Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Tuinuitbreiding aanvragen

Soms mag u uw tuin vergroten met een stukje openbaar groen van de gemeente. U kunt deze tuinuitbreiding kopen of in eeuwigdurende erfpacht krijgen.

Vraag tuinuitbreiding per e-mail aan via de knop 'Aanvraag indienen'.

Bij uw aanvraag moet u een duidelijke situatieschets meesturen. Ook de afmetingen van het stuk grond wat u wilt kopen.

Aanvraag indienen. Link opent een externe pagina

Voor wie is het

Bewoners van Rotterdam kunnen tuinuitbreiding aanvragen.

De status van uw hoofdperceel bepaalt of u de tuinuitbreiding in eigendom of in erfpacht kunt krijgen.

 1. U bent eigenaar van de woning en van uw hoofdperceel
  De tuinuitbreiding wordt aan u verkocht.
 2. U bent erfpachter bij de gemeente 
  De tuinuitbreiding wordt aan u in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven.
 3. U bent erfpachter bij een andere partij (bijvoorbeeld een woningcorporatie)
  De tuinuitbreiding kan alleen als de woningcorporatie deze van de gemeente koopt en daarna aan u in erfpacht uitgeeft.

Geen woningeigenaar maar woninghuurder?

De gemeente wil het aantal verhuurde tuinen sterk verminderen.
Meestal is een nieuwe huurovereenkomst niet mogelijk.

Wil of kan de woningeigenaar de aangrenzende tuin niet kopen?
Dan kunt u de gemeente vragen uw situatie te beoordelen en alsnog de aangrenzende tuin te huren. 

Voor vragen kunt u per e-mail. Link opent een externe pagina contact opnemen met de afdeling vastgoed binnen de gemeente. 

Kosten

De Gemeente gaat uit van een prijs vanaf € 180,00 per m2.
De minimale grond uitgifte prijs bedraagt € 3.000,00.

De definitieve prijs kan anders zijn.
Voor elke tuinuitbreiding is dit maatwerk.
Zaken die invloed hebben op de prijs zijn bijvoorbeeld:

 • Het gebied waarin de tuinuitbreiding ligt.
 • Het soort woning.
 • De verhouding tussen de m2 van uw tuin en de m2 van de uitbreiding.

Tenslotte betaalt u kosten die erbij komen:

 • Overdrachtsbelasting.
 • Notariskosten.
 • Inschrijving in het Kadaster.

Hoelang duurt het

Ongeveer 4 maanden, vanaf het moment dat u aanvraagt, totdat u eigenaar bent van de grond.

Voorwaarden

Er worden geen stukken openbare weg, stoep of delen van plantsoenen of parken uitgegeven. Dit geldt ook voor zijtuinen.

Verder kijkt de gemeente bij de aanvraag naar de volgende zaken:

 • Misschien heeft de gemeente andere plannen in de toekomst.
  Bijvoorbeeld voor het groen in uw buurt, of het verleggen van de stoep
 • De functie van het groen. Wie maken er nog meer gebruik van?
 • Is er nog genoeg groen in de wijk?
 • De inrichting van de openbare ruimte
 • Is het veilig voor het verkeer om de grond uw tuin te maken?
 • De sociale veiligheid
 • Logische kavelgrenzen. Blijft de indeling van andere stukken grond logisch?
 • Het straatbeeld
 • Zijn er meer geïnteresseerden voor hetzelfde stukje grond?

Kabels en leidingen

Vaak kan verkoop of uitgifte in erfpacht niet.
Dit komt doordat er veel leidingen onder de grond liggen.
Leidingen voor bijvoorbeeld gas, water, elektriciteit of stadsverwarming.
Of leidingen en installaties van derden (bijvoorbeeld KPN en Ziggo).

Tuinuitbreiding alleen mogelijk met doel siertuin

De tuinuitbreiding mag alleen worden gebruikt als siertuin.
Het is verboden om een garage, schuur, carport of uitbouw op de siertuin te plaatsen.
De grondprijs is namelijk gebaseerd op het gebruik als tuin.
Voor bouwgrond worden veel hogere prijzen berekend.

Contact

Hebt u nog vragen, stuur dan een e-mail. Link opent een externe pagina