Carnisser Trots
Gepubliceerd op: 28-05-2021
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/carnisser-trots/
Ga naar de hoofdinhoud

Samen met bewoners, ondernemers en wijkpartijen werkt de gemeente Rotterdam aan een plan voor de toekomst van Carnisse.

In dit 'Toekomstperspectief Carnisse 2035' bepalen we samen hoe de wijk er in het jaar 2035 uit moet komen te zien. Zoals op het gebied van wonen, buitenruimte, groen, verkeer, parkeren, economie en veiligheid. En ook wat we echt gaan dóen om die ambities waar te maken.

Samen met een groep actieve Carnissenaren heeft de gemeente het afgelopen jaar meerdere bijeenkomsten en workshops in de wijk georganiseerd. Hier werd besproken wat belangrijk is voor de wijk. Waar zitten de zorgen van de bewoners en ondernemers? Welke kansen zien zij? Hoe wordt Carnisse een wijk waar bewoners, ondernemers en bezoekers met nóg meer plezier wonen, werken en verblijven? Wat kan de gemeente doen, wat kunnen de bewoners zelf doen en met name: wat kunnen bewoners en gemeente sámen doen?

Thema's

Deze bijeenkomsten en workshops gingen over verschillende thema's. Zoals bijvoorbeeld de kwaliteiten van Carnisse, de verbetering van woningen en het activeren van verenigingen van eigenaren (VvE's). Maar ook de aanpak van misstanden bij de verhuur van woningen. En het verbeteren van de buitenruimte, het groen en de verkeerssituatie in Carnisse.

Ook konden bewoners hun stem laten horen via meerdere polls die werden gehouden op het participatieplatform Mijn.Rotterdam.nl.

Tijdens 4 inloopbijeenkomsten in juni is het voorlopige toekomstperspectief bekeken met de inwoners van Carnisse. Hun waardevolle opmerkingen, aanscherpingen en aanvullingen zijn samengevoegd met die van de gemeente en zijn verwerkt in een volgende versie. Het gaat vooral over:

 • De titel is aangepast naar: 'Ruimtelijk perspectief Carnisse 2035'. De sociale kant en voorzieningen worden apart bekeken. Wel wordt alles in één keer uitgevoerd.
 • De hoofddoelen voor Carnisse zijn duidelijker beschreven.
 • Meer uitgewerkt is de vraag: 'Wat is de 'toekomstbestendige' woningvoorraad in 2035?'
 • We zetten nadrukkelijker in op particuliere woningverbetering. Toegevoegd is de ambitie om huidige bewoners voorrang te willen geven bij nieuwbouw in de wijk.
 • Er wordt sterker ingezet op de activering en ondersteuning van verenigingen van eigenaren (VvE's).
 • Meer nadruk op snelheidsbeperkende maatregelen, duidelijkere fietsroutes en het beperken van het toegenomen sluipverkeer door aanpassingen van de Pleinweg en het Maastunneltracé.
 • Het winkelgebied Ebenhaëzerstraat-Noord wordt een levendige ontmoetingsplek.
 • Meer vergroening in de wijk en geen verdere bebouwing in het Zuiderpark.
 • Het totale aantal parkeerplekken in Carnisse wordt niet vergroot. Op een enkele plek in Carnisse wordt de komende jaren bekeken of parkeerplekken kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld meer groen te realiseren of meer ruimte voor het stallen van fietsen.

Belangrijkste verbetermaatregelen

Op de inloopbijeenkomsten kregen alle bezoekers een vraag voorgelegd. Dat was: 'Wat zijn voor u de twee belangrijkste verbetermaatregelen die in Carnisse moeten worden genomen?' In volgorde van belangrijkheid blijken dit de belangrijkste punten:

 1. Aanpak en handhaving van (zwerf)afval en naastplaatsingen. De wens is meer prullenbakken.
 2. Het nemen van snelheidsbeperkende maatregelen op het verkeer. Meer drempels, een 30-kilometerzone en betere handhaving. Ook graag meer aandacht voor veilige fiets- en wandelroutes.Het beperken van de verkeersoverlast van de Pleinweg en het Maastunneltracé.
 3. Meer groen in de wijk, het Zuiderpark niet (verder) bebouwen en verbeterde hondenuitlaatzones.
 4. Sommige bewoners willen meer, anderen juist minder parkeerplekken in de wijk.
 5. Meer aandacht voor jongeren. Het organiseren van activiteiten en het bieden van meer mogelijkheden voor hen in de wijk.
 6. Meer aandacht voor onderhoud van woningen, aanpak van misstanden bij verhuur en nieuwbouw voor gezinnen.
 7. Meer kunst en cultuur in de wijk.
 8. Plannen voor de wijk eerder en samen met bewoners voorbereiden en uitwerken.
 9. De veiligheid versterken, in het Zuiderpark maar ook door een levendig winkelgebied.

Deze verbetermaatregelen hebben - voor zover dat niet al het geval was - een plek gekregen in de vernieuwde versie van het Toekomstperspectief.

Definitieve plan

Deze bijna definitieve versie van het plan wordt nu bekeken door het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ), de nieuwe wethouders voor Wonen en Buitenruimte en de wijkraad Carnisse-Zuiderpark. De verwachting is dat er aan het eind van de zomer een definitieve versie is, inclusief een concreet uitvoeringsprogramma voor Carnisse in de jaren 2022 - 2025.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het Toekomstperspectief Carnisse 2035? Stuur dan een e-mail naar Wilke Ruiter, w.ruiter@rotterdam.nl.