Common Green
Gepubliceerd op: 31-03-2021
Geprint op: 22-06-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/common-green/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam wil 116 woningen bouwen op de locatie Common Green in de wijk Nesselande. Er komen 62 sociale huurwoningen voor ouderen en 54 middenhuurwoningen.

Er is veel vraag naar dit soort woningen in Rotterdam en daarom wil de gemeente juist deze woningen bijbouwen. Op deze manier kunnen mensen zoals politieagenten, leraren en zorgpersoneel een betaalbare huurwoning in de stad vinden en blijven ze voor de stad behouden.

Het gaat om een van de laatste grote woningbouwplannen voor Nesselande. De gemeente en woningcorporatie Woonstad werken samen in deze ontwikkeling. De gemeente is nog in gesprek met Woonstad voor de realisatie van zowel de sociale huurwoningen als de middenhuurwoningen.

Drie of vier woongebouwen met rondom grasveld

De locatie Common Green ligt tussen de Wollefoppenweg en de Corsicalaan. Op deze locatie zijn een aantal - drie of vier - woongebouwen gepland met in totaal 116 appartementen. Er komen enkele gebouwen van vier verdiepingen op een half verdiepte plint. Dit zijn middenhuurwoningen. En er komt één gebouw van negen verdiepingen, eveneens op een half verdiepte plint. Dit zijn sociale huurwoningen voor ouderen. De woongebouwen hebben hun entree aan de noordzijde. Het grasveld blijft gewoon openbaar toegankelijk.

Aan de zijde van de Wollefoppenweg komt een half verdiept parkeerterrein. Dit parkeerterrein is alleen toegankelijk voor auto’s van de bewoners van de nieuwe woongebouwen. Het is de bedoeling om het parkeerterrein zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken.

Bestemmingsplan

De bouw van de woningen past binnen het bestemmingsplan: ten noorden van de Wollefoppenweg mag volgens het bestemmingsplan nog een strook met woningen worden gebouwd. Het bestemmingsplan voor dit gebied is in 2014 vastgesteld.

Buitenruimte

De gemeente maakt een programma van eisen voor de toekomstige inrichting van de buitenruimte rondom de woongebouwen. De toekomstige inrichting moet ervoor zorgen dat de woongebouwen goed aansluiten op de directe leefomgeving. Een groene inrichting van de buitenruimte en het parkeerterrein draagt bij aan het ontspannen en overwegend groene karakter van Nesselande. De volgende punten zijn verder belangrijk voor de buitenruimte:

  • Toegankelijkheid voor ouderen
  • Ruimte voor ondergrondse containers
  • Ruimte voor parkeren voor pakketdiensten
  • Goede bereikbaarheid voor hulpdiensten
  • Looproutes van en naar het station, winkelcentrum en strand
  • Uitzicht op de plas; uitzicht op het Rietveldpark
  • Bereikbaarheid en groene inrichting van het parkeerterrein.

Planning

Het is de bedoeling om eind 2021 te starten met de bouw van de woningen. De voorlopige planning is dat begin juli 2021 de omgevingsvergunning aangevraagd wordt voor het bouwplan. De omgevingsvergunning wordt gepubliceerd op officiëlebekendmakingen.nl. In de week van 29 maart tot 3 april 2021 vraagt de gemeente een omgevingsvergunning aan voor de ontsluiting van het nieuwe parkeerterrein. Deze omgevingsvergunning wordt eveneens gepubliceerd op officiëlebekendmakingen.nl. U kunt tegen het verlenen van beide omgevingsvergunningen volgens de gebruikelijke procedure bezwaar maken en in beroep gaan. Voorafgaand aan de bouw maakt de gemeente de grond op de woningbouwlocatie bouwrijp. Dit gebeurt in de loop van augustus / september 2021.

De gemeente is van plan om een digitale informatieavond over het woningbouwplan en de inrichting van de buitenruimte te organiseren. De exacte datum maken we nog bekend op deze pagina en in een huis-aan-huisbrief voor de direct omwonenden.

Gebruik de RADS-app

De Rotterdam Aan de slag! App, ofwel RADS-app, is een nieuwe manier om u te informeren over projecten van de gemeente. U vindt hier informatie over de eisen waaraan de inrichting van de buitenruimte rondom de nieuwe woongebouwen Common Green moet voldoen. U kunt er uw reactie achterlaten en uzelf aanmelden voor push-berichten. Zo blijft u op de hoogte van de laatste stand van zaken. De app is te vinden in de appstore, of bekijk de app online via rotterdamaandeslagapp.nl/app (zonder www).

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over het bouwplan en de inrichting van de buitenruimte? Neem dan contact op met het projectteam via e-mail: NesselandeSO@rotterdam.nl.