Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Bezwaar maken tegen overige besluiten

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U kunt online, per post of per fax bezwaar maken. Inwoners hebben DigiD nodig als ze online bezwaar maken. Bedrijven gebruiken eHerkenning. Stuur altijd een kopie mee van de beslissing waar u het niet mee eens bent.

Bezwaar maken - Inwoner. Link opent een externe paginaBezwaar maken - Bedrijf. Link opent een externe paginaPer post of fax bezwaar maken

Het delen van uw gegevens

Maakt u bezwaar tegen een vergunning die de gemeente heeft gegeven? Dan maken we alleen uw naam en adres bekend aan de vergunninghouder.  
Die gegevens heeft de vergunninghouder nodig om zich te verdedigen tegen uw bezwaar.
Is het belangrijk dat we al uw gegevens geheimhouden? Geef dit dan aan bij uw bezwaar.

Hoelang duurt het

U hebt 6 weken de tijd om bezwaar te maken tegen een beslissing. 
Binnen 6 tot 12 weken hoort u of de gemeente u gelijk geeft. 
We tellen vanaf de laatste dag dat het bezwaar binnen mag komen. 

Soms heeft de gemeente meer tijd nodig om een beslissing te nemen. Bijvoorbeeld als er ook andere mensen bij betrokken zijn. Denk aan een bouwplan met gevolgen voor de hele straat. 
Of als er onderzoek nodig is.
Dan krijgt de gemeente 6 weken langer de tijd om een beslissing te nemen.

Te late beslissing

Doet de gemeente toch langer over de beslissing? Dan hebt u misschien recht op een geldbedrag.
U leest er meer over op de pagina Te late beslissing.

Bezwaar met spoed

Kunt u niet wachten tot de gemeente een beslissing heeft genomen? Dan kunt u naar de rechtbank gaan.
Lees meer hierover op de website  Rechtspraak. Link opent een externe pagina.

Bezwaar stoppen of aanpassen

Wilt u uw bezwaar stoppen of aanpassen? Stuur dan een brief naar:

Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam

Contact

Voor meer informatie stuurt u een e-mail naar juridischedienstenbco@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.
U kunt ook bellen naar 14 010.

Voor rechtshulp of juridische vragen neemt u contact op met het Juridisch Loket. De contactgegevens staan op de website juridischloket.nl. Link opent een externe pagina

Veelgestelde vragen