Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Erfpachtcanon afkopen

De vergoeding voor het gebruik van de grond (de erfpachtcanon) kunt u op sommige momenten voor een bepaalde tijd of voor eeuwigdurend afkopen.

Afkopen aanvragen

Het afkopen van de erfpachtcanon heeft als voordeel dat u gedurende de looptijd geen canon hoeft te betalen. Het voorkomt ook dat u te maken krijgt met tussentijdse verhogingen van de erfpachtcanon. Dat geeft zekerheid over de kosten van de erfpacht op langere termijn.

Of u de erfpachtcanon kunt afkopen is afhankelijk van het erfpachtcontract. Wij adviseren u graag welke mogelijkheden er zijn.

Mail uw aanvraag tot afkopen naar erfpacht@rotterdam.nl.

Voor hoe lang u erfpacht kunt afkopen

Dat kan voor 50, 75 of 99 jaar. Wat de mogelijkheden zijn, is afhankelijk van uw erfpachtcontract.

Kosten

Voor de afkoop van het erfpachtrecht betaalt u een afkoopsom of aanvullende koopsom.

U moet rekening houden met de volgende bijkomende kosten:

  • Rente is 4,5 procent op jaarbasis over de grondwaarde verschuldigd na afloop vande 50 jaar-periode en de grondwaarde verschuldigd na afloop van het erfpachtrecht. Berekend vanaf de datum dat de aanvraag is ontvangen tot en met de transportdatum (zie ook Wat is de koopsom wanneer het erfpachtrecht is afgekocht?
  • Overdrachtsbelasting over een door de Rijksbelastingdienst vastgesteld deel van de koopsom en de rente voor die overdrachtsbelasting
  • Notariskosten
  • Hypotheekkosten (als dit van toepassing is)

Meesturen

Verzoek door huidige erfpachter

  • Adres, liefst ook kadastrale aanduiding, van erfpachtrecht(en) waarvoor men wenst af te kopen.
  • Naam, adres, emailadres, telefoonnummer aanvrager

Verzoek door toekomstig erfpachter

  • Adres, liefst ook kadastrale aanduiding, van erfpachtrecht(en) waarvoor men wenst af te kopen.
  • Naam, adres, emailadres, telefoonnummer aanvrager
  • Getekende (voorlopige) koopovereenkomst.

Hoe lang duurt het

Binnen 6 weken, nadat de aanvraag compleet is.

Voor wie is het

Voor Rotterdamse erfpachters waarin de mogelijkheid tot het afkopen van de erfpachtcanon in het erfpachtcontract is opgenomen.

Contact

Mail uw aanvraag tot afkopen via het mailadres erfpacht@rotterdam.nl. Ook als u vragen heeft, kunt u dit adres mailen. Of bel 14 010.