Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Texelsestraat

De gemeente wil Carnisse beter en mooier maken. Samen met bewoners, ondernemers, wijkpartijen en het Rijk. We verbeteren bestaande woningen, voegen nieuwe woningen toe en maken de wijk groener, schoner, aantrekkelijker en veiliger.

De Texelsestraat is één van de plekken in Carnisse waar we kansen voor verbetering zien. De kerk 'Iglesia di Dios' (Volle Evangelie Gemeente) denkt na over verhuizing. Dat biedt kansen voor een aanpak van het hele blok aan die kant van de straat. Daarom zijn we sinds februari 2022 (individueel en via bijeenkomsten) in gesprek met bewoners en ondernemers in de straat. Om samen de Texelsestraat beter en mooier te maken.

Sloop-nieuwbouw van het blok 'Iglesia di Dios' (Volle Evangelie Gemeente)

Met bewoners van een deel van de straat voerde de gemeente in februari 2022 individuele gesprekken over hoe tevreden zij zijn over (de staat van) hun woning. De woningen boven de Volle Evangelie Gemeente, inclusief de portieken en de galerijen zijn in slechte staat en vragen duidelijk om verbetering. Samen met de mogelijke verhuizing van de kerk was dit reden voor de gemeente om voor dit hele blok (begane grond + woningen daarboven) twee scenario’s te verkennen: ingrijpende renovatie of sloop en nieuwbouw. Na een uitgebreide verkenning en gesprekken met bewoners zet de gemeente in op sloop en nieuwbouw.

Op 29 november 2022 nam het college van burgemeester en wethouders (B&W) een zogeheten startbesluit. Dat betekent dat het college van B&W aan de gemeentelijke organisatie opdracht geeft om de plannen voor sloop en nieuwbouw verder uit te werken. Ook gaf het college van B&W opdracht tot het starten van het gesprek met alle woningeigenaren in het blok over de aankoop van de woningen door de gemeente.

Bewoners en eigenaars van het blok kregen een brief met informatie over het startbesluit. De gemeente gaat begin 2023 praten met alle huurders van woningen in het blok over de ondersteuning die de gemeente kan bieden bij het vinden van een andere woning.

Texelstraat beter en mooier

De aanpassingen van het blok waren voor de gemeente reden om samen met buurtbewoners te onderzoeken hoe het woonplezier in de Texelsestraat in zijn geheel beter kan. Naar aanleiding van bewonersbijeenkomsten zijn meerdere acties gestart. Alle bewoners van de Texelsestraat kregen informatie over de acties via een papieren nieuwsbrief in juni en december 2022.

Acties

Een aantal enthousiaste bewoners is samen met Buurtklimaatje aan de slag gegaan om de straat te vergroenen. Zo zijn er rond enkele bomen bloemenperken aangelegd. Ook legde de Westlandse Tuin een groen terras aan en zijn er tijdens de Carnisser Bollenplantdag op 29 oktober 2022 heel wat bollen in de Texelsestraat geplant. In het voorjaar 2023 gaat Buurtklimaatje samen met betrokken bewoners graag door met de verdere vergroening.

Veel bewoners hebben behoefte aan meer fietsenrekken in de straat. Vooral voor mensen die boven wonen en voor bezoekers. Nu worden fietsen vaak op plekken gestald waar dit niet de bedoeling is. De gemeente komt deze behoefte tegemoet. In maart worden nieuwe fietsenrekken in de straat geplaatst. In totaal zijn er dan 11 fietsenrekken in de Texelsestraat.

We hebben de indruk dat er in de Texelsestraat flink wat fietsen staan die nooit worden gebruikt. Vanaf half januari 2023 voorzien collega’s van Stadsbeheer deze fietsen van een waarschuwingssticker. De eigenaar heeft dan 4 weken de tijd om de fiets te gebruiken of van straat te halen.  Alle fietsen waar na 4 weken nog een sticker op zit, brengt de gemeente naar het Fietspunt. Meer informatie vindt u op de pagina fietspunt.

Eind september hebben we alle bewoners van de straat opnieuw en in meerdere talen geïnformeerd over de juiste manier van aanbieden van afval. Ook zijn in september nieuwe stickers op de wijkcontainers voor restafval geplaatst. Op deze manier hopen we dat bijvoorbeeld het aantal naastplaatsingen in de straat vermindert.

Meer informatie

Heeft u vragen over de ontwikkeling van de Texelsestraat? Stuur dan een e-mail naar texelsestraat@rotterdam.nl. Fijn als u daarin uw naam en adres vermeldt. Een medewerker van de gemeente neemt contact met u op.