Carnisse Eiland
Gepubliceerd op: 05-10-2021
Geprint op: 24-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/carnisse-eiland/
Ga naar de hoofdinhoud

Carnisse is een van de wijken op Zuid die de gemeente voor meer mensen aantrekkelijk wil maken. Daarom komt er tussen het Zuiderpark en de Carnissedreef een nieuwe buurt: Carnisse Eiland.

Er worden ongeveer 500 nieuwe woningen gebouwd en er komen goede voorzieningen, zoals een centraal ontmoetingsplein dat we samen met bewoners inrichten. De 500 nieuwe woningen zijn een mix van allerlei soorten, zowel koop als huur (sociale en middenhuur).

Door de indeling van Carnisse Eiland krijgt Carnisse een betere verbinding met het Zuiderpark, onder andere door een grote open doorgang te maken met veel groen en nieuwe bruggen. Zo kunnen bewoners van Carnisse makkelijker naar het Zuiderpark lopen of fietsen.

Op deze webpagina leest u meer over de plannen en hoe u kunt meedenken.

Video's

Om het plan toe te lichten, zijn 3 video’s gemaakt.

Raadsvoorstel en raadsbesluit

Op 21 december 2021 is een raadsvoorstel naar de gemeenteraad gestuurd over het plan voor Carnisse Eiland. Op 9 februari 2022 besprak de commissie bouwen, wonen en buitenruimte het voorstel. Daarna heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling van Carnisse Eiland vastgesteld.

In Carnisse zijn op dit moment te weinig woningen voor mensen die een nieuwe woning zoeken en graag in hun eigen wijk willen blijven wonen. Nu is het nog vaak zo dat mensen hun wijk en zelfs Rotterdam verlaten, omdat het niet anders kan. Dat is jammer want dan moeten ze hun sociale netwerk achterlaten. En de stad is er voor iedereen. Daarom zoekt de gemeente naar plekken om nieuwe woningen te bouwen die ook betaalbaar zijn. Carnisse Eiland is een plek waar dit kan. Bewoners uit Carnisse kunnen naar Carnisse Eiland verhuizen, maar er is ook ruimte voor nieuwe bewoners. Daarnaast is om meerdere redenen een plan voor een nieuwe buurt gemaakt:

 • Het zorgcomplex van Humanitas en basisschool De Kameleon zijn aan vervanging toe, omdat ze verouderd zijn.
 • Daarnaast zou het goed zijn als bewoners van Carnisse makkelijker naar het Zuiderpark kunnen lopen of fietsen én dat Carnisse via het groene Carnisse Eiland een stukje groener wordt. Bijvoorbeeld door een grotere en groenere loop- en fietsroute te maken tussen de wijk en het Zuiderpark.

Veilige en prettige wijk

Het plan voor het nieuwe Carnisse Eiland is zo gemaakt dat ook de omgeving voordeel heeft van deze nieuwe wijk. Zo gaan nieuwe bruggen voor een betere verbinding tussen het Zuiderpark en de wijk zorgen. Je ontmoet elkaar in een groene nieuwe omgeving. In het hart van de wijk komt een paviljoen met een buurtplein. De kinderen kunnen in de wijk naar school en veilig buiten spelen. Voetgangers en fietsers krijgen voorrang, door veel wandel- en fietspaden.

Dit is hoe het gebied van Carnisse Eiland er nu uitziet:

Om de plannen uit te voeren is ruimte nodig. Daarom moet een aantal bestaande voorzieningen in de wijk een andere plek krijgen.

 • Het Hertenkamp verhuist naar de zuidkant van het Zuiderpark. De plek waar de herten nu staan is eigenlijk te klein en niet geschikt voor herten. Er is hier namelijk geen open water en te weinig beschutting. De herten verhuizen waarschijnlijk tegen het einde van het jaar 2022 naar hun nieuwe plek. Daar zal meer ruimte én open water zijn.
 • Wijktuin De Groene Oase verhuist naar de plek waar nu het Hertenkamp is. Op die plek is de tuin beter bereikbaar voor bewoners van Carnisse en maken we een betere toegang naar het Zuiderpark vanuit de wijk. Op de plek waar De Groene Oase nu is, ontstaat na de verplaatsing een duidelijke opening naar het Zuiderpark.
 • RSV Sperwers verhuist naar Oud-Charlois, aan de Albatroslaan. Daarna kijken we op die plek hoe we de rest van het gebied tussen de Kromme Zandweg en de Albatroslaan beter kunnen inrichten. Hierover gaan we nog in gesprek met bewoners van Oud-Charlois. Voor De Perentuin, het tuincentrum, de molen en Brasserie Koriander heeft de gemeente geen plannen.

De huidige gebouwen van Humanitas en basisschool De Kameleon worden vervangen door nieuwbouw. Die wordt eerst op een nieuwe plek gebouwd voordat de oude gebouwen gesloopt worden. Hierdoor verhuizen de mensen en het personeel maar één keer. Om dit voor elkaar te krijgen is ruimte nodig om te bouwen.

Fase 1: verhuizingen en start bouw nieuwe school - najaar 2023

Plattegrond fase 1: start bouw.

In fase 1 (start najaar 2023) wordt ruimte gemaakt aan de zuidkant van Carnisse Eiland. RSV Sperwers, wijktuin De Groene Oase en het hertenkamp verhuizen. Lees meer hierover onder het kopje ‘Wat moet er gebeuren om Carnisse Eiland te bouwen?’

Het sportveld en een deel van de speeltuin worden vervangen door veel sport en spel in het nieuwe gebied.

Ook wordt in deze fase al gestart met de bouw van de nieuwe school van De Kameleon.

Fase 2: nieuwbouw school en woonblokken - 2026

Plattegrond fase 2: nieuwbouw school, zorgcomplex en woonblokken.

Basisschool De Kameleon verhuist naar het nieuwe gebouw, dat direct ten zuiden van de oude school is gebouwd. Daarna kan de oude school afgebroken worden. Daardoor kan op die plek het nieuwe pand van het zorgcomplex van Humanitas worden gebouwd.

Ten noorden van de oude school ligt het meest oostelijk gelegen woonblok van Woonbron. Dit woonblok van 36 woningen wordt afgebroken. Op de plek van het oude oostelijke woonblok van Woonbron komt een nieuwe brug. Hiermee krijgt de Carnisselaan een betere verbinding met het Zuiderpark.

In deze fase start ook de bouw van 4 woongebouwen aan de zuidkant van Carnisse Eiland met onder andere 38 nieuwe sociale huurwoningen.

Fase 3: start bouw zorgcomplex en brug

Plattegrond fase 3: start bouw zorgcomplex en brug.

Start bouw van het nieuwe zorgcomplex van Humanitas op de oude plek van De Kameleon.

Het middelste woonblok met 36 woningen van Woonbron kan worden afgebroken, omdat de 38 nieuwe sociale huurwoningen aan de zuidkant van Carnisse Eiland klaar zijn. Op de plek van het oude middelste woonblok van Woonbron wordt een nieuwe brug gebouwd. Daarom kan de Klaverstraat doorlopen op het Carnisse Eiland.

Fase 4: inschatting alles klaar rond 2029

Plattegrond fase 4: het oude gebouw van Humanitas wordt afgebroken en op deze plek worden de laatste twee nieuwe woongebouwen gebouwd.

Het nieuwe zorgcomplex van Humanitas wordt in gebruik genomen. Bewoners en personeel verhuizen naar hun nieuwe locatie.

Het oude gebouw wordt afgebroken en hiermee ontstaat de laatste plek om te bouwen. Hier komen de laatste twee nieuwe woongebouwen.

Carnisse Eiland zal waarschijnlijk in 2030 helemaal klaar zijn.

Plankaart

Download de kaart met het stedenbouwkundig plan voor Carnisse Eiland:

Legenda plankaart:

 1. nieuwbouwkavel met binnentuin
 2. speeltuinvereniging Charlois
 3. appartementen Woonbron
 4. Elizabethschool
 5. zorginstelling Humanitas
 6. school De Kameleon
 7. nieuwe toegangsbrug
 8. straat met autoverkeer
 9. schooltuin
 10. speelplekken
 11. buurtplein
 12. paviljoen

In blauwe en groene kleuren staan de water- en groenvoorzieningen op de kaart, zoals water, gras, wadi's, vaste planten, hagen en bomen.

In februari 2022 heeft het stadsbestuur het stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling van Carnisse Eiland vastgesteld. De gemeente en de ontwikkelaar willen nu graag met u in gesprek over (uw ideeën voor) de verdere uitwerking van dat plan. Tot eind 2022 organiseren we hiervoor diverse workshops en activiteiten.

U kunt meedenken over:

 • de maximale hoogte van het appartementencomplex bij de Elisabethschool
 • de inrichting van de buitenruimte (waaronder openbaar groen en nieuwe bruggen)
 • de speelplekken (aanvullend op de speeltuin)
 • de gewenste maatschappelijke en commerciële voorzieningen.

Wanneer kunt u meedenken?

 • In september, oktober en november 2022 zijn er diverse bijeenkomsten en activiteiten. Zodra de precieze data bekend zijn, plaatsen we die op deze pagina.
 • De gemeente en ontwikkelaar waren zaterdag 2 juli aanwezig tijdens de Carnissedag op het Amelandseplein.

Wilt u graag op Carnisse Eiland wonen en heeft u interesse in een van de woningen? Laat dat weten via Carnisseeiland.nl. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief en zo op de hoogte blijven.

Meer informatie

Heeft u vragen, wilt u meedenken of wilt u op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een e-mail naar CarnisseEilandSO@rotterdam.nl. Als u het stedenbouwkundig plan in wilt zien, kunt ook mailen naar CarnisseEilandSO@rotterdam.nl.