Woning verhuren
Gepubliceerd op: 12-07-2017
Geprint op: 15-12-2018
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/woning-verhuren/
Spring naar het artikel

Als u een woning of pand verhuurt, moet u aan een aantal richtlijnen voldoen. Dit voorkomt problemen en schept duidelijkheid.

Met deze richtlijnen, maakt u het bijvoorbeeld kwaadwillende huurders moeilijker een woning te huren. De kans op misstanden in woningen, zoals een hennepkwekerij of safehouse voor verdovende middelen wordt zo klein mogelijk. Bovendien loopt u als verhuurder minder kans op schade aan uw pand of aanzienlijke boetes.

Voorkom spookbewoning

Gemeente Rotterdam en de politie eenheid Rotterdam hebben in samenwerking met Stan (Cees Geel) en Dries (Mark van Eeuwen) van Flikken Rotterdam een bewustwordingsfilm gemaakt. In de film worden de gevolgen van woningverhuur aan een crimineel zichtbaar en volgen er belangrijke tips voor goede verhuur.

Tips voor goede verhuur

 • vraag de huurder om een geldig legitimatiebewijs
 • controleer het bewijs op echtheidskenmerken
 • vraag om een origineel bewijs, dus geen kopie
 • controleer of de persoon op het identiteitsbewijs ook degene is die het huurcontract tekent
 • vraag een recente werkgeversverklaring, drie recente salarisstroken en een kopie van een bankafschrift waar het salaris op wordt gestort
 • controleer of de gegevens die de verhuurder opgeeft dezelfde zijn als op het bankafschrift, de loonstrook en bij de werkgever. Dit laatste kan door te controleren of de huurder daadwerkelijk in dienst is door met de werkgever te bellen
 • het inkomen moet in verhouding staan tot de te betalen huur
 • archiveer een kopie van ieder stuk. Maar let op: een verhuurder mag het burgerservicenummer niet vastleggen

Criminelen betalen de huur liever contant om geen sporen na te laten en bijvoorbeeld geld wit te wassen. In het normale betalingsverkeer worden bijna nooit 500-eurobiljetten gebruikt. Dit kan een indicatie zijn dat deze persoon geld wil witwassen. Door contante betalingen niet te accepteren is de kans op slachtoffer worden van een overval ook kleiner.

 • leg de toestand van de huurwoning vast met foto’s voorzien van een datum die door u en de huurder worden ondertekend
 • neem in de huurovereenkomst op dat de woning minimaal vier keer per jaar gecontroleerd wordt en bespreek dit met de potentiele huurder
 • controleer binnen drie maanden of de woning niet gebruikt wordt voor illegale praktijken

Vraag aan de huurder om een kopie van de inschrijving Basisregistratie Personen (BRP) van ieder lid van het huishouden.

Besteedt u als pandeigenaar de verhuur en het beheer uit, geef dan de tussenpersoon opdracht zich te houden aan de richtlijnen van goede verhuur. Maak alleen gebruik van een makelaar die is aangesloten bij een branchevereniging. Kijk op internet of de verhuurmakelaar bekend is. Als een verhuurmakelaar geen website heeft of alleen een mobiel nummer heeft, is alertheid geboden.

Neem in het huurcontract de volgende voorwaarden op:

 • onderverhuur is niet toegestaan
 • gevaarlijke of verboden gedragingen (volgens bestemmingsplan/gebruiksvoorschriften) leiden tot ontbinding van het huurcontract
 • de verhuurder schakelt bij vermoedens van illegale handelingen de politie of andere handhavende instanties in
 • de huur wordt per bankoverschrijving betaald vanaf een betaalrekening die op naam staat van de hoofdhuurder
 • als een huisvestingsvergunning ontbreekt, wordt de verhuur ontbonden. Sleutels van de woning krijgt de huurder pas als hij de huisvestingsvergunning heeft gekregen. Een huisvestingsvergunning is nodig in bepaalde wijken in Rotterdam

Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie over wat er in een verhuurcontract moet staan.

 

Signalen van misstanden of ongeoorloofd gebruik

Vermoed u dat, ondanks uw eerdere controles en de afspraken die u heeft gemaakt, dat er misstanden in uw woning plaatsvinden, dan kunt u dit melden bij:

 • de politie: 0900 – 8844
 • Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000
 • bij vermoeden van een hennepkwekerij kunt u contact opnemen met het Hennepteam van gemeente Rotterdam: 06 - 201 332 89
 • als er mogelijk sprake is van illegale kamerverhuur, kunt u dit melden bij het algemene nummer van de gemeente Rotterdam: 14 010

Als de huurder inderdaad de afgesproken regels overtreedt, zet dan de procedure tot ontbinding van het huurcontract in gang.

Handhaving

Gemeente Rotterdam spoort actief illegale pensions en hennepkwekerijen op en treedt hier tegen op. De overtreder krijgt een boete en draait op voor de kosten die de gemeente maakt bij de beëindiging van de overtreding. Soms heeft de huurder buiten medeweten van de verhuurder de woning misbruikt. Een verhuurder die zich aan de richtlijnen houdt, zal niet snel als overtreder worden aangemerkt.

Onderhoud woning

Een slecht onderhouden woning, leidt sneller tot  slecht gedrag van de huurder en trekt slechtere huurders aan. Wilt u dat de huurder uw woning goed gebruikt? Toont u zich dan een goede verhuurder, die de woning goed onderhoudt.

Verenigingen van Eigenaren

De gemeente Rotterdam en de politie werken samen met besturen van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) van appartementencomplexen. Gezamenlijk proberen zij misstanden in panden aan te pakken en te voorkomen. De website van VVE010 biedt veel informatie. Bekijk ook de flyer hieronder.