Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Erfpacht omzetten naar eigendom of eeuwigdurende erfpacht

Betaalt u nu een vergoeding voor het gebruik van de grond waar uw woning of pand met kantoorfunctie, horeca of winkelfunctie op staat? Dan kunt u de grond kopen en bent u eigenaar ervan. Het recht van erfpacht stopt en u hoeft geen erfpachtcanon meer te betalen.

Via de knop 'Erfpacht omzetten' stuurt u een e-mail om uw erfpacht naar eigendom om te zetten, of juist naar eeuwigdurende erfpacht.

Erfpacht omzetten. Link opent een externe pagina

Meer informatie

Eigenaren van sociale huurwoningen, panden op bedrijventerreinen en maatschappelijk vastgoed kunnen de grond niet kopen. Zij kunnen het tijdelijke erfpachtcontract alleen omzetten naar eeuwigdurende erfpacht.

In beide gevallen moet u een aanvraag indienen en betaalt u een koopsom.

U kunt op elk moment de grond kopen

Ook wanneer de erfpachtcanon voor bijvoorbeeld 50 jaar is afgekocht, kunt een aanvraag indienen om de grond te kopen. Kopen van de grond kan alleen als het gebouw een woonfunctie (met uitzondering sociale huurwoningen) heeft of een overige functie heeft: bijvoorbeeld kantoor, horeca of winkel.

U kunt geen eigenaar worden van de grond onder panden op bedrijventerreinen, sociale huurwoningen of maatschappelijk vastgoed. In deze gevallen dient u een verzoek in om het erfpachtrecht om te zetten naar eeuwigdurende erfpacht.

Kosten

De kosten van uw verzoek om een aanbod voor het kopen van erfpachtgrond zijn:

  • Bij een woning: € 423,50 inclusief btw (€ 350 excl. btw). Deze kosten worden verrekend met de conversiesom, als u het aanbod accepteert.
  • Bij een bedrijfsruimte/kantoor: € 3.025 inclusief btw (€ 2.500 excl. btw).

Meesturen

Verzoek door huidige erfpachter

  • adres, liefst ook kadastrale aanduiding, van te converteren objecten
  • naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer aanvrager
  • akkoord met administratiekosten (€350 exclusief btw bij woningen, €2500 exclusief btw bij bedrijfsobjecten/commercieel)

Verzoek door toekomstig erfpachter

  • adres, liefst ook kadastrale aanduiding, van te converteren object(en)
  • naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer aanvrager
  • akkoord met administratiekosten (€350 exclusief btw bij woningen, €2500 exclusief btw bij bedrijfsobjecten/commercieel)
  • getekende (voorlopige) koopovereenkomst

Hoelang duurt het

Als de aanvraag compleet is duurt het maximaal 6 weken.

Voor wie is het

Voor alle Rotterdamse erfpachters.

Contact

Hebt u vragen, mail dan naar erfpacht@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina of bel naar 14 010.

Veelgestelde vragen