Spelen in Rotterdam
Gepubliceerd op: 14-07-2021
Geprint op: 27-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/spelen/
Ga naar de hoofdinhoud

Spelen, sporten, bewegen en ontmoeten is heel belangrijk. En veel Rotterdammers doen het graag. Het draagt bij aan de ontwikkeling van Rotterdam als woonstad; als gezonde en aantrekkelijke stad.

Pleinen, parken en speelplekken zijn dé verblijfsplekken waar mensen elkaar treffen, soms al van kinds af aan. Deze sociale knooppunten zijn een belangrijke plek voor de ontwikkeling van de stad, maar ook van de Rotterdammer zelf.

Nieuws

'Ik inspecteer alle openbare speel- en sporttoestellen in Rotterdam, zoals glijbanen, klimnetten, fitnesstoestellen of basketbalpalen', begint Ron van de Polder. 'Ik kijk bijvoorbeeld of ze nog heel en schoon zijn. Door slijtage of vandalisme kan een toestel soms niet meer gebruikt worden. Dit houd ik allemaal bij in een logboek. Ook controleer valhoogtes of dat het kunstgrasveld in orde is.'

Bedienen alle speelplekken

Ron is één van de 2 inspecteurs, die samen heel de stad bedienen. In Rotterdam zijn ruim 6.200 speel- en sporttoestellen verdeeld over ongeveer 1.200 plekken die jaarlijks vier keer gecontroleerd worden. Naast het controleren van bestaande toestellen, is Ron ook betrokken bij de aanleg van nieuwe speelplekken. 'Voordat de Rotterdammer die kan gebruiken, controleer ik of ze veilig zijn. Dit noemen we een nulmeting. Alle gegevens van de objecten voeg ik toe aan ons beheersysteem.'

In de bouwhekken

'Als een toestel niet meer voldoet aan de eisen, moeten we het vervangen of afzetten totdat het is gemaakt. We plaatsen dan bijvoorbeeld bouwhekken of halen een onderdeel weg. Denk aan een zitje uit een schommel halen, waardoor mensen niet meer kunnen schommelen. Collega’s van Uitvoering Werken doen over het algemeen de reparaties.'

Voor de kinderen

Maar waarom werd Ron inspecteur spelen? 'Voor de kinderen, zodat ze veilig kunnen spelen', zegt hij overtuigd. Een jaar of tien geleden kwam hij bij het team ‘Spelen’ als vakman. 'Ik vond het geweldig om aan speeltoestellen te sleutelen en om ze weer veilig te maken. Verder werk ik hoofdzakelijk buiten. Ik kom dus vaak Rotterdammers tegen. Ik vind het leuk om gesprekken over het werk aan te gaan.'

Na zeven jaar sleutelen, werd hij gevraagd om inspecteur te worden en hier een opleiding voor te volgen. 'De ervaring die ik heb opgedaan bij het repareren, kan ik als inspecteur heel goed gebruiken. Ik ben nu drie jaar gecertificeerd inspecteur. Spijt heb ik totaal niet.'

Omdat Ron al zo lang in speeltuinen komt, kan als laatste de vraag niet ontbreken welk toestel hij het leukst vindt. 'De kabelbanen vind ik nog steeds geweldig. Deze zijn ook best complex om te inspecteren. En dat vind ik juist leuk.'

MeldR app

Bent u een kapot of onveilig speeltoestel tegengekomen? Download de MeldR-app op uw telefoon en maak er een melding van.

De gemeente Rotterdam werkt hard aan het toegankelijk maken van de speelplekken. Het gaat niet alleen om bereikbaarheid van de plekken en speeltoestellen. Maar vooral ook dat iedereen zich er welkom voelt en met elkaar contact kan maken. De focus ligt niet alleen op speeltoestellen, maar op interactiemogelijkheden in het algemeen. Een duidelijke padenstructuur kan er al voor zorgen dat kinderen hun eigen spel kunnen bedenken waar ieder kind aan mee kan doen, ongeacht beperking. Uiteraard wordt er ook gezorgd voor bijvoorbeeld bankjes direct aan het pad. Zo kunnen ook ouders of verzorgers met een beperking met hun kind naar de speelplek.

Samen knikkeren. Samen in de zandbak zitten of in een klimrek klimmen. Een toegankelijke samenleving begint met samen opgroeien en samen spelen. Wethouder Judith Bokhove, wethouder Bert Wijbenga en Koen van Dijk, directeur van de Brede Raad 010 ondertekenen de Rotterdamse Samenspeelbelofte!

De visie Kom op naar buiten! is het beleidskader voor de ambities voor spel, sporten, bewegen en ontmoeten in de wijken. Deze visie richt zich op alle Rotterdammers. Het is daarom belangrijk dat spelen, sporten, bewegen en ontmoeten voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Om dat te bereiken, gaat de gemeente samen met de Rotterdammers zorgen voor een inrichting en beheer van de plekken voor spelen, sporten, bewegen en ontmoeten die bij hen past. De verschillende professionele vakdisciplines werken integraal samen in een gebieds- en behoeftegericht aanpak.

Deze aanpak hebben we beschreven in het Inspiratieboek Spelen. Hier staan diverse slimme ontwerpprincipes om verblijfsplekken toegankelijk te maken voor ieder kind in Rotterdam.

We onderscheiden verschillende typen ruimtes, zogenaamde verblijfsplekken. De visie Kom op naar buiten! hanteert dezelfde typen ruimtes.

Dit zijn de grote en bijzondere ontmoetingsplekken (groter dan 5.000 m2) in de stad, waar Rotterdammers uit de hele stad komen spelen, sporten, bewegen en ontmoeten. De ambitie is om op deze plekken alle doelgroepen te bedienen (ook mensen met een beperking en/of chronische ziekte), een gevarieerd speelaanbod te realiseren, aandacht te hebben voor voorzieningen als toilet en watertappunten, en voldoende zitgelegenheid te creëren.

Dit zijn de grote ontmoetingsplekken in de wijk (5.000 m2), waar Rotterdammers uit de buurt komen spelen, sporten, bewegen en ontmoeten. De ambitie is om ook op deze plekken alle doelgroepen te bedienen (ook mensen met een beperking en/of chronische ziekte), een gevarieerd speel en sport aanbod te realiseren en daarbij aandacht te hebben voor voldoende zitgelegenheid te creëren.

Dit zijn de ontmoetingsplekken in de wijken voor iedereen (tussen 1.000 en 5.000 m2). Deze plekken bieden ruimte voor sport en spel en zijn belangrijk voor de wijk.

Dit zijn de plekken (tussen 500 en 1.000 m2) in de directe woonomgeving die, naast de centrale plekken, ruimte bieden aan kleinere groepen. Vaak zijn ze nog traditioneel ingericht, wat multifunctioneel gebruik in de weg staat. In plaats van toestellen, kunnen speelaanleidingen een mooie toevoeging zijn. Andere ambities zijn om (per plek in de wijk) op enkele doelgroepen te focussen en te voorzien in voldoende vrije ruimte, waar mogelijk de plek inclusief te maken, en aandacht voor zitgelegenheden.

Een ontmoetingsplek, speelplek of groene oase (tussen 150 en 500 m2) in de stad. Soms ontstaan vanuit een bewonersinitiatief. Aansluiting op de behoefte van de buurtbewoners is hier essentieel. Gezien de beperkte ruimte ligt de focus vaak op een enkele doelgroep of voorziet de ruimte in een flexibele inrichting. Ook hier is aandacht voor zitgelegenheden nodig.

Niet iedere ruimte in de stad hoeft te worden gedefinieerd. Restruimte (kleiner dan 150 m2) kan net zo uitdagend zijn, doordat het gebrek aan invulling de fantasie prikkelt. Voorbeelden zijn een loze ruimte aan de kopse kant van een rij woningen of een brede stoep. Door de vrije ruimte kan een restruimte elke doelgroep in behoefte voorzien. Indien gewenst kunnen speelaanleidingen worden gerealiseerd.

In Rotterdam kun je ook eindeloos spelen, klauteren of rondfietsen in de natuur en wildernis. Ga eens op ontdekkingstocht.

Beheren van de verblijfsplekken

We vinden het heel belangrijk dat alle verblijfsplekken veilig, heel en schoon zijn én blijven voor iedereen die hier komt. Daarom zorgen wij voor het beheer van deze verblijfsplekken. Zo doen we jaarlijks inspecties, plegen we onderhoud waar nodig en vervangen we, in overleg met bewoners, speeltoestellen of verblijfsplekken.

Elk jaar worden de speeltoestellen die wij beheren geïnspecteerd door één van onze collega’s. Zo zorgen we ervoor dat de toestellen veilig zijn voor gebruik. Ron van de Polder is zo’n inspecteur en vertelt wat zijn werk precies inhoudt.

Het kan weleens gebeuren dat een speeltoestel onderhoud nodig heeft. Dit kan zijn dat we hier tijdens een inspectie achter komen, of een bewoner heeft een melding gedaan via MeldR.

We gaan dan een onderhoudstraject in. Het speeltoestel wordt dan afgezet of verwijderd. Er wordt dan gekeken wat er nodig is om onderhoud te plegen. Soms wordt er dan een tijdelijk speeltoestel neergezet of wordt er bepaald dat er een nieuw speeltoestel moet komen. Hier zit een bepaalde levertijd aan vast, waardoor het soms langer kan duren voordat er weer iets leuks op de speelplek staat.

Op het moment dat we een verblijfsplek gaan vervangen vinden we het belangrijk dat we dit samen met de bewoners doen. De bewoners gebruiken deze plek dagelijks en ze moeten dit dus wel leuk vinden. Daarom organiseren we vaak 'meedoen en meedenk'-momenten. Dit doen we op verschillende manieren in de wijk, zoals bijeenkomsten op locatie, enquêtes delen of digitaal via mijn.rotterdam.nl.

Natascha van Groningen Schinkel is medewerkster Beheer & Uitvoering en vertelt in deze video op YouTube.com over een bijeenkomst in de wijk.