Reyeroord
Gepubliceerd op: 17-04-2018
Geprint op: 08-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/reyeroord/
Ga naar de hoofdinhoud

Klimaatverandering, energietransitie en digitalisering zijn belangrijke uitdagingen, ook voor Reyeroord. Bovendien is de riolering in bijna iedere straat over een aantal jaren aan vervanging toe. Genoeg te doen dus!

Al die uitdagingen en veranderingen zijn soms lastig. Maar ze bieden ook heel veel kansen. Zodat Reyeroord een fijne omgeving is om in te wonen.

Reyeroord+

We noemen het Reyeroord+. Omdat de wereld natuurlijk niet ophoudt bij de wijkgrens. En we soms over die grens heengaan als het beter uitkomt. Maar ook omdat Reyeroord een plus krijgt. Samen maken we Reyeroord toekomstproof!

De reisgids 'Reyeroord+ – Samen dromen, samen doen' geeft u een beeld van Reyeroord+. En de mogelijkheid om aan te haken bij de verschillende initiatieven om Reyeroord toekomstproof te maken.

Maar wie zijn 'we'?

Dit zijn ondernemers, bewoners, en andere actieve partijen in de wijk die samen met de gemeente op reis gaan om zo veel mogelijk goeds te doen voor de wijk. We willen graag samen op ontdekkingsreis, om van Reyeroord+ een nog leefbaardere omgeving te maken.

En waarom noemen we het een (ontdekkings)reis?

We willen graag de samenwerking aangaan met bewoners en ondernemers en andere partijen om op die manier zo veel mogelijke wensen en dromen over Reyeroord+ uit te laten komen. Denk aan een openbare speelplaats die aan vervanging toe is of samen werken aan een woonomgeving waar het prettig wonen en verblijven is. De richting van onze reis is helder, maar wat de beste manier is om er te komen, willen we graag samen ontdekken.

Radio Reyeroord+: luister mee naar verhalen uit de wijk

Met de podcast van Radio Reyeroord+ luistert u naar verhalen uit de wijk. Een podcast is een radio-uitzending die u op het internet kunt beluisteren, waar en wanneer u maar wilt. Dit kan heel gemakkelijk via de computer of smartphone. U kunt de podcast zelfs vooraf downloaden, zodat u ook offline kunt luisteren. Heeft een idee of deelt u graag uw verhaal, ervaringen of dromen met de wijk? Laat het ons weten via reyeroord@rotterdam.nl, en wie weet horen we uw verhaal in de volgende podcast!

Acht ambities

De buitenruimte is van ons allemaal. De buitenruimte in Reyeroord is een ontmoetingsplaats, die uitnodigt om er samen te zijn. Het gebruik en de behoeften van de gebruiker staan hierbij centraal. We experimenteren met innovatieve manieren van afvalinzameling en -verwerking en creatieve vormen van onder andere waterbeheer. Samen zorgen we voor een vriendelijke buitenruimte die uitnodigt tot spelen, sporten, ontmoeten en verblijven.

Oeverloos

Kent u Oeverloos al? Oeverloos is een ontmoetingsplek voor de wijk in één van de brede groenstroken van Rotterdamse wijk Reyeroord. Oeverloos is een plek voor alle bewoners van Reyeroord en omgeving. Het is het buurtcentrum in de openbare ruimte waar u welkom bent om te komen kijken naar alles wat er groeit en bloeit. Het is ook een plek voor mensen die anderen willen ontmoeten. Een plek waar mensen samen komen om met elkaar de wijk mooier, gezelliger, fijner en groener te maken.

Oeverloos is geen vooraf bedacht plan maar groeit stap voor stap. Het begon allemaal met dromen van bewoners die graag meer wilde zien dan een grasveld dat alleen door ganzen gebruikt wordt. Bewoners wilden meer kleur en fleur in het groen. Meer ruimte om te ontmoeten en om te verblijven ín het groen! Op dinsdagmiddag zijn er activiteiten voor kinderen en woensdag en donderdag van 12.00 tot 16.00 uur staat tuinvrouw Marjolein met de koffie klaar. Check de Reysplanning voor de details. Kijk ook op Facebook voor het laatste nieuws.

  • De juiste informatie op het juiste moment paraat is de uitdaging. Door beheerdata te koppelen aan sociale informatie zijn slimme keuzes mogelijk. Voor nu en in de toekomst. We willen en wijkgericht werken in Reyeroord. Zo is er een 3D-model ontwikkeld waarin bewoners hun eigen wijk in 3D zien en direct met een app meldingen en complimenten kwijt kunnen. Test dit zelf!
  • Wat is uw mening over het groen in uw buurt of waar droomt u van? Geef uw mening vanaf de bank thuis; locatie onafhankelijk aan de slag met de kwaliteit van uw leefomgeving. Dit is allemaal mogelijk met de Gemeentepeiler.
  • Bij de in- en uitgangen van het park tussen Reyeroord en Hordijkerveld zijn 10 juli 2020  sensoren geplaatst. Die meten hoeveel mensen het park gebruiken. Meten = weten. Iedereen kent de uitspraak wel. Over het park horen we verschillende geluiden. Het is druk. Het is rustig. Het voelt onveilig; of juist niet. Om een goed beeld te krijgen, zijn in totaal 23 sensoren geplaatst. Bij elke in- en uitgang van het park één. Lees meer over deze sensoren op Ondernemen010.nl.

Groen, bestrating, speelobjecten, water: alle objecten en materialen in de buitenruimte willen we zo veel mogelijk in de wijk houden en een tweede leven geven.

Een goed voorbeeld hiervan is 'In de Rey van Morgen', in de Reysgids te zien. Op dit stukje grond naast de COOP aan de Bredenoord, wordt nu al geëxperimenteerd met hoe je stoeptegels een nieuw leven in kan blazen door ze te hergebruiken en een plantenbak van te maken.

Het circulair bestraten heeft inmiddels een vervolg; we mixen betonstraatsteen in een nieuw ontwerp. We noemen deze proef: 'In de Rey van Morgen 2' en dat is nu nog even te vinden aan het Appeldijkje als proefvak.  We zijn benieuwd naar de mening van bewoners! Welk vak spreekt u het meest aan? Stemmen kan via de app Gemeentepeiler. In dit filmpje van Studio Circulair ook meer over In de Rey van Morgen 2.

Een bordje bij de kroostuintjes.

De gemeente Rotterdam, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Zuid-Holland daagden startende ondernemers uit om een nieuwe bestemming te verzinnen voor eendenkroos. Die uitdaging werd gewonnen en aangegaan door een groepje jonge ondernemers. Zij hebben een manier bedacht waarbij het eendenkroos gewonnen en bewerkt wordt en als tegel kan worden samengeperst. Voeg er wat bloemzaden aan toe et voilà; de tegels van eendenkroos zijn een feit.

Groen dekentje op het water

Eendenkroos is een klein drijvend plantje dat in stilstaand of traag stromend water groeit. Bij de juiste omstandigheden (warmte en voeding in het water) groeit het plantje explosief. En er vormt zich een dikke groene deken op het water.  Voor de organismen in het water is het nogal schadelijk. Eendenkroos zorgt voor een beperkte lichtinval waardoor de waterplanten kunnen afsterven. Door die dikke laag komt er geen zuurstof in het water, waardoor planten en dieren dood kunnen gaan. Die dikke laag zorgt er ook voor dat de doorstroming slechter is waardoor bij veel regenval het water niet snel genoeg afgevoerd kan worden.

Circulaire oplossing voor kroos én een tegel die bijdraagt aan biodiversiteit

Het is dus van belang dat er een goede oplossing verzonnen wordt voor het kroos. En die oplossing willen we graag in Reyeroord testen. Aan de jonge ondernemers zijn twee  locaties toegewezen waar zij de tegel kunnen testen. Het is de bedoeling dat de tegels waar mogelijk in de plaats van straattegels komen te liggen, bijvoorbeeld in geveltuintjes of andere plekken waar verharding niet nodig is. Zo leveren de tegels een positieve en vruchtbare bijdrage aan de biodiversiteit. Daarnaast zorgt minder verharding voor verbeterde waterafvoer en verlaging van hittestress in de stad. De eerste tegels zijn eind juni geplaatst op de kop van de flat Vegelingsoord/Nieuwenoord.

Duurzame energie is leidend. Voor beheerobjecten en rijdend materieel. En voor de wijk zelf.

In het Energiehuis komen initiatieven voor duurzaam wonen, leren en werken samen. Een plek om te zien, horen en ervaren wat iedereen in en om het huis doet en kan bijdragen aan duurzaam leven. Bewoners zijn van harte welkom voor informatie, om mee te doen of om zelf activiteiten met een duurzaam onderwerp te organiseren in het Energiehuis.

Reyeroord verlicht zichzelf met multifunctionele lichtmasten waarmee u ook een auto kunt opladen  En sinds november 2019 ligt in de wijk Het Park van Morgen; sprookjesachtige verlichting die reageert op voetstappen en zijn energie haalt uit planten! En over energie gesproken… heeft u The Walker al gezien? Deze interactieve stoep tegenover het Veenoordcollege haalt haar energie uit de zon! De stoep van zonnepanelen brengt iedereen in beweging met leuke games én is gekoppeld aan de CENT’R die met de zonne-energie weer een elektrische auto kan opladen.  De komende jaren worden er steeds meer gebieden omgevormd tot aardgasvrije wijken. Een van die gebieden is Reyeroord (u verlaat de website).

Wist u dat in de Winkelcentrum Keizerswaard een Duurzaamheidswinkel te vinden is?

Reyeroord omtoveren tot een gezonde beweegwijk: met elkaar kansen zoeken om meer te bewegen, wandelen of fietsen. Denk aan aanpassingen in de inrichting, maar ook beweegmaatjes, een fitfestival en een programma voor vitaal oud worden. Met Lekker in je Vel gaan Indigo Preventie en Avant Sanare Reyeroorders ondersteunen die tijdelijk wat extra hulp kunnen gebruiken om lekker in hun vel te zitten.

Reyeroord een wijk maken waar niemand zich zorgen hoeft te maken over schulden of tekort aan budget. Samen zorgen we ervoor dat ontwikkelingen zoals de energietransitie ook voor mensen met een beperkt budget kansen bieden. In Reyeroord krijgt iedereen de kans om mee te doen en daar eerlijk voor beloond te worden. Zo worden bewoners uitgedaagd om ambassadeur te worden voor een gezonde leefstijl of een leertraject richting vakman van te toekomst te volgen.

Reyeroord zit boordevol talenten! Wij helpen deze tot bloei komen. Met verschillende partijen slaan we de handen ineen met (bliksem)stages, leerlijnen, opleiden en stimuleren. We gaan samen op zoek naar mogelijkheden om jezelf ontwikkelen of bieden een opstap naar werk. Zo werken we aan een wijk waar iedereen zijn of haar talenten kan benutten en een bijdrage kan leveren aan de wijk.

Hoe kunnen we mensen samenbrengen en talenten verbinden om zo samen mee te dromen en bouwen aan de toekomst van de wijk? We gaan op zoek naar mogelijkheden om bewoners met elkaar in gesprek te brengen en plekken te creëren waar inwoners van verschillende leeftijden en achtergronden elkaar ontmoeten en helpen waar nodig. Bijvoorbeeld door Syrische en Eritrese statushouders meer in contact te brengen met andere Reyeroorders.

Reyeroord klaar maken voor de toekomst: de natuur is daarbij onze beste vriend! Onder vakkundige begeleiding van Stichting De Stad Uit gingen kinderen en ouders aan de slag tijdens het eerste avontuurlijk natuurfeest Batman 010.

Van grasveld tot een mooi stukje natuur

Een waterpartij met moerasbeplanting en waar beestjes als salamanders en kikkers leven, een weelderige bloemenweide, hoge grasvegetatie, heesters en bomen. Waar nu nog een grasveld ligt, komt op de lange termijn een oase voor plant en dier. Onder de naam Natuurlijk bij Elkaar krijgt Reyeroord er een mooi stukje natuur bij.  

Een impressie (van bovenaf) hoe het Reyerwoud eruit komt te zien; veel groen.

'Hoe het balletje ging rollen? Tijdens de planvorming voor een waterberging wees Suzanne, een bewoonster van de wijk, ons in het voorjaar van 2019 op een saai grasveldje', vertelt Daan Vermeer, projectmanager Natuurlijk bij Elkaar. 'Of er een paar bomen konden komen, en hoe dat uit zou pakken. We schreven een subsidievoorstel voor uitbreiding van de natuur, samen met Suzanne en een collega van het programma Biodiversiteit. Maar dat werd niet gehonoreerd. Intern lukte het wel. Het project wordt gefinancierd door het actieprogramma 'Rotterdam gaat voor Groen', dat twintig hectare extra groen in de stad wil realiseren.'

Stad en land

Het gaat om een grasveld van 1.500 m² tussen de Brittenoord en de Tulpenoord waar nu nog weinig gebeurt. 'Maar straks staan beestjes, planten en zoveel mogelijk biodiversiteit hier op de eerste plaats. Bewoners doen alleen het onderhoud met behulp van een aannemer. Het gebeurt op kleinschalig gebied en staat in verbinding met de waterberging in het Hart van Reyeroord. Een uitbreiding van het ecologisch netwerk dus. Voor bewoners is het leuk om met elkaar aan de slag te gaan in het groen. En kinderen kunnen er veel van opsteken als ze hier helpen. Voor Reyeroord zelf: de wijk knapt ervan op. We gaan monitoren of het een succes is voor de biodiversiteit. Zodat we eventueel kunnen opschalen naar de stad. En dan naar het land! We hopen een voorbeeld te zijn.'

Helpt u mee? 

Het ontwerp is klaar en begin april hebben bewoners samen met de aannemer en collega’s van de gemeente groen aangeplant. Wilt u mee helpen met het onderhoud, of heeft u vragen over Natuurlijk Bij Elkaar? Neem dan contact op met Daan Vermeer.

De naam Natuurlijk bij Elkaar is verzonnen door het projectteam. 'Het zegt het al: een stukje natuur dat bewoners met elkaar onderhouden. En 'natuurlijk' laat zien dat groen eigenlijk logisch is. Dit project is iets innovatiefs. Het is uitdagend voor alle spelers, van mijn team tot en met de bewoners. Het is toch geweldig dat een idee van een buurtbewoner een mooi stukje natuur gaat worden?'

Reysplanning

In onze Reysplanning (Rey afgekort voor Reyeroord) staan de belangrijkste evenementen die eraan komen binnen Reyeroord+.

Heeft u een vraag aan de gemeente, bel dan met 14 010. Heeft u een (hulp)vraag aan het Huis van de Wijk? Dan kunt u bellen met 010 - 760 02 46. Voor vragen over Reyeroord+ kunt u ons ook altijd e-mailen: reyeroord@rotterdam.nl.

Wat Waar Wanneer

Natuurclub! Zit je in groep 3,4 of 5? Kom Zwerfvuilbingo spelen, fruitwater of jam maken! Aanmelden kan via m.schilperoord@pit010.nl

Oeverloos Elke dinsdag van 15.15 tot 16.30 uur (van 15 maart tot en met 19 april)
Hondenspeelveld bij Oeverloos: een hondenspeelplaats voor alle Reyeroordse honden van klein tot groot Oeverloos Dagelijks van 7.00 tot 19.00 uur
Ontmoeten en tuinieren Oeverloos Elke woensdag- en donderdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur
Repair Café Energiehuis, Heindijk 350 Elke laatste zaterdag van de maand 10.00 tot 13.00 uur
Spreekuur Reyeroord Aardgasvrij Energiehuis, Heindijk 350 Elke woensdag van 14.00 tot 17.00 uur (tot en met 30 maart)
Inloop Energiehuis Pameijer Energiehuis, Heindijk 350 Maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur (meer informatie via 088 - 271 60 34)

Meer informatie

Heeft u vragen, suggesties of wilt u de Reysgids ontvangen? Neem dan contact op met de projectgroep via reyeroord@rotterdam.nl