Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 1 min

Denk mee met het bestuur

Wijkraden bestaan uit bewoners die de inwoners van hun gebied vertegenwoordigen. Ze vormen de ogen en oren voor het stadsbestuur.

Ze kunnen advies geven over alle onderwerpen die in hun gebied belangrijk zijn. Gevraagd en ongevraagd. Zo houden ze het stadsbestuur scherp en zorgen ze ervoor dat het stadsbestuur weet wat er leeft in de stad. Bespreek uw zorgen of ideeën met hen, om het in de politiek te laten aankaarten. In elke wijk is er een wijkraad.

  • De wijkraad komt op voor de wijk. Er zijn er in totaal 39 in Rotterdam.
  • De gemeenteraad is het hoogste bestuur in de stad. Zij besluiten over voorstellen die (meestal) door het college van burgemeester en wethouders zijn voorbereid. Op sommige voorstellen is het mogelijk om als inwoner in te spreken. U kunt de gemeenteraadsleden dan rechtstreeks vertellen wat u van een voorstel vindt. 
  • Maakt u zich ergens zorgen over? Of heeft u een idee voor Rotterdam? Dan kunt u inspreken bij de gemeenteraad, een raadscommissie of wijkraad. 
  • Eén of meerdere leden van de raad kunnen een voorstel doen tot het houden van een raadplegend referendum. In dit referendum stemmen Rotterdammers van 16 jaar en ouder voor of tegen een voorgenomen raadsbesluit. 
    Rotterdammers vanaf 16 jaar kunnen ook zelf een referendum aanvragen. In dat geval gaat het om een raadgevend referendum.