Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Enverterrein

In de zomer van 2023 is het Enver-terrein in Hoek van Holland door Stichting Enver (jeugd- en opvoedhulp) verkocht. De nieuwe eigenaar werkt aan toekomstplannen. Voorlopig wordt een deel van dit terrein ingezet om tijdelijk Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

Opvang van Oekraïense vluchtelingen

De gemeente moet van het Rijk vluchtelingen opvangen. Door gebruik te maken van zorgpanden, kantoorpanden en andere panden voor de opvang, voorkomen we extra druk op de vraag naar woningen van andere Rotterdammers. De kosten van de opvang worden betaald door het Rijk.

In Hoek van Holland is een aantal panden gevonden voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. Een deel van deze gebouwen staan op het Enver-terrein.

De verbouwing begon in november 2023, maar het werk werd door een bezwaarprocedure stilgelegd. Of en wanneer de werkzaamheden weer verder kunnen is nog niet bekend.

Het plan voor de tijdelijke opvanglocatie bevat 1, 2, 3 en 4-persoonskamers. De keukens en sanitaire voorzieningen worden gedeeld. Een maatschappelijke organisatie neemt de begeleiding van de vluchtelingen op zich. De opvangplek wordt dag en nacht beheerd en er zullen vaste aanspreekpunten vanuit de gemeente zijn.

Visie op het Enver-terrein

De nieuwe eigenaar van het Enverterrein werkt intussen verder aan de toekomstplannen.
In 2021 heeft de gemeente een Nota van Uitgangspunten (NvU) vastgesteld. Deze is opgesteld in overleg met de omwonenden.
De NvU geeft houvast en richting zonder wenselijke kansen af te sluiten.
De voorkeur van de gemeente gaat uit naar een maatschappelijke bestemming eventueel in combinatie met woningbouw. Hierbij is het behoud van het bijzondere groene karakter van het terrein belangrijk.
De herontwikkeling kan vorm krijgen via renovatie, aanvullende bouw en/of gehele herontwikkeling.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen?
Stuur een e-mail naar: hulpoekraine@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 14 010.

Wilt u meer weten over hoe Rotterdam vluchtelingen opvangt? Kijk dan op de pagina vluchtelingen.