Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 16 min

Gemeentelijk vastgoed

De gemeente Rotterdam heeft allerlei panden en locaties in haar bezit. Denk aan basisscholen, Huizen van de Wijk, zwembaden, milieustraten, musea, parkeergarages, de kantoren waar de ambtenaren werken en het stadhuis. Dat heet gemeentelijk vastgoed.

De afdeling Vastgoed van de gemeente beheert, verhuurt en ontwikkelt in totaal meer dan 2.600 van die objecten. Het bezit van gemeentelijk vastgoed helpt mee aan de toekomst van de stad. Zo zorgt de gemeente ervoor dat Rotterdammers kunnen leren, werken, wonen, sporten en ontspannen.

Het vastgoed waarvan de gemeente vindt dat het in haar bezit moet blijven, verhuurt zij kostendekkend aan gebruikers. Dit vastgoed noemen we de kernportefeuille. De gemeente maakt daar dus geen winst of verlies op. 

De komende jaren verkoopt de gemeente alle panden die niet tot de kernportefeuille behoren. Waar nodig herontwikkelt de gemeente ook panden. Er komt dan bijvoorbeeld een nieuw schoolgebouw om een oude school te vervangen. Of een bestaand theater wordt gerenoveerd.

Bekijk hieronder de video Verhaal van Vastgoed. Deze explainer video legt uit 
wat de afdeling doet, waar de afdeling voor staat hoe de afdeling werkt.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Kadernota Vastgoed

Hoe gebruikt de gemeente vastgoed om haar doelen te bereiken? Wanneer besluit ze zelf nieuw vastgoed te ontwikkelen? Wanneer laat de gemeente dit aan de markt over? En hoe zit het met de huurprijzen? 
Dit staat allemaal in de Kadernota Vastgoed. Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam heeft dit document in 2023 vastgesteld. 
In de nota staat op hoofdlijnen wat de gemeente met haar vastgoed wil. De Kadernota Vastgoed is openbaar, dus voor iedereen beschikbaar.

Onderwijshuisvesting

De gemeente is er verantwoordelijk voor dat scholen in het basisonderwijs, voortgezet en speciaal onderwijs goede gebouwen hebben. Hoe beter de omgeving is waarin de scholieren les krijgen, des te beter die er kunnen leren. Daarom wil de gemeente de onderwijsgebouwen goed onderhouden en waar nodig verbeteren en verduurzamen. 

Meer informatie vindt u op de website onderwijs010.nl. Link opent een externe pagina.

Vernieuwingsopgave maatschappelijk vastgoed

Aantrekkelijke en toegankelijke maatschappelijke voorzieningen zijn enorm belangrijk voor een vitale en veerkrachtige stad. Denk aan inspirerende bibliotheken, stimulerende schoolgebouwen waar kinderen en jongeren zich gezond en veilig kunnen ontwikkelen, levendige Huizen van de Wijk of laagdrempelige sportvoorzieningen, die jong en oud uitnodigen tot bewegen. Maar ook aan creatieve broedplaatsen en theaters, die ruimte bieden voor creatie en expressie. Of aan zorgvoorzieningen en opvang die zorgen voor basisbehoeften als een dak boven het hoofd. 

De maatschappelijke waarde van deze plekken is groot. Ze bieden onderdak aan tal van organisaties die mensen ondersteunen, perspectief geven en verschillende groepen in de stad verbinden. Organisaties die mensen uitnodigen tot samenwerken en meedoen.

Het vastgoed van de gemeente Rotterdam levert een belangrijke bijdrage aan deze maatschappelijke waarde. Dit soort vastgoed is volop in ontwikkeling. Het bouwen en exploiteren wordt ingewikkelder. Zo stellen we bijvoorbeeld steeds meer eisen aan gebouwen. Trends als digitalisering, verduurzaming en de veranderende manieren waarop mensen hun tijd besteden, maken nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van deze gebouwen mogelijk.  

De komende jaren moet de gemeente een deel van het maatschappelijk vastgoed vervangen. Ruim 20% van alle gebouwen - 245 panden in totaal – is gebouwd in de jaren ’60 tot ’80 en moet dringend worden vernieuwd. 
De gemeenteraad heeft met het vaststellen van de Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s) geld vrijgemaakt om dit te doen. 
Er is 1,6 miljard euro voor beschikbaar.
Bekijk bijvoorbeeld het Integrale Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2023 [pdf]. Link opent een externe pagina.

Samenvatting

  • Aanpakken 245 panden uit de jaren '60 tot '80
  • Dit is 22% van de totale voorraad aan gebouwen van de gemeente
  • Hiervoor is 1,6 miljard euro beschikbaar
  • Een looptijd van 10 jaar
Kinderen poseren op schoolplein.

Interviews vernieuwingsopgave maatschappelijk vastgoed

Verkoop en verhuur gemeentelijk commercieel vastgoed

De gemeente verkoopt de panden die niet tot de kernportefeuille behoren, zoals sommige kantoren, winkels, of bedrijfsruimten. Het verkoopproces is openbaar en iedereen kan een bod uitbrengen. Het geld dat een verkoop oplevert, kan de gemeente weer gebruiken voor onderwijs. 

Het aanbod van gemeentelijk vastgoed is te vinden op de website  gemeentelijkvastgoed010.nl. Link opent een externe pagina.

Onderhandse gunningen

Als de gemeente Rotterdam een plan heeft om onderhands onroerend goed te verkopen, dan maakt ze dit tijdig en voorafgaand aan de verkoop bekend. 
Bij onderhandse gunning gaat het om zowel gebouwd als ongebouwd onroerend goed dat niet openbaar wordt aanbesteed. 
In de bekendmaking staan onder andere de details van het perceel en een onderbouwing van het plan. En ook de contactgegevens en de termijn waarbinnen u kenbaar kunt maken het niet met dit plan eens te zijn.

De gemeente Rotterdam voldoet hiermee aan haar wettelijke plicht tot openbaarmaking naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021.

Openbare tenders (aanbestedingen) 

Als de gemeente van plan is iets te (laten) bouwen, informeert ze de markt over aankomende openbare tenders, oftewel aanbestedingen. Dat doet ze voordat deze tenders openstaan voor inschrijving. Zo kunnen marktpartijen zich voorbereiden op de officiële publicatie op het aanbestedingsplatform Negometrix.

Openbare verkoop gemeentelijk vastgoed en zelfbouwkavels

Wilt u zelf een woning bouwen en zoekt u een geschikte locatie? Kijk eens of ons gemeentelijk aanbod van bouwgrond of vastgoed aansluit bij uw plannen.

Heeft u vragen over gronduitgiften? 
Stel ze per e-mail via MenCuitgiftecapaciteitSO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Coöperatieve woonvormen

Een wooncoöperatie is een organisatievorm van wonen. De zeggenschap ligt vooral bij de bewoners zelf. Het is een vereniging die als doel heeft de woningen voor de leden te exploiteren en/of beheren.
De gemeente heeft begin 2020 een actieplan Coöperatieve Woonvormen gelanceerd en onderzoekt welk gemeentelijk vastgoed hiervoor in aanmerking kan komen. 
Kijk voor meer informatie op de pagina Coöperatieve woonvormen.

Privaat Ontwikkel Initiatief

Een Privaat Ontwikkel Initiatief (POI) wordt in het Engels ook wel ‘unsolicited proposal’ genoemd. Het is een ongevraagd voorstel van een marktpartij om een pand of stuk grond van de gemeente te kopen en te ontwikkelen. 
Normaal vraagt de gemeente de markt om iets te ontwikkelen. Bij een POI gaat het andersom en komt het initiatief van creatieve ondernemers of corporaties die contact opnemen met de gemeente.

Pilot Wijkplanner

Organiseert u maatschappelijke activiteiten en zoekt u hiervoor een ruimte? Doe een aanvraag bij de Wijkplanner van de gemeente.
De Wijkplanner helpt u met het vinden van een ruimte en bespreekt met u de mogelijkheden voor uw maatschappelijke initiatief.

Rotterdammers, sociaal ondernemers en andere organisaties met een maatschappelijk initiatief mogen een aanvraag doen bij de Wijkplanner.

Met maatschappelijke initiatieven bedoelen we activiteiten die waardevol zijn voor Rotterdammers en die niet commercieel zijn.
Ook zijn de activiteiten niet in opdracht van de gemeente, maar op initiatief van bijvoorbeeld bewoners in de wijk, een sociaal ondernemer of een stichting met goede ideeën.

Een aanvraag bij de Wijkplanner kunt u doen via de pagina Ik zoek een ruimte.

Veiling brandstofverkooppunten

De afdeling Vastgoed beheert ook de tankstations in de stad, de zogenoemde brandstofverkooppunten. Elk jaar veilt de gemeente de 15-jarige huurrechten op één of meerdere locaties. 
Meer informatie vindt u op de pagina Veiling brandstofverkooppunten.

Meer informatie

Bent u huurder en wilt u bijvoorbeeld een onderhoudsmelding doen? Neemt u dan contact op via Melding buitenruimte doen.

Bent u geïnteresseerd in het huren van gemeentelijk vastgoed? Neemt u dan contact op via Gemeentelijkvastgoed010.nl. Link opent een externe pagina. Of door een mail te sturen naar GemeentelijkvastgoedSO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina

Wilt u een ligplaatsvergunning aanvragen voor een woonboot? Gaat u dan naar Ligplaatsvergunning aanvragen.