Veilig
Gepubliceerd op: 08-03-2017
Geprint op: 20-01-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/veilig/
Spring naar het artikel

Veilig@Rotterdam is het vijfde programma Veiligheid voor 2018-2023. De doelstellingen van dit programma zijn dat Rotterdam alleen nog maar veilige wijken kent. Bewoners, bezoekers en ondernemers van de stad voelen zich nog veiliger.

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijke stad, waar Rotterdammers en bezoekers zich welkom, thuis en veilig voelen. Dat begint met het op orde hebben en houden van de basisveiligheid. Dit lukt met inzet van politie, handhavers, stadsmariniers, jongerenwerkers en bewoners en extra aandacht voor high impact crimes.

Streng en hulpvaardig

De aanpak van gemeente Rotterdam is streng voor hen die zich niet aan de wet willen houden. Maar ook zetten wij alle mogelijke middelen in om hen, die dat willen, weer op het juiste spoor te krijgen. Dit geldt in het bijzonder voor kwetsbare personen. Wij helpen waar nodig, maar pakken hard aan daar waar dat moet.

De burgemeester, de politiechef, de hoofdofficier en betrokken wethouders praten tweewekelijks over de veiligheid. Zo houden we goed in de gaten of we op koers liggen om de doelen van het veiligheidsprogramma 2014-2018, #veilig010, te halen. Dat doel is: alle Rotterdamse wijken zijn veilig en Rotterdammers voelen zich nog veiliger. Dit overleg noemen we de Stuurgroep Veilig.

Bekijk hier een filmpje van stuurgroep Veilig.

De wijk in

Een paar keer per jaar gaat de Stuurgroep Veilig de wijk. Hierbij wisselen ze van gedachten met bewoners en ondernemers. Zij gaan in gesprek en kunnen aangeven wat er moet gebeuren om de wijk te verbeteren. Naast de burgemeester, politiechef, officier van justitie en betrokken wethouders, zijn er ook organisaties aanwezig die kunnen helpen bij deze verbeteringen. Denk bijvoorbeeld aan gemeentelijke diensten of woningcorporaties.
De stadsmarinier maakt het programma voor de bijeenkomsten. Elke bijeenkomst maken de burgemeester en de wijk afspraken. In de volgende bijeenkomst laten zij elkaar weten of zij zich aan de afspraken gehouden hebben.

Voor iedereen

Iedereen is welkom bij de Stuurgroep Veilig in de wijk. De bijeenkomsten zijn openbaar. U kunt vragen stellen aan de burgemeester en laten weten wat u van de veiligheid in uw buurt vindt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling wijkveiligheid via het telefoonnummer 14 010 of per e-mail: veilig@rotterdam.nl.

Rotterdammergericht

Nadrukkelijker dan voorheen is de aanpak Rotterdammergericht. De betrokkenheid van ondernemers en bewoners bij de veiligheid in hun wijk en stad is groot. Het is niet u vraagt, wij draaien. Maar de invloed van de Rotterdammers op het veiligheidsbeleid groeit. Wij nemen de signalen en de klachten van bewoners en ondernemers zeer serieus. Samen met hen maken wij afspraken over wat zij in hun eigen buurt kunnen doen. En welke inzet van de gemeente hen daarbij kan ondersteunen.

Veiligheid gaat verder dan het aanpakken van criminaliteit. Het vergt sociale en fysieke investeringen, goed beheer en onderhoud van de buitenruimte en naleving. De samenwerking met alle partijen, die hier aan bijdragen, gaat door.

Wij helpen waar nodig, maar pakken hard aan daar waar dat moet.

Veilig@Rotterdam

Binnen de gemeente werken meerdere partijen aan het veiliger maken van Rotterdam. In Veilig@Rotterdam, het programma Veiligheid 2018-2023, staat hoe we dit gaan doen. Dit programma is gemaakt door directie Veiligheid samen met andere directies binnen de gemeente, politie, openbaar ministerie, de veiligheidsregio, bewoners en ondernemers.

Rotterdam heeft de afgelopen jaren grote stappen gemaakt op het gebied van veiligheid. De stad is veel veiliger dan enkele jaren geleden. Tegelijkertijd ziet de gemeente dat niet alle inwoners dat ook zo ervaren.

Ook in andere Nederlandse en Europese steden gaat het verbeteren van de objectieve veiligheid niet altijd hand in hand met een groter gevoel van veiligheid. In 2014 verzocht de gemeenteraad bij de behandeling van het nieuwe veiligheidsprogramma #Veilig010 om een Brede Consultatie over Veiligheidsbeleving. Dit om te achterhalen wat de oorzaak is van het achterblijven van het gevoel van veiligheid. Er werd ook gezocht naar manieren om die subjectieve veiligheid te verbeteren.

Pilots

Op verschillende plekken in de stad zijn vijf pilots gestart. Drie zijn afgerond en twee lopen nog.

  • In Beverwaard, Bloemhof, Lombardijen en Hordijkerveld is onderzoek gedaan naar de invloed van een online community op het gevoel van veiligheid. Het online Facebook magazine ‘Like je Wijk’ is daarbij als case study gebruikt.
  • Op de Meent, Pannenkoekstraat en Binnenrotte is een proef gedaan. Met straattheater werd overlast van horecabezoekers tegengegaan, zonder daarbij de levendigheid van het uitgaansgebied in te perken.
  • In het gebied Feijenoord is geëxperimenteerd met maatregelen om zwerfafval tegen te gaan en de veiligheidsbeleving te verbeteren.
  • Op dit moment loopt een langdurig experiment om de bijplaatsing van vuil naast ondergrondse vuilcontainers te verminderen. Dit gebeurt  door het plaatsen van sensorverlichting, waarmee de veiligheidsbeleving verbetert.
  • Ook loopt er nog een pilot met als doel het voorkomen van jeugdoverlast. Dit maakt deel uit van het programma Stok achter de deur.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over veiligheid, dan kunt u contact opnemen met de  gemeente: 14 010. Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 (Timmerhuis).

Wilt u weten of uw buurt een stadsmarinier heeft en wie dit is? Kijkt u dan op de pagina Stadsmariniers.

Veiligheid in uw wijk: De Directie Veiligheid werkt nauw samen met de politie. Iedere wijk heeft een wijkagent die het eerste aanspreekpunt is voor veiligheid in de wijk. Wilt u weten wie uw wijkagent is, kijk dan op de website van de politie.

\