Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Bezwaar maken tegen overige besluiten

Op deze pagina maakt u bezwaar tegen een beslissing van de gemeente.

U kunt online, per post of per fax bezwaar maken. Inwoners loggen in met DigiD. Bedrijven, instanties en advocaten gebruiken eHerkenning. Stuur altijd een kopie mee van de beslissing waar u het niet mee eens bent.

Inloggen met DigiD. Link opent een externe paginaInloggen met eHerkenning. Link opent een externe paginaPer post of fax bezwaar maken

Bezwaar intrekken of aanpassen

Wilt u uw bezwaar stoppen of aanpassen, stuur dan een brief naar:
Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam.

Hoelang duurt het

De gemeente mag 6 tot 12 weken doen over een beslissing op uw bezwaar.
Dit wordt gerekend vanaf de laatste dag dat het bezwaar binnen mag komen.

De termijn kan 1 keer met 6 weken worden verlengd.
Meestal gaat het sneller, maar soms ook langzamer.
Dat kan de volgende oorzaken hebben:

  1. Sommige bezwaren kunnen worden afgehandeld door ambtenaren, andere door de Algemene Bezwaarschriften Commissie.
  2. Soms duurt het langer als meer mensen bij het besluit betrokken zijn.
    Bijvoorbeeld bij een bouwplan dat gevolgen heeft voor de hele straat.
    Of als er onderzoek moet worden gedaan voor er beslist kan worden.

Voorbeeld tijdsduur

Eenvoudig bezwaarMoeilijk bezwaar
Datum op de beslissing over de aanvraag6 april6 april
Laatste datum waarop uw bezwaar bij de gemeente moet zijn18 mei18 mei
Behandeling van uw bezwaar19 mei19 mei
Laatste datum waarop de gemeente moet beslissen op uw bezwaar11 augustus22 september

Bezwaar met spoed

Kunt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?
U kunt naar de rechtbank gaan.
Soms beslist de rechter dat de beslissing op uw aanvraag tijdelijk wordt gestopt.
Lees meer hierover op de website Rechtspraak. Link opent een externe pagina.

Beslist de gemeente te laat op uw bezwaar?

Dan heeft u misschien recht op een geldbedrag.
U leest er meer over op de pagina Te late beslissing.

Voorwaarden

Uw bezwaar moet in 6 weken bij de gemeente zijn ontvangen.
De datum op de brief met de beslissing is de start van die 6 weken.
Als uw bezwaar te laat is, antwoordt de gemeente niet meer op uw bezwaar.

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op per e-mail. Link opent een externe pagina.
U kunt ook bellen naar 14 010.

Voor rechtshulp of juridische vragen neemt u contact op met het Juridisch Loket. Link opent een externe pagina.

Veelgestelde vragen