Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Adviescommissie Dierenwelzijn stadsnatuur

De Adviescommissie Dierenwelzijn en stadsnatuur adviseert het gemeentebestuur over beleid op het gebied van natuur, ecologie, dierenwelzijn, natuurrecreatie en -educatie.

Deze commissie bestaat sinds 2009 en is opgericht na de raadsmotie Recreologische Klankbordgroep. Hierin vroeg de gemeenteraad het college om een gemeentelijke adviescommissie voor dit onderwerp. De leden van de commissie weten veel over dierenwelzijn, stadsnatuur en recreatie.

Wat doet de commissie?

  • Ze adviseert het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Gemeente Rotterdam. 
  • Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleid rond dierenwelzijn en stadsnatuur.
  • De leden kennen de Rotterdamse situatie. 

Commissieleden

De adviescommissie bestaat uit 3 tot 5 leden, waaronder de voorzitter. Het college van B&W benoemt de nieuwe leden, die worden voorgedragen door de adviescommissie zelf. Dat mogen geen leden zijn van de gemeenteraad, het college of ambtenaren van Gemeente Rotterdam. Leden worden benoemd voor 4 jaar. Herbenoeming kan voor maximaal nog eens 4 jaar.

De Adviescommissie bestaat nu uit de volgende leden. Ze hebben zitting op persoonlijke titel:
•    Marc Damen, directeur Vereniging de Zonnebloem en voormalig directeur Diergaarde Blijdorp (voorzitter)
•    Kees Vink, hoofd van de afdeling Life Sciences van het Erasmus University College en leerstoelhouder 'Van Big Natural History tot Urban Ecology' 
•    Wouter Bauman, beleidsmedewerker Rotterdams Milieucentrum
•    Natascha Hokke, communicatieboswachter Natuurmonumenten
•    Michiel Houtzagers, algemeen directeur bij Stichting Het Zuid Hollands Landschap.

Vergaderingen en adviezen

De vergaderingen zijn in principe openbaar, maar de commissie kan ook besluiten een besloten vergadering te houden. Ook de adviezen van de commissie zijn openbaar. Alleen als het college nadrukkelijk om een niet-openbaar advies vraagt, wordt hiervan afgeweken. 

Vergaderingen 2024 (van 14:00 tot 16:00):

  • 21 maart 
  • 6 juni
  • 26 september
  • 12 december

Reglement

De Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur is gebaseerd op artikel 84 van de Gemeentewet. Hierdoor liggen de bevoegdheden van de adviescommissie en de onafhankelijkheid en status van de adviezen wettelijk vast. Hoe de taken en bevoegdheden er verder uitzien, staat in het Reglement Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur, vastgesteld door het college van B&W.

Meer informatie

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Belt u dan naar het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 010.