Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Geweld in huis

Huiselijk geweld, seksueel geweld en ouderen- en kindermishandeling komt vaker voor dan je denkt. Het is een groot maatschappelijk probleem dat veel verdriet en pijn veroorzaakt. Samen moeten we hier wat tegen doen.

Blijft u alert binnen uw eigen gezin, bij uw buren, collega’s, kennissen en vrienden? Bij acuut gevaar, bel altijd 112. Wilt u advies of melden? Neem contact op met Veilig Thuis of bel 0800 - 20 00. Chatten kan ook via de website van Veilig Thuis.

Lopen bij uzelf de spanningen op? Geweld tegen een partner of kind is nooit een optie. Zoek hiervoor hulp. Praat erover. Niemand in uw eigen omgeving waarmee u kunt praten? Praat met uw huisarts. Of vraag advies aan Veilig Thuis. Bellen met het Centrum jeugd en gezin (CJG Rijnmond) kan ook, via telefoon 088 - 201 00 00 of ga naar de website van CJG Rijnmond.

Chat met Veilig Thuis

Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur (anoniem) chatten met een medewerker van Veilig Thuis. Het landelijke telefoonnummer 0800 - 20 00 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Niet durven handelen

Driekwart van de Nederlanders vindt het vanzelfsprekend om in actie te komen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Toch houdt 'handelingsverlegenheid' ongeveer de helft van alle Nederlanders tegen. Angst en onzekerheid zijn de belangrijkste drempels voor handelen. Onzekerheid over het feit wat u zelf kunt doen, of omdat u niet weet of u het wel goed ziet. Angst bijvoorbeeld omdat u niet kunt inschatten hoe drastisch de gevolgen zijn of u bent niet bekend met de hulpinstanties en proces van hulp of u hebt geen vertrouwen in die instanties.

Vraag hulp, advies of lucht uw hart!

Soms heeft u net dat zetje nodig om te durven handelen. Er zijn organisaties om contact mee op te nemen voor advies, hulp of om uw hart te luchten. Dit kan dat zetje zijn wat nodig is om daadwerkelijk in actie te komen. U vindt deze hulporganisaties via Ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Denk hierbij aan:

Wat is huiselijk geweld?

Bij huiselijk geweld en kindermishandeling denk je al snel aan lichamelijke mishandeling. Maar er kan ook sprake zijn van psychische mishandeling, verwaarlozing of financiële uitbuiting. Het kan voorkomen bij kinderen, volwassen of ouderen.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van huiselijk geweld:

 • Seksueel geweld zoals ongewild aanraken of seks tegen uw zin.
 • Geestelijk geweld zoals uitschelden, vernederen, spullen kapot of geld afhandig maken.
 • Verwaarlozing: niet zorgen voor eten, drinken of kleding.
 • Mishandeling bij (dreiging van) de geschonden eer van de familie,
 • Huwelijksdwang: als je moet trouwen tegen je zin of als je niet mag scheiden.
 • Huiselijk geweld komt helaas nog vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Als je zelf betrokken bent, ben je dus niet de enige.

Wat kun je doen?

Het is belangrijk dat er hulp komt, want geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten.

Maakt u zich zorgen zorgen om uzelf of een ander? Vraag advies bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

Bel 0800 - 2000 (gratis, 24/7 bereikbaar), chat via Veiligthuisrr.nl of mail naar info@veiligthuisrr.nl. In geval van direct levensgevaar, bel 112.

Geweld hoort nergens thuis

Gemeente Rotterdam wil samen met het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) het taboe doorbreken rondom huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling. Maar ook mensen oproepen iets te doen wanneer zij iets in hun omgeving signaleren. Want iedereen kan wat doen. Hiervoor startte GHNT eerder de landelijke campagne 'Ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl'.

Seksueel geweld is een verzamelterm voor seksuele handelingen of toenaderingen die iemand tegen zijn of haar wil uitvoert, ondergaat of ziet. Seksueel geweld is een (ernstige en strafbare) vorm van seksuele grensoverschrijding. Voorbeelden zijn aanranding en verkrachting, seksueel misbruik, incest en gedwongen prostitutie.

Seksueel geweld wordt vooral gepleegd door bekenden van het slachtoffer, maar ook door onbekenden. Seksueel geweld kan, maar hoeft dus niet altijd in huiselijke kring plaats te vinden.

Er kan sprake zijn van fysiek seksueel contact tussen pleger en slachtoffer ('hands-on' seksueel geweld). Ook bestaat er seksueel geweld zonder fysiek contact ('hands-off' seksueel geweld). Dit gebeurt vaak online. Ongewenste sexting en wraakporno komen bijvoorbeeld veel voor onder jongeren.

Seksueel geweld is een ingrijpend maatschappelijk probleem en slachtoffers en hun directe omgeving ondervinden hier enorme schade van.

Seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld

In 2018 schrok Rotterdam op door de gewelddadige dood van drie jonge vrouwen. Indrukwekkend en hartverwarmend was de stille tocht eind december 2018 ter nagedachtenis van deze vrouwen en andere vrouwen die door huiselijk geweld en stalking om het leven kwamen. Maatschappelijke organisaties namen het initiatief voor deze tocht. Betrokken Rotterdammers, professionals, raadsleden en leden van het college waren aanwezig en toonden hun medeleven aan de families. Velen kwamen met ideeën om meer te doen tegen geweld tegen vrouwen, anderen boden hun hulp aan om hieraan bij te dragen. Zo startte de werkgroep Stop geweld tegen vrouwen.

Naast het stimuleren van het maatschappelijk debat over geweld tegen vrouwen was het doel van de werkgroep dat er na een jaar een Agenda voor de Toekomst kon worden gepresenteerd in de vorm van een manifest. In het manifest spreken de leden van de werkgroep hun betrokkenheid en inzet uit om geweld tegen vrouwen in Rotterdam te stoppen. Lees het Manifest 'Stop geweld tegen vrouwen' (pdf, Archiefweb).

Bij kindermishandeling denken we al snel aan lichamelijke mishandeling. Maar er kan ook sprake zijn van psychische mishandeling, verwaarlozing of (seksueel) geweld.

Kindermishandeling

Ouderen kunnen bijvoorbeeld mishandeld worden door personen van wie zij in de persoonlijke of professionele sfeer afhankelijk zijn. Bij ouderenmishandeling denk je al snel aan lichamelijke mishandeling. Maar er kan ook sprake zijn van psychische mishandeling, van verwaarlozing, financiële uitbuiting, seksueel geweld en/of schending van rechten. Deze verschillende soorten van ouderenmishandeling komen helaas naast elkaar voor. Door bepaalde signalen heb je vaak wel het gevoel dat er iets niet klopt.

Wat kunt u doen?

Wanneer ouderen met deze vormen van geweld te maken krijgen denken zij vaak dat zij er weinig aan kunnen doen. Bent u zelf slachtoffer? Dan is het belangrijk dat u hulp zoekt, want het geweld stopt niet vanzelf. Praat er met iemand over die u vertrouwt en vraag eventueel contact op te nemen met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond: 0800 - 2000 (gratis, 24/7). Dat kan ook anoniem. De deskundige medewerkers van Veilig Thuis kijken samen welke hulp nodig is om het misbruik te stoppen.

Wat ouderen zeggen wanneer zij onheus bejegend zijn:

 • 'Het is niet anders.'
 • 'Ik heb me er maar bij neergelegd.'
 • 'Wanneer ik hulp zoek zeggen ze straks nog dat ik dement ben.'
 • 'Ik ben niet gek of zo.'
 • 'Straks verlies ik ook nog het contact met het enige kleinkind dat nog bij me op bezoek komt.'

 

 

Huiselijk geweld komt vaker voor dan u denkt, bijvoorbeeld in de vorm van fysieke, psychische of seksuele mishandeling. Ook plegers van huiselijk geweld hebben een baan. Juist bij plegers kan het stoppen van geweld beginnen met een helpende hand. Gemeente Rotterdam en Augeo Foundation ontwikkelden daarom samen met een aantal bedrijven een e-learning en toolkit. Deze is bedoeld voor HR-managers, P&O- managers, leidinggevenden, casemanagers en verzuimregisseurs arbodiensten.

Veilig op het werk

Schadelijke traditionele praktijken zijn vormen van huiselijk geweld, verminking en onderdrukking, die voortkomen uit orthodoxe of conservatieve tradities en strikte opvattingen over seksualiteit en man/vrouwrollen. Schadelijke traditionele praktijken beperken mensen in hun rechten en vrijheden en zijn daarmee ook een schending van de mensenrechten. Op de pagina Schadelijke traditionele praktijken leest u meer informatie.

Als iemand zich schuldig maakt aan huiselijk geweld kan een tijdelijk huisverbod worden opgelegd door of namens de burgemeester. Dit betekent dat hij of zij tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag. Of niet in of nabij een woning mag komen waar die persoon anders dan incidenteel met het slachtoffer of de slachtoffers verbleef. In die periode mag ook geen contact worden opgenomen met de in de woning achterblijvende personen. De pleger moet wel meerderjarig zijn. Een huisverbod kan ook worden opgelegd bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan.

Huisverbod

In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met kinderen en volwassenen moet werken met de meldcode. In de meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. De wet geldt voor professionals in de gezondheidszorg, in het onderwijs, bij de kinderopvang, in de maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en gemeenten.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bekijk de film Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

https://www.youtube.com/watch?v=WUEOUlCEgTo