Ontheffing Alcoholwet
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/ontheffing-alcoholwet/
Ga naar de hoofdinhoud

Als u alcoholische drank schenkt tijdens een evenement, heeft u naast de evenementenvergunning ook een ontheffing Alcoholwet nodig.

Alleen met vergunning of ontheffing mag u zwak alcoholische drank schenken. Voor het serveren van sterke drank wordt nooit een vergunning of ontheffing gegeven.

Online aanvragen

De ontheffing vraagt u online aan via de knop 'Ontheffing aanvragen'.
U kunt tegelijkertijd een vergunning A-evenement aanvragen.

Let op

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees meer hierover op de pagina gebruik van eHerkenning.

Wilt u zwak alcoholische drank schenken bij een bijzondere gelegenheid (dus zonder evenementenvergunning)? Vraag dan een ontheffing aan via de pagina Ontheffing bijzondere gelegenheid met alcohol.

Meer informatie vindt u op de pagina evenementenvergunningen.

U betaalt eerst voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen.

2022
Ontheffing artikel 4, vierde lid van de Alcoholwet € 39,30
Ontheffing artikel 35 Alcoholwet, online aanvraag € 35,20
 • naam en datum van het betreffende evenement
 • toestemming van de organisator van het evenement (als u bent ingehuurd)

Een ontheffing Alcoholwet aanvragen bij een A-evenement duurt 4 weken.

Voor organisatoren van evenementen, cateraars en iedereen die bedrijfsmatig op een evenement zwak alcoholische dranken wil schenken.

De aanvraag wordt gecontroleerd op volledigheid en juistheid. Verlening van deze ontheffing is gebaseerd op de Alcoholwet.

Regels

 • alle leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn en er mag geen sprake zijn van slecht levensgedrag
 • met de ontheffing mag alleen zwak alcoholische drank (tot 15% alcoholpercentage) worden geschonken
 • de ontheffing kan voor maximaal 12 aangesloten dagen worden aangevraagd
 • de ontheffing wordt niet verstrekt als er aanwijzingen zijn dat de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid in het gedrang komen
 • bij de aanvraag voor de ontheffing moet worden aangegeven op welke plaats en voor hoe lang de alcohol wordt geschonken
 • de ontheffing is alleen geldig op de dagen dat het evenement plaatsvindt
 • de ontheffing moet uiterlijk 2 weken voor de gebeurtenis worden aangevraagd

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Binnen 6 weken na verzending of uitreiking van het besluit kunt u een bezwaarschrift indienen.

Voor meer informatie of vragen:

 • neem contact op met team Evenementen via e-mail
 • of bel het gemeentelijk informatienummer 14 010
 • of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam