Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Centrum Huiselijk Geweld

In Rotterdam is er Filomena, het Centrum voor huiselijk geweld en kindermishandeling. In dit centrum werken meerdere organisaties uit de zorg- en strafketen samen voor en mét gezinnen en/of (ex)partners met veel complexe problemen.

Vanaf maandag 3 juni 2024 is Filomena samen met het Centrum Seksueel Geweld Rotterdam. Link opent een externe pagina te vinden in pand Via225 in de Karl Weisbardstraat 225, in de wijk Little C (Coolhaven).

Experts van verschillende organisaties werken samen in dit gebouw om de beste hulp te leveren aan slachtoffers, kinderen én plegers. Het doel is om samen met het gezin en/of de (ex)-partner het geweld te stoppen en te zorgen voor blijvende veiligheid. Veel volwassenen en kinderen in Nederland zijn thuis niet veilig. Jaarlijks zijn zo'n 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld. Bij 1 tot 3 procent van deze volwassenen en kinderen hielp eerdere hulp niet. Hierdoor komen zij telkens weer terug in de hulpverlening. Speciaal voor deze gezinnen en/of (ex)-partners is er in Rotterdam Filomena, het Centrum huiselijk geweld & kindermishandeling.

Samen werken aan een veilige thuissituatie

Rotterdam Rijnmond was een van de twee pilotregio's voor het Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling. Het maakte onderdeel uit van het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis van de Rijksoverheid. De andere regio is Brabant. Centraal in de nieuwe aanpak staat het integraal samenwerken van de professionele zorg- en strafketen mét het gezin(ssysteem). Het doel is het doorbreken van de geweldssituatie en het zorgen voor duurzame veiligheid.

Meer informatie

Heeft u vragen over het Centrum Huiselijk Geweld & Kindermishandeling? Ga naar de website van het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Link opent een externe pagina .