Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 10 min

Erfpacht

Sommige huizen, bedrijfsruimten of kantoren staan niet op eigen grond, maar op erfpachtgrond. Deze grond is door de gemeente in erfpacht tegen betaling van een (jaarlijkse) canon.

Een erfpachter van grond met daarop een huis, bedrijfsruimte of kantoor kan op elk moment een aanvraag doen bij de gemeente Rotterdam voor het kopen van de grond.

Berekening van de koopsom gebeurt met de grondwaarde (prijspeil op datum binnenkomst aanvraag) en uw erfpachtcontract. Hierin staat onder andere of u canon betaalt of dat u deze verplichting helemaal of gedeeltelijk heeft afgekocht. De kosten voor een aanvraag van een aanbod voor het kopen van erfpachtgrond is:

  • bij een woning € 423,50 inclusief BTW. Dat is € 350 exclusief BTW.
  • bij een bedrijfsruimte of kantoor € 3.025 inclusief BTW. Dat is € 2.500 exclusief BTW.

De kosten bij een woning worden achteraf in rekening gebracht, wanneer de erfpachter niet ingaat op het aanbod van de gemeente. Wanneer een erfpachter akkoord gaat met het aanbod hoeft de erfpachter deze kosten niet te betalen.

De kosten voor alle niet-woonfuncties worden vooraf in rekening gebracht. De erfpachter moet deze kosten eerst betalen en ontvangt daarna pas een aanbod.

Let op:

  • De kostenvergoeding voor conversieverzoeken voor niet-woonfuncties die ná 1 januari 2021 bij de gemeente worden ingediend, kunnen worden verrekend met de conversiesom. Hierbij geldt als voorwaarde dat binnen 3 maanden ingegaan moet worden op het conversieaanbod van de gemeente.
  • Voor conversieverzoeken die zijn gedaan ná 1 januari 2021 en die over aan elkaar grenzende, tijdelijke erfpachtrechten gaan wordt één kostenvergoeding gehanteerd.

Uw huidige erfpacht

U kunt een aanvraag indienen om de grond die bij uw woning, bedrijfsruimte of kantoor hoort, te kopen. Kopen van de grond kan voor de functies wonen (met uitzondering sociale huurwoningen) of overige functies: kantoor, horeca of winkel.

Dit geldt niet voor bedrijfsruimten op bedrijventerrein, sociale huurwoningen of maatschappelijk vastgoed. Voor deze functies kan een erfpachter een verzoek indienen voor het omzetten naar eeuwigdurend erfpacht. Bekijk de informatie op de pagina erfpachtgrond kopen.

Wanneer kunt u kopen?

U kunt op elk moment een aanvraag indienen voor de koop van erfpachtgrond of voor het omzetten naar eeuwigdurend erfpacht.

Kopersregeling

Bent u van plan een woning, bedrijfsruimte of kantoor te kopen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een kopersregeling Erfpacht. Als u gebruik maakt van deze regeling kunt u tegelijk met een woning, bedrijfsruimte of kantoor de grond kopen die erbij hoort. Ook los van de kopersregeling kunt u altijd een aanvraag indienen om erfpachtgrond te kopen.

Eeuwigdurende erfpacht

Voor sociale huurwoningen, bedrijventerreinen en maatschappelijk vastgoed op erfpachtgrond is het niet mogelijk om de grond te kopen. Wel kan een erfpachter een verzoek indienen bij de gemeente om een tijdelijk recht van erfpacht om te zetten naar een eeuwigdurend recht van erfpacht.

Berekening koopsom van erfpacht naar eigendom/eeuwigdurend erfpacht

De waarde van de grond met erfpacht is belangrijk bij het vaststellen van de koopsom. Om deze grondwaarde te bepalen stelt een externe taxateur de marktwaarde van de grond vast. Als peildatum voor de waardering hanteren we de datum van aanvraag.

Wijziging gebruiksbepaling (erfpacht en eigendom)

Wilt u als eigenaar van een onroerende zaak op erfpacht- of eigen grond, de privaatrechtelijke bestemming en/of de bebouwing wijzigen? Bijvoorbeeld vanwege een herontwikkeling, uitbreiding of transformatie? Dan heeft u hiervoor (in de meeste gevallen) privaatrechtelijke toestemming nodig van de gemeente Rotterdam.

Meer informatie

Stel uw vraag via e-mail. Link opent een externe pagina of neem op een andere manier contact op.