Ontheffing bijzondere gelegenheid met alcohol
Gepubliceerd op: 30-04-2019
Geprint op: 27-10-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/ontheffing-bijzondere-gelegenheid-met-alcohol/
Ga naar de hoofdinhoud

Als u in een gebouw alcoholische drank wilt schenken tijdens een bijzonder moment, dan heeft u een ontheffing nodig.

Met een vergunning of ontheffing mag u zwak alcoholische drank schenken. Een bijzondere gelegenheid is bijvoorbeeld een feestelijke opening van een winkel, of de start van een tentoonstelling in een kunstgalerie. De bijzondere gelegenheid komt niet regelmatig voor en is vrij toegankelijk.

Online aanvragen door bedrijven

De ontheffing vraagt u online aan via de knop 'Ontheffing aanvragen'. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.
Wat moet u doen?
Koop eHerkenning niveau 2 bij een erkend bedrijf. Dat helpt u ook met uw machtigingen. Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Online aanvragen door burgers

Als burger vraagt u online aan via deze link: Ontheffing als burger aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Een digitale aanvraag kost € 35.

U hoeft geen aparte documenten mee te sturen.

Vraagt u een ontheffing aan voor iemand anders? Stuur dan een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier (pdf) mee.

Een aanvraag duurt maximaal 10 werkdagen.

Voor organisatoren, cateraars en anderen die bij een bijzondere gelegenheid op het werk, alcoholische dranken willen schenken.

  • er mag alleen zwak alcoholhoudende drank worden geschonken: De drank mag niet meer dan 15% alcohol bevatten.
  • het schenken van alcoholhoudende drank kan alleen bij een bijzondere gelegenheid die af en toe voorkomt met een ontheffing Alcoholwet
  • de bijzondere gelegenheid wordt getoetst in relatie tot de normale bedrijfsvoering. De gelegenheid moet zo bijzonder zijn, dat er sprake is van een afwijkende activiteit (bijvoorbeeld een opening van een tentoonstelling, een afstudeeravond van de kunstacademie in een galerie of een afscheid van een huisarts in een buurthuis)
  • de ontheffing kan maximaal 10 keer per jaar worden afgegeven
  • de alcoholverstrekking moet ondersteunend zijn aan de activiteit en niet het doel zijn
  • tijdens de bijzondere gelegenheid moet de persoon, die als leidinggevende op de ontheffing staat, aanwezig zijn
  • de leidinggevende moet minimaal 21 jaar zijn en mag niet van slecht levensgedrag zijn (Besluit eisen zedelijkheid gedrag Drank- en Horecawet 1999)
  • de maximale eindtijd van een ontheffing voor detailhandel is 22.00 uur. Voor alle andere inrichtingen is dit 23.00 uur
  • als het schenken van alcohol de openbare orde verstoort, kan de ontheffing worden ingetrokken
  • ook bij een ontheffing is het verboden om alcohol aan minderjarigen te schenken

Heeft u nog vragen, neem contact op met team Horecavergunningen via horecavergunningen@rotterdam.nl of via het gemeentelijke nummer 14 010.

Ja, de ontheffing kan voor meerdere dagen worden afgegeven, zolang het een aaneengesloten periode is van maximaal 12 dagen.

De ontheffing geldt alléén voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank. Alle overige wetgeving en regelgeving blijft van kracht.

Ja, tijdens de bijzondere gelegenheid moet één leidinggevende aanwezig zijn. Zijn of haar naam moet op de ontheffing vermeld staan. Het is daarom aan te raden om meer personen als leidinggevende op de ontheffing te laten vermelden.