Zorgdichtbij: zorg nodig
Gepubliceerd op: 16-02-2017
Geprint op: 15-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/zorgdichtbij-zorg-nodig/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente kan u helpen bij het vinden van de juiste zorg of hulp. Zoek uw hulpvraag op deze pagina en kijk welke mogelijkheden er zijn.

Heeft u geen hulp van uw omgeving of heeft u professionele hulp nodig? Bespreek dan uw zorgvraag bij de Vraagwijzer en kom langs op het spreekuur. Maak een afspraak via 14 010 of online. Medewerkers van de Vraagwijzer zoeken samen met u naar oplossingen. Is het nodig, dan verwijst de Vraagwijzer u naar andere organisaties in de wijk. Bijvoorbeeld het wijkteam of een hulpverlener van een zorgorganisatie.

Regelhulp

De Rijksoverheid heeft de website regelhulp.nl die u op weg helpt bij het zoeken van zorg en hulp.

Van 18 tot en met 26 jaar? Het Jongerenloket helpt

Ben je een Rotterdammer van 18 tot en met 26 jaar? Is naar school gaan of werk vinden lastig voor je? Heb je geen vaste plek om te wonen of niet genoeg geld om goed van te leven? En kom je er alleen niet meer uit?

Dan ben je welkom bij het Jongerenloket van gemeente Rotterdam. Samen bespreken we wat jij kunt doen om aan je toekomst te werken. Jouw talenten staan hierbij voorop.

Geld en regelingen

Speciaal voor mensen met een laag inkomen is er het VGZ Rotterdampakket.

Het VGZ Rotterdampakket is een totaalpakket. Het bestaat uit:

 • de basisverzekering
 • een aanvullende verzekering
 • een vergoeding voor de tandarts
 • een groot deel van het eigen risico
 • eigen bijdragen voor vergoedingen.

Met dit pakket komt u niet voor onverwachte zorgkosten te staan. Een overzicht van de vergoedingen vindt u op de vergoedingenpagina van VGZ.

Het Rotterdampakket is er voor mensen met een inkomen tot 130% van het minimumloon.

Heeft u een juridische vraag, bijvoorbeeld over zorg, hulp of ondersteuning? Dan kunt u terecht bij de sociaal raadslieden. Zij kunnen u helpen met wetten, regelingen, formulieren en (overheids-) instellingen. Op de pagina sociaal raadslieden vindt u meer informatie.

Als u een Wmo-indicatie heeft, krijgt u zorg of ondersteuning van een zorgaanbieder.

De gemeente heeft met de zorgaanbieders afgesproken welke zorg ze leveren. Zij stemmen de soort en hoeveelheid zorg op u af. Daarom noemen we het maatwerkvoorzieningen. Een maatwerkvoorziening is bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning of dagbesteding.

In bepaalde situaties kunt u zelf een zorgaanbieder kiezen. In andere situaties kunt u een voorkeur aangeven, maar beslist de gemeente welke zorgaanbieder u gaat helpen.

Kijk op de pagina vind uw zorgaanbieder om te zien bij welke zorgaanbieder u terechtkunt.

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag. U kunt er zelf de hulp, zorg en ondersteuning mee inkopen die u nodig heeft.

Hoe dat werkt leest u op de pagina persoonsgebonden budget.

Heeft u een Wmo-indicatie en wilt u uw zorg of ondersteuning veranderen, stopzetten of verlengen? Lees op de pagina Wijzigingen in zorg doorgeven hoe u dat doet.

Door mensen/voor mensen

In 2018 is de gemeente Rotterdam achter de schermen gestart met de samenvoeging van diverse meldpunten tot één meldpunt. In dit meldpunt zijn de volgende meldpunten geïntegreerd:

 • Meldpunt Sociaal Isolement
 • Advies- en meldpunt verwarde personen
 • Verborgen vrouwen

In de loop van 2019 wordt het meldpunt (onder een nieuwe en nog te ontwikkelen naam) uitgebreid naar Rotterdammers gecommuniceerd. In de aanloop daarvan, maar ook daarna, kunt u de signalen gewoon bij ons kwijt. De gemeente Rotterdam pakt de signalen op en zetten ze door naar de juiste partners in de wijk.

U bent onze ogen en oren in de wijk
Alleen samen met u kunnen we het beter maken voor de kwetsbare Rotterdammer. Als u zelf geen oplossing kunt bieden, meld dan uw zorg bij ons. Onze bijdrage als verzamelpunt voor zorgsignalen is de sluitende samenwerking.

Melden
Rotterdammers kunnen signalen melden via telefoonnummer 010 - 267 07 00.

 

De gemeente Rotterdam wil graag weten hoe Rotterdammers elkaar helpen en steunen; dat kan als goede buur, familielid, vrijwilliger, actieve bewoner, mantelzorger, enzovoort.

Wat doet hij/zij, en waar loopt hij/zij tegenaan? Hoe kunnen we daarbij helpen om dat te stimuleren? Hoe belangrijk vinden Rotterdammers het om te zorgen voor een ander, een ander te helpen of om zelf verzorgd/geholpen te worden?

De komende periode gaan we hierover in gesprek met Rotterdammers en met verschillende organisaties in de stad. Met de uitkomsten van deze gesprekken hopen we antwoorden op deze vragen te krijgen, waardoor we Rotterdammers beter kunnen ondersteunen in het elkaar helpen.

Wilt u graag iets doen voor een ander? Er zijn mogelijkheden genoeg in Rotterdam. Meer over vrijwilligerswerk vindt u op de website Rotterdammers voor elkaar.

Zoekt u iemand die iets voor u doet? Via de site kunt u ook op zoek naar een vrijwilliger.

Een mantelzorger, zorgt langere tijd voor bijvoorbeeld een familielid of vriend.

Zorgt u voor iemand als mantelzorger of heeft u behoefte aan een mantelzorger? De gemeente kan u helpen. Bezoek de pagina mantelzorg voor alle informatie.

Woont u zelfstandig, maar lukt het niet (meer) om goed voor uzelf te zorgen? Lukt het niet meer om uw zaken te regelen of uw dag in te vullen? Gemeente Rotterdam geeft advies.

U vergeet soms schone kleren aan te trekken of om u te scheren of te wassen. Eigenlijk heeft u iemand nodig die u weer op weg helpt. Iemand die u herinnert aan de afspraken met de dokter, zorgt dat de rekeningen niet blijven liggen of dat de was gedaan wordt.

Zit u meer thuis dan u zou willen en voelt u zich te weinig nuttig en actief? Misschien voelt u zich soms eenzaam.

Heeft u geen hulp van uw omgeving of heeft u professionele hulp nodig? Bespreek dan uw zorgvraag bij de Vraagwijzer.

Heeft u moeite met het uitleggen van uw vraag aan de gemeente? Of vindt u het lastig om u goed voor te bereiden op een gesprek met de gemeente? Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan u helpen. De onafhankelijke cliëntondersteuner is niet in dienst van de gemeente of van een hulporganisatie. Hij of zij is een vrijwilliger of professional  die u graag bij staat.

Wat doet de onafhankelijke cliëntondersteuner voor u?

De onafhankelijke cliëntondersteuner helpt u bijvoorbeeld bij uw aanvraag bij de gemeente. En helpt u om uw vragen onder woorden te brengen. Of om een gesprek voor te bereiden.

De onafhankelijke cliëntondersteuner zoekt samen met u naar oplossingen en geeft advies. Is het nodig dan gaat hij of zij met u mee naar gesprekken met de gemeente. De onafhankelijke cliëntondersteuner betrekt ook uw netwerk bij uw hulpvraag. Ook als u nog geen vraag hebt of al ondersteuning krijgt van de gemeente, kunt u de cliëntondersteuners benaderen.

Hoe vindt u een onafhankelijke cliëntondersteuner?

Onafhankelijke cliëntondersteuners zijn te vinden via vrijwilligersorganisaties zoals ouderenbonden en cliëntenorganisaties. Of via een Huis van de wijk. Een medewerker van de Vraagwijzer in uw buurt helpt u graag in contact te komen met een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Naast de vrijwillige cliëntondersteuners zijn er ook professionele cliëntondersteuners.
Telefoon: 010 - 307 64 50
Mail: advies@rotterdamondersteunt.nl.

Wat kost het?

Deze cliëntondersteuning is gratis.

Meer informatie

Vraag bij de Vraagwijzer in uw buurt hoe in contact te komen met een onafhankelijke cliëntondersteuner. Een medewerker daar helpt u graag verder. Bij de Vraagwijzer liggen ook informatiefolders.
Heeft u nog vragen? Bel dan met telefoonnummer: 14 010

Hulpmiddelen

U woont zelfstandig, maar het lukt u niet altijd (meer) om uw huis op orde te houden. U kunt sommige werkzaamheden zelf niet meer doen. Bijvoorbeeld stofzuigen, strijken, schoonmaken of eten koken.

Is er niemand in uw omgeving  die u daarbij kan helpen? Dan kunt u bij de gemeente terecht. Lees er meer over op de pagina huishoudelijke hulp.

Kunt u in uw omgeving niet goed zelfstandig functioneren door ziekte of beperking? Misschien biedt een hulpmiddel uitkomst, bijvoorbeeld een rolstoel of een tillift. Sommige zijn te leen of te koop. Voor andere kunt u naar de gemeente. Op de pagina over hulpmiddelen leest u wat er mogelijk is.

Kunt u in uw eigen huis niet meer goed bewegen door een beperking of ziekte? Er zijn verschillende manieren om dit op te lossen. Gemeente Rotterdam kan u adviseren. Kijk op de pagina woningaanpassingen voor meer informatie.

Sommige ingrepen, zoals een traplift, tillift of aangepaste keuken, kunnen (deels) worden vergoed via de Wmo. U kunt hiervoor terecht bij de Vraagwijzer. Sommige hulpmiddelen kunt u zelf aanschaffen bij huishoudwinkels zoals Action, Blokker of Marskramer. Bijvoorbeeld aan elastische schoenveters, douchebeugels, wandelstok, rollator en lampjes met bewegingssensoren.

Thuistechnologie

Er zijn allerlei technische hulpmiddelen om veilig en comfortabel zelfstandig te wonen. Het zijn vaak kleine, praktische oplossingen.

De Keuzegids Thuistechnologie helpt het goede technische hulpmiddelen te vinden. De gids beschrijft belemmeringen, zoals slechthorendheid of slecht ter been zijn. Daarbij geeft de gids suggesties voor technische oplossingen in huis. Van elk hulpmiddel wordt uitgelegd hoe het werkt en welke financiering hiervoor mogelijk is. De gids is beschikbaar bij de Vraagwijzers.

Het is verstandig om te bekijken of er aanpassingen in uw woning nodig zijn. Daarmee voorkomt u problemen en verbetert uw wooncomfort.

Wat kunt u zelf doen?

 • Zorg voor goede verlichting bij voor- en achterdeur. U kunt zien waar u loopt en wie er voor de deur staat.
 • Hang een rookmelder op elke verdieping. Er zijn ook brandmelders die u een melding geven via de smartphone.
 • Maak uw trap veilig. Een kleine aanpassing kan voor veiligheid zorgen, bijvoorbeeld een extra trapleuning.
 • Zorg voor houvast bij op- en afstapjes. Denk aan een greep of beugel bij het bad of de keldertrap.
 • Installeer een thermostaatkraan in douche of bad. Hiermee kunt u verbranding voorkomen.
 • Zorg voor een toilet op de slaapverdieping. U hoeft dan ’s nachts geen trappen te lopen.
 • Hang een nachtlampje op met bewegingssensor. Zo hoeft u ’s nachts niet in het donker over de gang.

Hulpmiddelen

Soms zijn grotere aanpassingen aan huis nodig. Mooie voorbeelden vindt u op langerthuisineigenhuis.com.

Sommige ingrepen, zoals een traplift, tillift of aangepaste keuken, kunnen (deels) worden vergoed via de Wmo. U kunt hiervoor terecht bij de Vraagwijzer.

Sommige hulpmiddelen kunt u zelf aanschaffen bij huishoudwinkels zoals Action, Blokker of Marskramer. Bijvoorbeeld elastische schoenveters, douchebeugels, wandelstok, rollator en lampjes met bewegingssensoren.

Thuistechnologie

Er zijn allerlei technische hulpmiddelen om veilig en comfortabel zelfstandig te wonen. Het zijn vaak kleine, praktische oplossingen.

De Keuzegids Thuistechnologie helpt het goede technische hulpmiddelen te vinden. De gids beschrijft belemmeringen, zoals slechthorendheid of slecht ter been zijn. Daarbij geeft de gids suggesties voor technische oplossingen in huis. Van elk hulpmiddel wordt uitgelegd hoe het werkt en welke financiering hiervoor mogelijk is. De gids is beschikbaar bij de Vraagwijzers.

Een ander huis

Soms leveren aanpassingen in huis onvoldoende resultaat op, of is het huis om andere redenen minder geschikt om te blijven wonen. Dan zijn er verschillende mogelijkheden voor het vinden van een andere woning.

 • Een nieuwe woning vindt u voornamelijk via internet. Vraag zo mogelijk hulp in uw omgeving als u het zelf niet kunt.
 • Sociale huurwoningen vindt u via Woonnet Rijnmond. U moet zich hier eerst registreren. Daarna kunt u reageren op woningen via de website. Hier kunt u allerlei woonwensen doorgeven.
 • Ook kunt u kijken op internet bij: Woonz, SOR,  en Woneninrotterdam.nl
 • Een nieuwe koopwoning kunt u het beste zoeken op internet via Funda.nl. Het is handig om een aankoopmakelaar in te schakelen die ervaring heeft met het zoeken naar geschikte woningen of levensloopbestendige woningen.
 • U kunt ook woonbeurzen bezoeken om erachter te komen wat voor u handig is. Zo kunt u ideeën opdoen voor uw eigen of uw toekomstige huis.

Kunt u niet (meer) zelfstandig reizen of zoekt u vervoer voor uw kind? Een overzicht van alle ondersteuning op het gebied van vervoer vindt u op de pagina zorgdichtbij-vervoer. Komt u er zelf niet uit met deze pagina? Bespreek dan uw probleem met een medewerker van de Vraagwijzer. De medewerker bekijkt met u de mogelijke oplossingen of verwijst u door.

Persoonlijke situatie

Bent u verslaafd of heeft u te maken met verslaving in uw omgeving?

Met uw vragen hierover kunt u terecht bij de Vraagwijzer.

Bent u doof of blind en heeft u als gevolg hiervan ook andere problemen, bijvoorbeeld psychische problemen? De gemeente kan u helpen de juiste ondersteuning te krijgen. De gemeente heeft afspraken gemaakt met landelijke aanbieders van deze bijzondere ondersteuning.

Wilt u hier meer over weten of in aanmerking komen voor deze hulp? De Vraagwijzer kan u verder helpen.

Als u de Nederlandse taal niet goed beheerst, kan dat problemen geven bij gezondheid en zorg. U kunt bijvoorbeeld bijsluiters niet goed lezen of uw dokter niet goed begrijpen.
Kijk op de pagina over Taal om te zien welk aanbod er is.

Als u gaat scheiden, zijn er veel juridische en financiële zaken die jullie moeten regelen. U moet afspraken maken over de kinderen en alimentatie. U moet de inboedel, het geld en eventuele schulden verdelen. Hoe meer u in goed overleg, kunt regelen, hoe beter (en goedkoper) het vaak is. Op de pagina Scheiden vindt u meer informatie over hoe u een scheiding aanpakt. Ook vindt u er advies over kinderen en scheiding.

Heeft u psychische problemen of heeft u in uw omgeving te maken met psychische problemen? U kunt hulp of ondersteuning krijgen. Lees er meer over op de pagina psychische problemen.

Het is belangrijk dat er hulp komt, want geweld stopt niet vanzelf. Meld huiselijk geweld of kindermishandeling bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

Bel 0800 - 2000 (gratis, 24/7 bereikbaar) of mail naar info@veiligthuisrr.nl.
In geval van direct levensgevaar, bel 112.

Op de pagina Geweld in huis vindt u meer informatie over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bij een verhuizing stopt de Wmo-indicatie uit uw oude gemeente. In de nieuwe gemeente moet u dan een nieuwe aanvraag doen. Het is verstandig om op tijd (ruim voor de verhuisdatum) een aanvraag te doen in de nieuwe gemeente.

Voeg informatie over uw huidige Wmo-indicatie toe aan uw aanvraag. Denk bijvoorbeeld aan uw ondersteuningsplan en informatie over uw gezin en nieuwe woning. Die informatie kan belangrijk zijn voor het onderzoek en het nieuwe ondersteuningsplan.

De mate waarin de nieuwe gemeente de bestaande gegevens gebruikt verschilt per persoon.

Regelhulp

De Rijksoverheid heeft de website regelhulp.nl die u op weg helpt bij het zoeken van zorg en hulp.

Meer informatie

Vul het contactformulier in of bel naar 14 010. U kunt ook binnenlopen bij een Vraagwijzer bij u in de buurt. Alle regels over de wmo en jeugdhulp zijn vastgelegd in de Verordening Wmo en Jeugdhulp.