Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Vreemdelingenpaspoort aanvragen

Vraag op tijd een nieuw paspoort of identiteitskaart aan.
Vanaf maart 2024 verwacht de gemeente extra drukte in het aantal aanvragen van reisdocumenten.

U kunt een vreemdelingenpaspoort krijgen als u vreemdeling bent, in Nederland woont en geen reisdocument kunt krijgen van de autoriteiten van uw eigen land.

U komt persoonlijk naar de balie voor de aanvraag van het vreemdelingenpaspoort. U maakt hiervoor een afspraak via de knop 'Afspraak maken'. Of bel met 14 010 voor een afspraak. 

Afspraak maken. Link opent een externe pagina

Bezorgen, ophalen en verlengen

Bezorgen 

U kiest voor bezorgen. Meld aan de baliemedewerker dat u voor bezorgen kiest. U krijgt uw paspoort op het door u gekozen adres.

Ophalen

Om te voorkomen dat u lang moet wachten bij de balie, 
adviseer de gemeente u een afspraak te maken voor het afhalen.
Maak de afspraak op de locatie waar u uw paspoort heeft aangevraagd.
U maakt de afspraak via de knop 'Ophaalafspraak maken'.

 • U heeft maximaal 3 maanden om uw paspoort zelf af te halen.
 • Verhuist u tussen de aanvraagdatum en afhaaldatum naar een andere gemeente? Dan haalt u uw nieuwe paspoort op bij uw nieuwe woongemeente. Neem vooraf contact op met de nieuwe woongemeente.
 • Kijk voor informatie over het aanvragen en ophalen van een paspoort voor minderjarigen bij het kopje  'Meenemen'. 

Verlengen

U kunt uw vreemdelingenpaspoort niet verlengen. Als het verlopen is, moet u een nieuw paspoort aanvragen. Uw nieuwe paspoort heeft een nieuwe einddatum en een nieuw nummer.

Hoe werkt het

 • Bij de publiekslocatie ondertekent u tijdens de 1e afspraak een aanvraagformulier.
 • Het ondertekende formulier, een begeleidende brief en de andere documenten worden voor advies naar de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) gestuurd.
 • Daarna gaat het formulier (als het nodig is) naar het ministerie van Buitenlandse zaken.
 • U krijgt bericht als het advies van de organisaties bij de gemeente ontvangen is. De gemeente informeert u hierover.
 • Bij positief advies wordt u uitgenodigd voor een 2e afspraak om de aanvraag van het vreemdelingenpaspoort verder in te dienen
 • u betaalt tijdens de 2e afspraak
 • tijdens de 2e afspraak kunt u ook aangeven of u tegen betaling een spoedaanvraag wilt indienen
 • bij een gewone aanvraag kunt u het vreemdelingenpaspoort na 1 week zonder afspraak afhalen. Een spoedaanvraag kunt u de volgende werkdag afhalen

Geldigheid

Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Het paspoort is overal ter wereld geldig, behalve in het land waarvan u de nationaliteit hebt.

Kosten

Soort aanvraag2024
Het vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig€ 63,40
Bezorgkosten (incl. BTW)                                 € 6,20

Vreemdelingenpaspoort kopen met AOW-tegoed of Jeugdtegoed

U kunt met het AOW-tegoed of Jeugdtegoed op de Rotterdampas een vreemdelingenpaspoort kopen. U kunt ook een deel met het AOW-tegoed of Jeugdtegoed betalen en de rest contant afrekenen of pinnen.

Voor wie is het

 • iedere vreemdeling die is ingeschreven bij de gemeente Rotterdam
 • die in het bezit is van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde of onbepaalde tijd en
 • die geen reisdocument van een ander land kan krijgen of wanneer deze persoon kan aantonen dat dit niet van deze persoon kan worden gevraagd

Hier staat een globale opsomming van de regels. Er wordt dus niet ingegaan op uitzonderingen!

Het reisdocument voor vreemdelingen is geldig voor alle landen met uitzondering van het land waarvan de houder de nationaliteit bezit.

Meenemen

U neemt mee naar de afspraak:

 • 1 pasfoto die voldoet aan de eisen. Link opent een externe pagina.
  Let op: als uw pasfoto niet aan de eisen voldoet, kunt u geen paspoort aanvragen. U moet dan een nieuwe afspraak maken. 
  Uw pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn. Ga voor een goede pasfoto naar een fotograaf. U kunt geen pasfoto laten maken bij een publiekslocatie.
 • uw geldig verblijfsdocument
 • alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. Ook de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • het interview (1e gehoor of nader gehoor) van de IND
 • bewijsstukken dat u geen reisdocument van een ander land kan krijgen of wanneer u kan aantonen dat dit niet van u kan worden gevraagd.
 • er zijn 4 landen waarvan burgers niet eerst naar de eigen overheid hoeven te gaan voor een vreemdelingenpaspoort. Dit zijn Liberia, Sierra Leone, Somalië en Guinee (Guinee Bissau is geen uitzonderingsland).
 • staat u onder curatele? Dan moet uw curator (schriftelijk) toestemming geven.
 • vanaf de leeftijd van 12 jaar worden bij de aanvraag van het paspoort vingerafdrukken afgenomen aan de balie. Zorg er daarom voor dat u schone vingers heeft
 • bij de aanvraag van uw paspoort moet u persoonlijk aanwezig zijn

Vreemdelingenpaspoort voor minderjarige (onder 18 jaar) 

 • 1 kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. Link opent een externe pagina. Pasfoto's maken kan niet bij een publiekslocatie. U gaat het beste naar een fotograaf voor een goede pasfoto. De medewerker aan de balie bepaalt of uw pasfoto aan de eisen voldoet.
 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. Ook de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen
 • Een verklaring van toestemming minderjarige getekend door de (beide) ouder(s) of gezaghouders. Dit kan online geregeld worden met DigiD. Link opent een externe pagina
 • Een geldig identiteitsbewijs van de ouders of gezaghouders
 • Bij de aanvraag van het paspoort moet de minderjarige aanwezig zijn. Dit geldt ook voor een baby.

Verklaring van toestemming

Lukt het u niet om de verklaring online te regelen, dan moet u onderstaand formulier invullen en tekenen.

Hoelang duurt het

De aanvraag duurt minimaal 8 weken.

Contact

Hebt u vragen? Bel met 14  010

Veelgestelde vragen