Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Onderhoud bekleding waterkant melden

De bekleding langs de waterkant van uw grond moet onderhouden worden. Het kan dat er is afgesproken dat de gemeente dit moet doen. Meld het als de beschoeiing aan het rotten is of buitensporig verzakt. Dan zal de gemeente dit aanpakken.

Onderhoud melden

Een erfpachter of eigenaar is meestal zelf verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de beschoeiing. Tenzij bij de vestiging van de erfpacht of bij de levering van het eigendom is afgesproken dat de kosten voor het onderhoud van de beschoeiing voor rekening van de gemeente Rotterdam komen.

Afhankelijk van de voorwaarden

In de (erfpacht)voorwaarden staat of het onderhoud van de bekleding langs de waterkant voor rekening van de erfpachter, de eigenaar van de grond of de gemeente Rotterdam is.

Mail de gemeente voor het onderhoud

Stuur een e- mail naar erfpacht@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina om aan de gemeente door te geven dat de beschoeiing onderhouden moet worden.

Meesturen

Als het kan: 

  • notariële akte waarin de afspraken over beschoeiing staan
  • foto's van de situatie

Hoelang duurt het

Maximaal 6 weken, nadat de aanvraag compleet is.

Voor wie is het

Voor alle Rotterdamse erfpachters.

Contact

Hebt u vragen? Stuur een e-mail dan naar erfpacht@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina of bel 14 010.