Paspoort
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 25-03-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/paspoort/
Spring naar het artikel

Een paspoort is een identiteitsbewijs en u kunt ermee reizen. Vraag een paspoort aan bij de gemeente Rotterdam als u hier staat ingeschreven.

Een identiteitsbewijs wordt niet verlengd. U moet altijd een nieuw document aanvragen. U kunt op twee manieren langskomen, met of zonder afspraak.

1. Met afspraak

U maakt online via de oranje knop of telefonisch via 14 010 een afspraak. Als u van tevoren een afspraak maakt, hoeft u niet lang te wachten.

2. Zonder afspraak

U kunt langskomen zonder afspraak op bepaalde tijden.

Afhalen
U haalt uw document af tijdens de openingstijden van de locatie waar u het document heeft aangevraagd. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Kijk voor de openingstijden op de pagina van de stadswinkels.

 • binnen maximaal drie maanden moet u uw paspoort zelf afhalen
 • in alle stadswinkels kunt u bij de aanvraag aangeven dat u gebruik wilt maken van het bezorgen van reisdocumenten
 • kijk voor informatie over het ophalen en aanvragen van een paspoort voor minderjarigen hieronder op deze pagina

Aanvraag met spoed
Meer informatie leest u op de pagina spoedaanvraag reisdocumenten.

Een paspoort voor een minderjarige wordt aangevraagd voor kinderen onder de 18 jaar.

 • Heeft één ouder of voogd het gezag, dan is alleen van hem of haar toestemming nodig.
 • Hebben beide ouders of één ouder en een ander het gezag, dan moeten beiden toestemming verlenen.
 • Als beide ouders het gezag hebben, hoeven ze niet beiden aanwezig te zijn. Dan moet wel het toestemmingsformulier worden ondertekend en meegenomen met een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de afwezige ouder. De ouder die niet meekomt, kan dit formulier thuis al ondertekenen.

Kind altijd aanwezig
Een minderjarige (ook een baby) tot 12 jaar moet bij het aanvragen en bij het afhalen zelf aanwezig zijn. Heeft u het ouderlijk gezag, zorg er dan voor dat u meegaat en een geldig identiteitsbewijs meebrengt. Vanaf 12 jaar mogen kinderen alleen het document afhalen.

Identificatieplicht in de zorg
Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. De identificatieplicht in de zorg heeft geen leeftijdsgrens en geldt vanaf de geboorte.

Soort aanvraag 2019
Voor personen vanaf 18 jaar (10 jaar geldig) € 71,30
Voor personen tot 18 jaar (5 jaar geldig) € 53,90
Extra kosten spoedprocedure € 48,60

Het Rijk bepaalt elk jaar een maximale prijs voor een reisdocument. Dit bedrag bestaat uit een (door de gemeente te betalen) rijksbijdrage en een vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt. De prijs voor een reisdocument mag niet hoger zijn dan het maximum bedrag.

 • één kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. Het is het beste om uw pasfoto te laten maken door een fotograaf. Dit kan niet in de Stadswinkel
 • alle in bezit zijnde reisdocumenten, óók de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen. Is uw document gestolen of vermist? Dan vult u een verklaring van vermissing in
 • staat u onder curatele? Dan geeft uw curator (schriftelijk) toestemming
 • zorg dat u schone vingers heeft voor het afnemen van vingerafdrukken (vanaf 12 jaar)
 • bij de aanvraag van uw paspoort moet u persoonlijk aanwezig zijn

Paspoort voor minderjarige (onder 18 jaar)

 • één kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen
 • een verklaring toestemming minderjarige voor de toestemming van (beide) ouder(s)/gezaghouders.
  Onder het kopje 'Op reis met een kind' leest u meer
 • een geldig identiteitsbewijs van beide ouder(s)/gezaghouders
  (een papieren kopie van het identiteitsbewijs van de afwezige ouder is genoeg)
 • bij de aanvraag van het paspoort moet de minderjarige (ook als het een baby is) aanwezig zijn
 • een minderjarige van 12 t/m 17 jaar mag alleen zonder ouder(s) langskomen met:
  - een kleurenpasfoto
  - een ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring van de ouder(s) met gezag
  - een papieren kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ouder(s) met gezag

U kunt vijf werkdagen na de aanvraag uw nieuwe paspoort ophalen.

 • u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) Rotterdam
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit
 • u wilt reizen naar alle landen in de wereld
 • u gebruikt uw paspoort als geldig identiteitsbewijs (als u 14 jaar of ouder bent)

Bent u Nederlander en woont u in het buitenland?
Dan kunt u een paspoort aanvragen bij de meeste Nederlandse ambassades en consulaten generaal én bij een aantal gemeenten.

Meer informatie vindt u op de pagina's:

Wilt u via e-mail een herinnering krijgen als uw paspoort of identiteitskaart bijna is verlopen?
Meld u dan aan op Mijn Overheid en gebruik de Berichtenbox.

Vliegende Brigade
Bent u aan huis gebonden door ziekte, invaliditeit of andere omstandigheden? Maak dan gebruik van de Vliegende Brigade van de gemeente Rotterdam. Bel 14 010 voor het maken van een afspraak. 

Om kinderontvoeringen en -smokkel te voorkomen hebben landen afspraken gemaakt. Zo worden kinderen die alleen, met één ouder of met anderen (bijvoorbeeld grootouders, familie of kennis) naar het buitenland reizen strenger gecontroleerd. Deze afspraken kunnen gelden voor de grensovergangen van Nederland.

Reist uw kind alleen, met een van de ouders of met anderen naar het buitenland? We adviseren u om documenten mee te nemen waaruit de toestemming van de ouder(s) met gezag blijkt om de reis te maken. Bijvoorbeeld:

Op de webpagina's over reizen met kinderen van de Rijksoverheid en van het Ministerie van Defensie staan welke aanvullende documenten u moet meenemen.

Voor meer informatie neemt u contact op met het Centrum Internationale Kindontvoering via info@kinderontvoering.org of (088) 800 90 00.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Bij het aanvragen van een visum kan het per land verschillen of uw paspoort nog 6 maanden of 1 jaar geldig moet zijn. Vraag op tijd een nieuw paspoort aan.

Een beschadigd reisdocument levert u in bij de gemeente. Dit document is niet meer geldig.
Een reisdocument is ook beschadigd als bijvoorbeeld uw kind erin heeft getekend.

Een nooddocument wordt niet door de gemeente Rotterdam uitgegeven, maar door de Koninklijke Marechaussee.

 • U krijgt alleen een nooddocument als het u niet lukt om op tijd een paspoort of een identiteitskaart aan te vragen. Ook niet met de spoedprocedure.
 • Om een nooddocument aan te vragen moet u goed aangeven dat uw reis niet uitgesteld kan worden. Voor de nodige bewijsstukken hiervan zorgt u zelf.

Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van Defensie.

Het waarmerken van een Nederlands paspoort of identiteitskaart kan bij een stadswinkel. U moet hiervoor een afspraak maken (balie uittreksel BRP).

Op speciaal papier wordt een gewaarmerkte kopie van het paspoort of identiteitskaart gemaakt.

Op deze kopie staat bovenaan: "Voor fotokopie conform het vertoonde origineel. Er wordt geen verantwoording genomen voor de inhoud van dit document".

De kosten zijn € 7,00 in 2019.

Geen Nederlands reisdocument?
Heeft u een gewaarmerkte kopie van een identiteitsbewijs van een ander land nodig?
Ga dan naar de ambassade of het consulaat van dat land. Voor het waarmerken van deze identiteitsbewijzen of alle andere documenten kunt u ook naar een notaris.

U woont langer dan 4 maanden in Nederland
Dan schrijft u zich eerst in bij de gemeente waar u woont (voor eerste vestiging of hervestiging). U wordt dan ingeschreven in de Nederlandse bevolkingsadministratie (BRP).

U wordt ingeschreven op het woonadres waar u tijdens een half jaar de meeste keren slaapt. Bent u (weer) ingeschreven in de BRP, dan kunt u een reisdocument aanvragen.

U bent langer dan 4 maanden in Nederland en u bent dak/thuisloos
U schrijft zich eerst met een briefadres in bij de gemeente waar degene die voor uw post zorgt, staat ingeschreven.

 • bent u 23 jaar of ouder, dan gaat u eerst langs Centraal Onthaal
 • als u jonger dan 23 jaar bent en dakloos wordt of dreigt te worden, dan gaat u naar het Jongerenloket

Woont u in het buitenland, maar bent u tijdelijk in Nederland en is uw reisdocument verlopen?
Dan kunt u een reisdocument aanvragen bij een aantal gemeenten in Nederland.

U woont in het buitenland en u wilt een reisdocument aanvragen
Dan gaat u naar de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het betreffende land. Let op: alleen Nederlandse vertegenwoordigingen in de EU kunnen een Nederlandse identiteitskaart afgeven.

Heeft u in de afgelopen 5 jaar een reisdocument drie keer als vermist opgegeven?
Uw aanvraag wordt aangehouden en er komt een onderzoek naar de reden van de eerdere vermissingen.

U kunt daarna worden opgenomen in het Register paspoortsignalering. Hiervan krijgt u een bevestiging van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. In de meeste gevallen kunt u wel een Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

U doet de aanvraag vanaf uw woon- of verblijfadres. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 14 010.

 • een medewerker van 14 010 stelt een aantal vragen, onder andere over uw persoonsgegevens en schrijft uw telefoonnummer op
 • binnen vijf werkdagen wordt u gebeld
 • u krijgt dan alle nodige informatie over:
  - in te leveren stukken
  - kosten
  - betaling
  - de datum van langskomen
 • de dag waarop de gemeente bij u langskomt is altijd een maandag, dinsdag of woensdag
 • u zorgt zelf voor een goedgelijkende pasfoto (veel fotografen komen ook thuis voor het maken van een foto)
 • het document wordt thuisbezorgd
 • in 2019 kost dit € 5,10 per document

U moet een paspoort of identiteitskaart van een overledene inleveren. Dit doet u bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente.

U levert het paspoort in als u het niet meer nodig heeft om zaken te regelen waarvoor identificatieplicht geldt. Bijvoorbeeld het opheffen van rekeningen. U krijgt geen oproep om het paspoort of de identiteitskaart in te komen leveren.