Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Vergunning splitsen gebouw in appartementsrechten aanvragen

Als u als eigenaar een gebouw wilt splitsen in losse, zelfstandige appartementen, dan heet dat een kadastrale splitsing.

Via de knop 'Vergunning aanvragen' leest u wat u moet doen om de vergunning aan te vragen.

Vergunning aanvragen

Meer informatie

Na de splitsing bestaat het gebouw uit verschillende appartementsrechten die elk apart kunnen worden verkocht.
U regelt de splitsing en de noodzakelijke wijzigingen in het Kadaster via een notaris.

Soms heeft u voor deze kadastrale splitsing een vergunning nodig.

  • De vergunning is nodig als het gaat om maximaal 24 woningen in een gebouw dat ouder is dan 25 jaar.
  • Wanneer het gebouw nog geen 25 jaar oud is of wanneer het gaat om meer dan 24 woningen, dan regelt u de wijziging in het kadaster via de notaris.
    U hoeft dan geen vergunning aan te vragen.

Kosten

Het tarief in 2024 voor deze vergunning hangt af van het aantal woningen en bedrijfsruimten:

  • minder dan 12, per woning, bedrijfsruimte  926,60
  • 12 - 20 woningen en bedrijfsruimten: voor het gehele plan € 10.820,10
  • 21 - 32 woningen en bedrijfsruimten: voor het gehele plan € 11.888,10
  • 33 - 40 woningen en bedrijfsruimten: voor het gehele plan € 13.521,80
  • 41 - 48 woningen en bedrijfsruimten: voor het gehele plan € 15.454,00
  • Meer dan 48 woningen en bedrijfsruimten: voor het gehele plan € 19.340,00

Voorwaarden

Als u een vergunning aanvraagt, mag er geen achterstallig onderhoud zijn.

Bureau Overige Vergunningen (Bouw en Woningtoezicht) behandelt uw aanvraag als deze compleet wordt ingediend. Als de aanvraag niet compleet is, wordt u gevraagd om de informatie aan te vullen.

Zie voor meer informatie de
'Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021. Link opent een externe pagina'.

Hoelang duurt het

Na 8 weken ontvangt u de beslissing of u de vergunning krijgt of niet.

Contact

Hebt u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag?
Of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient?

Veelgestelde vragen