Datagestuurd reinigen
Gepubliceerd op: 06-07-2018
Geprint op: 15-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/datagestuurd-reinigen/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam reinigt sinds 2017 als eerste gemeente van Nederland datagestuurd. Dit houdt in dat de stad wordt schoongemaakt op plekken waar het op dát moment het hardst nodig is.

Datagestuurd reinigen gebeurt met een door de gemeente Rotterdam ontwikkelde app waarmee de buitenruimte dagelijks geïnspecteerd wordt. Op deze manier wordt het schoonniveau van alle wijken bepaald. Het inspecteren van de buitenruimte wordt ook wel schouwen genoemd. Met de schouwapp wordt vastgesteld op welke plaatsen de vervuiling het meest voorkomt. En waar de inzet van medewerkers en middelen het hardst nodig is.

Door goed te kijken naar de data zijn we op het juiste moment op de juiste plek aanwezig. Zo maken we Rotterdam slimmer schoon.

Vervuilingsprofielen

Per dag schouwt de gemeente meer dan 200 schouwpunten verspreid door heel Rotterdam. De schouwgegevens van een bepaalde wijk worden over een langere periode verzameld en vormen zo het vervuilingsprofiel. Door deze gegevens te analyseren worden trends zichtbaar en worden er strategische voorspellingen gemaakt voor de toekomst.

Van vaste naar dynamische inzet

De inzet van medewerkers en machines wordt aangepast aan het vervuilingsprofiel van de wijk en zorgt voor een flexibele inzet. Hierdoor kan er sneller gehandeld worden op situaties in een wijk. Ook kan er meer aandacht besteed worden aan de plekken waar dat het hardste nodig is. Dit betekent dat er niet meer op vaste dagen wordt gereinigd. De inzet wordt afgestemd op het actuele schoonniveau van de wijken in de stad.

Slim Beheer

Door deze nieuwe en innovatieve manier van werken kan de gemeente haar medewerkers en middelen effectiever inzetten. Dit past goed bij de visie van Rotterdam om de buitenruimte steeds slimmer en duurzamer te beheren. We maken daar schoon waar het nodig is. Dat draagt bij aan een betere dienstverlening aan de bewoners en een schonere en aantrekkelijkere stad.

Video 'Datagestuurd reinigen' (juni 2018)

Veelgestelde vragen

De huidige technologie maakt het mogelijk de vervuiling van de stad goed in kaart te brengen. Rotterdam speelt hier op in door datagestuurd te reinigen voor een effectievere inzet van medewerkers en middelen en voor een schonere leefomgeving.

De data die wordt verzameld is voor intern gebruik. Het vormt een sturingsmiddel. De inzet van medewerkers en machines wordt hiermee afgestemd op het actuele schoonniveau van de wijk.

De verzamelde data wordt gebruikt om een vervuilingsprofiel van een wijk vast te stellen. Hier wordt vervolgens de inzet van medewerkers en middelen op ingesteld. Dit kan betekenen dat op andere dagen gewerkt wordt dan u gewend bent. Onze medewerkers werken dus niet meer volgens vaste routes en in vaste wijken. Als een wijk volgens het actuele schoonniveau niet vervuild is, worden de medewerkers daar op dat moment niet ingezet. Ze werken dan in de meer vervuilde wijken. Zo werken we efficiënter aan een schone stad. En daar hebben zowel de gemeente als de bewoners, ondernemers en bezoekers baat bij.