunnen een Nederlandse identiteitskaart afgeven.

Heeft u in de afgelopen 5 jaar een reisdocument 3 keer als vermist opgegeven?

Uw aanvraag wordt aangehouden en er komt een onderzoek naar de reden van de eerdere vermissingen.

U kunt daarna worden opgenomen in het Register paspoortsignalering. Hiervan krijgt u een bevestiging van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. In de meeste gevallen kunt u wel een Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

U doet de aanvraag vanaf uw woon- of verblijfadres. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 14 010.

 • een medewerker van 14 010 stelt een aantal vragen (onder andere over uw persoonsgegevens) en schrijft uw telefoonnummer op
 • binnen vijf werkdagen wordt u gebeld
 • u krijgt dan alle nodige informatie over:
  - in te leveren stukken
  - kosten
  - betaling
  - de datum van langskomen
 • de dag waarop de gemeente bij u langskomt is altijd een maandag, dinsdag of woensdag
 • u zorgt zelf voor een goedgelijkende pasfoto (veel fotografen komen ook thuis voor het maken van een foto)
 • het document wordt thuisbezorgd
 • in 2019 kost dit € 5,10 per document

U moet een paspoort of identiteitskaart van een overledene inleveren. Dit doet u bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente.

U levert het paspoort in als u het niet meer nodig heeft om zaken te regelen waarvoor identificatieplicht geldt. Bijvoorbeeld het opheffen van rekeningen. U krijgt geen oproep om het paspoort of de identiteitskaart in te komen leveren.