Lekker Fit
Gepubliceerd op: 14-03-2019
Geprint op: 20-04-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/lekker-fit/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam wil dat alle kinderen en jongeren in Rotterdam de kans hebben gezond op te groeien. Het programma heeft van 2006 tot 2018 gezorgd voor een stabilisatie van het percentage kinderen met overgewicht.

Maar dat vindt de gemeente niet genoeg. Daarom wordt het programma uitgebreid naar de hele wijk in plaats van alleen de basisscholen en kinderdagverblijven. Ook komt er meer aandacht voor voeding en beweging op de voorschoolse opvang en bij kleuters. Zo wil de gemeente 80% van de kinderopvanglocaties en kleutergroepen bereiken - in totaal gaat het om 23.000 peuters en kleuters. Ook breidt de aanpak uit naar kinderen in twintig prioriteitswijken. Rotterdam blijft inzetten op preventie die goed aansluit op het zorgnetwerk.

Gezonde leefstijl

Rotterdam wil ook meer eigenaarschap bij de partners stimuleren. Dat de gezonde leefstijl onderdeel wordt van hun dagelijkse werkzaamheden. Rotterdam wil ouders meer betrekken omdat zij heel bepalend zijn voor de ontwikkeling van een gezonde leefstijl bij kinderen. Inhoudelijk heeft de Lekker Fit! aanpak meer aandacht voor mentaal welbevinden, buitenspelen en rust. Deze elementen hebben naast voeding en bewegen een sterke invloed op gezonde leefstijl en tegengaan van overgewicht.

Kortom:

  • een gezonde basis voor kinderen tot 6 jaar (via kinderdagopvanglocaties en 80 procent van de kleuterklassen)
  • een wijkbrede aanpak in 20 prioriteitswijken
  • het Lekker Fit! Pakket voor basisscholen
  • specifieke aandacht voor tieners
  • meer betrokkenheid van ouders

Programmaplan 2019-2022

Om een duurzame gedragsverandering naar een gezonde leefstijl te bereiken, is een aanpak met lange adem nodig. Het nieuwe programmaplan van Lekker Fit! in Rotterdam bouwt voort op de successen uit voorgaande jaren en is uitgebreid met nieuwe inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek en ervaring uit de praktijk. Het streven is om met gelijkblijvend budget meer effect te hebben in de stad.