Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Bezwaar maken tegen overige besluiten

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U kunt online of per post bezwaar maken. Inwoners hebben DigiD nodig als ze online bezwaar maken. Bedrijven gebruiken eHerkenning. Stuur altijd een kopie mee van de beslissing waar u het niet mee eens bent.

Bezwaar maken - Inwoner. Link opent een externe paginaBezwaar maken - Bedrijf. Link opent een externe paginaPer post bezwaar maken

Het delen van uw gegevens

Maakt u bezwaar tegen een vergunning die de gemeente heeft gegeven? Dan maken we alleen uw naam en adres bekend aan de vergunninghouder.  
Die gegevens heeft de vergunninghouder nodig om zich te verdedigen tegen uw bezwaar.
Is het belangrijk dat we al uw gegevens geheimhouden? Geef dit dan aan bij uw bezwaar.

Hoelang duurt het

De gemeente mag 6 weken doen over een beslissing op uw bezwaar.
Dit wordt gerekend vanaf de laatste dag dat het bezwaar binnen mag komen.

De periode mag 1 keer met 6 weken worden verlengd.
Soms moet de  Algemene Bezwaarschriften Commissie. Link opent een externe pagina ernaar kijken.
Het kan ook zijn dat er meer mensen bij het besluit betrokken zijn.
Of er moet eerst een onderzoek komen voor er beslist kan worden.

Te late beslissing

Doet de gemeente toch langer over de beslissing? Dan hebt u misschien recht op een geldbedrag.
U leest er meer over op de pagina Te late beslissing.

Bezwaar met spoed

Kunt u niet wachten tot de gemeente een beslissing heeft genomen? Dan kunt u naar de rechtbank gaan.
Lees meer hierover op de website  Rechtspraak. Link opent een externe pagina.

Bezwaar stoppen of aanpassen

Wilt u uw bezwaar stoppen of aanpassen? Stuur dan een brief naar:

Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam

Contact

Voor meer informatie stuurt u een e-mail naar juridischedienstenbco@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.
U kunt ook bellen naar 14 010.

Voor rechtshulp of juridische vragen neemt u contact op met het Juridisch Loket. De contactgegevens staan op de website juridischloket.nl. Link opent een externe pagina

Veelgestelde vragen