Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Grond splitsen

Als u een woning of pand wilt splitsen in meerdere woningen of meerdere bedrijfsruimten, hebt u daar soms toestemming voor nodig van de gemeente.

Meer informatie

De toestemming kan onderdeel zijn van afspraken die u hebt gemaakt toen u (of de vorige eigenaar van het pand) een erfpachtcontract met de gemeente aanging. Of op het moment dat u (of de vorige eigenaar van het pand) grond van de gemeente kocht.
Pas nadat u toestemming hebt gekregen van de gemeente, kunt u de wijziging doorgeven aan het Kadaster.

  • Wanneer u het pand wilt veranderen, kunt u het erfpachtrecht opsplitsen in meerdere erfpachtrechten.
    Dit wordt ook wel ‘verticale splitsing’ genoemd.
    Dit is bijvoorbeeld als u als erfpachter een gedeelte van uw erfpachtrecht wil verkopen en de verkrijger een andere bestemming aan de zaak wil geven dan in de akte staat. 
  • Ook kunt u een erfpachtrecht opsplitsen in appartementsrechten.
    Dit wordt ‘horizontale splitsing’ genoemd.

Voor beide vormen van splitsing hebt u meestal toestemming van de gemeente nodig.

Aanvragen

Via knop 'Toestemming aanvragen' mailt u uw aanvraag. Stuur mee:

  • concept splitsingsakte
  • splitsingstekening

Afhankelijk van feiten en omstandigheden kunnen er aanvullende gegevens worden opgevraagd.

Hoelang duurt het

Nadat de aanvraag compleet is, beslist de gemeente in maximaal 6 weken of u toestemming krijgt.

Contact

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen