Common Green
Gepubliceerd op: 31-03-2021
Geprint op: 30-07-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/common-green/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam wil 116 woningen bouwen op de locatie Common Green in de wijk Nesselande. Er komen 62 sociale huurwoningen voor ouderen en 54 huurwoningen in het middensegment. De woningen worden verdeeld over 3 appartementengebouwen.

Er is veel vraag naar dit type woningen in Rotterdam en daarom wil de gemeente juist deze woningen bijbouwen. Op deze manier kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen en mensen zoals politieagenten, leraren en zorgpersoneel een betaalbare huurwoning in de stad vinden.

Common Green is de laatste grote woningbouwlocatie in Nesselande. De gemeente en woningcorporatie Woonstad werken samen in deze ontwikkeling. De gemeente is nog in gesprek met Woonstad over de realisatie van zowel de sociale huurwoningen als de huurwoningen in het middensegment.

Nota van uitgangspunten

De gemeente heeft voor Common Green een nota van uitgangspunten opgesteld. Hierin staan de uitgangspunten die de gemeente meegeeft aan de ontwikkelaar voor de bouw van de appartementengebouwen en de parkeervoorziening.

Bij de ontwikkeling van het bouwplan voor Common Green houdt de gemeente rekening met de verschillende karakters van de gebieden rondom de toekomstige woningbouw.

Common Green wordt omringd door:

 1. Het Rietveldpark met het metrostation.
 2. Het centrumgebied met grootschalige bebouwing, winkelvoorzieningen, het strand en de Zevenhuizerplas.
 3. Het groene Oeverpark met sport- en spelvoorzieningen.
 4. De kleinschalige vrijstaande historische bebouwing aan de Wollefoppenweg.

Woonprogramma

De locatie is vooral geschikt voor de bouw van appartementen. Er komen 54 huurappartementen in het middensegment, met een huur tot 1.060 euro per maand. Daarmee komt Rotterdam tegemoet aan de vraag naar dit type woningen. De overige 62 appartementen worden sociale huurwoningen voor ouderen, met een huurprijs onder de 752 euro.

Eerste ontwerpschetsen van de woongebouwen

Tijdens de informatieavond op 6 juli 2021 hebben we de eerste ontwerpschetsen laten zien van de nieuwe appartementengebouwen. Het gaat hier om een voorlopig ontwerp. De schetsen van architectenbureau Geurst en Schulze zijn vooral bedoeld om u een eerste indruk te geven.

Inrichting van de buitenruimte

De inrichting van de buitenruimte rondom de nieuwe appartementen moet zoveel mogelijk bijdragen aan het ontspannen en overwegend groene karakter van Nesselande en het Oeverpark. De gemeente heeft een programma van eisen voor de buitenruimte gemaakt. Hieronder staan de belangrijkste punten.

Belangrijke groene plek

We zien de buitenruimte rondom de nieuwe appartementengebouwen als een belangrijke groene plek met veel kwaliteit op een belangrijk punt in Nesselande. We willen de huidige kwaliteit zo veel mogelijk vasthouden: zo groen mogelijk, met behoud van bomen, en zicht op de Zevenhuizerplas vanaf de metro. De parkeerplaatsen van de nieuwbouw worden aangelegd op eigen terrein. Er is veel hoogteverschil op het terrein. Door het hoogteverschil kunnen de parkeerplaatsen half verdiept worden aangelegd; daardoor zijn ze zoveel mogelijk uit het zicht. Ten zuiden van de bouwlocatie ligt de Wollefoppenweg, een weg met een lange historie. De nieuwe buitenruimte moet goed aansluiten op het karakter van deze weg.

Aandachtspunten voor de buitenruimte

 • Ervoor zorgen dat de openbare ruimte goed aansluit op de nieuwbouw van Common Green. Denk bijvoorbeeld aan het hoogteverschil, entrees en paden.
 • Er moet plek zijn voor ondergrondse afvalcontainers.
 • De openbare ruimte moet goed te gebruiken zijn door ouderen.
 • Er moet plek zijn voor pakketdiensten.
 • De woningen moeten goed bereikbaar zijn voor hulpdiensten.
 • Het uitzicht vanaf de metro op de Zevenhuizerplas moet behouden blijven.
 • Het nieuwe parkeerterrein op eigen terrein moet zoveel mogelijk uit het zicht blijven vanaf de Wollefoppeweg, door het aanplanten van nieuwe bomen.
 • Het wandelpad op de voormalige Huismanskade wordt verbeterd. Er komen extra bomen en we zorgen voor meer biodiversiteit.

Bekijk de plattegrond, in het rood omkaderde gebied komen de drie appartementengebouwen. De rest van het gebied blijft groen:

Reageren

Wilt u reageren op de plannen voor de buitenruimte rondom Common Green? We horen graag uw ideeën en opmerkingen. U kunt uw reactie tot en met 6 augustus 2021 mailen naar NesselandeSO@rotterdam.nl. Hierna inventariseert de gemeente de binnengekomen reacties en bekijken we welke zaken we kunnen meenemen in het plan voor de buitenruimte. U leest in het derde kwartaal van 2021 op deze pagina wat we met alle reacties hebben gedaan.

Bestemmingsplan

De bouw van de woningen past binnen het bestemmingsplan: ten noorden van de Wollefoppenweg mag volgens het bestemmingsplan nog een strook met woningen worden gebouwd. Het bestemmingsplan voor dit gebied is in 2014 vastgesteld. U kunt het bestemmingsplan inzien via ruimtelijkeplannen.nl.

Planning

Naar verwachting gaat de bouw van de woningen van start in het derde kwartaal van 2022. De voorlopige planning is dat in november/december 2021 de omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het bouwplan. De omgevingsvergunning wordt gepubliceerd op officiëlebekendmakingen.nl. U kunt tegen het verlenen van de omgevingsvergunning bezwaar maken en in beroep gaan. Meer informatie hierover vindt u op officiëlebekendmakingen.nl.

Voorafgaand aan de bouw maakt de gemeente de grond op de woningbouwlocatie bouwrijp. Dit gebeurt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Hieronder vindt u de antwoorden op de vragen die op de bewonersavond van 6 juli 2021 zijn gesteld. Heeft u nog andere vragen? Mail die dan naar NesselandeSO@rotterdam.nl.

Algemene vragen

De exacte planning is nog niet bekend. Op dit moment gaan we uit van start van de bouw in het derde kwartaal van 2022. De bouw neemt ongeveer 16 tot 18 maanden in beslag.

U kunt uw reactie mailen naar nesselandeSO@rotterdam.nl. We geven uw reactie mee aan de ontwikkelaar van het gebouw.

De eerstvolgende informatiestap is een gezamenlijke informatiebijeenkomst van de gemeente en de ontwikkelaar van de woningen, rond oktober 2021. We nodigen de direct omwonenden uit via een bewonersbrief en we maken de bijeenkomst verder bekend via de communicatiekanalen van het gebied Alexander.

De bouwwerkzaamheden zullen waarschijnlijk enige overlast geven. Daar valt helaas niet aan te ontkomen.  We proberen de overlast voor u echter zoveel mogelijk te beperken. We informeren u voor de start van de bouw over de bouwwerkzaamheden. Ook hoort u van ons waar u terecht kunt als u vragen of klachten heeft.

Meer informatie hierover vindt u op deze pagina onder het kopje Planning.

De gemeente maakt geen aparte afspraken met de woningcorporatie om de woningen aan bijzondere doelgroepen en/of statushouders te verhuren.

Wonen

De 54 middenhuurwoningen krijgen een huurprijs tussen de 752 euro en 1060 euro per maand (prijspeil 2021). De 62 sociale huurwoningen krijgen een huurprijs tot 752 euro per maand.

De verhuur van de sociale huurwoningen verloopt inderdaad via WoonnetRijnmond. De verwachting is dat ook de middenhuurwoningen ontwikkeld worden door een woningcorporatie. Op dit moment is nog niet bekend via welk kanaal deze woningen te huur worden aangeboden. Naar verwachting gebeurt dit eveneens via www.woonnetrijnmond.nl.

De sociale huurwoningen in Common Green zijn alleen bedoeld voor ouderen, dat wil zeggen voor huishoudens waarvan ten minste één persoon 55 jaar of ouder is.

Het gaat om huishoudens waarvan ten minste één persoon 55 jaar of ouder is.

De woningen worden geschikt gemaakt voor bewoning door senioren en zijn alleen maar te huur voor senioren. Het gaat dan om huishoudens waarvan tenminste één persoon de leeftijd van 55 jaar of ouder heeft.

Buitenruimte

We hebben de belangrijkste punten van het PvE voor u hierboven op deze pagina gezet, onder het kopje Aandachtspunten voor de buitenruimte. We zijn vooral benieuwd welke andere aandachtspunten bewoners nog hebben voor de buitenruimte. U kunt tot en met 6 augustus 2021 reageren en uw ideeën mailen naar nesselandeSO@rotterdam.nl.

Ontwerp van de woongebouwen

Verkeer en parkeren

Er komt een halfverdiepte parkeerplaats aan de zuidzijde van de woongebouwen.

In de opzet van Nesselande is destijds zowel rekening gehouden met de aanleg van het Noorderstrand als met de bouw van Common Green. Er komt een parkeervoorziening op eigen terrein voor de bewoners van Common Green.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over het bouwplan en de inrichting van de buitenruimte? Neem dan contact op met het projectteam via e-mail: NesselandeSO@rotterdam.nl.