Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Erfpachtgrond van woning of kantoor kopen

Als uw woning of kantoor op erfpachtgrond staat, kunt u bij de gemeente de grond kopen die erbij hoort. De gemeente geeft grond niet langer uit in erfpacht, maar in eigendom. Ook bestaande erfpachters kunnen de grond onder hun woning kopen.

Via de knop 'Aanvragen per e-mail' stuurt u een e-mail met uw aanvraag voor het kopen van erfpachtgrond. Uw contract wordt opnieuw berekend na ontvangst van uw aanvraag.

Aanvragen per e-mail. Link opent een externe pagina

Aanvragen per post

U kunt uw aanvraag voor het kopen van Erfpachtgrond ook per post versturen.
Stuur uw aanvraag met bijbehorende stukken naar:

Gemeente Rotterdam
Afdeling Erfpacht
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam

Meer informatie

Financiering

De gemeente verleent geen ondersteuning bij de financiering van de koopsom. Een eventuele financiering moet u dus zelf regelen. Ook de kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening.
Houdt u er rekening mee dat de overgang van erfpacht naar eigendom tot een aanpassing van uw huidige hypotheekakte kan leiden (door middel van een akte van bijverband).

Berekening koopsom van erfpacht naar eigendom

Voor het omzetten van erfpacht naar eigendom moet u een koopsom betalen. Deze koopsom wordt berekend op basis van de grondwaarde (prijspeil op datum binnenkomst aanvraag) en uw erfpachtcontract.

Erfpachtcontract

In uw erfpachtcontract staat of u canon betaalt of u deze verplichting helemaal of voor een deel heeft afgekocht.

Grondwaarde

Om de waarde van het stuk grond (de kavel) waarop een woning/kantoor staat (grondwaarde) te bepalen, wordt de marktwaarde vastgesteld van de woning/het kantoor met grond. Makelaars taxeren gelijkwaardige woningen (referentiewoningen) en stellen zo de marktwaarde op de datum van ontvangst van de aanvraag vast.

Marktwaarde bij bedrijfsmatig gebruik

Voor het bepalen van de marktwaarde bij bedrijfsmatig gebruik wordt per aanvraag een opdracht verstrekt aan een externe taxateur. Deze berekent het bedrag van de marktwaarde van het object (woning/kantoor) en de grond.
Om de grondwaarde te berekenen, worden de kosten van de bouw van het object (stichtingskosten) van de marktwaarde afgehaald. Deze stichtingskosten zijn genormeerd en worden door externe deskundigen vastgesteld.

Kosten

Het uitbrengen van een aanbod voor het kopen van erfpachtgrond kost:

 • bij een woning € 423,50 inclusief btw (€ 350 excl. btw)
 • bij een bedrijfsruimte of kantoor € 3.025 inclusief btw (€ 2.500 excl. btw).

Deze kosten worden in rekening gebracht wanneer de brief waarin het aanbod staat, verstuurd wordt. U kiest dan 1 van de 2 opties:

 1. U maakt geen gebruik van het aanbod.
  Dan is koop op een later moment ook mogelijk. De koopsom wordt dan opnieuw berekend.
 2. U maakt wel gebruik van het aanbod.
  Dan heeft u, na betaling van de koopsom en de administratiekosten, geen betalingsverplichtingen meer aan de gemeente.
  De andere rechten en verplichtingen in uw erfpachtakte, zoals erfdienstbaarheden, bestemmingsvoorschiften, gebruiksvoorschriften of onderhoudsbepalingen blijven wel van toepassing.

Overige kosten

 • rente van 4,5% op jaarbasis over de bedragen (1) en (2) van de koopsom vanaf datum ontvangst aanvraag tot en met transportdatum
 • overdrachtsbelasting over een door de Rijksbelastingdienst vastgesteld deel van de koopsom en de rente hiervoor
 • notariskosten
 • hypotheekkosten (als dit van toepassing is)

Meesturen

Om de erfpachtgrond te kopen, worden er gegevens over de canon gevraagd. Dit staat in uw erfpachtcontract.

Deze gegevens zijn al bekend bij de gemeente Rotterdam. U hoeft zelf niets aan te leveren.

Hoe lang duurt het

Binnen 4 tot 6 weken na ontvangst van uw verzoek krijgt u een offerte met een aanbod van de koopsom. Het aanbod van de gemeente geldt voor een bepaalde periode.

Voor wie is het

Uw huidige woning/kantoor

U kunt een aanvraag indienen om de grond die bij uw (koop)woning of kantoor hoort te kopen.

Nieuw aan te kopen woning/kantoor

Bent u van plan een woning of kantoor te kopen, dan kunt u in aanmerking komen voor een kopersregeling erfpacht.
Als u gebruik maakt van deze regeling kunt u tegelijk met een woning/kantoor de grond die erbij hoort, kopen.

Voorwaarden

Als u het aanbod accepteert, geldt het volgende:

Notaris

De levering van de eigendom vindt plaats bij notariële akte.
Er zijn diverse notariskantoren die ervaring hebben met het omzetten van erfpacht naar eigendom. Bij de brief over het aanbod zit een lijst met adressen. Voor de grondoverdracht kunt u een keuze maken uit deze lijst of u meldt een notaris naar eigen keuze aan.
U betaalt zelf voor de kosten voor opstellen van de akte en de levering in eigendom.

Belasting

Voor de levering van de grond bent u overdrachtsbelasting verschuldigd over een deel van de koopsom.

Contactinformatie

Heeft u nog vragen, bel dan naar 14 010.

Veelgestelde vragen