Kwetsbare doelgroepen in het verkeer
Gepubliceerd op: 25-05-2020
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kwetsbare-doelgroepen-in-het-verkeer/
Ga naar de hoofdinhoud

Senioren, jongeren en scholieren vormen een kwetsbare doelgroep in het verkeer. Zij krijgen extra aandacht in onze verkeersveiligheidsaanpak, onder andere door goede voorlichting om hen bewust te maken van de risico’s in het verkeer.

Als kinderen en ouders zich veilig voelen in het verkeer, is (zelfstandig) lopen en fietsen een aantrekkelijk alternatief voor de auto. Zo doen kinderen ervaring op in het verkeer, waar ze later voordeel van hebben. Gelukkig zien we in de directe omgeving van scholen vaak relatief weinig ongevallen. We nemen de signalen over het gevoel van onveiligheid in de schoolomgeving erg serieus.

Verkeerseducatie scholen

Net als voorgaande jaren gaan we door met onze educatie in het basis- en voorgezet onderwijs. Vanaf dit jaar geven we ook voorlichting op kinderdagverblijven om jonge kinderen bewust te maken van de gevaren in het verkeer. De gemeente ondersteunt het onderwijs met de inzet van verkeersleerkrachten.

Seef 010-programma - verkeersmenu - fietsexamen

Scholen kunnen kiezen uit verschillende verkeersonderwijspakketten. In samenwerking met het regionaal ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) kunnen basisscholen een verkeersleerkracht inzetten via het School Op Seef 010-programma.

Ook kan de verkeersleerkracht gebruik maken van de lessen uit het Verkeersmenu010. Deze lessen worden door de gemeente zelf aangeboden. Per groep worden er lessen aangeboden, waar de scholen zelf uit kunnen kiezen.

De gemeente Rotterdam zet zich in om, samen met maatschappelijke partner Rotterdammers4Rotterdammers, meer scholen deel te laten nemen aan het fietsexamen voor groep 7 van de basisschool. In de zomer van 2019 deden van de 178 Rotterdamse basisscholen 53 scholen mee.

Deelname lesprogramma’s scholen

Heeft u nog vragen over de verschillende lesprogramma’s of over verkeerseducatie in het algemeen? Neem dan contact met ons op via ons loket. Uw vraag of melding komt dan terecht bij de afdeling Verkeersveiligheid.

Jongvolwassenen vormen een kwetsbare doelgroep in het verkeer. Het blijkt dat onder jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 24 jaar de meeste verkeersgewonden vallen. Ze rijden voor het eerst op een snor- of bromfiets of in een auto. Dat betekent dat ze, vooral in het begin, nog onervaren zijn. Dat maakt ze kwetsbaar en misschien nog wel belang­rijker: afleiding in het verkeer door smartphone en drank- of drugsgebruik speelt duidelijk een rol voor deze leeftijdsgroep.

Totally Traffic programma

De gemeente probeert hier iets aan te doen door middel van voorlichting op middelbare scholen. Dit doen wij in samenwerking met het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV). Het Totally Traffic programma biedt verschillende lessen op school, zoals gast- of doe-het-zelf lessen.

Voorlichting over alcohol, drugs, afleiding en roekeloos rijgedrag

Naast voorlichting over alcohol en drugs in het verkeer geven we samen met partners uit de stad, zoals Team Alert, inzicht in wat roekeloos rijgedrag voor gevolgen kan hebben. Om jongeren en jongvolwassenen deze inzichten te geven, zoeken wij samenwerking met evenementen, festivals en scholen. Dit is een belangrijke aanpak om de verkeersongevallen onder jongeren en jongvolwassenen te laten dalen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de verschillende lesprogramma’s of over verkeerseducatie in het algemeen? Neem dan contact met ons op via ons loket. Uw vraag of melding komt dan terecht bij de afdeling Verkeersveiligheid.

Mensen worden steeds ouder, blijven langer thuis wonen en gaan daardoor ook langer en vaker alleen naar buiten. Dat stimuleren we als gemeente juist. Het inspelen op risico’s in het verkeer wordt naarmate je ouder wordt wél lastiger. In Rotterdam was in de periode 2015 t/m 2018 bijna de helft van de verkeersdoden 70 jaar of ou­der.

Landelijk programma 'Veilig Doortrappen'

'Ik wil zolang als ik kan blijven fietsen', zeggen veel ouderen. Het geeft een gevoel van vrijheid en het maakt hun wereld een stuk groter. Om die wens voor ouderen waar te maken, biedt Rotterdam het landelijke programma Veilig Doortrappen aan. Een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, met me­dewerking van partners als Veilig Verkeer Nederland, VeiligheidNL, BOVAG en de Fietsersbond.

Bijeenkomsten en gesprekken

Om ouderen een veilig gevoel te geven in het verkeer organiseert de gemeente Rotterdam jaarlijks één of meerdere themabijeenkomsten over 'veiligheid voor ouderen'. Samen met de directie Veiligheid en de Rotterdamse ouderenbonden (Stichting OSO-Rotterdam) gaan we met ouderen in gesprek over de sociale veiligheid, het loopcomfort en de risico’s in het verkeer.

Rijcursussen

Naast de themabijeenkomsten organiseren we in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland rijcursussen voor de auto, scootmobiel en de e-bike.

Verbeteren looproutes

Verschillende afdelingen binnen de gemeente werken samen aan het verbeteren van loop- en fietsroutes voor ouderen in de wijk.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de verschillende lesprogramma’s of over verkeerseducatie in het algemeen? Neem dan contact met ons op via ons loket. Uw vraag of melding komt dan terecht bij de afdeling Verkeersveiligheid.

Rotterdam heeft te maken met een hardleer­se groep wegmisbruikers. Deze 'verkeers­hufters' brengen met roekeloos rijgedrag anderen in gevaar. Dit brengt risico’s met zich mee voor de verkeersveiligheid. Rotterdammers ergeren zich massaal aan asociaal en roekeloos rijgedrag. Dit blijkt ook uit de voor Rotterdam Veilig Vooruit gehouden enquête. In samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) zet de gemeente handhaving in om veilig verkeersgedrag af te dwingen.

Samenwerking

Al jaren organiseren de politie, het OM en de gemeente Rotterdam grote verkeerscon­troles, maandelijks op wisselende locaties. Tijdens deze gro­te verkeerscontroles wordt er een dagdeel gehandhaafd in een gebied rond­om locaties waar zogenoemde veelplegerfeiten plaatsvinden. De verkeersveiligheidsaanpak van de gemeente Rotterdam is erop gericht om intensiever met elkaar samen te werken, door beter gebruik te maken van elkaars kennis en bevoegdheden.  

De gemeente, politie en het Openbaar Ministerie hebben ieder eigen taken en verantwoordelijkheden zoals te zien is in onderstaande tabel.

Gemeente Politie OM

Signaleren locaties waar klachten van burgers wegkomen over te hard rijden / asociaal verkeersgedrag bij politie en OM

 

Bepaling inzet op en uitvoering van handhavingsacties op straat zoals: te hard rijden, door rood rijden, opvoeren van voertuigen, alcohol- en drugsgebruik, smartphonegebruik, roekeloos en asociaal verkeersgedrag

Gaat over vervolging verkeersovertreders

Gemeentelijke BOA's handhaven gemeentebreed op in overtreding zijnde stilstaande voertuigen       Gaat over plaatsing flitspalen en -camera's

Verkeersveiligheidsbox aanvragen?

Wordt er in uw straat te hard gereden? Daar kunt u zelf ook iets aan doen. Vraag de verkeersveiligheidsbox aan. Hierin vindt u materialen om hardrijders te attenderen op hun rijgedrag, zoals de pop Victor Veilig. Neem dan contact met ons op via ons loket. Uw vraag of melding komt dan terecht bij de afdeling Verkeersveiligheid.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de verschillende lesprogramma’s of over verkeerseducatie in het algemeen? Neem dan contact met ons op via ons loket. Uw vraag of melding komt dan terecht bij de afdeling Verkeersveiligheid. Ook klachten over onveilige verkeerssituaties kunt u hier melden.