Werkzaamheden Overschie-Oost
Gepubliceerd op: 04-02-2019
Geprint op: 29-11-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/overschie-oost/
Ga naar de hoofdinhoud

In 2023 gaat de gemeente ook in uw deel van de wijk het riool vervangen, in fase 3. Dan is er ook een kans om de straten anders in te richten. Graag nodigen we u uit om uw wensen voor uw straat met ons te delen.

Het gaat om de Buttervlietstraat, Beeningerstraat, Ameidestraat, Ruggeweg en Rammelandstraat. Ook de Abtsweg doet mee, van de Kedichemstraat, inclusief het Mookhoekplein, tot aan de Ziedewijstraat.

Laat uw wensen horen

Wat zijn uw wensen? Denk aan groen, parkeren, ruimte op de stoep, snelheid, fietsen enzovoort.
Vertel ons uw wensen en ideeën. Dat kan tijdens een online info-avond en/of door deze 3 vragen te beantwoorden:

U kunt reageren tot en met 10 december.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy

Uitnodiging voor info-avond

Tijdens een info-avond gaan we dieper op uw wensen in. Vanwege de coronamaatregelen kunnen we u helaas niet persoonlijk ontmoeten. We nodigen u uit voor een van de 4 volgende info-avonden, om mee te denken via MS Teams

 1. Dinsdag 14 december van 18.30 tot 19.30 uur
  Butervlietstraat met ook aandacht voor Abtsweg, Ruggeweg en Rammelandstraat
 2. Dinsdag 14 december van 20.00 tot 21.00 uur
  Beeningerstraat met ook aandacht voor Abtsweg, Ruggeweg en Rammelandstraat
 3. Donderdag 16 december van 18.30 tot 19.30 uur
  Ameidestraat met ook aandacht voor Abtsweg, Ruggeweg en Rammelandstraat
 4. Donderdag 16 december van 20.00 tot 21.00 uur
  Abtsweg met ook aandacht voor Mookhoekplein en Ruggeweg

Meld u aan voor één van de 4 avonden.

Mail ons voor welke avond u wil worden uitgenodigd: OverschieOostSO@rotterdam.nl. Wij sturen u dan kort voor aanvang een bericht met uitleg over MS Teams en een link naar de bijeenkomst.

Wat pakken we aan en wanneer?

De riolering is aan vernieuwing toe. We vervangen de riolering, bestrating en groen. Stedin en Evides vervangen tegelijkertijd gas- en waterleidingen. Door samen te werken en onze planningen op elkaar af te stemmen, hoeft de straat minder vaak open. De straten en plantsoenen worden weer opgehoogd, want die zijn in de loop van de tijd verzakt. Dat biedt ook gelegenheid om de buitenruimte anders in te richten.

Omdat het om een groot gebied gaat, zal het werk in fasen worden uitgevoerd.

 • Fase 1A: 25 januari 2021 tot en met zomer 2022
 • Fase 1B: 25 januari 2021 tot mei 2022
 • Fase 2: vanaf 2022
 • Fase 3: in 2023

Hieronder ziet u een plattegrond van de fasen:

 • Hoogmadestraat
 • Schaddeleestraat
 • Hoogenwaardstraat tussen Zouteveenstraat en Schansweg
 • Hondsdijkstraat tussen Zouteveenweg en Ziedewijstraat
 • Zouteveenweg tussen Hondsdijkstraat en Hoogmadestraat
 • Ziedewijstraat tussen Hondsdijkstraat en Hoogmadestraat
 • Wijdschildpad
 • Krammerpad

We werken in deze volgorde:

 1. Wijdschildpad en Hondsdijkstraat
 2. Hoogenwaardstraat ten noorden van Ziedewijstraat
 3. Afvoer Ziedewijstraat naar Strijpesingel
 4. Afvoer Hoogenwaardstraat naar Blankenburgsersingel
 5. Hoogmadestraat ten zuiden van Schaddeleestraat
 6. Hoogmadestraat richting Kleinpolderkade
 7. Hoogmadestraat langs Kleinpolderkade
 8. Zouteveenstraat tussen Hoogenwaardstraat en Hoogmadestraat
 9. Stukje Westerloostraat
 10. Hoogmadestraat (noord)
 11. Hoogenwaardstraat ten zuiden van Ziedewijstraat
 12. Schaddeleestraat en stukje Hoogmadestraat
 13. Krammerpad en stuk Hoogmadestraat
 14. Zouteveenstraat tot Hondsdijkstraat
 15. Ziedewijstraat ten noorden van Schaddeleestraat
 16. Ziedewijstraat tussen Hondsdijkstraat en Hoogenwaardstraat
 17. Ziedewijstraat tussen Abtsweg en Hondsdijkstraat

Het pad is deels eigendom van Woonstad en deels van de woningeigenaren. De brandgang achter de Zouteveenstraat is in beheer bij Woonstad, zij zijn verantwoordelijk voor de brandgang. Dit is in het verleden juridisch zo geregeld.

Het is een lastige situatie. Dit moet in samenspraak met Woonstad gaan, het is geen eenvoudige klus. Het ligt buiten de invloedssfeer van Gemeente Rotterdam.

Wel wil de gemeente wil graag een afspraak maken om te zien wat er speelt. Woonstad wil daar ook bij aanwezig zijn en geeft aan dat het probleem bekend is. Er loopt een onderzoek waar de grootste problemen liggen. Woonstad wil de VvE betrekken bij deze zaak.

We maken de Ziedewijstraat breder over de hele lengte, vanaf de Abtsweg tot aan de Hoogmadestraat. Er komt een drempel bij de Abtsweg en richting de Hondsdijkstraat. Daardoor zal het verkeer dat de wijk inrijdt naar verwachting langzamer gaan rijden.

In de laatste fase van het project komt er een extra ontsluiting, bij de rotonde Abtsweg-Ruggeweg. Dat zou verlichting moeten geven.

Dat valt buiten dit project, maar de aanleg van de speelplek gaat op 4 oktober 2021 van start en duurt naar verwachting tot 12 november 2021. Dat is afhankelijk van het weer.

Er komen geen containers bij, omdat niet alle bewoners het daarmee eens zijn.

Het advies is om de tuinen op te hogen, tijdens of na de werkzaamheden van de gemeente. Bewoners hebben ruim voor de werkzaamheden een brief ontvangen van de gemeente met dit advies.

Niet overal wordt 40 cm opgehoogd, en zeker niet hoger dan de dorpel.

De aannemer moet er even over nadenken, omdat niet alle tuinen hetzelfde zijn. Gezamenlijk optrekken is handiger dan afspraken maken met iedereen afzonderlijk.

Woonstad geeft aan dat de tuinen door de bewoners zelf moeten worden opgehoogd. Woonstad kan wel zand aanleveren. Niet alle bewoners zijn het daarmee eens. Woonstad zal dit intern aankaarten.

Tot aan de erfgrens wordt de aansluiting vervangen door de gemeente. Voorheen was de eigenaar verantwoordelijk voor de gehele rioolaansluiting. Nu is dus alleen het gedeelte in de tuin de verantwoordelijkheid van de bewoner.

Er is eerder toegezegd dat de aansluiting Weerlanerstraat-Abtsweg twee richtingsverkeer mogelijk zal maken. Dit vanwege de verkeersaanpassing in de Zouteveenstraat. Dit komt in fase 2 aan de orde waarvoor het plan na de zomer van 2019 gestart is.

Het is bekend dat deze afsluiting een bron van ergernis is. Er is nu ongelijkheid in verkeersdruk. Het is kiezen tussen twee kwaden. De huidige situatie komt voort uit afspraken die zijn gemaakt bij de ontwikkeling van Kleinrijk. Deze afspraken blijven overeind. Pas bij ontwikkeling van het ‘Van der Valk- terrein’ zijn er mogelijkheden voor aanpassing. De gemeente zet tot die tijd in op betere handhaving en toezicht.

Het is niet mogelijk nog meer parkeerplaatsen te realiseren en daarnaast te voldoen aan de wens om de wijk te vergroenen. De parkeersituatie verbetert met 7 extra parkeerplaatsen. De parkeersituatie verbetert ook door parkeerplaatsen te verplaatsen, van locaties waar minder wordt geparkeerd, naar de locaties waar de parkeerdruk erg hoog is.

De gemeente hanteert langs parkeerplaatsen overal 1,80 meter. Omdat er in de in de praktijk meer ruimte nodig is, worden de rijbanen breder dan gebruikelijk in een 30 kilometer per uur gebied. Zo is er toch voldoende ruimte voor het passeren van voertuigen

Het basketbalveld vervalt, er komt een pannaveld (klein voetbalveld) voor terug.

Paden en tuinen die in bezit of beheer zijn van Woonstad worden niet door de gemeente onderhouden of verhoogd. De gemeente heeft over dit punt contact gelegd met Woonstad. Woonstad gaat onderzoeken wat zij kunnen doen. U kunt met Woonstad overleggen over de toekomst van uw pad of tuin.

 • Gaat Evides alle waterleidingen vervangen en/of ophogen?
  Nee, alleen als de werkzaamheden van de gemeente aanleiding geven om waterleidingen te vervangen. Dit kan het geval zijn als waterleidingen (na ophoging) te diep komen te liggen. Overigens worden hierdoor in een groot gedeelte van de wijk de waterleiding wel vervangen. Bekijk het overzicht van de te vervangen drinkwaterleidingen fase 1A (pdf).
 • En de huisaansluitingen?
  Nee; een groot deel van de huisaansluitingen wordt niet vervangen. Dit zijn de leidingen die vanaf de hoofdleiding naar uw meterkast lopen.
 • Wie gaat de werkzaamheden voor Evides uitvoeren?
  De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer. Evides, Stedin en gemeente Rotterdam gaan met één (coördinerende) aannemer werken; mogelijk worden hier ook onderaannemers ingezet.
 • Wie betaalt voor de huisaansluitingen van de waterleiding?
  Alle werkzaamheden die Evides uitvoert komen voor rekening van Evides. Het kost de bewoners dus niets.
 • Wanneer gaat Evides werkzaamheden uitvoeren?
  Naar verwachting starten de werkzaamheden na half maart 2021. Uitgangspunt is dat de werkzaamheden aan de waterleiding gelijktijdig gaan plaatsvinden met alle andere werkzaamheden. Zo zijn we sneller klaar.
 • Wordt het water afgesloten?
  Bij het vervangen van de drinkwaterleidingen kan het water kort worden afgesloten. Dit duurt normaal gesproken maximaal een halve dag, maar meestal nog korter. Bewoners worden hierover tijdig geïnformeerd met een kaartje in de bus. Tijdens het vervangen van de huisaansluitingen wordt het water ook kort afgesloten; u wordt persoonlijk geïnformeerd wanneer deze werkzaamheden plaatsvinden.
 • Waar kan ik meer informatie vinden over de werkzaamheden van Evides?
  Zodra de werkzaamheden gaan starten, wordt op de website waterstoring.nl/evides een actuele stand van zaken van de werkzaamheden vermeld. Ook staat hier meer informatie over leveringsonderbrekingen en eventuele andere overlast die u als bewoner kan ervaren. 
 • Wat voor werkzaamheden gaat Stedin uitvoeren?
  Stedin gaat de gasleidingen vervangen. Het gaat om de hoofdleiding en soms de gasleiding die naar uw huis loopt. De leidingen liggen in het trottoir, het trottoir wordt dus opgebroken. Stedin werkt in fases. Dit houdt in dat niet de gehele straat in één keer wordt opgebroken. Stedin zorgt dat uw huis altijd bereikbaar blijft. Zo nodig leggen ze loopplanken neer. Aangrenzende parkeervakken zijn dan tijdelijk ook niet te gebruiken. Stedin probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken.
 • Gaat Stedin de huisaansluitingen vervangen? 
  Stedin probeert zoveel mogelijk voorafgaand aan de hoofdleidingwerkzaamheden de huisaansluitingen te vervangen. Er komt een monteur van de aannemer langs om te bepalen of de aansluiting vervangen moet worden. Als de aansluiting vervangen moet worden, maakt de monteur een afspraak met u. Bent u niet thuis op de dag van de inspectie? Dan ontvangt u een kaartje in de bus met het verzoek een afspraak te maken.
 • Wie gaat de werkzaamheden uitvoeren?
  De werkzaamheden worden uitgevoerd door onze aannemer Heijmans. Heijmans voert ook voor Evides de werkzaamheden aan het waterleidingnet uit.
 • Wie betaalt voor de huisaansluitingen?
  U hoeft niets te betalen voor de werkzaamheden. Stedin betaalt de kosten voor de vervanging van de hoofdleiding en de huisaansluitingen.
 • Wanneer gaat Stedin werkzaamheden uitvoeren?
  Naar verwachting starten de werkzaamheden in medio maart 2021 en lopen door tot eerste kwartaal 2022. Uitgangspunt is dat de werkzaamheden aan de gasleiding gelijktijdig gaan plaatsvinden met alle andere werkzaamheden. Hierdoor hoeft de straat meestal maar één keer open.
 • Heb ik geen gas tijdens de werkzaamheden?
  U heeft tijdens de gehele werkzaamheden op maximaal twee momenten geen gas:
  • U heeft tijdelijk geen gas wanneer het stuk van de hoofdleiding wordt vervangen waarop u bent aangesloten.
  • U heeft tijdelijk geen gas in het geval dat uw huisaansluiting vervangen wordt.
   Stedin informeert u ongeveer drie tot vijf werkdagen van tevoren over de dag en de duur van de gasonderbreking.
 • Hoe gaat Stedin om met de RIVM-richtlijnen?
  De monteurs van Stedin mogen uitsluitend aan het werk als zij zelf geen ziekteverschijnselen vertonen. De monteur zal vooraf vragen of u of een medebewoner een coronabesmetting heeft of klachten (zoals een verkoudheid of koorts) vertoont die daarop kunnen duiden. Als dit het geval is, kan de monteur de werkzaamheden helaas niet uitvoeren. Stedin neemt dan contact met u op voor een andere afspraak, als iedereen hersteld is. Vanzelfsprekend voert de monteur de werkzaamheden alleen uit bij uw toestemming. De monteur kan zich legitimeren, vraagt u hier gerust naar. Bekijk deze dan wel vanaf minimaal 1,5 meter afstand.
 • Waar kan ik meer informatie vinden over de werkzaamheden van Stedin?
  Mocht uw vraag niet beantwoord zijn, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van Stedin. Op werkdagen telefonisch te bereiken van 08.30 uur tot 16.30 uur op het nummer 088 - 896 39 63. U kunt ook een WhatsApp-bericht sturen naar 06 - 469 639 63.
 • Becramming
 • Ameidestraat tussen Abtsweg en Ruggeweg
 • Beeningerstraat ten noorden van de Ruggeweg
 • Babberspad
 • Aalkeetstraat

We werken in deze volgorde:

 1. Becramming (oost)
 2. Aalkeetstraat
 3. Beeningerstraat (ten noorden van Ruggeweg) en Babberspad
 4. Becramming (midden)
 5. Ameidestraat (tussen Abtsweg en Ruggeweg) en Becramming (west)

Nee, want in fase 1B is geen ruimte voor tijdelijke parkeerplaatsen. En er zijn meer mogelijkheden om in de directe omgeving te parkeren. Voor invalidenparkeerplaatsen wordt wel een vervangende plek gezocht in de directe omgeving.

Er komt een 30 km-zone en de smalle straten rond Becramming worden eenrichtingsverkeer.

Het advies is om de tuinen ook op te hogen, tijdens of na de werkzaamheden van de gemeente. Bewoners hebben ruim voor de werkzaamheden een brief ontvangen van de gemeente met dit advies.

Niet overal wordt 40 cm opgehoogd, en zeker niet hoger dan de dorpel.

De aannemer moet er even over nadenken, omdat niet alle tuinen hetzelfde zijn. Gezamenlijk optrekken is handiger dan afspraken maken met iedereen afzonderlijk.

Woonstad geeft aan dat de tuinen door de bewoners zelf moeten worden opgehoogd. Woonstad kan wel zand aanleveren. Niet alle bewoners zijn het daarmee eens. Woonstad zal dit intern aankaarten.

Tot aan de erfgrens wordt de aansluiting vervangen door de gemeente. Voorheen was de eigenaar verantwoordelijk voor de gehele rioolaansluiting. Nu is dus alleen het gedeelte in de tuin de verantwoordelijkheid van de bewoner.

Het ophogen van kruipruimtes van woningen en goed functioneren van de interne riolering is een verantwoordelijkheid van de eigenaar. In de Becramming is dat meestal Woonstad Rotterdam. U kunt zich in dat geval richten tot Woonstad Rotterdam.

Het vervangen van de riolering en de bestrating kan helaas niet zonder dat er overlast ontstaat. Eind 2021, vlak voor de uitvoering van de werkzaamheden, zullen wij u informeren over de bereikbaarheid.

Het vervangen van de riolering en de bestrating kan helaas niet zonder dat er overlast ontstaat. Eind 2021, vlak voor de uitvoering van de werkzaamheden, zullen wij u informeren over de bereikbaarheid. Daarbij kunnen wij rekening houden met speciale wensen, zoals voor mindervaliden.

 • Gaat Evides alle waterleidingen vervangen en/of ophogen?
  Nee, alleen als de werkzaamheden van de gemeente aanleiding geven om waterleidingen te vervangen. Dit kan het geval zijn als waterleidingen (na ophoging) te diep komen te liggen. Overigens worden hierdoor in een groot gedeelte van de wijk de waterleiding wel vervangen. Bekijk het overzicht van de te vervangen drinkwaterleidingen fase 1B (pdf).
 • En de huisaansluitingen?
  Nee; een groot deel van de huisaansluitingen wordt niet vervangen. Dit zijn de leidingen die vanaf de hoofdleiding naar uw meterkast lopen.
 • Wie gaat de werkzaamheden voor Evides uitvoeren?
  De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer. Evides, Stedin en gemeente Rotterdam gaan met één (coördinerende) aannemer werken; mogelijk worden hier ook onderaannemers ingezet.
 • Wie betaalt voor de huisaansluitingen van de waterleiding?
  Alle werkzaamheden die Evides uitvoert komen voor rekening van Evides. Het kost de bewoners dus niets.
 • Wanneer gaat Evides werkzaamheden uitvoeren?
  Naar verwachting starten de werkzaamheden na half maart 2021. Uitgangspunt is dat de werkzaamheden aan de waterleiding gelijktijdig gaan plaatsvinden met alle andere werkzaamheden. Zo zijn we sneller klaar.
 • Wordt het water afgesloten?
  Bij het vervangen van de drinkwaterleidingen kan het water kort worden afgesloten. Dit duurt normaal gesproken maximaal een halve dag, maar meestal nog korter. Bewoners worden hierover tijdig geïnformeerd met een kaartje in de bus. Tijdens het vervangen van de huisaansluitingen wordt het water ook kort afgesloten; u wordt persoonlijk geïnformeerd wanneer deze werkzaamheden plaatsvinden.
 • Waar kan ik meer informatie vinden over de werkzaamheden van Evides?
  Zodra de werkzaamheden gaan starten, wordt op de website waterstoring.nl/evides een actuele stand van zaken van de werkzaamheden vermeld. Ook staat hier meer informatie over leveringsonderbrekingen en eventuele andere overlast die u als bewoner kan ervaren. 
 • Wat voor werkzaamheden gaat Stedin uitvoeren?
  Stedin gaat de gasleidingen vervangen. Het gaat om de hoofdleiding en soms de gasleiding die naar uw huis loopt. De leidingen liggen in het trottoir, het trottoir wordt dus opgebroken. Stedin werkt in fases. Dit houdt in dat niet de gehele straat in één keer wordt opgebroken. Stedin zorgt dat uw huis altijd bereikbaar blijft. Zo nodig leggen ze loopplanken neer. Aangrenzende parkeervakken zijn dan tijdelijk ook niet te gebruiken. Stedin probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken.
 • Gaat Stedin de huisaansluitingen vervangen? 
  Stedin probeert zoveel mogelijk voorafgaand aan de hoofdleidingwerkzaamheden de huisaansluitingen te vervangen. Er komt een monteur van de aannemer langs om te bepalen of de aansluiting vervangen moet worden. Als de aansluiting vervangen moet worden, maakt de monteur een afspraak met u. Bent u niet thuis op de dag van de inspectie? Dan ontvangt u een kaartje in de bus met het verzoek een afspraak te maken.
 • Wie gaat de werkzaamheden uitvoeren?
  De werkzaamheden worden uitgevoerd door onze aannemer Heijmans. Heijmans voert ook voor Evides de werkzaamheden aan het waterleidingnet uit.
 • Wie betaalt voor de huisaansluitingen?
  U hoeft niets te betalen voor de werkzaamheden. Stedin betaalt de kosten voor de vervanging van de hoofdleiding en de huisaansluitingen.
 • Wanneer gaat Stedin werkzaamheden uitvoeren?
  Naar verwachting starten de werkzaamheden in medio maart 2021 en lopen door tot eerste kwartaal 2022. Uitgangspunt is dat de werkzaamheden aan de gasleiding gelijktijdig gaan plaatsvinden met alle andere werkzaamheden. Hierdoor hoeft de straat meestal maar één keer open.
 • Heb ik geen gas tijdens de werkzaamheden?
  U heeft tijdens de gehele werkzaamheden op maximaal twee momenten geen gas:
  • U heeft tijdelijk geen gas wanneer het stuk van de hoofdleiding wordt vervangen waarop u bent aangesloten.
  • U heeft tijdelijk geen gas in het geval dat uw huisaansluiting vervangen wordt.
   Stedin informeert u ongeveer drie tot vijf werkdagen van tevoren over de dag en de duur van de gasonderbreking.
 • Hoe gaat Stedin om met de RIVM-richtlijnen?
  De monteurs van Stedin mogen uitsluitend aan het werk als zij zelf geen ziekteverschijnselen vertonen. De monteur zal vooraf vragen of u of een medebewoner een coronabesmetting heeft of klachten (zoals een verkoudheid of koorts) vertoont die daarop kunnen duiden. Als dit het geval is, kan de monteur de werkzaamheden helaas niet uitvoeren. Stedin neemt dan contact met u op voor een andere afspraak, als iedereen hersteld is. Vanzelfsprekend voert de monteur de werkzaamheden alleen uit bij uw toestemming. De monteur kan zich legitimeren, vraagt u hier gerust naar. Bekijk deze dan wel vanaf minimaal 1,5 meter afstand.
 • Waar kan ik meer informatie vinden over de werkzaamheden van Stedin?
  Mocht uw vraag niet beantwoord zijn, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van Stedin. Op werkdagen telefonisch te bereiken van 08.30 uur tot 16.30 uur op het nummer 088 - 896 39 63. U kunt ook een WhatsApp-bericht sturen naar 06 - 469 639 63.

Nieuws over fase 2

In 2019 en 2020 haalden we ideeën bij u op, tijdens de bewonersavond en ook nog digitaal over de Cronesteinstraat. Die hebben we gebruikt voor het voorlopige plan voor fase 2 in Overschie-Oost. Die fase voeren we uit in 2022. Door de coronamaatregelen konden wij het plan niet persoonlijk aan u presenteren. Daarom legden we het hier aan u voor:

Het voorlopig ontwerp werd in de gebiedscommissie van 14 december besproken. Ook het overzicht van de bewonersreacties en onze antwoorden daarop. De gebiedscommissie stelt hierover een advies op.

Groen

Algemeen

 • Fijn dat er extra groen komt en het aantal parkeerplaatsen ongeveer gelijk blijft.
 • Wij hebben het plan bekeken en wilden graag aangeven dat we blij zijn met meer groen in de buurt.
 • Veel groen is altijd goed.

Lexmondpad

 • Hopelijk kunnen de bomen op het Lexmondpad behouden blijven bij de ophoging.

Antwoord: Helaas zijn de bomen niet bestand tegen de noodzakelijk ophoging. Er worden nieuwe bloeiende bomen terug geplaatst die een vergelijkbaar beeld gaan geven met wat er nu is.

Vennipperstraat

 • Richting de bocht van de Schie staan drie bomen ingetekend; deze staan er al. In dit stuk zouden er meer bomen mogen komen.

Antwoord: Er is inderdaad ruimte voor twee extra bomen tussen deze drie. Die zullen in het ontwerp worden opgenomen.

 • Bij het stuk vanaf Gelkenesstraat tot bocht Schie hebben de bewoners een voortuin dus geen behoefte voor een geveltuin.

Antwoord: De mogelijkheid voor geveltuintjes betreft het deel tussen Weerlanerstraat en de bocht. Ook nu zijn daar al geveltuintjes. Op het deel tussen Gelkenesstraat en de bocht zijn geen geveltuintjes gepland (want er zijn inderdaad voortuintjes), maar wel extra groen tussen de stoep en de straat.

 • Plantsoen bij Vennippertoren: het ziet er strak uit, maar er wordt voorbij gegaan aan de redenen waarom er bij de laatste herinrichting is gekozen voor de inrichting zoals hij nu is met betrekking tot het plantsoen voor de Vennippertoren. Ten gevolge van overlast door voetballende kinderen en radiografisch bestuurbaar speelgoed is toen gekozen voor struiken en rozen met stekels. Er is ook bewust geen bankje in geplaatst, omdat we (bewoners Vennippertoren) overlast van hangjongeren hebben gehad. Op dit moment hebben we overlast aan de achterkant. De eventuele plaatsing van bankjes in het plantsoen vergroot de kans op meer overlast wat ik en ongetwijfeld anderen met mij, niet in de wijk wil hebben! Behoud alle struiken, plaats geen bankjes, maar plaats meer bomen i.v.m. de schaduw in de warmer wordende zomers.

Antwoord: De opmerking is terecht. Het ontwerp wordt op dit punt aangepast, de ruimte zal niet worden ingericht als gebruiksruimte: er komt geen bankje, de rij met heesters blijft gesloten, en er komen drie extra bomen.

Munnikenpad

 • Kunnen wij ervan uitgaan dat de bomen voor het Munnikenpad blijven staan?

Antwoord: Ja, de bomen voor het Munnikenpad blijven staan.

Poort van Oost

 • Liever mooie bomen en struiken voor de deur.

Antwoord: In de plantsoenen voor de Poort van Oost aan de Zonneveldstraat zullen bomen worden geplant, dat zit al in het ontwerp.

 • In het verleden veel overlast (schade) van voetballende kinderen voor de deur (plantsoen Zonneveldstraat).

Antwoord: De impressie van het plantsoen geeft mogelijk de indruk dat er een voetbalveld komt. Dat komt er niet. Met het planten van bomen en planten zal er juist minder ruimte zijn om te voetballen.

Cronesteinstraat

 • Ik snap dat jullie graag een groen Overschie willen, maar dat kan ook bij / tussen doorgang naar Abtsweg. De mooie oude boom gaat steeds schever staan, maak daar dan iets mooi groens van.

Antwoord: Er komt extra groen rondom de boom. De boom heeft inderdaad een knik, maar dit is niet zorgelijk.

 • Goed om meer groen bij doorgang Abtsweg aan te brengen; ter compensatie dan van het onkruidveld.

Antwoord: Rondom de boom bij de toegang naar de Abtsweg komt extra groen, dat is al opgenomen in het ontwerp. Met het “onkruidveld” wordt mogelijk het kleine groenvak bedoeld dat aan de straat ligt. Dat oogt inderdaad niet fraai, vermoedelijk ook doordat er auto’s op rijden, en zeker nu een deel ervan is opgeofferd voor de net geplaatste afvalcontainer. Het ontwerp wordt op dit punt aangepast. Mogelijk wordt met het “onkruidveld” juist de wadi bedoeld. Zie daarvoor de volgende reactie.

 • De wadi’s tussen Hondsdijkstraat en Cronesteinstraat en de beplanting zijn op dit moment heel erg slecht gedaan. Meer bloemen en een aantal bomen zou het aanzicht een stuk mooier maken.

Antwoord: Deze wadi’s liggen er bij zoals ze bedoeld zijn. Ze worden echter aangepast in lijn met deze reactie én zodat deze vergelijkbaar worden met de wadi’s die zullen worden gemaakt. Er komen dan meer bloemen en lage heesters.

 • Trottoir:
 • Als ons trottoir al breder wordt, kunnen daar misschien geveltuintjes gerealiseerd worden. Staat nog gezellig ook. En gelijk meer groen.
 • Bredere stoep langs de huizen is prima. Meer ruimte om te lopen en eventueel geveltuinen.

Antwoord: De stoep wordt breder waardoor inderdaad de mogelijkheid van geveltuintjes ontstaat. Alleen in het zuidelijk deel van de straat is de stoep nog steeds te smal, de ruimte om te lopen moet minimaal twee meter blijven.

Parkeren

Algemeen

 • Het is jammer dat er parkeerplekken verdwijnen; wel goed dat dit gedaan wordt voor meer groen.

Antwoord: Op de gemeentelijke website heeft in eerste instantie gestaan dat er van de 373 parkeerplaatsen 12 zouden verdwijnen. Dat was niet correct, er verdwijnen 4 parkeerplaatsen. Naar aanleiding van deze en de hierop volgende reacties is het ontwerp nog eens nagelopen. In de Weerlanerstraat zal alsnog een extra parkeerplaats worden opgenomen, mogelijk één in de Cronesteinstraat en mogelijk één onder de Poort van Oost.

Vennipperstraat

 • Te weinig parkeerplekken:
 • Parkeerplekken weghalen is geen goed idee. Dat zal ongeveer hetzelfde moeten blijven, omdat het nu al moeilijk is om een plek te krijgen. Bewoners van Eskampstraat parkeren ook in de Vennipperstraat. Bewoners van Mookhoek, Vennippertoren en Weerlanerstraat parkeren bovendien ook al in de Gelkenesstraat.
 • Parkeer insteekplaatsen moet blijven. De stoep is breed zat voor de bomen.
 • Geen vermindering van het aantal parkeerplaatsen door veranderen van dwarsparkeren naar langsparkeren t.b.v. meer groen; daar de parkeerdrukte al groot genoeg is en in de bestaande situatie nog genoeg ruimte is voor meer groen. De bewoners van de Vennippertoren hebben al helemaal geen plek als er 17 plaatsen verdwijnen. Het aantal parkeerplaatsen verminderen in de Vennipperstraat is een grote vergissing.
 • Er is te weinig parkeergelegenheid.

Antwoord: In de Vennipperstraat verdwijnen inderdaad 17 parkeerplaatsen, waarvoor veel groen in de plaats komt. In de Gelkenesstraat komen er echter 10 parkeerplaatsen bij, en in de Weerlanerstraat 6. In de Weerlanerstraat is nog ruimte voor een extra parkeerplaats, die wordt toegevoegd in het ontwerp. Netto betekent dat, dat er in deze hoek van de wijk geen parkeerplaatsen verdwijnen.

Poort van Oost

 • Tekort aan parkeerplaatsen bij het complex Poort van Oost. Juist voor mensen die slecht ter been zijn, is het lastig als je niet in de buurt kunt parkeren. Dat weerhoudt bewoners van dit complex ervan om de deur uit te gaan. Creëer extra parkeerplaatsen bij het grasveld aan de andere kant richting de Schie.

Antwoord: Bij de Poort van Oost zijn aan de zijde van de Zonneveldstraat in het ontwerp minder parkeerplaatsen beschikbaar om de groenstructuur van Abtsweg naar Schie door te trekken. Het alsnog plaatsen van parkeerplaatsen doorbreekt deze structuur en wordt om die reden niet opgenomen. Aan de zuidzijde van de Poort van Oost is het denkbaar een kleine parkeerplaats te maken in het bestaande groen. Ook dan gaat het om aantasting van groen die ver gaat en om die reden niet wordt opgenomen in het plan.

Cronesteinstraat

 • Er is geluisterd om de laad- en loszone weg te halen zodat er weer normale plaatsen voor terugkomen.
 • Parkeerplaatsen wordt weer 1 minder zag ik - er zijn nu al te weinig parkeerplaatsen in de straat. Door de laad- en loszone weg te halen, krijgen we ‘legaal’ weer plek. Nu parkeerden we er ook wel, met - overdag - kans op bon, maar vaak is er gewoon te weinig plek. Van 7 haakse plekken zijn we naar een krappe 3 gegaan. Missen deze structureel wel. Daarom pleitte iedereen ervoor om i.p.v. het onkruid/rotzooiveld 3 of 4 haakse plaatsen te maken. Lees dat het ook de bedoeling wordt en fietsnietjes.

Antwoord: Op dit moment staan in de Cronesteinstraat op straat geen parkeervakken aangegeven. Dat zal straks wel het geval zijn. De berekening van het aantal parkeerplaatsen nu gaat uit van dezelfde ruimte als wanneer parkeervakken staan aangegeven. In de praktijk wordt er meestal efficiënter geparkeerd als de parkeervakken staan aangegeven.

 • Doordat er nu voor winkeliers doorgangen komen krijgen we weer minder parkeerplaatsen. Omdat je ze vrij moet laten.

Antwoord: Er komen twee onderbrekingen, die zijn er nu ook. Het ontwerp wordt nog wat aangepast zodat ze ongeveer op dezelfde plaats komen als waar ze nu liggen. Er is dus geen verschil met de huidige situatie.

 • Die fietsnietjes worden waarschijnlijk nooit gebruikt op die plek. Geen zicht op namelijk; en je wil toch graag je fiets of scooter bij je huis hebben i.p.v. om de hoek waar hangjongeren/ouderen staan. En er is nu al het terras van het café en de boom, dus weinig plek lijkt mij.

Antwoord: De stoep van de Cronesteinstraat wordt breder, maar is nog te smal voor het plaatsen van fietsnietjes direct bij de woningen. Het zicht is overigens niet alleen bepalend voor het gebruik van fietsnietjes. Zo staan er op de kop van de Cronesteinstraat ook fietsnietjes, die goed worden gebruikt. De positie van de nietjes bij de doorsteek wordt nog eens goed bekeken, in relatie tot de positie van de afvalcontainer en het groen.

 • Trottoir bij de loodsen:
 • De stoep bij de loodsen is overbodig, omdat er nu eenmaal geen voetgangers daar lopen. Nu wordt het vaak als extra parkeerplaatsen gebruikt omdat er te weinig plek is. De bewoners zelf lopen over de stoep en straat langs de huizenkant en bewoners uit de overige straten lopen via begin, doorgang en eind van de straat naar de Abtsweg.
 • Er loopt niemand over de stoep aan de kant van de loodsen. Nu staan er vaak auto’s van bewoners, omdat er dan geen parkeerplaats meer is. Deze auto’s blokkeren niet het doorgaande verkeer en de mensen van de loodsen weten wel bij wie ze moeten zijn, mochten zij in hun loods willen. Dit komt sporadisch voor.

Antwoord: Er zullen inderdaad geen of weinig mensen gaan lopen over de stoep bij de loodsen. De stoep heeft in dit geval ook nog een andere functie. Zonder stoep wordt de rijbaan breed en nodigt die meer uit tot hard rijden, en dat willen graag voorkomen. Overigens zal de stoep voorzien worden van een oprijdbare band, waardoor de praktijksituatie van “even voor de deur van de loods parkeren” niet zal veranderen.

Munnikenpad

 • Het is jammer dat er geen mogelijkheid is om te parkeren op eigen terrein, bij bijvoorbeeld het Munnikenpad. Dat scheelt weer wat parkeerdruk.

Verkeersveiligheid

Vennipperpoort

 • Plaats vertragend meubilair op het fietspad naast de Vennippertoren. Het is af en toe een racebaan.

Antwoord: Het nieuwe fietspad komt naast het bestaande voetpad te liggen. Daarmee is de situatie beter, fietsers rijden niet meer op het voetpad, en houden meer afstand tot de Vennippertoren. Vertragend meubilair is daarom niet nodig.

Cronesteinstraat

 • Fijn dat er een drempel komt.
 • Eénrichtingsweg klinkt wel goed. Alleen is de hoek Zouteveenstraat/ Cronesteinstraat onoverzichtelijk door de geparkeerde auto's. Hierdoor zie je het verkeer niet aankomen en je moet gelijk rekening houden met fietsers die van beide kanten kunnen komen.

Antwoord: Met het instellen van éénrichtingsverkeer (in de eindsituatie van noord naar zuid) komen er geen auto’s meer van de andere kant, maar nog wel fietsers. De parkeerplaatsen kunnen nog iets worden opgeschoven ten behoeve van beter zicht. Dit wordt verwerkt in het ontwerp.

Spelen

 • Munnikenpad: wat we wel missen in het plan is een speelplek voor de kinderen. Misschien een idee om bij het Munnikenpad nog wat voor de kinderen in de buurt te doen?

Antwoord: Er komt geen speelgelegenheid bij het Munnikenpad, maar wel in het plantsoen Mijlpad / Blankaartpad. Deze plek is gekozen omdat die centraal ligt in de buurt.

 • Blankaartpad: het bankje op het grasveld bij Blankaartpad is geen goed idee. Speeltoestellen wel voor de kinderen. Het bankje gaat in de avond ezel worden door groepjes en dat voorziet in overlast door geluid.

Antwoord: Het bankje is bedoeld om ouders die hier kleine kinderen willen laten spelen een zitplek te geven. Begeleid spelen is het uitgangspunt bij de leeftijdsgroep van de gekozen speeltoestellen, dan is het fijn als de begeleiders ook ergens kunnen zitten. De plek wordt daardoor beter gebruikt. Het is niet uit te sluiten dat een bankje een hangplek wordt die overlast levert voor omwonenden. Mocht de aanwezigheid van deze bank inderdaad tot grote overlast leiden, dan wordt deze bank verwijderd.

Ophoging en riool

 • Goed dat de straten weer op hoogte worden gebracht.
 • Hoeveel ophoging?
 • Met hoeveel centimeters wordt mijn straat verhoogd?
 • Wij willen onze tuin ook verhogen, maar weten niet hoeveel de gemeente de buurt ophoogt. Het zou zonde zijn als de tuin weer open moet i.v.m. de riolering aanpassing of het ophogen van de buurt.

Antwoord: Ons advies is om te wachten met het aanpakken van uw tuin tot de straat opgehoogd is. Op deze manier hoeft uw tuin niet op de schop als u op dat moment ook uw rioolaansluiting op eigen grond op de juiste hoogte brengt. Is uw tuin écht aan onderhoud toe en wilt u niet wachten tot de werkzaamheden in uw wijk? Houdt dan onderkant dorpelhoogte van uw woning aan als de 'nieuwe hoogte' en besef dat het verstandig is om bij of na de rioolwerkzaamheden (van de straat tot uw erfgrens) ook uw aansluiting op eigen grond te vervangen.

 • Wat voor gevolgen heeft de ophoging voor de bewoners van Griendweistraat? De voortuinen zijn ingericht en opgeteld op de huidige hoogte. Moeten wij straks onze tuinen ophogen? Hoe zit het met de kosten die wij straks gaan maken? Gaan jullie ook in onze voortuinen graven voor riolering?

Antwoord: De ophoging is nog niet exact per straat bekend. Een vuistregel voor woningen is dat ophoging nodig is tot de onderkant van de dorpel van de voordeur. De gemeente werkt alleen in de openbare ruimte, gaat niet graven in voortuinen. Het is aan de eigenaren van de woningen en tuinen om op eigen terrein ophoging en/of rioolaansluiting aan te pakken. De kosten daarvoor zijn voor de eigenaar.

 • Het is geen goed idee dat de bewoners het zelf maar moeten uitzoeken, regelen moet Woonstad inzake pad- en tuinophoging. Dat wordt een chaos of langdurig trouwtrekken.

Antwoord: De gemeente heeft contact met Woonstad over de werkzaamheden inclusief ophoging en vervanging van woonhuisaansluitingen. Woonstad heeft dit in onderzoek.

 • Zijn er kosten verbonden aan het aansluiten op het nieuwe riool? Wat zijn de kosten?

Antwoord: De gemeente vervangt de huisaansluiting tot aan de erfgrens. De kosten voor de vervanging van riolering en/of ophoging op eigen grond zijn voor de huiseigenaar. Over de hoogte van de kosten is nu geen uitspraak te doen. Per situatie zal maatwerk nodig zijn. Tegen de tijd dat de werkzaamheden gaan starten (naar verwachting begin 2022) zal de gemeente hierover nader bericht geven.

Vuil en stankoverlast

Cronesteinstraat

 • Waar is de ondergrondse vuilcontainer?
 • Ik zou graag willen weten waar die ondergrondse vuilcontainer in onze straat staat. Misschien dat de tegels er nog op liggen, want hij is niet zichtbaar.
 • De ondergrondse container die er zou moeten zijn - heb ik al eens over gebeld met een collega bij jullie en staat blijkbaar getekend op jullie site, maar in werkelijkheid is er nog steeds geen ondergrondse container in de Cronesteinstraat.

Antwoord: De informatie op de website was inderdaad niet juist. Onze excuses daarvoor. Het plaatsen van de ondergrondse container was ingepland, maar op dat moment nog niet uitgevoerd. Intussen is de container geplaatst op 4 november 2020.

 • Het riool wordt in 2022 vervangen, maar nu is er toch ook al veel overlast door stank?

Antwoord: Er zijn inderdaad regelmatig klachten over stank. In mei 2020 heeft de gemeente de kolken van de hele straat onderzocht, vervolgens schoongemaakt en waar nodig defecten hersteld. Bij klachten daarna is steeds geen defect aan het riool gevonden. De stankoverlast is daarom zeer waarschijnlijk het gevolg van defecten in de pandaansluitingen. De eigenaar van het pand is verantwoordelijk voor reparatie daarvan.

Andere straten

 • Waarom worden er geen werkzaamheden gepland en uitgevoerd in Eskampstraat en Aalkeetstraat?

Antwoord: De Aalkeetstraat zit in fase 1b van het project. Het ontwerp daarvoor is al vastgesteld en staat op de projectpagina. De Eskampstraat valt er inderdaad buiten, het is de enige straat in de wijk waar riolering en straat niet vervangen hoeven te worden, dan gaan we ook de buitenruimte niet opnieuw onderzoeken en inrichten.

 • Ik woon aan de Hoogmadestraat. Mag ik er van uit gaan dat mijn straat in Fase 3 zit?

Antwoord: De Hoogmadestraat zit in fase 1a, daarvan staat het vastgestelde ontwerp op de website.

Overig

 • Cronesteinstraat: jammer dat er pas een camera geplaatst wordt als er slachtoffers vallen.

Antwoord: Er wordt inderdaad geen camera geplaatst in verband met criminaliteit. Voor het invoeren van cameratoezicht is wettelijk vereist dat er sprake is van een structurele aantasting van de openbare orde. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geweldsincidenten zoals schiet- of steekpartijen. Dat is hier vooralsnog niet het geval.

 • Worden ook de woningen of gebouwen vernieuwd?

Antwoord: De vernieuwing van woningen of gebouwen staat los van de vervanging van riolering en aanpassing van de buitenruimte. Het is aan de eigenaar om dat te doen, in veel gevallen is dat Woonstad Rotterdam. U kunt uw vragen aan Woonstad richten via: woonstadrotterdam.nl/informatie-en-regelen.

 • Er wordt geen rekening gehouden met de anderstalige bewoners die dit soort info niet kunnen lezen of niet weten of geen computer hebben en straks voor het blok worden gezet en niet hebben geweten dat er een infogesprek is geweest. Het lijkt mij wenselijk om hier toch meer aandacht aan te schenken ondanks het Coronatijdperk.

Antwoord: We begrijpen uw vraag om met anderstaligen rekening te houden. Het gemeentelijk beleid is dat we in Nederlands communiceren, alleen in toeristische gebieden soms ondersteund met Engels. Om iedereen te bereiken, stuurden we een brief naar de bewoners van Overschie-Oost. We gaven in de brief ook aan dat mensen ons konden bellen. Dat is een optie voor mensen die geen computer hebben of dat lastig vinden. Voor het coronatijdperk was de gewoonte dat de gemeente bewonersavonden organiseerde in de wijk. Dat kan nu niet. De ervaring met online informeren en online reacties ophalen is echter erg goed. Ook in dit geval. Er komen meer reacties binnen dan op bewonersavonden. Er is blijkbaar een grote groep mensen voor wie online meedenken aantrekkelijker is dan het bezoeken een bewonersavond.

Dit stellen we voor om aan de buitenruimte van fase 2 te veranderen.

In het algemeen:

 • Overal nieuwe bestrating en ophoging waar de bodem is verzakt
 • Meer groen, vooral op de routes tussen de Abtsweg en de Schie, maar ook veel gelegenheid voor geveltuintjes
 • Op enkele plaatsen wateropvang in het plantsoen om overlast van zware regenbuien te voorkomen
 • Nauwelijks vermindering van het aantal parkeerplaatsen vanwege de parkeerdruk in de wijk, per straat kunnen er plussen en minnen zijn
 • Indeling van de straat kan worden aangepast voor groen, doorstroming en/of voetgangers, maatwerk per straat
 • Vervangen en/of verplaatsen van de lantaarnpalen waar nodig gezien staat van onderhoud of vanwege de nieuwe inrichting.

Veranderingen per straat:

 • Vennipperstraat vanaf de Abtsweg tot aan de bocht bij de Schie:
  • nieuwe groenvakken met gras en beplanting
  • om dat te bereiken worden de haakse parkeervakken omgezet in langsparkeervakken
 • Vennipperstraat vanaf de Weerlanerstraat tot aan de bocht bij de Schie:
  • extra geveltuintjes als bewoners dit wensen
 • Gelkenesstraat:
  • aan één zijde omzetten van langsparkeren naar haaks parkeren
  • de kleine bomen worden vervangen door nieuwe bomen die groter zullen worden, wat verder van de gevel komen te staan tussen de haaksparkeervakken
  • aan de andere zijde brede geveltuinen als bewoners dat wensen
 • Weerlanerstraat:
  • er komen bomen aan één zijde
  • de inrichting is voorbereid op het -in fase 3- maken van een aansluiting vanaf de rotonde Abtsweg de straat in
 • Cronesteinstraat:
  • éénrichtingsverkeer van noord naar zuid als de extra aansluiting van de Weerlanerstraat op de rotonde is gerealiseerd, tot die tijd van zuid naar noord
  • verkeersdrempel
  • opheffen van de laad- en loszone
  • bredere stoep bij de woningen die op meer plaatsen oprijdbaar is voor laden en lossen voor winkels
  • oprijdbare stoep bij de opslag- en garageboxen,
  • in de doorsteek naar de Abtsweg een groenvak met beplanting rond de boom en fietsnietjes, aan de overzijde extra groenvak met gras en een boom achter de haaksparkeervakken
 • Hondsdijkstraat tussen Weerlanerstraat en Zouteveenstraat:
  • langs de muur tussen Lexmondpad en Zouteveenstraat geveltuintjes als bewoners dat wensen
 • Hoogenwaardstraat tussen Weerlanerstraat en Zouteveenstraat:
  • op de hoek met de Griendwijstraat een nieuwe fietsdoorsteek naar de Schie
  • in deze zelfde hoek omzetten van haaksparkeren naar langsparkeren waardoor extra ruimte voor groen ontstaat.

Wijzigingen in parkeerplaatsen:

Aantal parkeerplaatsen Huidig Nieuwe inrichting
Vennipperstraat 84 67
Gelkensstraat 26 36
Hoogenwaardstraat 97 89
Hondsdijkstraat 109 115
Weerlanerstraat 24 30
Cronesteinstraat 33 32
Totaal 373 369
percentage 100 98,9

Aanpassingen per plantsoen:

 • Hoek Weerlanerstraat – Vennipperstraat:
  • meer toegankelijk door minder plantvakken, met een bankje en extra bomen
 • Tussen Mijlpad en Blankaartpad:
  • meer toegankelijk door een deel van de haag te openen, enkele speelelementen voor kleine kinderen, een bankje en enkele nieuwe bomen
 • Zonneveldstraat aan beide zijden van de Hoogenwaardstraat:
  • voor een deel wateropvang met daarin bloeiende kruidenrijke beplanting, nog steeds ruimte als speelveld en enkele nieuwe bomen
 • Lexmondpad:
  • vanwege de lage ligging is een ingreep nodig, ophoging rondom, in het midden wateropvang. Maar het beeld blijft gelijk aan het beeld van nu door vernieuwing van alle bomen en struiken met soorten die mooi bloeien en veel water kunnen verdragen.

Straten waar alleen de bestrating wordt vernieuwd:

 • Nederwaardpad
 • Hargpad
 • Munnikenpad
 • Ottolandpad
 • Mijlpad
 • Blankaartpad
 • Zonneveldstraat
 • Lexmondpad
 • Zouwepad
 • Westerloostraat
 • Woutrinastraat
 • Griendweistraat
 • Nederwaardpad
 • Hargpad
 • Munnikenpad
 • Vennipperstraat
 • Gelkenesstraat
 • Weerlanerstraat
 • Ottolandpad
 • Cronesteinstraat
 • Hondsdijkstraat tussen Weerlanerstraat en Zouteveenstraat
 • Hoogenwaardstraat tussen Weerlanerstraat en Zouteveenstraat
 • Mijlpad
 • Blankaartpad
 • Zonneveldstraat
 • Lexmondpad
 • Westerloostraat
 • Griendweistraat

Veelgestelde vragen nieuwe inrichting Cronesteinstraat

Kijk voor de veelgestelde vragen over de nieuwe inrichting van de Cronesteinstraat op de pagina Cronesteinstraat.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie over fase 1A of 1B? Neem dan contact op met het projectteam.