Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Vergunning splitsen gebouw in appartementsrechten aanvragen

Als u een gebouw wilt splitsen in losse, zelfstandige appartementen, dan heet dat een kadastrale splitsing.

Particulieren vragen de vergunning aan via de knop 'Vergunning aanvragen'. Hiervoor is DigiD nodig. 

Vergunning aanvragen voor bedrijven

Bedrijven vragen de vergunning aan via het 'online formulier voor bedrijven. Link opent een externe pagina'. Hiervoor is eHerkenning nodig en het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel. 

Het is op dit moment niet mogelijk voor bedrijven met meerdere vestigingen om in te loggen met 1 eHerkenning account. U lost dit op door voor elke vestiging apart gebruik te maken van een eigen eHerkenning account. 

Meer informatie

Na de splitsing bestaat het gebouw uit verschillende appartementsrechten die elk apart kunnen worden verkocht.
U regelt de splitsing en de noodzakelijke wijzigingen in het Kadaster via een notaris.

Soms heeft u voor deze kadastrale splitsing een vergunning nodig.

  • de vergunning is nodig als het gaat om hooguit 24 woningen in een gebouw dat ouder is dan 25 jaar
  • wanneer het gebouw nog geen 25 jaar oud is of wanneer het gaat om meer dan 24 woningen, dan regelt u de wijziging in het kadaster via de notaris.
    U hoeft dan geen vergunning aan te vragen.

Kosten

Het tarief in 2023 voor deze vergunning hangt af van het aantal woningen en bedrijfsruimten:

  • minder dan 12, per woning, bedrijfsruimte € 908,40
  • 12 - 20 woningen en bedrijfsruimten: voor het gehele plan € 10.607,90
  • 21 - 32 woningen en bedrijfsruimten: voor het gehele plan € 11.655,00

Meesturen

  • concept-splitsingsakte
  • concept-splitsingstekening

Beide documenten moeten zijn opgemaakt door een notaris.

Hoe lang duurt het

U krijgt binnen 8 weken een besluit.

Voor wie is het

De eigenaar van het gebouw.

Voorwaarden

Als u een vergunning aanvraagt, mag er geen sprake zijn van achterstallig onderhoud.

Bureau Overige Vergunningen (Bouw en Woningtoezicht) behandelt uw aanvraag als deze compleet wordt ingediend. Als de aanvraag niet volledig is, ontvangt u een verzoek om aanvulling.

Zie voor meer informatie de 'Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021. Link opent een externe pagina'.

Contactinformatie

Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag, of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient?

Veelgestelde vragen