bezwaar bij de juiste afdeling
Gepubliceerd op: 09-07-2021
Geprint op: 16-01-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/bezwaar-maken/
Ga naar de hoofdinhoud

Neemt de gemeente een besluit, maar bent u het daar niet mee eens? Bijvoorbeeld omdat uw aanvraag wordt afgewezen? Maak dan bezwaar.

Wilt u eerst weten wat bezwaar maken bij de gemeente is?
En welke informatie er nodig is van u?
Kijk dan op de pagina Bezwaar tegen besluit van de gemeente.

Online, per post en per fax

Via onderstaande velden kunt online, per post en per fax bezwaar maken.

Woont u niet in Rotterdam? Ga dan in bezwaar bij uw eigen gemeente.

Voor burgers

U kunt direct online bezwaar maken. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Voor advocaten, bedrijven en instanties

U kunt direct online bezwaar maken.
U heeft eHerkenning niveau 2+ nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.
Lees meer hierover op de pagina gebruik van eHerkenning.

Voor burgers

U kunt direct online bezwaar maken. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Voor advocaten, bedrijven en instanties

U kunt direct online bezwaar maken.
U heeft eHerkenning niveau 2+ nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.
Meer hierover leest u op de pagina gebruik van eHerkenning.

Let op! Is uw aanvraag afgewezen omdat:

  • u een parkeervergunning heeft aangevraagd, maar u niet de kentekenhouder bent?
  • u een 3e parkeervergunning heeft aangevraagd, terwijl u al 2 parkeervergunningen heeft?

Dan heeft bezwaar maken hoogstwaarschijnlijk geen zin.
Bij bezwaar wordt alleen gekeken of de gemeente zich aan de wet heeft gehouden.
Wilt u die wet nalezen? Kijk dan in het uitvoeringsbesluit Parkeren Rotterdam 2021:

  • Wetsartikel 5 lid 1 sub c voor niet kentekenhouder
  • Wetsartikel 5 lid 7 over aantal parkeervergunningen

Bezwaar maken door burgers

U kunt direct online bezwaar maken. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Bezwaar maken door advocaten, bedrijven en instanties

U kunt direct online bezwaar maken.
Let op: U heeft eHerkenning niveau 2+ of hoger nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.
Ga voor meer informatie hierover naar de pagina gebruik van eHerkenning.

Wilt u bezwaar maken tegen andere besluiten? Bijvoorbeeld tegen een afwijzing van een aanvraag vergunning?

Voor burgers

U kunt direct online bezwaar maken. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Voor advocaten, bedrijven en instanties

U kunt direct online bezwaar maken.

Let op: U heeft eHerkenning niveau 2+ of hoger nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.
Lees meer hierover op de pagina gebruik van eHerkenning.

Wilt u bezwaar maken tegen een huisvuilboete?

Voor burgers

U kunt direct online bezwaar maken. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Voor advocaten, bedrijven en instanties

U kunt direct online bezwaar maken.

Let op: U heeft eHerkenning niveau 2+ of hoger nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.
Lees meer hierover op de pagina gebruik van eHerkenning.

Post 

Stuur uw brief naar:

De afdeling die het besluit heeft genomen, bijvoorbeeld: Werk en Inkomen
T.a.v. Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam

Fax

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: 010 267 63 00

Duurt een behandeling van uw bezwaar te lang?
U kunt de rechter om een 'voorlopige voorziening' vragen.
Dit is een speciale regeling zolang uw bezwaar nog in behandeling is.
Daar moet u wel voor betalen.
Meer informatie vindt u op de pagina Voorlopige voorziening.