Orange the world
Gepubliceerd op: 20-11-2020
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/orange-the-world/
Ga naar de hoofdinhoud

25 november is het Orange the world-dag, de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. In onze stad zijn er helaas ook te veel verhalen vol pijn, en te veel verhalen met een dodelijke afloop.

Hiervoor kleurt op 25 november 2021 weer de stad oranje. Zo wordt de Erasmusbrug verlicht en andere gebouwen in de stad. Hiermee vraagt de gemeente Rotterdam samen met maatschappelijke partners extra aandacht voor dit grote maatschappelijke probleem.

Waarom oranje?

De kleur oranje staat voor een nieuwe dageraad. Een nieuwe dag waarop we wakker worden en er geen geweld meer is tegen vrouwen.  Met deelname aan Orange the World-day benadrukken we nog eens extra dat geweld tegen vrouwen onacceptabel is. Vrouwen moeten zich in Rotterdam en overal vanzelfsprekend veilig voelen en weten dat er hulp is als zij dat nodig hebben. Daar zijn we nog niet. De verhalen van vrouwen die als gevolg van geweld lijden en zelfs vermoord worden, zijn helaas nog steeds actueel en urgent. We spreken dan over femicide: moord op vrouwen, omdat ze vrouw zijn. We pakken dit alleen aan als we gezamenlijk een vuist maken en onze krachten bundelen.

Wat gebeurt er rond en op 25 november 2021?

Op Orange the world-dag en de daarop volgende dagen tot 10 december (de Internationale dag voor de rechten van de mens) organiseren maatschappelijke partners Zonta Rotterdam en de Soroptimisten,in samenwerking met UN women en de gemeente Rotterdam vele activiteiten in Rotterdam. Ook partners aangesloten bij het Platform Stop Geweld Tegen Vrouwen, als Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, IDEM Rotterdam, Arosa, politie Rotterdam en Dona Daria zetten zich in om geweld tegen vrouwen en meisjes bespreekbaar te maken en tegen te gaan.

De groepen 8 van de Willibrordschool krijgen tussen 5, 12 en 20 november een boksworkshop een training in weerbaarheid. Nouchka Fontijn, Europees bokskampioene en brons-winnaar op de Olympisch Spelen in Japan, doet mee aan deze bokslessen. Zij is ook één van de bekende Rotterdammers die Orange the World ondersteunen.

Het GEWELD(dad)IG Filmfestival is een online filmfestival voor professionals en ervaringsdeskundigen in de aanpak van huiselijk geweld. Het thema dit jaar is 'psychisch geweld'. Naast films en documentaires vinden er nagesprekken plaats met verschillende experts als drs. Martine Groen, oprichter van het Instituut voor Geschillen. Zij is expert in posttraumatische stressstoornis, Jens van Tricht, idealist en directeur van Emancipator en Katinka Lünnenmann, o.a. senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker instituut, waar zij leiding geeft aan het thema Geweld en veiligheid in gezin en relatie. Voor aanmelden en programma ga naar geweldadigfilmfestival.nl.

De officiële start van de campagne is op donderdag 25 november om 18.00 uur op het Schouwburgplein. De gemeente Rotterdam, Soroptimisten en Zonta Rotterdam hijsen dan gezamenlijk de grote UNWomen vlag.

In Capelle aan den IJssel wordt de campagne gestart door de wethouder en kinderburgemeester met het hijsen van de vlag en het uitdelen van oranje mini-tompoezen.

Eerder in de middag van 25 november is er een discussieronde over Orange the world-thema’s met middelbare scholieren in het Marriotthotel en wordt de Bep Slechte Prijs uitgereikt aan Jantine Jongebloed voor onder andere haar persoonlijke boek over sexting.
Ook met studenten wordt het gesprek aangegaan. Dit gebeurt in de tweede week van de campagne met een theatervoorstelling van Stichting Confro.

SPIOR organiseert samen met vereniging Ettaouhid de bijeenkomst 'Als de Hel Thuis Losbreekt'.

Chakir Abdesalam, pedagoog/gezinscoach en docent (Islamitische Universiteit) geeft een lezing over de impact van huiselijk geweld en biedt ruimte voor dialoog. U kunt hierbij aanwezig zijn.

 • Locatie: Schietbaanlaan 100
 • Datum: 27 november 2021
 • Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u contact opnemen per e-mail m.laziz@spior.nl of telefoon 010 - 466 69 89.

Zondag 28 november 2021: Houd oog voor de standbeelden in de stad. Een groep vrouwen én mannen trekt door Rotterdam voor ludieke acties.

Op woensdag 1 december 2021: Wat doe je tegen geweld achter jouw voordeur? En specifiek tegen geweld tegen meisjes en vrouwen? Hierover kun je met o.a. andere betrokkenen bij huiselijk geweld deelnemen aan tafelgesprekken, georganiseerd in ’t Klooster aan het Afrikaanderplein. Het doel: meer bewustwording en inzicht verkrijgen. Kom vooral langs.

Tijd: van 11.00 tot 13.00 uur.

Op donderdag 2 december: een interactief programma voor professionals uit de gemeenten van Rotterdam Rijnmond. Hierin wordt met discussie en spel de rol van gender verder uitgediept om mee te nemen in de aanpak van huiselijk geweld.

Op donderdagochtend 2 december eveneens in huis van de wijk De Banier: Het duurzaam doorbreken van de cirkel van huiselijk geweld 'Het houdt niet op, niet vanzelf…'. Het bestrijden van huiselijk geweld is maatwerk. In dit kennisatelier wordt u uitgedaagd uw aannames over huiselijk geweld kritisch te onderzoeken, voorbij te gaan aan zwart-wit denken en in het grijze gebied te vinden wat werkt bij de benadering van en hulpverlening aan gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld.

Tijd: van 9.00 tot 12.30 uur.

Vrijdag 3 december: op geheel eigen wijze geven Carrie en Waikuma invulling aan de campagne tegen geweld tegen vrouwen. Van inzicht en bewustwording naar preventie en weerbaarheid. De toegang is gratis.Mannen en vrouwen zijn van harte welkom, zeker ook uit de buurt. Na afloop is de mogelijkheid tot napraten met hapje en drankje (tegen betaling).

Tijd: van 16.30 tot 18.00 uur. Locatie: verzamelgebouw ‘t Klooster aan het Afrikaanderplein.

Op woensdag 8 december: het vervolg op de gesprekstafel van 1 december in de vorm van een boksles. Hierin leren de deelnemers hoe ze weerbaar kunnen zijn en wellicht geweld kunnen voorkomen. Zin om te 'sparren'? Kom langs.

Tijd van 11.00 tot 13.00 uur, bij Boxing 82, de boksschool in ’t Klooster aan het Afrikaanderplein.

Op zaterdag 27 en zondag 28 november: koopt u een speciale Tony’s Chocolonely-reep voor het goede doel? In dit weekend komt u de vrouwen van Zonta en Soroptomisten tegen in de stad met deze chocoladerepen in een bijzondere editie, speciaal voor Orange the World.
Het weekend erna worden er in winkelcentrum de Koperwiek in Capelle aan den IJssel mandarijnen uitgedeeld en is er een actie met flyers, repen en sjaals. Alles om het gesprek aan te gaan.

 • De poster 'Ik ben Medestander, jij ook?' en het stop-hand-speldje geven eveneens een handvat om het gesprek aan te gaan over geweld tegen meisjes en vrouwen, huiselijk geweld, intimidatie en onderdrukking. De posters worden op 100 plekken in de stad opgehangen en de speldjes worden door zogenoemde ambassadeurs van Orange the World gedurende de hele campagne gedragen.
 • Iedereen kan ambassadeur worden door dit speldje te kopen en te dragen.
 • Ook kan iedereen online laten weten dat hij/zij een medestander is.
 • Huisdialogen & fondsenwerving: door verschillende leden van Zonta Rotterdam en de Soroptimisten worden in huiselijke kring groepjes vrienden en vriendinnen uitgenodigd om aan de hand van een presentatie/quiz het gesprek aan te gaan over het thema. De eigen bijdrage voor het goede doel is 25 euro per persoon. De gastvrouw trakteert op de drankjes/hapjes.
 • Podcast door de politie Rotterdam speciaal in het kader van Orange The World, met interviews met politiemedewerkers en ervaringsdeskundigen.
 • Dialoogtafels Stop Geweld Tegen Vrouwen door Dona Daria.
 • Radio Rijnmond uitzending DE VERDIEPING
  Op vrijdag 26 november is van 18 tot 19 uur de talkshow De Verdieping van Ruud de Boer. Deze is geheel gewijd aan Orange the World. Met 4 gasten, twee deskundigen (een psycholoog en een medewerker van Emancipator) en twee betrokkenen, wordt gesproken over het wat-waarom-waardoor van huiselijk geweld.
 • Chicks And The City via Open Rotterdam
  Op 19 november is er een aflevering van Chicks on screen over het fenomeen slutshaming vanaf 17 uur via Open Rotterdam.
  Op vrijdag 26 november: Deze aflevering gaat over een slachtoffer van huiselijk geweld die sinds 4 maanden weer zelfstandig woont.

Verdrag van Istanbul

Op 18 november 2015 aanvaardde Nederland het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, kortweg het Verdrag van Istanbul. Het trad voor ons land op 1 maart 2016 in werking.

Het Verdrag van Istanbul omvat veel. Het bevat gedetailleerd omschreven verplichtingen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden. Zo wordt in het verdrag benadrukt dat een gendersensitieve aanpak van geweld tegen vrouwen nodig is om geweld effectief te voorkomen en te verhelpen.

De gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld dient te voldoen aan het Verdrag van Istanbul. In dit verdrag staat dat geweld tegen vrouwen en meisjes (door mannen) een vorm van gender gerelateerd geweld en dus discriminatie is. De aanpak van dit geweld tegen vrouwen moet worden voorkomen en op elke manier worden bestreden en die aanpak moet nadrukkelijk gendersensitief zijn. In het Verdrag van Istanbul wordt onder meer bepaald dat:

 • Dienstverlening niet afhankelijk mag zijn van de bereidheid van het slachtoffer om aangifte te doen of te getuigen tegen een dader en niet financieel belastend mag zijn.
 • Slachtoffers medische, psychologische en juridische hulp en opvang krijgen, bij voorkeur op één plaats.
 • Er voldoende passende opvangplaatsen moeten zijn voor slachtoffers zonder discriminatie op welke grond dan ook.
 • Vrouwen zonder geldige verblijfstitel toegang tot de opvang moeten krijgen.
 • Het tijdelijk huisverbod moet gelden ongeacht relationele status en niet gebonden zijn aan een woning, maar aan de veiligheid van een slachtoffer waar die ook verblijft.

In het Verdrag van Istanbul is een definitie van ‘geweld tegen vrouwen’ opgenomen:

'Alle vormen van gendergerelateerd geweld die leiden of waarschijnlijk zullen leiden tot fysiek, seksueel of psychologisch letsel of leed of economische schade voor vrouwen, met inbegrip van bedreiging met dit soort geweld, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, ongeacht of dit in het openbaar of in de privésfeer geschiedt.'

Gendergerelateerd geweld tegen vrouwen is geweld dat vrouwen treft omdat zij vrouw zijn, of dat hen buitenproportioneel vaak treft. Voorbeelden van gendergerelateerd geweld zijn mishandeling door een (ex-)partner, verkrachting en stalking. De definitie van geweld tegen vrouwen laat zien dat het om meer gaat dan alleen lichamelijk en seksueel geweld. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om het financieel afhankelijk maken van vrouwen, het sociaal isoleren van vrouwen of het online plaatsen en verspreiden van intiem beeldmateriaal. Geweld tegen vrouwen kan thuis plaatsvinden, maar ook op straat, op het werk, of online.

Feiten en cijfers (wereldwijd)

 • 1 op de 3 vrouwen en meisjes ervaart psychische of seksueel geweld in hun leven, vaak door partners of bekenden uit de directe omgeving
 • Slechts 52 procent van de vrouwen heeft het recht op zelfbeschikking daar waar het gaat om partnerkeuze, (seksuele) relaties, het gebruik van anticonceptie en toegang tot gezondheidszorg
 • Wereldwijd, zijn ongeveer 750 miljoen vrouwen en meisjes voor hun 18de getrouwd (onder andere door huwelijksdwang)
 • 71 procent in mensenhandel is vrouw (en vaak nog jonge meisjes); 3 van de 4 van deze vrouwen en meisjes worden seksueel geëxploiteerd
 • 1 op de 2 vrouwen zijn (in 2017) door hun partners of familie vermoord; ter vergelijking 1 op de 20 mannen zijn gedood onder vergelijkbare omstandigheden.
 • Om de 10 dagen sterft een vrouw aan de gevolgen van huiselijk geweld