Paspoort
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/paspoort/
Ga naar de hoofdinhoud

Een paspoort is een identiteitsbewijs en een reisdocument. U kunt er wereldwijd mee reizen. Vraag een paspoort aan bij de gemeente Rotterdam als u hier staat ingeschreven.

Een identiteitsbewijs wordt niet verlengd. U moet altijd een nieuw document aanvragen. Voor het aanvragen van een nieuw paspoort gaat u persoonlijk naar een stadswinkel. U maakt daarvoor een afspraak.

Afspraak maken

Op dit moment is er grote vraag naar producten van de gemeente. Houd rekening met langere wachttijden. Maak online een afspraak via de knop 'afspraak maken'. Of bel 14 010.

Afhalen of bezorgen

1. U kiest voor bezorgen. Meld aan de baliemedewerker dat u voor bezorgen kiest.
U geeft aan op welk adres u het paspoort wilt ontvangen.

2. U kiest voor afhalen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

 • Binnen maximaal 3 maanden moet u uw paspoort zelf afhalen.
 • Verhuist u tussen de aanvraagdatum en afhaaldatum naar een andere gemeente? Dan haalt u uw nieuwe paspoort op bij uw nieuwe woongemeente. Neem vooraf contact op met de nieuwe woongemeente.
 • Kijk voor informatie over het aanvragen en ophalen van een paspoort voor minderjarigen onder het kopje Jonger dan 18 jaar.

Spoedaanvraag

Heeft u snel een nieuw paspoort nodig? Maak dan gebruik van de spoedprocedure. Hiervoor betaalt u extra kosten. Kijk voor meer informatie op de pagina spoedaanvraag reisdocumenten.

Vliegende Brigade

Bent u aan huis gebonden door ziekte, invaliditeit of andere omstandigheden? Maak dan gebruik van de Vliegende Brigade van de gemeente Rotterdam. U kunt uzelf op 2 manieren aanmelden:

 • U belt 14 010 voor het maken van een afspraak met een medewerker van de Vliegende Brigade.
 • U stuurt een mail naar vliegendebrigade@rotterdam.nl. Vermeld uw volledige naam, telefoonnummer en het product dat u wilt aanvragen.

Een paspoort voor een minderjarige wordt aangevraagd voor kinderen onder de 18 jaar.

Toestemming

 • heeft één ouder of voogd het gezag, dan is alleen van hem of haar toestemming nodig
 • hebben beide ouders of één ouder en een ander het gezag, dan moeten beiden toestemming verlenen
 • als beide ouders het gezag hebben, hoeven ze niet allebei aanwezig te zijn bij de afspraak. Als een van de ouders niet mee komt, dan ondertekent de afwezige ouder vooraf het toestemmingsformulier en geeft een kopie van zijn of haar geldig identiteitsbewijs mee

Aanwezigheidsplicht minderjarige bij aanvragen en afhalen

 • een minderjarige (ook een baby) tot 12 jaar moet bij het aanvragen en bij het afhalen van het paspoort zelf aanwezig zijn
 • de persoon of personen met het ouderlijk gezag gaan mee bij het aanvragen en het afhalen. Zij nemen een geldig identiteitsbewijs mee
 • vanaf 12 jaar mogen kinderen alleen het document afhalen

Identificatieplicht in de zorg

Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. De identificatieplicht in de zorg geldt vanaf de geboorte. Meer informatie over de identificatieplicht vindt u op de pagina webpagina Identificatieplicht van de Rijksoverheid.

Soort aanvraag 2022
Voor personen vanaf 18 jaar (10 jaar geldig) € 75,80
Voor personen tot 18 jaar (5 jaar geldig) € 57,30
Extra kosten spoedprocedure € 51,60

Paspoort kopen met AOW- of jeugdtegoed

U kunt met het AOW tegoed of jeugdtegoed op uw Rotterdampas een paspoort kopen bij de gemeente.

U maakt een afspraak bij een van de stadswinkels voor het aanvragen van een paspoort. Bij de aanvraag aan de balie betaalt u met het AOWtegoed of jeugdtegoed op uw Rotterdampas. U kunt ook een deel met het AOWtegoed of jeugdtegoed betalen en het restant contant afrekenen of pinnen.

Personen boven de 18 jaar.

 • 1 kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. Op de pagina Eisen paspoort en ID-kaart staan de eisen. Pasfoto's maken kan niet in de Stadswinkels. Ga voor een goede pasfoto naar een fotograaf. De medewerker aan de balie bepaalt of uw pasfoto aan de eisen voldoet.
 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. Óók de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • Staat u onder curatele? Dan geeft uw curator (schriftelijk) toestemming.
 • Zorg dat u schone vingers heeft voor het afnemen van vingerafdrukken. Vingerafdrukken worden genomen bij personen vanaf 12 jaar.

Personen onder de 18 jaar

 • 1 kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. Op de pagina Eisen paspoort en ID-kaart staan de eisen. Pasfoto's maken kan niet in de Stadswinkels. Ga voor een goede pasfoto naar een fotograaf. De medewerker aan de balie bepaalt of uw pasfoto aan de eisen voldoet.
 • Een verklaring van toestemming minderjarige getekend door de (beide) ouder(s) of gezaghouders.
 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. Óók de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • Een geldig identiteitsbewijs van beide ouder(s) of gezaghouders. Komt een van de ouders niet mee, dan is een papieren kopie van het identiteitsbewijs van deze ouder genoeg.

Een minderjarige van 12 tot en met 17 jaar die langskomt zonder ouder(s)

 • 1 kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. Op de pagina Eisen paspoort en ID-kaart staan de eisen. Pasfoto's maken kan niet in de Stadswinkels. Ga voor een goede pasfoto naar een fotograaf. De medewerker aan de balie bepaalt of uw pasfoto aan de eisen voldoet.
 • Een ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring van de ouder(s) met gezag. Er is een Nederlandse versie en een Engelse versie.
 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. Óók de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • Een papieren kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ouder(s) met gezag.

De verwerkingstijd is 5 werkdagen.

U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Rotterdam.

Informatie voor Nederlanders die in het buitenland wonen

U kunt een paspoort aanvragen bij de meeste Nederlandse ambassades en consulaten generaal én bij een aantal gemeenten. Meer informatie leest u op de webpagina Waar kan ik een paspoort of ID-kaart aanvragen als ik in het buitenland woon? van de Rijksoverheid.

Al u met een minderjarig kind naar het buitenland reist, dan is toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s). Kijk voor informatie op de pagina Toestemming voor vakantie van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Op deze pagina staat het toestemmingsformulier. Volgt u ook het stappenplan op deze website. Zo ziet u welke aanvullende documenten u misschien nodig heeft.

Informatie over reizen met minderjarige kinderen naar het buitenland vindt u ook op de pagina's:

Voor meer informatie over kinderontvoering neemt u contact op met het Centrum Internationale Kinderontvoering via info@kinderontvoering.org of (088) 800 90 00.

Heeft u vragen, neem dan contact op.

Voor medische zorg moet u normaal gesproken een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de tandarts. De legitimatieplicht geldt bovendien voor iedereen, ook voor kinderen jonger dan 14 jaar. In deze bijzondere tijden van corona mag u ook een verlopen identiteitsbewijs meebrengen. Wel moet u zo snel mogelijk een geldig identiteitsbewijs regelen en dat alsnog aan de zorgverlener laten zien.

Ja, dat kan. Bij het aanvragen van een visum kan het per land verschillen of uw paspoort nog 6 maanden of 1 jaar geldig moet zijn. Vraag op tijd een nieuw paspoort aan.

Een beschadigd reisdocument levert u in bij de gemeente. Dit document is niet meer geldig.
Een reisdocument is ook beschadigd als bijvoorbeeld uw kind erin heeft getekend.

Een nooddocument wordt door de Koninklijke Marechaussee uitgegeven. Niet door de gemeente Rotterdam.

 • U krijgt alleen een nooddocument als het aangevraagde paspoort of een identiteitskaart niet op tijd klaar is. Ook niet met de spoedprocedure.
 • Om een nooddocument aan te vragen moet u goed aangeven dat uw reis niet uitgesteld kan worden. U zorgt zelf voor de nodige bewijsstukken.

Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van Defensie.

Het waarmerken van een Nederlands paspoort of identiteitskaart kan bij een stadswinkel. U moet hiervoor een afspraak maken (balie uittreksel BRP).

Op speciaal papier wordt een gewaarmerkte kopie van het paspoort of identiteitskaart gemaakt.

Op deze kopie staat bovenaan: "Voor fotokopie conform het vertoonde origineel. Er wordt geen verantwoording genomen voor de inhoud van dit document".

De kosten zijn € 7,40 in 2022.

Geen Nederlands reisdocument?

Heeft u een gewaarmerkte kopie van een identiteitsbewijs van een ander land nodig?
Ga dan naar de ambassade of het consulaat van dat land. Voor het waarmerken van deze identiteitsbewijzen of alle andere documenten kunt u ook naar een notaris.

U woont langer dan 4 maanden in Nederland

U schrijft zich eerst in bij de gemeente waar u woont (voor eerste vestiging of hervestiging). U wordt dan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP).

U wordt ingeschreven op het woonadres waar u tijdens een half jaar de meeste keren slaapt. Bent u (weer) ingeschreven in de BRP, dan kunt u een reisdocument aanvragen.

U bent langer dan 4 maanden in Nederland en u bent dakloos of thuisloos

U schrijft zich eerst met een briefadres in bij de gemeente waar degene die voor uw post zorgt, staat ingeschreven.

 • bent u 23 jaar of ouder, dan gaat u eerst langs Centraal Onthaal
 • als u jonger dan 23 jaar bent en dakloos wordt of dreigt te worden, dan gaat u naar het Jongerenloket

Woont u in het buitenland, maar bent u tijdelijk in Nederland en is uw reisdocument verlopen?

Dan kunt u een reisdocument aanvragen bij een aantal gemeenten in Nederland.

U woont in het buitenland en u wilt een reisdocument aanvragen

Dan gaat u naar de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het betreffende land. Let op: alleen Nederlandse vertegenwoordigingen in de EU kunnen een Nederlandse identiteitskaart afgeven.

U geeft binnen 5 jaar een reisdocument 3 keer als vermist op

Als u binnen 5 jaar een paspoort of ID-kaart 3 keer of vaker als vermist op geeft, dan wordt uw aanvraag voor een nieuw paspoort stop gezet. Er komt een onderzoek naar de reden van de eerdere vermissingen.

U kunt worden opgenomen in het Register paspoortsignalering. Als dat zo is, dan krijgt u een bevestiging van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. In de meeste gevallen kunt u wel een Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

U doet de aanvraag vanaf uw woonadres of verblijfadres. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 14 010.

 • een medewerker van 14 010 vraagt uw persoonsgegevens en schrijft uw telefoonnummer op
 • binnen 5 werkdagen wordt u gebeld
 • u krijgt informatie over:
  - in te leveren stukken
  - kosten
  - betaling
  - de datum van langskomen
 • de dag waarop de gemeente bij u langskomt is altijd een maandag, dinsdag of woensdag
 • u zorgt zelf voor een goedgelijkende pasfoto
  veel fotografen komen ook thuis voor het maken van een foto
 • het document wordt thuisbezorgd
 • in 2022 kost thuisbezorgen € 5,40 per document

U moet een paspoort of identiteitskaart van een overledene inleveren. Dit doet u bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente.

U levert het paspoort in als u het niet meer nodig heeft om zaken te regelen waarvoor identificatieplicht geldt. Bijvoorbeeld het opheffen van rekeningen. U krijgt geen oproep om het paspoort of de identiteitskaart in te komen leveren.

Meld u aan op Mijn Overheid en gebruik de Berichtenbox. Dan krijgt u een e-mail met de melding dat uw paspoort op korte termijn zal verlopen.