Bruggen en sluizen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 23-09-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bruggen-en-sluizen/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam gaat vanaf 1 juli 2020 de bruggen en sluizen bedienen volgens de zomerbediening. Hiermee komt een einde aan de verlengde winterbediening die sinds 1 april van kracht was vanwege het coronavirus.

Tijdens de zomerbediening worden de bruggen en sluizen bemand door de brug- en sluiswachters. Door de ruimere bedieningstijden is er meer (plezier)scheepvaart mogelijk.

De brug- en sluiswachters van de gemeente zorgen ervoor dat de scheepvaart vlot en veilig zijn weg vindt door de Rotterdamse vaarwegen. In het gebied van Rotterdam, Delft, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Botlek, Europoort, Brielse Meer, Oude Maas, Noord en IJssel, bevinden zich 111 bruggen en sluizen.

Bedieningen

 • Zomerbediening: de reguliere zomerbediening loopt van 1 april tot en met 31 oktober. De actuele bedieningstijden en het telefoonnummer vindt u op de locatiepagina van elke brug of sluis
 • Winterbediening: de winterbediening loopt van 1 november tot en met 31 maart. Gedurende het winterseizoen zijn de bruggen en sluizen onbemand, maar wel telefonisch bereikbaar via Mobiele Dienst Maritiem, 06 - 139 033 36. Voor de recreatieve wateren geldt een 1 uur voormelding. Op zon- en feestdagen vindt er geen bediening plaats.

Overzicht bruggen en sluizen per gebied 

Hieronder vindt u een overzicht van alle niet-recreatieve bruggen en sluizen in Rotterdam en omgeving. Ook vindt u hier een interactieve kaart met daarop de verschillende posten en locatieafhankelijke informatie.

Recreatieve wateren

Hieronder vindt u een overzicht van alle recreatieve bruggen en sluizen in Rotterdam en omgeving.

Bruggen die liggen over vaarwegen met een vast kanaalpeil (KP)

 • Delfshavense Schie
 • Schiedamse Schie
 • Delftse Schie
 • Brielse Meer
 • Recreatieve wateren

De brughoogtes zijn opgegeven ten opzichte van KP.

Bruggen over vaarwegen die onderhevig zijn aan eb en vloed (NAP)

 • Nieuwe Maas
 • Linker Maasoever
 • Rechter Maasoever
 • Botlek Europoort

Door de wisselende waterstand van hoog- en laagwater zijn de brughoogtes opgegeven ten opzichte van NAP.

Bedieningstijden Delfshavense Schie

 • Op de eerste werkdag na een erkende feestdag wordt een brug of sluis niet bediend voor 06.00 uur
 • Op de dag voor Hemelvaartsdag wordt een brug of sluis niet bediend na 22.00 uur
 • Op 24 en 31 december wordt een brug of sluis niet bediend na 18.00 uur
 • Op zaterdag en zondag is bij de Parksluizen de laatste schutting of invaart 30 minuten voor einde van de bedieningstijd
 • De Spoorbrug Delfshavense Schie is in eigendom en beheer van de NS en heeft afwijkende bedieningstijden
 • De Giessenbrug is in eigendom en beheer van Rijkswaterstaat en heeft afwijkende bedieningstijden

Doorvaartgegevens Delfhavense Schie

Maximale afmetingen diepgang en snelheid.

Vaarweg: Coolhaven. Waterstand: Kanaalpeil = 0,40 -NAP
Traject: Parksluizen-Pieter de Hooghbrug Afmetingen: 128,00 x 13,55 x 4,25 Snelheid: 9 km/uur
Traject: Pieter de Hoochbrug-Lage Erfbrug Afmetingen: 128,00 x 13,20 x 3,25 Snelheid: 9 km/uur
Vaarweg: Delfshavense Schie. Waterstand: Kanaalpeil = 0,40 -NAP
Traject: Lage Erfbrug-Spaansebrug Afmetingen: 86,00 x 9,50 x 2,75 met boegschroef Snelheid: 7 km/uur
Afmetingen: 70,00 x 9,50 x 2,75 zonder boegschroef
Traject: Spaansebrug-Hogebrug Afmetingen: 70,00 x 7,50 x 2,50 met boegschroef Snelheid: 7 km/uur
Afmetingen: 65,00 x 7,50 x 2,50 zonder boegschroef
\